مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 1

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 1 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 1
مخفف
Abbreviation
شکم
Abdomen
توانایی
Ability
شماره حساب بانکی
Account number
حسابدار
Accountant
حسابداری
Accounting
موسسه فرهنگی برسمیت شناخته شده
Accredited school
مزایای جمع شده
Accrued benefits
دقیق، درست
Accurate
رسیدن
Achieve
تصدیق کردن، به رسمیت شناختن
Acknowledgement, recognition
(اس پی ای) بهسازی شورا مرحله استیناف
(ACPI) Appeals Council Process Improvement
بدست آوردن، پیدا كردن
Acquire
ایدز
Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS
اعلامیه، قانون
Act
فعالیت های روزمره زندگی
Activities of daily living
درآمد واقعی
Actual earnings
تنظیم، اصلاح
Adjustment
اداره سالخوردگان
Administration on the Aging
مجری پایان
Administrative finality
مجری قانون قاضی
Administrative Law Judge
وارد شده، پذیرش شده
Admitted
فرزند خواندگی
Adoption
بسته اولیه برای تقاضای ازکارافتادگی شخص بالغ
Adult Disability Starter Kit
از پیش پرونده سازی کردن
Advance filing
پیش پرداخت
Advance payment
ادعای مضر
Adverse claim
گروه مدافعه
Advocacy Group
ا- اف- دی- سی (سازمان کمک کننده به خانواده های با فرزند)
AFDC (Aid to Families with Dependent Children(
شهادت نامه
Affidavit
سیاه پوستهای آمریکایی
African-Americans
سالخورده، نابینا یا از کار افتاده
Aged, blind or disabled
موافقت به اطلاع دادن
Agree to notify
توافق
Agreement
تجهیزات کشاورزی
Agricultural equipment
کارگر کشاورزی
Agricultural Labor
کمک
(Aid )help
کمک و نصیحت به شخصی که درخواست استیناف
میدهد
Aid and advice to appellant
گروهه وابسته به ایدز (ا آر سی(
(AIDS Related Complex ) ARC
)میانگین فهرست درآمد ماهانه( ایم –
(AIME )Average Indexed Monthly Earnings
الكلی
Alcoholic
اعتیاد به نوشیدن الكل
Alcoholism
خارجی
Alien
فرد خارجی با ورود بصورت قانونی
Alien lawfully admitted
کارت ثبت نام خارجی (گرین کارت(
Alien Registration Card
وضع مهاجرتی شخص خارجی، وضعیت بیگانه
Alien status
خرجی
Alimony
اظهار، بهانه
Allegation
متخصص آلرژی
Allergist
پخش، تقسیم
Allotment
نامه ای که نشان دهنده مبلغ قابل پرداختی است
Allowance letter
(ا –ال- اس )آمیوتروفیک لترال اسکلروسس (گاهی وفتها این بیماری لو گریک دیزیز نیر خوانده میشود ،این بیماری است که مغز نمیتواند به اعصاب و اعضای بدن دستور به کار کردن بدهد(
(ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis
آمبولانس
Ambulance
مرکز سیار جراحی
Ambulatory surgical center
اصلا ح و تجدید كردن
Amend )to)
گواهینامه اصلاح شده تولد
Amended birth certificate
مهاجران آسیایی امریکایی
Amerasian immigrants
انجمن آمریکایی پس اندازبرای آموزش و پرورش
American Council Savings Education
مبلغ
Amount
قطع کردن
Amputate
قطع عضوی از بدن
Amputation
(آمیوتروفیک لترال اسکلروسس (ا – ال-اس) گاهی وفتها این بیماری لو گریک دیزیز نیر خوانده میشود ،این بیماری است که مغز نمیتواند به اعصاب و اعضای بدن دستور به کار کردن بدهد(
(Amyotrophic Lateral Sclerosis  ALS
مچ پا
Ankle
افزایش سالانه هزینه زندگی – برای اینکه درامد شما بتوانید با افزایش هزبنه زندگی ( تورم) برابری نماید پرداختهای سوسیال سکیوربتی و درآمد اضافی تامین اجتماعی (SSI) خود بخود هرساله افزایش می یابد
Annual Cost of living increase
امتحان درآمد سالانه
Annual earnings test
مرخصی سالانه
