مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 39

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 39 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 39
سازمان همكاری و توسعه اقتصادی
Organization For Economic Cooperation And Development(OECD)
اریبی گزینشی – تورش گزینشی
selection bias
بنیاد بین المللی پول
International Monetary Foundation (IMF)
کیفیت – آگاه
quality conscious
مرز کارایی
efficiency frontier
بازده (های) ثابت نسبت به مقیاس
constant return to scale / constant returns to scale (CRS)
منحنی خطی جزء به جزء
piecewise linear curve
متغیر کمکی
Slack Variable
متغیر وزن
weight variable
آزمون علامت
Sign test
مرز کارایی فارل
Farrell Efficiency Frontier
درونداد اختیاری
Discretionary input
اصل کمک مکمل
Complementary slackness principle
قضیه دوگانه
dual theorem
تابع هدف خطی تیکه ای و مقعر
piecewise linear and concave
بازده فزاینده نسبت به مقیاس
increasing returns-to-scale / increasing returns to scale
بازده کاهنده نسبت به مقیاس
decreasing returns-to-scale / decreasing returns to scale
کارایی شعاعی
radial efficiency
مرز امکانات تولید
production possibility frontier
بردار سطری
row vector
شرط کوژی
convexity condition
کارایی مقیاس
scale-efficiency / scale efficiency
کارا- مقیاس
scale-efficient
متغیر نهان
latent variable
گزاره ارزش
value proposition
بخش بازار
Market Segment
ساختار زنجیره ارزش
Value Chain Structure
تولید سود و حاشیه
Revenue Generation And Margin
جایگاه در شبکه ارزش
Position In Value Network
واسطه‌گری
Brokerage
داده محوری
Infomediary
ساختگرا
constructivist
تطابق پذیری
adaptivity
هرج-نظم، نظم-آشوب
Chaordic
سیستم های هرج و نظم دار (متشکل از دو واژه هرج و مرج و نظم)
Chaordic systems
نادرست، اشتباه
wide of the mark
سال تحصیلی
academic year
آزمون دو دامنه
two tailed test
میانگین در یک دوره زمانی، میانگین بر حسب زمان
time-weighted average
تولید درخور
Fit manufacturing
مهندسی مجدد فرآیند تجاری
Business Process Re-engineering
تحقق محصول
Product realization
تحت عملکرد
under performance
کارخانه شعبه
branch plant / branch-plant
مهندسی ابزار دقیق
precision engineering
محصولات میز و صندلی اداری
office seating products
گروه اجرایی
working group
ارزش افزوده ناخالص
Gross value added
تجزیه و تحلیل رابط بین هزینه حجم سود
Cost, volume profit (CVP) analysis
کاهش هزینه ها، قطع هزینه
Cost cutting
جک نایفینگ
Jackknifing
محصول سفارشی
customized product
تولید شخصی انبوه
Mass personalization
تولید سفارشی انبوه
mass customization
لیست مواد، فهرست مواد، سیاهه مواد
bill of material (BOM)
جستار
inquiry
متعادل سازی دانش
Leveraging knowledge
داده های نافذ، اهرمی
Leverage
مباحث تشخیصی داده های نافذ
Leverage diagnostics
فروش از دست رفته
Lost sale
سفارشات عقب افتاده
Back order
کالج تحصیلات تکمیلی
Postgraduate School
کارایی کل
aggregate efficiency
تحلیل مرزی تصادفی
Stochastic Frontier Analysis
آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل
United Nations for Relief and Works Agency (UNRWA)
نمودار صخره ای
Scree Plot
چقدر نزدیک
How far short
میزان دوری از مرز تولید چقدر است
how far short of the production frontier it is falling
عدم رسیدن به (انتظارات، استانداردها، …)
fall short
عدم انجام / حصول کامل یا درست چیزی
Fall far short of
بازده فزاینده نسبت به مقیاس
increasing returns to scale
منحنی برابری هزینه / هزینه برابر
isocost curve / iso-cost curve
منحنی بی تفاوتی
isoquant
هزینه های یک واحد
unit costs
کارایی متقاطع
cross-efficiency / cross efficiency
تحلیل هم پیوند
conjoint analysis
تابع فاصله
distance function
ارتباط بین بخشی (بین وظایف)
interfunctional relation
هماهنگی بین بخشی
Interfunctional coordination
بازگشت مشارکت
Return of collaboration
حوزه عملیاتی
Functional area
بازاریابی رابطه ای، بارازیابی وابسته، بازایابی مشارکتی، بازاریابی پورسانتی
Affiliate marketing
فروشنده / سایت فروشنده کالا (دارنده کالا در سیستم بازاریابی پورسانتی)
merchant
تبلیغ کننده / افیلیت (مبلغ کالای فروشنده در سیستم بازاریابی پورسانتی) فرد تبلیغ کننده در وب سایت خود لینک تبلیغ فروشنده اصلی را قرار داده و در صورتی که کاربر (ویزیتور) از سایت مبلغ لینک سایت فروشنده را کلیک کرد و اقدام به خرید نمود پورسانت برای افیلیت در نظر گرفته می شود.
