مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 10

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 10 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 10
از شاخه های جغرافیای طبیعی/ژئو:زمین،مورف:شكل،لوژی:شناسی.علم شناسایی اشكال زمین؛مطالعه و بررسی علمی درباره نحوه پیدایش ناهمواری ها و تغییر شكل آنها
Geomorphology
ژئوپولتیك، جغرافیا- سیاست شناسی- بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست یا بررسی رابطۀ بین جغرافیا و سیاست
geopolitics
گریوان نام روستایی است در 25 کیلومتری جنوب بجنورد از استان خراسان شمالی
gerivan
وبلاگ گریوان در حال حاضر تحت سایتهای بلاگفا ومیهن بلاگ فعالیت داشته ودر آینده خود سایت مستقلی خواهد شد، تا بهتر به شناسائی گریوان وتوانمدیهایش ودیگر مطالب بپردازد.
gerivan blog
نظریۀ گشتالت- در جغرافیای رفتاری این نظریه وجود دارد كه ادراكهای محیطی بین محركها و واكنشها نسبت به محركها دخالت می كنند و رفتارها بر پایۀ ادراكهاست تا بر پایۀ محیط واقعی
Gestalt
آبفشان- چشمه آب گرمی كه آب از آن در فاصله های زمانی معینی بشدت بخارج فوران نماید
Geyser
قورمه یا در اصطلاح گریوان قوورمه از گوشت تهیه می شود. مردم گوشت گوسفندانی را که در طول سال پروار کرده اند در ماههای آخر پاییز ذبح کرده وبرای نگهداری آنرا قورمه می کنند. با این کار از فساد گوشت جلوگیری ودر فصل سرما به روشهای مختلف از آن استفاده می نمایند.
ghormah
جبل الطارق- تنگه ایست بین اسپانیا و مراكش كه دریای مدیترانه غربی را به اقیانوس اطلس متصل می سازد، عرض این تنگه 15 كیلومتر و ژرفای آن بطور متوسط 450 متر است
Gibraltar
یخچال توده یخهایی در یک دره یا یک بستر که تحت تأثیر نیروی کشش زمین از بالا به پایین به آرامی روان باشد .
Glacier
دشت سر – دشت پایکوهی که دامنه ها را به سطوح همار دشت اتصال میدهند معادل فرانسوی آن را پدیمنت گویند
glacis
گنیس گونه ای سنگ دگرگون که انظر ترکیبات شیمیایی به انواع مختلف دیده می شود .
Gneiss
بارانداز(کالا)،ترمینال کالا،بارانداز
goods terminal
حکومت چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی را حکومت نامند.
Governorship
قطعات فرو افتاده زمین
graben
تخریب دانه ای
granular disintegration
نمودار
Graph
دایره عظیمه- عبارت از دایره ای است كه كره را به دو نیمه برابر تقسیم نماید
Great circle
شن سنگ ریزه های مدوری از نوع مواد رسوبی که معمولا با مواد نرمتری مانند ماسه و رس همراه است .
Gravel
گرانی سنجی بخشی از زمین شناسی که درباره میدان ثقل زمین گفتگو می کند .
gravimetry
گرانش جاذبه متقابل بین اجرام و ذرات ماده در جهان .
Gravitation
آب زیرزمینی- آب موجود در سوراخها و شكافهای پوستۀ سنگی زمین، كه در نتیجۀ ریزش باران، و جریان آبهای سطحی، درون خلل و فرج مزبور انباشته شده است
Ground water
رشد شهروندی- ساختار اجتماعی كشورهای پیشرفتۀ صنعتی در قرن حاضر، دگرگونیهای شگرفی یافته است
Growth of citizenship
خلیج پیشرفتگی پهناور و ژرف دریا در خشکی.
Gulf/bay
کولی مردمی که در سراسر جهان پخش بوده و بطور چادرنشین زندگی می کنند. منشاء کولی ها از هند بوده و در قرن نهم میلادی به ایران آمده اند و سپس بسوی غرب رهسپار شده هاند و در قرن نوزدهم به آمریکای شمالی وارده گردیده اند .