Annual leave
گزارش درآمدهای سالیانه
Annual report of earnings
حقوق بگیر
Annuitant
مقرری سالیانه
Annuity
باطل
Annulment
بدون هویت
Anonymous
ا –ان- وای- پی- ای- ا (نرم افزار ) سافت ور (مدارک سوسیال سکیورتی(
(ANYPIA) Social Security record  Software
استیناف
Appeal
شورای مرور استبناف
Appeal Council review
حق استیناف
Appeal rights
شورای استیناف
Appeals Council
بهسازی شورای مراحل استیناف
Appeals Council Process Improvement (ACPI)
استیناف دهنده
Appellant
درخواست کننده
Applicant
درخواست دریافت مزایا
Application for benefit
قرار ملا قات (روز(
(Appointment) date
تعیین )انتخاب کردن(
Appointment – appoint
تعیین نماینده
Appointment of Representative
آموزش فرهنگی تصویب شده
Approved school
تقریبی
Approximate
ا- آر- سی )گروه وابسته به ایدز(
(ARC) AIDS Related Complex
سازمان محلی در مورد سالمندان
Area Agency on Aging
کد ناحیه
Area Code
ناشی شدن
Arise
بازو
Arm
ورم مفاصل، آرتروز
Arthritis
دارایی
Assets
شماره تعیین کردن
Assign number
ماموریت، انتقال قانونی
Assignment
كمك در زندگی روزانه
Assisted Living
مرکزی که تسهیلات لازم برای زندگی روزانه را مهیا می کنند
Assisted Living Facility
گمان
Assumption
اطمینان دادن
Assure
نفس تنگی
Asthma
فرد دارای پناهندگی سیاسی یا مذهبی
Asylee
پناهندگی سیاسی یا مذهبی
asylum
به وضعیت بیمه شده رسیدن
Attain insured status
حصول به سن
Attainment of age
آموزشگاه فرهنگی که میروید (مدرسه، دبیرستان)
Attending school
وكیل
Attorney
هزینه وکیل
Attorney fees
قابل نسبت دادن
Attributable
عمه، خاله
Aunt
اجازه دادن، اختیار دادن
Authorize
نمایندگی تصویب شده بهداشتی
Authorized Health Agency
نماینده مجاز
Authorized representative
ثبت نام خود بخود
Automatic enrollment
نخود بخود حق گرفتن
Automatic entitlement
افزایش خود بخود
Automatic increase
مرور خود بخود
Automatic recomputation
قابل دسترسی وجه
Availability of funds
وجه قابل دسترس
Available funds
میانگین
Average
میانگین نشان داده درآمد سالیانه
Average Indexed Monthly Earnings (AIME)
میانگین درآمد سالیانه
Average yearly earnings
اعطا كردن، دادن )به(
(Award) to
گواهینامه جایزه
Award certificate
نامه حق دریافت مزایا
Award letter
بیبی بومر – بچه هایی هستند که در زمان بعد از جنگ جهانی دوم در زمانی که بچه دار شدن افزایش یافته بود بدنیا آمدند.
Baby Boomers
بیبی سیتر (کسی که در مقابل دریافت وجهی از بچه نگهداری میکند)
Baby sitter
عقب
Back
حقوق عقب افتاده
Back pay
بدهی ناجور
Bad debt
نوار زخم بندی
Bandages
بانک
Bank
حساب بانکی
Bank account
دفاتر بانکی
Bank book
صورتحساب بانکی
Bank Statement
ورشکسته
Bankrupt
گواهینامه غسل تعمید
Baptismal certificate
سلمانی
Barber
قبلا
Beforehand
از طرف ذینفع
Beneficiary’s behalf
مبلغ مزایا
Benefit amount
افزایش مبلغ مزایا
Benefit increase
مبلغ دریافتی مزایا
Benefit payments
مدت دریافتی مزایا
Benefit period
شرح مزایا
Benefit Statement
خوش خیم
Benign
میراث
Bequest
ابزار تعیین واجد شرایط بودن مزایا
(BEST) Benefit Eligibility Screening Tool
دفتر اداره بازرگانی که میتواند اطلاعاتی درمورد تجارت یا بازرگان در اختیار شما قرار دهد
Better Business Bureau
بایس (اداره مجری قوانین مهاجرتی و گمرکی(
(BICE) Bureau of Immigration & Customs Enforcement
ازدواجهایی که دارای دو زن یا دو شوهر می باشند
Bigamous marriage
صورتحساب  )پول(
Bill (money)
صورتحساب
Billing Statement
زیستی
Biological
