مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 9

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 9 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 9
سردكردن داغ خنك كردن در درجه حرارت بیش از درجه حرارت محیط است
Hot Quenching
سخت كاری القایی یك فرآیند بسیار متداول برای سخت كاری سطح فولاد است. در این فرآیند بوسیله جریانهای الكتریكی القایی و حرارت ایجاد شده و بعد از سردكردن، سختی مورد نظر حاصل می گردد.
Induction Hardening
فرآیند كالدو روشی است برای تولید فولاد از آهن مذاب، با استفاده از یك كنورتر گردان مورب
Kaldo Process
فولاد آرام یا كشته شده این اصطلاح برای این نوع فولاد نشان می دهد كه فولاد مذكور بطور كامل با اضافه نمودن عاملی نظیر سیلسیم یا آلومینیوم قبل از ریخته گری اكسیدزدایی شده است. بنابراین عملاً در مدت جامد شدن هیچ گازی تشكیل نمی شود. فولادهای آرام از درجه بالای تجانس شیمیایی برخوردار هستند و بدون تخلخل است.
Killed Steel
فرآیند ال. دی. فرآیند فولادسازی اكسیژنی به نام فرآیند ال. دی
L – D Process
سخت كاری مایع یكی از روشهای سخت كاری فولاد است كه بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و پوسته شدن و گرایش به كربن زدایی را از بین می برد. این كار از طریق غوطه ور ساختن فولاد در حمام مذاب سیانور یا سایر نمكها بدست می آید.
Liquid Carburizing
حمام سخت كاری حمام محتوی مایعاتی است كه فولاد برای آبدادن در آنها فرو برده می شود و مانند آب سرد و انواع ‍روغن و آب محتوی كلرورسدیم یا هیدروكسید سدیم برای افزایش قدرت سردكنندگی آن است.
Media Hardening
نرمال سازی فرآیند عملیات حرارتی است كه هدف از آن، از بین بردن تنش های درونی فولاد، اصلاح ریز ساختار در فولاد و بهبود خواص مكانیكی آن است. فولاد براساس آنالیز تا 800 الی 900 درجه سانتی گراد گرم می شود و سپس در هوا سرد می شود.
Normalizing
پاركریزه عملیاتی شیمیایی است كه بر روی محصولات فولادی برای بهبود مقاومت آنها در مقابل خوردگی استفاده می شود. این فرآیند در محلولی از فسفات منگنز انجام می شود كه پوشش نسبتاً ضخیمی بر روی فولاد ایجاد می كند. با این كار فولاد مذكور در ادامه می تواند رنگ یا روغن زده شود.
Parkerizing
سختی رسوبی
Precipitation Hardening (PH)
پیش گرم كردن عملیات حرارتی اولیه قبل از نورد تختال در واحد نوردگرم است.
Pre-Heating
سرد كردن سریع – سردكرد سریع در آب یا مایعات برای سخت كردن فولاد وحفظ ریزساختار در حرارت زیاد است
Quenching
فولاد الكتریكی سیلیسیمی – نوعی فولاد مخصوص است كه با وارد كردن سیلیسیم در فرآیند فولادسازی ایجاد می شود. فولاد الكتریكی خواص مغناطیسی خاصی را نشان می دهد كه برای كاربردهایی همچون ترانسفورمرها، ژنراتورهای برق و موتورهای الكتریكی بسیار مناسب است.
Silicon Electrical Steel
نرم سازی فولاد – این عمل با بازپخت یا تاب كاری بر روی فولاد به منظور كاهش سختی برای تسهیل در عملیات ماشین كاری آن صورت می گیرد.
Softening
بازپخت برای نرم سازی فولاد – كاهش سختی فولاد و به عبارتی تردی یا شكنندگی آن با گرم كردن تا نقطه دگرگونی و سپس سردكردن و خنك سازی آن به تدریج.
Softening Anneal
فولاد مقاوم در برابر خوردگی
Stainless Steel
پیرسازی کرنشی زمانی
Strain Aging
تابكاری فرآیندی – بازپخت فرآیندی- گرم كردن و نگهداشتن در درجه حرارتی كمتر از دامنه دگرگونی و متعاقباً سردكردن با سرعتی مناسب تابكاری یا بازپخت فولاد است.
Subcritical Annealing
عملیات سرمایی- منجمدكردن فولاد خاص برای تسریع در دگرگونی استنیتی است
Sub-Zero Treatment
سخت گردانی سطحی
Surface Hardening
زبری سطح – ناهمواریهایی هستند كه به صورت پستی و بلندی های ریز بر روی سطح فولاد به وجود می آیند.
Surface Roughness
گرماشویی،‌ اكسید شویی- حرارت دادن زیاد شمش در فضای اكسیدكننده و تبدیل قشر یا لایه ای از آن به اكسید مذاب و جریان پیدا كردن و شسته شدن آن از روی شمش است بطوری كه عیوب سطحی آن از بین برود.
Sweating
حمام بازپخت – حمامی است برای بازپخت بعضی از فولادهای نیكل و كرم دار كه سردكردن آنها باید به آهستگی انجام گیرد.
Tempering Bath
كربن زدایی اكسیژنی در خلاء
Vacuum Oxygen Decarburization (VOD)
ریخته گری مكشی،‌ ریخته گری در خلاء
Vacuum Casting
اندودكاری در خلاء- ملكولها هنگام تبخیر در خلاء زیاد،‌ در یك مسیر خطی به جسم برخورد می كنند و روی آن نشسته و تشكیل اندود فلزی با ضخامت بسیار كم می دهند.