Gypsy
گچ سولفات کلسیم آبدار طبیعی
Gypsum
بوم- در محیط شناسی، \”بوم\” محیط و فضای اشغال شده توسط نوعی از حیوانات یا گروههای انسانی است كه با حیات آنان انطباق یافته است
Habitat
تگرگ گلوله هایی از یخ که قطر آنها حدود 5میلی متر یا بیشتر بوده و از ابر کومولونیمبوس که اغلب با رعد و برق همراه است، باریده می شود.
Hail
هاله حلقه ای ازنور که پیرامون ماه یا خورشید را در آسمان ابری نوع سیروستراتوس فرا گرفته باشد .
Halo
خورد شدن سنگ بر اثر نمک
haloclastie
دشت مرتفع ریگی
hamada
دهكده- واحد متشكل از چند خانه روستایی كه در زندگی یك روستا قرار دارد
hamlet
بندرگاه- تأسیساتی كه برای دسترسی به كشتی های بزرگ و یا پهلوگیری آنها در كرانۀ دریا ایجاد شده باشد
Harbor
آب سخت- آبی كه دارای تركیبات كلسیم و منیزیم و آهن بوده و یا محتوی گازكربنیك باشد و صابون در آن به آسانی كف نكند
Hard water
سختی
hardness
گرما یا حرارت، شکلی از انرژی که ناشی از حرکت مولکولی بی قاعده ماده باشد .
Heat
پرچین- دیواره ای از تركه، نی، برگ، علف، خار و مانند آن كه گرداگرد زمین و یا باغی كشیده باشند
Hedge
مشاع زمین یا جزء آن که ملک مشترک چند تن باشد و حصه های آنان تقسیم نشده باشد .
Held in common
هلیوم یکی از معدود گازهای موجود در جو زمین که نسبت آن به سایر گازها حدود یک در دویست هزار است .
Helium
نیمکره هر دایره عظیمه کره را به دو نیمه برابر بنام نیمکره تقسیم می کند .
Hemisphere
ماکیان گونه ای از پرندگان که بالهایشان نسبت به جثه آنها کوتاه است و بهمین جهت کم پرواز می کنند .
Hen/fowl
شاهراه، بزرگراه- اصطلاح عمومی است كه نه فقط راهها بلكه پیاده روها و راه باریك را در بر می گیرد
Highway
تپه- قسمت كوچكی از پوسته زمین كه ارتفاع آن نسبت به زمینهای اطراف بیشتر و برجسته تر باشد تپه نام دارد
Hill
پسكرانه- زمینهای واقع در پشت بندرگاهها، كه نقش پشتیبانی و تامین و رسانیدن كالاهای صادراتی را به بندرگاه و پخش و جذب كالاهای وارداتی از بندرگاه را عهده دار باشند
Hinterland
جغرافیای تاریخی
Historical Geography
تاریخ زمان وقوع یک امر یا یک حادثه نسبت به مبداء معین، گاهنامه
History
تیغه های پرشیب – تک شیبی
hogback
افراد بی خانمان
homeless
همگنی عبارتست از تجانس و هم شکلی اجزای تشکیل دهنده
homogeneity
افق- صفحه ای فرضی كه مماس بر پوسته زمین در ایستگاه شخص ناظر رسم شود افق نام دارد
Horizon
کوچ افقی، حرکت و جابجایی در دشت صورت می گیرد.
Horizontal migration
هورن اصطلاح آلمانی برای قله مخروطی شکل که دامنه پرشیبی داشته باشد .
Horn
قطعات بالا آمده زمین
horst
آب گرم- آب معدنی كه در پاره ای نقاط از زمین می جوشد و دارای گوگرد و مواد معدنی دیگر می باشد و اغلب برای آبدرمانی بكار می رود
Hot mineral water
خانوار یک یا چند نفر که بطور دائم در یک واحد مسکونی اقامت داشته و هم خرج باشند.
Household
بشر
Human being
اكولوژی انسانی- واكنشهای متقابل انسان و محیط را مورد بررسی قرار می دهد.
