مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 12

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 12 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 12
یکریختی زیرگراف‌ها
subgraph isomorphism
زیرمجموعه
subset
اتوماتون پسوندی
suffix automaton
زِبَر مجموعه
superset
ابَرچاهک
Supersink / super-sink
ابَرمنبع
supersource / super-source
متقارن
symmetric
تفاضل متقارن مجموعه
symmetric set difference
لیست پیوندی متقارن
symmetrically linked list
دُم
tail
آخرین بازگشت
tail recursion
منطق زمانی
temporal logic
پایانه
terminal
متن
text
تِتا
theta
سه بُعدی
three-dimensional
مرتب ‌ساز ادغامی سه‌راهی
three-way merge sort
پیچیدگی زمان/حافظه
time/space complexity
مرتب ‌ساز مبنایی بالا به پایین
top-down radix sort
اتوماتون درختیِ بالا به پایین
top-down tree automaton
مرتب‌ ساز توپولوژیکی
top sort
ترتیب توپولوژیکی
topological order
مرتب ‌ساز توپولوژیکی
topological sort
تابع کامل
total function
ترتیب کامل
total order
مسئله‌ کاملاً تصمیم‌پذیر
totally decidable problem
مسئله‌ کاملاً تصمیم‌ناپذیر
totally undecidable problem
تور
tour
مهارشدنی
tractable
مبدل
transducer
گذر (تغییر وضعیت)
transition
تابع گذر
transition function
ترایا (تراگذری)
transitive
ساده ‌سازیِ ترایا
transitive reduction
فروشنده‌ دوره‌گرد
traveling salesman
اتوماتون درختی
tree automaton
مرتب ‌ساز درختی
tree sort
نامساوی مثلثی
triangle inequality
گراف سه‌ همبند
triconnected graph
تابع سه‌تایی
trinary function
مسئله‌ فروشنده‌ دوره‌گرد
TSP (traveling salesman problem)
ماشین تورینگ
Turing machine
کاهش تورینگ
Turing reduction
مبدل تورینگ
Turing transducer
دو بُعدی
two-dimensional
لیست پیوندیِ دوطرفه
two-way linked list
لیست دوطرفه
two-way list
مرتب‌ ساز ادغامی دو ‌راهه
two-way merge sort
تابع یکتایی
unary function
تابع محاسبه‌ ناپذیر
uncomputable function
مسئله‌ محاسبه ‌ناپذیر
uncomputable problem
تصمیم ‌ناپذیر
undecidable
زبان تصمیم ‌ناپذیر
undecidable language
مسئله‌ تصمیم‌ ناپذیر
undecidable problem
گراف غیر جهت ‌دار
undirected graph
پیچیدگی مدار یک ‌ریخت
uniform circuit complexity
خانواده‌ مدارهای یک ‌ریخت
uniform circuit family
ماتریس یکنواخت
uniform matrix
اجتماع
union
اجتماع اتوماتا
union of automata
حالت جامع
universal state
ماشین تورینگ جامع
universal Turing machine
جهان (مجموعه‌ مرجع(
universe
حل‌نشدنی
unsolvable
مسئله‌ حل‌نشدنی
unsolvable problem
لیست نامرتب
unsorted list
ماتریس بالامثلثی
upper triangular matrix
مسئله‌ مسیریابی وسیله
vehicle routing problem
نمودار ویتچ
Veitch diagram
نمودار ون
Venn diagram
رأس
vertex
رنگ‌آمیزی رأسی
vertex coloring
همبندی رأسی
vertex connectivity
پوشش رأسی
vertex cover
مجموعه‌ رأس‌ها
vertex set
نقشه‌ دید عمودی
vertical visibility map
رأس ‌ها
vertices
نقشه‌ دید
visibility map
قابل دید
visible
الگوریتم ویتربی
Viterbi algorithm
مسئله‌ مسیریابی وسیله
VRP (vehicle routing problem)
گشت
walk
مرتب‌ ساز هرمی ضعیف
weak-heap sort
گراف وزن‌دار
weighted graph
گراف جهت‌دار وزن‌دار
weighted, directed graph
بدترین حالت
worst-case
هزینه‌ بدترین حالت
worst-case cost
یای انحصاری
Xor
خرابی
fault
پوشش خرابی
fault coverage
مانده در خرابی
stuck-at fault
مانده در صفر
stuck-at-0
مانده در یک
stuck-at-1
خرابی-  مبنا
fault-oriented
انتخاب چرخ رولت
roulette wheel selection
انتخاب مسابقه
tournament selection
انتخاب رتبه بندی
rank selection
حساس سازی
sensitization
روش های حساس سازی مسیر
Path Sensitization methods
تحمل پذیری خرابی
Fault Tolerance
مدار منطقی ترکیبی
combinational logical circuit
شبیه سازی خرابی
fault simulation
تجربه آزمون
test experiment
الگوریتم ژنتیک
Genetic Algorithm