Affiliate
بازاریابی داخلی، بازاریابی رو به درون
Inbound marketing
بازاریابی خارجی، بازاریابی رو به بیرون
Outbound marketing
شرکت های تضامنی
Partnerships
موسسه فردی، واحد اقتصادی تک مالکی
Sole proprietorship
عدالت رویه ای
Procedural justice
مکاتبه جهت اطلاع / تذکر
notification correspondence
مکاتبات / تماس های یادآوری کننده
follow-up reminders
هزینه بازگشت پست
return postage
تضمین عدم افشای نام
anonymity guarantee
سوگیری / اریبی عدم پاسخگویی
nonresponse bias
همبندی، یکپارچگی
Connectedness
اعتبار صوری
face validity
چند خطى، هم خطى بین متغیرهاى مستقل
Multicollinearity
دلایل موجه، دلایل قانع کننده
Compelling reasons
شواهد موجه، شواهد قانع کننده
Compelling evidences
وزن بتا
beta weight
بهم نزدیک سازی، هم کناری، الحاق، همجواری، پهلوی هم گذاری، مجاورت
Juxtaposition
بصورت لاینحل
inextricably
تلاش های مشارکتی
Synergistic efforts
مزیت رقابتی
competitive edge
بین مرزی
Cross-border / Cross border
بین فرهنگی، میان فرهنگی
cross-cultural / cross cultural
بازارهای برون مرزی
oversea markets
گزاره های تحقیقاتی
research propositions
بازاریابی رابطه مند
relationship marketing
داخل سازمانی
intra-organizational
بین فرهنگی
inter-cultural
فی ثابت
flat fee
پرداخت جلوتر، زودتر
upfront payment
دفعات نمایش (تعداد دفعات نمایش عبارت مورد جستجو در گوگل)
Impression (in google webmaster)
هزینه بر حسب تعداد دفعات نمایش (سیستم تبلیغات نمایشی)
Cost Per Mil (CPM)
هزینه بر حسب عمل (عمل شامل کلیک، پرکردن فرم، دانلود، خرید)
Cost Per Action (CPA)
هزینه بر حسب کلیک (کلیک بر روی لینک یا بنر یا تعداد افراد بازدید کننده از سایت که از سایت تبلیغ کننده وارد وب سایت شما می شوند)
Cost Per Click (CPC)
کلیک و خداحافظ (در بازاریابی پورسانتی این عبارت به معنی کلیک کاربر بر روی لینک فروشنده اصلی که در وب سایت تبلیغ کننده قرار دارد و ورود به سایت فروشنده اصلی است – که در حقیقت منجر به ترک سایت تبلیغ کننده خواهد شد)
click and bye
حضور، در معرض دید قرار دادن، نمایش دادن
exposure
زمان پرداخت، دوره پرداخت
frequency of payment
تشکیلات
Constituency
تئوری تشکیلات محور
Constituency- based theory
سیستم های پاداش
Reward systems
بازاریابی االکترونیک
E-marketing
استراتژی اطلاعاتی
informational strategy
ایجاد آگاهی از برند
Brand Awareness
روش های پرداخت
payment methods
جستجو بر مبنای کلمات کلیدی
Keywords search
تبلیغات بنری
banner advertising
اسپانسر بودن
Sponsorship
ریچ مدیا
rich Media
پست الکترونیک
email
ارجاعات
Referral
جستجوی کلمات
Keywords Search
تبلیغات بنری
Banner ads
تبادل بنر به صورت رایگان
Free banner exchange
تبلیغات بنری به صورت غیر رایگان
Paid banner advertising
تبلیغات طبقه بندی شده
Classified ads
اسپانسرینگ
sponsorship
خبرنامه الکترونیکی
e-newsletter
اجتماع مجازی آنلاین