نمونه برداری آزمایش میكروسكپی بافت زنده، بیوپسی، بافت برداری
Biopsy
گواهینامه تولد
Birth certificate
مرض شش سیاه
Black lung disease
مثانه
Bladder
هزینه های کاری شخص نابینا
Blind work expenses
نابینایی
Blindness
خون
Blood
تزریق خون
Blood transfusion
هئیت مدیره
Board of Director
هئیت مدیره متولی و امانت داران
Board of Trustees
پانسیون
Boarding house
باحسن نیت
Bona-fide
اوراق قرضه
Bond
استخوان
Bone
دفتردار
Bookkeeper
با بست محكم كردن
Brace
مغز
Brain
مرور كردن مغز
Brain Scan
نان آور خانواده
Bread Winner / breadwinner
نه سود نه ضرر (به نقطه ای رسیدن که نه سود ونه ضرری بدست آید(
Break even point / Break-even point
سینه
Breast
آزمایش تنفس
Breathing test
نفس تنگی
Breathlessness
رشوه
Bribery
برنشیت
Bronchitis
برادر شوهر
Brother-in-law
بار مسئولیت اثبات / تهیه مدارک
Burden of proof
اداره
Bureau
اداره خدمات شهروندان و مهاجرتان
Bureau of Citizenship and Immigration Services
اداره مجری قوانین مهاجرتی و گمرکی
Bureau of Immigration &Customs Enforcement (BICE)
اداره آمار حیاتی
Bureau of Vital Statistics
هزینه بخاك سپاری
Burial expenses
ذخیره وجوه احتیاطی برای بخاك سپاری
Burial funds
آرامگاه
Burial plot
بخاك سپردن
Bury
تجارت
Business
مدرسه بازرگانی
Business school
دبیر هیئت وزرا
Cabinet Secretaries
یک چهارم سال
Calendar quarters
سال تقویمی
Calendar year
ماهیچه ساق پا
Calf
لغو
Cancellation
عصا
Cane
سند ماشین
Car title
ازکار افتادن قلب
Cardiac Arrest
مواظبت و رفا ه
Care and welfare
سرپرست )مراقب(
(Caretaker) care giver
ارزش مالی بیمه تسلیم شده
Cash surrender value
حقوق نقد
Cash wages
قالب (گچی(
(Cast) plaster
پوشش حوادث مصیبت بار
Catastrophic coverage
مرض مصیبت بار
Catastrophic illness
سی دی رام
CD ROM
موقوف کردن مزایا
Cease benefits
متوقف شدن
Cease
حد پرواز، سقف
(Ceiling) limit
اداره سر شماری
Census Bureau
اداره كنترل و پیشگیری امراض
Centers for Disease Control and Prevention
مرکز تیز هوشی دیدی
Central visual acuity
فلج مغزی
Cerebral Palsy
سند رسمی سپرده
Certificate of deposit
چک تضمین شده
Certified check
تضمین کردن پرداخت
Certifying of payments
موقوف کردن مزایا بواسطه بهتر شدن وضعیت پزشکی فرد
Cessation because of medical improvement
موقوف کردن مزایا بعد از زمان کار آزمایشی
Cessation Following Trial Work Period
متوقف شدن از کار افتادگی
Cessation of disability
تغییر در درآمد
Change in income
عوض کردن دریافت كننده وجه
Change of payee
سازمان خیریه
Charitable organization
چك بانكی )پول(
(Check) money
بررسی كردن )عمل(
(Check) verb
X (علامت (
(Check) x
سیاهه مقابله، چک لیست
Check list
ته چک
Check stub
حساب جاری
Checking account
درمان بواسطه مواد شیمیایی
Chemotherapy
سینه
Chest
مهد کودک
Child Care
مرکز مهد کودک
Child Day Care Center
بسته اولیه تقاضای مزایای معلولیت برای خردسالان (این بسته شامل فرم، شماره تلفن، آدرس وب سایت و پاکتهای لازم برای ارسال  مدارک به اداره ما میباشد(
Child Disability Starter Kit
حمایت مالی به فرزند (این کمک مادی است که یک والدطلاق گرفته،جدا شده یا والد ازدواج نکرده به والد دیگربرای هزینه نگهداری از فردندش میپردازد (
Child Support
بچگی
Childhood
مزایای معلولیت (از کار افتادگی) کودکان
Childhood disability benefits
چیپ )برنامه بیمه بهداشتی کودکان(
(CHIP) Children’s Health Insurance Program
کاروپراکتور (متخصص استخوان(
Chiropractor
