مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 14

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 14 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 14
هواگرد نمایشی
acrobatic aircraft
مراقبت پرواز
air traffic control
مراقب پرواز
air traffic controller
هواگرد
aircraft
هواپیما
airplane
تقرب
approach
هواچرخ
autogyro
بالون
balloon
کارت پرواز
boarding card
توجیه
briefing
درجه تجاری
business class
بار
cargo
پذیرایی
catering
وسایل پذیرایی
catering equipment
تأیید
confirm
پرواز رابط
connecting flight
باجه
counter
پروازآمایی
dispatch
پروازآما
dispatcher
پسار
drag
درجه یک
first class
بالچه
flap
برگه پرواز
flight coupon
بادپر
glider
سبک‌پر
hang glider/ kite
ایستایی
hovering
برین‌صوتی
hypersonic
فرود
landing
زاویه فرود
landing angle
منطقه فرود
landing area
خدمه فرود
landing crew
مسافت نشست
landing distance
پیش‌بینی فرود
landing forecast
ارابه فرود
landing gear
چراغ فرود
landing light
بار فرود
landing load
وزن فرود
landing weight
برآر
lift
دالانه
loading bridge
توشه
luggage/ baggage
پیکرنما
mock-up
باریک‌پیکر
narrow body
سروصدا
noise
هوایاد
notice for airman
چتر
parachute
موتورچتر
parafan
چتربال
paraglider
آب‌چتر
parasail
اسکی‌چتر
paraski
سبک‌پر موتوری
powered hang glider
شناسه 8
registration
ذخیره جا
reservation
نشست‌وبرخاست کوتاه
short take-off and landing
ایستگاه فضایی
space station
فضاپیما
spacecraft
ایستانه
stator
فروصوتی
subsonic
ابرصوتی
supersonic
برخاست
take off
خزش
taxi
خزش‌راه
taxi way
هماصوتی
transonic
مسافربر
transporter
عمودپرواز
vertical take-off and landing/ VTOL
پهن‌پیکر
wide body
بالک
winglet
محدوده پروازی فرودگاه
aerodrome traffic zone
ماهیوار
aerofoil
پروازنامه
Aeronautical Information Publication/ AIP
علم هوانوردی
aeronautics
دالان هوایی
air corridor
فرودگاه صحرایی
airfield
خط هوایی
airline
بخش هوایی
airside
فضای پرواز
airspace
راه هوایی
airway
صلاحیت پرواز
airworthiness
زاویه حمله
angle of attack
زاویه هشتی
anhedral
چراغ خطر
anticollision light
ساعت ورود
arrival time
دستگاه خلبانی خودکار
autopilot
خودچرخش
autorotation
هواپیمایی
aviation
اویونیک
avionics
هواپیمای دوباله
biplane
گوژی
camber
پیش‌بال
canard
هواگرد پیش‌بال‌دار
canard
آسمانه
canopy
منطقه احتیاط
caution area
نقطه راهنما
check point
خط وتر
chord line
هواگرد غیرنظامی
civil aircraft
حریم برخاست
clearway
اوج‌گیری
climb
هواگرد تجاری
commercial aircraft
گلباد
compass rose
کمک‌خلبان
copilot
پوشان
cowling
نشست سانحه‌دار
crash landing
سقوط‌تابی
crashworthiness
جلوخان
curbside
منطقه خطر
danger area
خدمه غیرموظف
deadhead crew
هواپیمای بال‌مثلثی
delta wing/ delta aircraft
ساعت خروج
departure time
کاهش ارتفاع
descent
زاویه هفتی
dihedral
فاصله‌سنج
distance measuring equipment/ DME
آب‌نشینی اضطراری
ditching
پرواز داخلی
domestic flight
اجاره بی‌خدمه
dry lease
پیچ ‌و تاب
dutch roll
خدمه موظف
duty crew
فرود اضطراری
emergency landing
دم
empennage
نقشه مسیر پرواز
enroute chart
پسارگیر
fairing
پره‌بندی
feathering
خلبان‌دو
first officer