online community
تخفیفات و مشوقهای فروش
sales incentive
سرویسهای یادآوری کننده
Reminder services
مشتریان فعلی
Current Customer
مشتریان احتمالی
Prospect
فروشندگان لیست (ایمیل)
List Brokers
نرخ بازکردن ایمیل
open rate (of emails)
نرخ کلیک درون ایمیل ها
Click through rate
نرخ ایمیلهای برگشتی
Bounces email
تبلیغی که فضای یک تبلیغ منفرد را به سه رشته تصاویر گسسته تقسیم بندی می کند که در یک ردیف در طول نمایش یا نشان داده می شود
Tristitiad Ad
نمایش یک صفحه تبلیغاتی قبل از اینکه محتویاتی درخواست شود.
Intersititial Ad
تبلیغات نشریات الکترونیک
Ezine Advertising
کاربردهای خلاقانه
Creative Uses
بازاریابی وبلاگ
Blog Marketing
بازاریابی مخفیانه
Uncover viral marketing
کتاب الکترونیکی
Ebook
ایجاد برند
Branding
سرویس پست الکترونیک
Email services
نرم افزارهای رایگان قابل انتشار
Free viral software
شرایط برنده – برنده
Win-Win conditions
هزینه پایین تر جذب مشتریان
Lower customer acquisition cost
کاهش هزینه های بازاریابی
Reduced Marketing Costs
دسترسی بهتر
better Reach
تمرکز بیشتر بر کسب و کار
Business Focus
نتایج قابل اندازه گیری
Measurable Result
اهداف
Objectives
سطح ریسک
Level Of Risk
ارزش مشتری
Customer Value
محصول
Product
قیمت
Price
مکان
Place
ترفیعات
Promotions
شخصی سازی
Personalization
حریم شخصی
Privacy
ترفیع فروش
Sales promotion
امنیت
security
وب سایت
Site
اجتماعات مجازی
Ecommunity
خدمات مشتری
Customer Services
پیشگامان
Pioneers
اولین دنباله روها
Follower Early
تجربه وبی
web experience
فاکتورهای عملیاتی
functionality Factors
فاکتورهای روانشناسی
Psychological factor
فاکتورهای محتوایی
Content Factors
سهولت و راحتی
Convenience
توانایی جستجوی سایت
Site findability
سرعت سایت
Site Speed
فرایند سفارش دهی و پرداخت
Ordering & Payment Process
تعامل
Interactivity
اعتماد
Trust
سوء استفاده از اطلاعات مشتریان
Customer Data Abuse
گارانتی و سیاست های استرداد
Guarantee & return policy
عناصر کاهش عدم اطمینان
Uncertainty reducing elements
زیبا شناسی
Aesthetic
آمیخته بازاریابی
Marketing mix
تحقیقات بازار از طریق پست الکترونیک
Email Survey
تحقیقات بازار تصادفی توسط وب سایت ها
Random Website Survey
تحقیقات بازار توسط ایجاد پنل اینترنتی
Panel website Survey
گروه کانون
Focus Group
تست محصول
Product testing
لاگ فایل ها
Log file
داده کاوی
Data mining
ثبت نام مشتریان
Customer Registration
کوکی ها
Cookie
ویزیتور یکتا
Unique visitor
تعداد ویزیت
Number of Visits
صفحات
Pages
یک درخواست عملیاتی از مرورگر به سرور
Hit
پهنای باند
bandwidth
قیمت گذاری آنلاین
Online pricing
قیمت گذاری ثابت
Fixed pricing
قیمت های مذاکره ای
Negotiated pricing
حراجی ها
Auction
قیمت گذاری گروهی
Bundling pricing
قیمت گذاری پویا
Dynamic pricing
تعیین قیمتها توسط مشتری
Name your own price
قیمت گذاری مقایسه ای