Human ecology
جغرافیای انسانی- بخشی از جغرافیا كه با واكاوی مكانی جمعیت بشری سر و كار دارد
Human geography
پدیده های انسانی- داده ها، عناصر و موضوعاتی كه مورد مطالعۀ دانش انسانی قرار می گیرند
Human phenomena
انسانگرایی- فلسفه ای كه خواسته های بشر و اندیشه انسان را با اهمیت زیادی مورد توجه قرار می دهد
Humanism
اقلیم قاره ای مرطوب بیشتر در داخل قاره های عرضهای متوسط نیمکره شمالی دیده می شود. تغییرات دما در آن بسیار زیاد است و در سردترین ماه اغلب دمای متوسط در زیر نقطه انجماد آب و حتی گاهی بسیار پائینتر از آن است.
Humid continental climate
رطوبت جو آمیخته با بخار آب را گویند.
Humidity
توفند بادشدیدی با درجه 12 و سرعت 120 کیلومتر در ساعت که غالبا\” در نواحی هند غربی و خلیج مکزیکو وزیده و اغلب در نواحی مدارگانی مشاهده می گردد. در سپتامبر و اکتبر به شدیدترین حالت خود می رسد.
Hurricane
هیدراتاسیون وارد شدن آب در شبکه سیستم بلورها، این پدیده که باعث تجزیه سنگها می شود از ابتدایی ترین اعمال آب بوده که بیشتر در مورد کانیهایی که دارای منشاء رسوبی هستند انجام می گیرد .
Hydratation
تکه تکه شدن سنگها بر اثر آب
hydroclastie
هیدروژئولوژی شاخه‌ای از زمین شناسی که نتایج عمل آب بر پوسته زمین، بویژه دگرگونی های حاصل از فرسایش و ته‌نشست را بررسی می‌کند .
HYDROGEOLOGY
آب‌شناسی- دانشی را كه با آب‌های سطح زمین از نظر پیدایش، كاوش و كنترل و ذخیره آنها سر و كار داشته باشد آب‌شناسی می‌گویند
Hydrology
هیدرولیز تجزیه یا گرفتن آب نقش مهمی را بر روی سنگ‌های سیلیسی دارد. نتیجه نهایی هیدرولیز حل کردن عناصر مختلف در آب می‌باشد .
Hydrolyze
هیدروسفر- بخشی از كره زمین كه بوسیله آب پوشیده شده و در مقایسه با جو و خشكی زمین کاملاً مشخص و متمایز است
Hydrosphere
بارش نگار- نوعی بارش سنج، كه میزان ریزش باران را به‌طور خودكار ثبت می‌کند
Hyetograph
فرضیه حکم یا نظریه‌ای که برای توضیح و توجیه و تنظیم دسته‌ای از واقعیات عرضه می شود .
Hypothesis
یخ عبارت از حالت جامد آب .
Ice
جزیره یخی تخته یخ عظیمی به شکل یک جزیره پهناور که مجاور ساحل بوده و به خط ساحلی پیوسته باشد.
Ice shelf
امپریالیسم حاکم و فرمانروا، سیاست دولتی که در صدد بسط حکمرانی و برقراری سلطه خویش به مردم دیگری باشد که نمی‌خواهند زیر بار چنین اجحافی بروند که همواره توأم با اعمال زور و ستمگری و اجحاف بوده است.
Imperialism
سنگ‌های نفوذ ناپذیر- سنگ‌هایی كه فاقد خلل و فرج بوده و آب قادر به رخنه و یا عبور از آن نباشد
Impermeable rocks/impervious rocks
واردات کالاهایی که در کشور یا کشورهایی ساخته و یا فراهم شده و از راه تجارتی بیک کشور دیگر وارد گردد .
Import
بهسازی( آمایش )- امكاناتی كه برای گسترش زمین خام مورد نیاز است
Improvement
جمعیت روبه افزایش
Increasing population
شاخص
Index
اقیانوس هند- سومین اقیانوس زمین از نظر وسعت كه از سواحل جنوبی آسیا تا قاره جنوبگان و از كرانه های خاوری آفریقا تا كرانه های باختری استرالیا و جزیره تاسمانی به مساحت 73،000،000 كیلومتر مربع گسترده شده
Indian ocean
فرد
Individual
تولید صنعتی
Industrial production
انقلاب صنعتی،منظور از انقلاب صنعتی حاصل جمع همه آن گونه تغییرات بالنسبه سریع اقتصادی،فنی،اجتماعی و ذهنی است که جامعه صنعتی را برای نخستین بار بین سال‌های 1860-1760میلادی در بریتانیای کبیر به عرصه هستی آورد.
industrial revolution
تحولات صنعتی
Industrial revolution
شهرک صنعتی، زمین عمران شده ای که برای استقرار صنایع به قطعات تفکیک شده و بر اساس مقررات صنعتی دارای پروانه‌های مجاز قرار می گیرد.