شاغل علوم مسیحی
Christian Science Practitioner
آسایشگاه علوم مسیحی
Christian Science Sanatorium
ناتوانی مزمن کلیه
Chronic kidney failure
مرض کبدی
Cirrhosis of the liver
کلیسا، عالم
Church of Christ, Scientist
مرض مزمن کلیه ای
Chronic renal disease
شهروندی
Citizenship
شهر
City
بیشه مرکبات
Citrus grove
سیستم بازنشستگی غیر نظامیان
Civil Service Retirement System
مدنی
Civil status
ادعا (ادعای شما برای دریافت مزایای از کار افتادگی، بازماندگان، مدیکریا درآمد اضافی تامین اجتماعی) (SSI)
Claim
شماره ادعا ) معمولا ً این شماره سوسیال سکیوریتی شمایا شماره سوسیال سکیوریتی والدین است که از روی پرونده کارآنهامزایا دریافت میکنید.اگر فرزند آن شخص میاشید
شماره ادعای شما شامل یک عدد و حرف C )بستگی به تعدادبچه ها( به دنبال شماره سوسیال سکیوربتی والدین شمامیباشد برای مثال: )C1، C2، ٩٩٩-٩٩-٩٩٩٩(
Claim number
مدعی (شحصی که مالیاتهای سوسیال سکیوریتی را پرداخته و واجد شرایط مزایای سوسیال سکیوریتی میباشد (
Claimant
ادعا برا ی پرداخت مدیکر
Claim-for Medicare payment
شکایت جمعی مردم در دادگاه
Class Action Court Case
كشیش
Clergyman, priest
ورم مخاط روده بزرگ
Colitis
جمع آوری كردن
(Collect) taxes
قدرت قانونی که کارش درحقیقت بر خلاف قانون میباشد
Color of law
تركیبهای ناتوانی ها (چند ناتوانی با هم(
Combination of impairments
تركیب شده
Combined
چکهای با هم ترکیب شده (مبلغ دو چک را جمع کرده وروی یک چک نوشتن(
Combined check
كمیسیون
Commission
مامورعالی رتبه دولت
Commissioner
ازدواج عرفی (بدون ثبت)
Common-law marriage, sui juris marriage
برنامه پزشکی قابل مقایسه
Competitive Medical Plans (CMPs)
شكایت) قانونی(
(Complaint) legal, legal complaint
متمم
Complementary
کامل
Complete
شکایتها
Complaints
پر کردن درخواست
Complete an application
موافقت كردن با
Comply with
وسیع
Comprehensive
توانبخشی وسیع بیمار سرپایی بیمارستان
Comprehensive outpatient rehabilitation
محاسبه كردن
Compute
کامپیوتر
Computer
پنهان بودن
Concealment
درباره
Concerning
داوطلب شرطی
Conditional entrant
محرمانه
Confidentiality
در زندان بودن
Confinement
دو طرفه کار کردن
Conflict of interest
عضو كنگره یا مجلس قانون گذاری امریكا
Congressman
رضایت دادن
Consent
وجوه نگهداری شده
Conserved funds
دسیسه كلا هبرداری كردن
Conspiracy to defraud
پرداخت سودمند
Constructive payment
کنسولگری
Consulate
معاینه مشاوره ای
Consultative examination
مشورتی پزشک
Consulting physician
دفترامورمصرف كنندگان
Consumer Affairs Office
شامل
Contain
مداوم واجد شرایط بودن
Continuance of eligibility
مداوم
Continuing
از کار افتادگی که ادامه دارد
Continuing disability
مرور از کار افتادگی مداوم
Continuing disability reviews
تناقض داشتن با
Contradict
هم بخشی
Contribution
خانه سالمندان که به بیماران کمک در
بهبودی می کند
Convalescent home
اقلا م راحت
Convenience items
تبدیل
Conversion
محکومیت
Conviction
جراحی بای پس (این زمانی است که رگی درقلب بسته شده دکترها یک رگ دیگر از جای دیگر بدن را برمیدارند و به قلب وصل میکنند که خون راحتر به قلب برسد)
Coronary By-pass
هزینه زندگی
Cost-of-living
هزینه
Cost
سرویس مشاوره
Counseling Services
منابع شمردنی (منابعی که ما در موقع محاسبه پرداختهای ماهانه اس اس آی استفاده میکنیم(
(Countable resources) for SSI
دستور دادگاه
Court order

 

 

لغات بین رشته ای بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.