Vacuum Coating
گاززدایی در خلاء
Vacuum Degassing
والتریزاسیون- فرآیند پوشش جانشینی بر روی فولاد و روی است
Walterization
گرماشویی – اكسید شویی
Wash Heating
سخت گردانی با آب
Water Hardening
عملیات روی كاری – ایجاد لایه ای از اكسید روی بر روی جسم فولادی است
Zinc at Treatment
فولاد اتومات، فولاد خوش تراش، فولاد ماشین كاری
free cutting steel
قطعه کاری خام
solid workpiece
انفجار به خارج
Explosive Welding Process
لوله پرنده
Flyer Pipe
فاصله توقف
Stand-Off
لوله مبنا
Base Pipe
دیاگرام سیستماتیکی
Kinematic Diagram
سندان
Anvil
وزن مخصوص
Gravity
ضریب انتقال حرارتی
Thermal Transmittance
حرارت تغییر شکل
Deflection Temperature
ضریب انتقال حرارتی
Liner Expansion
مقاومت کششی
Tensile Strength
مقاومت پیچشی
Flexural Strength
مقاومت در آب جوش
Boiling water resistance
مقاومت تسلیم (جاری شدن)
Yield Strength
مقاومت خمشی
Bending Strength
ممان خمشی
Bending moment
ضریب الاستیسیته خمشی
Bending Elastics Modulus
مقاومت سطحی
Peeling Strength
سختی مداد آزمایش
Pencil Hardness
مقاومت در تغیر شکل T
T-Bending Flexibility
تست ضربه
Impact Test
مقاومت خراشیدگی
Abrasion Resistance
مقاومت در برابر ملاتها
Mortar Resistance
مقاومت در برابر آلاینده اسیدی
Acid pollutants
مقاومت در برابر آلاینده قلیایی
Alkali Resistance
ضریب انبساط حرارتی
Salt spray resistance
دمای تغییر شکل
Heat deformation temperature
مقاومت در برابر رطوبت
Humidity Resistance
مقاومت در برابر شوینده ها
Detergent Resistance
جلا
Gloss resistance
مقاومت در برابر گچ/آهک
Chalk resistance
کاهش صدا
Sound Transmission Loss
پیرسختی
Age Hardening
پیری
Aging
بازپخت
Annealing
كربن زدایی با گازهای اكسیژن – آرگون كربن زدایی با گازهای اكسیژن – آرگون
Argon – Oxygen Decarburization
بازپخت غیرمداوم
Batch Anneal
كالوریزه كردن پوشاندن آلیاژهای آهن دار با آلومینیم یا آلیاژهای آهن و آلومینیم است
Calorizing
كربورنیترید كردن
Carbo-Nitriding
كربن دهی
Carburising
برون سخت سازی
Case – Hardening
روكش كاری
Cladding
اندودكاری، رنگ كردن
Coating
گالوانیزه كاری سرد
Cold Galvanizing
كوركس، فرآیند كوركس یك روش ذوب با كاربرد زغال سنگ است
Corex
فرآیند كوركس فرآیند كوركس با حذف باتریهای كك سازی
Corex Process
كربن زدایی
Decarburisation
مس زدایی، حذف مس از فولاد مذاب
Decopperisation
گاززدایی
Degassing
اكسیژن زدایی
Deoxidation
گوگرد زدایی
Desulfurization
قلع زدایی
Detinning
اندودكاری غوطه ای
Dip Coating
فروشویی اسیدی
Dipping Acid
آبكاری
Electroplating
كمك ذوب
Flux
كربن دهی گازی
Gas Carburising
گرافیت زایی
Graphitising
سخت گردانی
Hardening
عملیات حرارتی تغییر خواص فولاد با قرار دادن آن در معرض تغییرات حرارتی است
Heat Treatment
پوشش دهی ضخیم
Heavy Coating
گالوانیزه كاری داغ بعد از ساخت
Hot Dip Galvanizing After Fabrication
تكمیل كاری داغ (آماده سازی)
Hot Finishing
سردكردن داغ
Hot Quenching
سخت كاری القایی
Induction Hardening
فرآیند كالدو روشی است برای تولید فولاد از آهن مذاب
Kaldo Process
فولاد آرام یا كشته شده
Killed Steel
فرآیند ال. دی. فرآیند فولادسازی اكسیژنی به نام فرآیند ال. دی
L – D Process
سخت كاری مایع
Liquid Carburising
حمام سخت
Media Hardening
نرمال سازی
Normalizing
پاركریزه عملیاتی شیمیایی است كه بر روی محصولات فولادی برای بهبود مقاومت آنها در مقابل خوردگی استفاده می شود.
Parkerising, Parkerizing
رسوب سختی
Precipitation Hardening – PH
پیش گرم كردن عملیات حرارتی اولیه قبل از نورد تختال در واحد نوردگرم است.
Pre-Heating
سرد كردن سریع
Quenching
فولاد الكتریكی سیلیسیمی
Silicon Electrical Steel
نرم سازی فولاد
Softening
فولاد زنگ نزن
Stainless Steel
پیركرنش – نفوذ عناصر C , N بر روی تغییرات خواص مكانیكی فولاد نابجایی را با تغییر شكل مومسان ایجاد می كنند.
Strain Aging
تابكاری فرآیندی – بازپخت فرآیندی
Subcritical Annealing
عملیات سرمایی.
Sub-Zero Treatment
سخت گردانی سطحی
Surface Hardening
زبری سطح
Surface Roughness
لغات متالورژی بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.