پاشنه‌نشینی
flare/ flare out
مهندس پرواز
flight engineer
پوش پرواز
flight envelope
خط سیر پرواز
flight path
طرح پرواز
flight plan
نیم‌رخ پرواز
flight profile
آزمایش پرواز
flight test
بال‌لرزه
flutter
بن‌بها
fly-away cost
آزمایشگر پروازی
flying testbed
فرود اجباری
forced landing
پروازجمع
formation flight
غذاخانه
galley
نشست شدید
hard landing
بالگردنشین
helipad/ pad
بالگردگاه
heliport
انتظار فرود
holding
الگوی انتظار فرود
holding pattern
مقصدگرایی
homing
مقررات پرواز کور
Instrument Flight Rules/ IFR
سامانه فرود با دستگاه
Instrument Landing System/ ILS
پرواز خارجی
international flight
بخش زمینی
landside
لبه حمله
leading edge
ساق پرواز
leg
پرواز محلی
local flight
شاه‌تیر
longeron
تقرب ناتمام
missed approach
هواپیمای تک‌باله
monoplane
محفظه موتور
nacelle
چراغ‌های ناوبری
navigation lights/ position lights
پرواز عبوری
overflight
خلبان‌یک
pilot in command/ PIC/ first pilot
تاب
pitch
گام
pitch
نیروگاه
power plant
نیرورسان
power train
منطقه پروازممنوع
prohibited area
پایه نصب
pylon
منطقه پروازمحدود
restricted area
بال‌دنده
rib/ wing rib
غلت
roll
غلتش
rolling
غلتشی
rolling
چراغ جست‌وجو
searchlight
برون‌سرش
skid
هوازه
slat
درون‌سرش
slip
شکاف
slot
تیر حامل
spar
فروچرخی
spin
ایست‌راه
stopway/ over run
تیرک
stringer
حاشیه باند پرواز
strip
صفحه رقصان
swashplate
صفحک
tab
ضربه‌گیر دم
tail skid
پرواز آزمایشی
test flight
خلبان آزمایشگر
test pilot
آستانه باند
threshold
تماس و برخاست
touch-and-go
دور شدآمد
traffic pattern
لبه فرار
trailing edge
گواهینامه مخصوص
type certificate
هواگرد چندمنظوره
utility aircraft
مقررات پرواز بادید
Visual Flight Rules/ VFR
راه‌نشان
way point
اجاره باخدمه
wet lease
بادنمای کیسه‌ای
wind sock/ wind cone/ wind sleeve
جعبه‌بال
wing box/ torsion box
نمای بال
wing plan/ planform
راه‌اندازی نافرجام
aborted start
برخاست نافرجام
aborted take-off
باند فعال
active runway
هواپیمای آموزشی پیشرفته
advanced trainer
هواپویه
aerodyne
بالون‌ران
aeronaut
هوافضاگرد
aerospace craft
هوافضاپیما
aerospace plane
هواایست
aerostat
یدک‌کشی هوایی
aero-towing/ aerotow
پس‌سوز
afterburner/ reheat
پس‌سوزی
afterburning/ afterburn
شهپر
aileron
شرکت حمل‌ونقل هوایی
air carrier
هواگرد باری
air freighter/ freighter
هوابرد
airborne
پیکر
airframe
کشتی هوایی
airship
نشانگر سرعت هوایی
airspeed indicator
سرعت هوایی
airspeed/ air speed
منطقه تقرب
approach area
مراقبت تقرب
approach control
دستگاه خودنشست
autoland
نشست خودکار
automatic landing
پهلوگرد
bank
زاویه پهلوگرد
bank angle
پهلوگرد ی
banking
هواگرد ساده
basic aircraft
باند ساده
basic runway
هواپیمای آموزشی پایه
basic trainer
هواگرد بازرگانی
business aircraft
مجرای کنارگذر
bypass duct
نسبت کنارگذر
bypass ratio
سرعت واسنجیده
calibrated airspeed
چانه
chin
حباب چانه
chin bubble
دریچه چانه
chin window
اتاقک خلبان
cockpit
گام‌جمعی
collective pitch/ collective stick/ collective-pitch lever
هواگرد دوکاره
combi
لغات حمل و نقل بخش 14
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.