آزمون تصادفی
random testing
روش سطری
row method
روش ستونی
column method
آزمون مدارهای منطقی
Logical Circuits Test
مدارهای منطقی ترکیبی
combinational digital circuits
بردارهای آزمون
test vectors
قدرت تشخیص خرابی بالا
high fault detection power
N در مرتبه صدگان است
n is in hundreds
سخت افزار غیرضروری / زاید
redundant hardware
تصمیم گیری مسیر – مبنا
Path Oriented Decision Making (PODEM)
پس گشت، پس گشتی، پیمایش معکوس
Backtrack / backtracking
پسگرد، پسگردی
Backtrace / back-tracing / backtracing
جلوگرد، جلوگردی
forward trace / forward tracing / forwardtracing
مخروط خرابی
Fault Cone
جلو- استلزام
Forward Implication
پس- استلزام
Backward Implication
آنالیز پوش اور
push-over analysis
بازه زمانی
time slot
بازه بندی نمودن زمان
time slotted
دارای توزیع مستقل و یکسان (هم توزیع، مستقل) گروهی همگن از داده ها که از یکدیگر مستقل و در یک توزیع مشترک بطور تصادفی توزیع شده اند
Independent, identically distribution (I.I.d) (iid)
ورود بسته / پاکت
packet arrival
تطابق دو بخشی
Bipartite Matching
تطابق وزنی حداکثری
Maximum Weighted Matching
فاصله همینگ
hamming distance
دنباله حالت ها
sequence of states
منطق زمانی
temporal logic
هستی شناسی زمانی
temporal ontology
كاربرد مدیریت شبكه
Network Management Application
پخش كردن
Broadcast
حافظه پنهان
Cache
كشف خطا
Fault Detection
مكان خطا
Fault Location
اعاده و برگرداندن سرویس
Service Restoration
شناسائی علت اصلی مشكلات
Identification Of The Problems Root Cause
بالاسری
Over Head
معین شده
Preset
توان عملیاتی
Through put
سطح كلان
macro – level
كاربرد
Application
شبكه‌ منطقه‌ای
Regional Net
مانیتوركردن داده
Data Monitoring
هشدار
Alarm
مشكلات
Associate
میزان سازی
Tuning
طرح ریزی وسایل
Planning Facilities
جستجوگر
Probe
درگاه
Gateway
میزان استفاده
Utilization
علّت یابی بر اساس نقش
Rule – Based Reasoning
علّت یابی بر اساس مدل
Model – Based  Reasoning
علّت یابی بر اساس حالت و وضع
Case Based Reasoning
مدل همبستگی كتاب كد
Code  Book Correlation Model
مدل گراف انتقال حالت
State Transitional Graph
مدل ماشین حال محدود
Finite State Machine Model
تغییر قیافه
Masquerade
امنیت بر مبنای كاربر
User – based security Model = USM
ماژول اختفاء
Privacy
متن ساده
Plain text
محیط میزبان /كاربر
Host / User Environment
سیستم امتیاز بلیط
Ticket Granting System
سیستم‌های خادم تصدیق
Authentication Server System
تصدیق با استفاده از وظیفه رمزنگاری
authentication Using a Cryptographic Function
فعال
active
غیر فعال
passive
حمله مبتنی بر آگاهی از محتویات پیام
message contents learning attack
حملات تغییر دنبالة پیام
message stream modification attacks
پروتكل انتقال فایل
File transfer Protocol
قطعات اجرائی
Administrative Segment
كاربرد مدیریت شبكه
Network Management App
بهم پیوستگی
Correlation
مجوز
Authorization
تایید
Authentication
پیش‏بینی (ادوات مورد نیاز) شبكه
Network provisioning
وسایل متقاطع
Traverse facilities
جلسه
session
مسیرهای مجازی دائمی
Permanent virtual circuit = PVC
مسیرهای مجازی سوئیچ شده
Switching virtual circuit = SVC
پخش
Broadcast
شفاف
transparent
تفكیك ‏پذیری مشكل
problem resolution
سرشماری
Polling
تله
trap
بار
load
پشت سر هم
burst frame rate
تغییر قیافه
Masquerade
حساب
account
ناهمگون
asymmetric
امضاء رقمی
digital signature
مدیریت محاسبه
account Management
در دسترس بودن شبکه
Network Availability
شكست
failure
شدت
severity
مدیریت عناصر
element Management
شاخص
index
قرارداد
Contract
موجودیت كاربرد
Application Entity
بسته ها
packages
كلاس تحتانی
subclass
ارث ‏بری چندگانه
allomorphic
شناسه شی
Object Identifier
توصیف‏كننده
descriptor
محدودیتهای اسمی
Name binding