Industrial town
كاربری صنعتی- شامل مراكزی كه عمل تولید در آنها اعم از گذرگاه‌های بزرگ و كوچك صورت می گیرد
Industrial uses
صنعت
Industry
پرتوهای مادون قرمز اشعه نامرئی که طول موج آن اندکی بلندتر از نور قرمز است.
Infrared radiation
امكانات زیربنایی- تسهیلات و خدماتی كه برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نقش حیاتی و زیربنایی دارد.
infrastructure
ساکنین
Inhabitants
درون کشور،داخل کشور،محدوده داخل کشور یا ایالت درون مرزی،دور از دریا،اهلی و وطنی
inland
حشره هر یک از جانوران بندپا که دارای دستگاه تنفس هوائی، سر متمایز، سینه و شکم مشخص، سه جفت پا و یک جفت شاخک هستند.
Insect
آب و هوای ساحلی- آب و هوای جزایر و نواحی ساحلی كه تأثیر دریا بیشتر از تأثیر خشكی باشد. از ویژگی‌های این آب و هوا تغییرات نسبتاً ناچیز درجه حرارت در طول روز و حتی در طول سال است
Insular climate
بین شهری
Inter-city
اتوبوس بین شهری، اتوبوس بیابانی
Intercity bus
بزرگراه بین شهری .
intercity highway
آبریز بسته آبریزی که فاقد راه خروجی بوده و دسترسی به دریا نداشته باشد. این‌گونه آبریزها به دلیل افزایش میزان تبخیر و فرورفتن آب به زمین معمولاً به شوره زار یا دریاچه نمک تبدیل می گردد.
Interior drainage
تجمیع، در برنامه ریزی شهری به ادغام دو یا چند پلاک با حدودی مشخص گفته می شود که در مجاورت هم بوده و ماده ماحصل آن، یک پلاک ثبتی را تشکیل بدهد.
integrate
ترافیک درون شهری
Intra district traffic
سنگ‌های نفوذی- سنگ‌هایی كه بر اثر انجماد مواد مذاب قبل از رسیدن به سطح زمین پدید آمده باشند
Intrusive rocks
ید، شبه فلزی که بصورت ترکیبات آلی در انساج گیاهی و حیوانی دیده می شود .
Iodine
جزیره- قطعه زمینی كه پیرامون آن را آب فرا گرفته باشد جزیره نام دارد
Island
جزایر هلالی- زنجیره‌ای از جزایر كوچك و بزرگ كه به شکل قوسی در كنار یكدیگر واقع شده باشند. این گونه جزایر معمولاً باریك و دراز بوده و از جمله نمونه‌های آن مجمع الجزایر كوریل را می‌توان نام برد
Island arc
جزایر قوسی ( جزایر آلئوسن )
island arcs
جزیرك- جزیره كوچك و معمولاً غیرمسکونی را گویند. این گونه جزایر غالبا از تخته سنگ‌های كوچكی كه از آب سر برآورده‌اند تشكیل می‌یابد
Islet
خط هم‌فشار- خطی بر روی نقشه هواشناسی، كه از اتصال نقاطی كه دارای فشار جوی یكسانی هستند به دست می‌آید
Isobar
خط هم‌دما- خطی كه از اتصال نقاطی كه در یك زمان معین دارای دمای برابر باشند به دست می‌آید
Isotherm line
برزخ باریکه‌ای از خشکی که دو سرزمین اصلی را به یکدیگر مربوط یا دو دریا را از هم جدا نماید. مانند برزخ پاناما میان آمریکای شمالی و جنوبی و برزخ سوئز میان دریای مدیترانه و سرخ
Isthmus
جت استریم الف- باد نسبتاً\” شدیدی که در امتداد کمربند باریکی در ارتفاع تقریبی 12000 متری از سوی باختر به خاور در پیرامون زمین می‌وزد. ب – جریان محلی توده‌های مرتفعی از هوا که به شکل گلوله یا تخم مرغ به گرد خود می‌چرخند.
Jet stream

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.