Comparison pricing
قیمت گذاری خرید انبوه
Bulk-Buy pricing
قیمت گذاری تخفیفی
Rebating pricing
کالا و خدمات رایگان
Free Product / service
قیمت گذاری تفکیکی
Differential Pricing
درستی و صحت
Precision
بخش بندی
Segmentation
انطباق پذیری
Adaptability
حصول سرمایه از طریق مالیات
tax financing
نمایش دادن محتوایی خاص به هر موتور جستجو. اسپایدر هر موتور جستجو نام مشخصی دارد. بدین ترتیب اگر اسپایدری مشخص، صفحه‎ای را از سرور درخواست کند، صفحه از پیش آماده شده برای آن اسپایدر به آن نشان داده می‎شود. با اعمال این روش، محتوایی که کاربر عادی و موتور جستجو می بیند، متفاوت خواهد بود. در این روش صفحاتی که به خورد اسپایدر داده می‎شوند جذابیت گرافیکی ندارند و پر از کلمات کلیدی است. موتورهای جستجو توانایی شناسایی این صفحات را دارند و کاربرد این روش تقلب محسوب می‎شود.
Above the fold
آدرس کامل، مانند http://www.example.com/folder/file.html
Absolute Link
عمر، عمر دومین، صفحه و … که در رتبه بندی موثر است.
Age
نمایش دادن محتوایی خاص به هر موتور جستجو. اسپایدر هر موتور جستجو نام مشخصی دارد. بدین ترتیب اگر اسپایدری مشخص، صفحه¬ای را از سرور درخواست کند، صفحه از پیش آماده شده برای آن اسپایدر به آن نشان داده میشود. این روش تقلب محسوب میشود. با اعمال این روش، محتوایی که کاربر عادی و موتور جستجو می بیند، متفاوت خواهد بود. در این روش صفحاتی که به خورد اسپایدر داده می‎شوند جذابیت گرافیکی ندارند و پر از کلمات کلیدی است. موتورهای جستجو توانایی شناسایی این صفحات را دارند.
Agent name delivery
تکنیک جدیدی است که به کمک آن یک صفحه می‎تواند داده هایی را از سرور درخواست کند و محتوای بخشی از خود را بروزرسانی نماید بدون این که خود دوباره بارگذاری شود.
AJAX
مجموعه‌ای از قوانین یا دستورالعمل‎هاست که موتور جستجو بر اساس آن صفحات وب را در خروجی‌اش مرتب می‎کند.
Algorithm
شناسه مفسر عکس. به کمک آن محتوای عکس توضیح داده می‏شود. با بردن موس روی تصویر، این توضیحات نمایان می‎‎شود. هر گاه تصویر به هر دلیل بارگذاری نشود، این متن جای تصویر را می‎گیرد.
ALT Attribute
سرویسی از گوگل که به کمک آن مدیران سایت‎ها می توانند آمار سایت خود را تحلیل کنند: google.com/analytics
Analytics
متن لینک – متنی که کاربر با کلیک کردن بر آن به صفحه دیگری می رود.
Anchor Text
لینکی که به صفحه‎ای می‎شود، لینک ورودی به یک صفحه. اگر سایت Aبه سایت B لینک دهد، لینک از سایت A یک “بک لینک” برای سایت B است.
Backlink, Inbound Link
تغییر دادن محتوای صفحه بعد از آن که در موتور جستجو یا فهرست ثبت شد. مثلاً معرفی سایت یک آژانس خدمات مسافرتی به گروه گردشگری دایرکتوری دیماز و سپس تغییر دادن محتوای آن به “تولید جوراب پشمی” بعد از آن که سایت برای نمایش در گروه گردشگری مورد تأیید قرار گرفت.
Bait-and-switch

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 39
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.