گم شدن پاكت
packet loss
همپوشانی
over lap
زمان بندی
Schedule
كاربرد مدیریت شبكه
Network Management Application
کامپیوتر قیاسی
Analog computer
کامپیوتر خودکار
Automatic computer
کامپیوتر چمدانی
Briefcase computer
طراحی به کمک کامپیوتر
Computer – aided design  CAD
مدیریت کارخانه با استفاده از کامپیوتر
Computer – aided factory management
تولید به کمک کامپیوتر
Computer – Aided manufacturing   CAM
معماری کامپیوتر
Computer architecture
هنر کامپیوتری
Computer art
هنرمند کامپیوتر
Computer artist
تشخیص بیماری توسط کامپیوتر
Computer – Assisted Diagnosis
بسط آموزش به کمک کامپیوتر
Computer – augmented learning   CAL
دانش کامپیوتر
Computer awareness
یادگیری بر پایه کامپیوتر
Computer – based learning   CBL
اردوی کامپیوتر
Computer camp
مرکز کامپیوتر
Computer center
مدیر مرکز کامپیوتر
Computer center director
مدارهای کامپیوتری
Computer Circuits
طبقه بندی‌های کامپیوتر
Computer classifications
کُد کامپیوتر
Computer code
کنفرانس کامپیوتری
Computer conferencing
طراحی کامپیوتری
Computer design
ترسیم کامپیوتری
Computer drawing
محفظه کامپیوتر
Computer enclosure
مهندسی کامپیوتر
Computer engineering
خانواده کامپیوتر
Computer family
بازی کامپیوتری
Computer game
گرافیست کامپیوتری
Computer graphist
گرافیک کامپیوتری
Computer graphics
زبان مستقل کامپیوتری
Computer Independent Language
صنعت کامپیوتر
Computer industry
سیستم اطلاعات کامپیوتری
Computer information system
دستورالعمل کامپیوتر
Computer instruction
کامپیوتری کردن
Computerization
کامپیوتری کردن
Computerize
پایگاه داده کامپیوتری
Computerized data base
بازی‌های کامپیوتری
Computerized game playing
پست کامپیوتری
Computerized mail
زبان کامپیوتر
Computer language
شرکت اجاره دهنده کامپیوتر
Computer leasing company
حرف کامپیوتری
Computer letter
دانش کامپیوتر
Computer literacy
آموزش با مدیریت کامپیوتر
Computer – managed instruction  CMI
موزه کامپیوتری
Computer Museum
موسیقی کامپیوتری
Computer Music
شبکه کامپیوتری
Computer network
کنترل عددی توسط کامپیوتر
Computer numerical control
کامپیوتر روی یک تراشه (چیپ)
Computer – on – a – chip
عملیات کامپیوتر
Computer operations
مدیر عملیات کامپیوتر
Computer operations manager
اپراتور کامپیوتر
Computer operator
چرخه پردازش کامپیوتر
Computer processing cycle
متخصص کامپیوتر
Computer professional
برنامه کامپیوتر
Computer program
برنامه‌نویس کامپیوتر
Computer programmer
تحول کامپیوتر
Computer revolution
علم کامپیوتر
Computer science
امنیت کامپیوتر
Computer security
شرکت خدمات کامپیوتری
Computer services company
شبیه سازی کامپیوتری
Computer simulation
متخصص کامپیوتر
Computer specialist
فروشگاه کامپیوتر
Computer store
سیستم کامپیوتری
Computer system
حروف‌چینی کامپیوتری
Computer typesetting
استفاده کننده کامپیوتر
Computer user
گروه استفاده کنندگان کامپیوتر
Computer users group
خدمات کامپیوتری
Computer utility
فروشنده کامپیوتر
Computer vendor
کلمه کامپیوتری
Computer word
سیستم کامپیوتری
Computing system
کامپیوتر اختصاصی
Dedicated computer
کامپیوتر رومیزی
Desktop computer
کامپیوتر دیجیتالی
Digital computer
خانواده کامپیوترها
Family of computers
کامپیوترهای نسل پنجم
Fifth – generation computers
کامپیوترهای نسل اول
First – generation computers
کامپیوتر پرواز
Flight computer
کامپیوتر نسل چهارم
Fourth generation computer
واحدهای عملیاتی یک کامپیوتر
Functional units of a computer
کامپیوتر همه منظوره
General – purpose computer
نسل (کامپیوترها)
Generation (of computers)
کامپیوتر مهمان
Guest computer
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 12
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.