مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 4

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 4 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 4
نهان گاه، حافظه نهان
Cache
محاسبه
calculation
ماشین‌حساب
Calculator
تقویم
Calendar
درجه‌بندی
calibration
فراخوانی
Call
فراخوانی برگشتی
callback
لغو
Cancel
متعارف
canonical
صفحه مجازی
canvas
خازن
capacitor
(كلید) قفل تبدیل
Caps Lock
عنوان
Caption
گیر اندازی
Capture
کارت
card
اندازه
cardinality
نورد
carriage
حامل
carrier
رقمِ نَقلی
carry
کارتریج
cartridge
آبشاری
cascade
حالت
case
حساس به حالت
Case Sensitive
نوار
cassette
فهرست
catalog
دیسك فشرده
CD
دیسک فشرده
cdrom
سلول
Cell
سلولی
Cellular
مرکز
Center
زنجیر
chain
مجرا
Channel
سلول نویسه‌ای
char cell
نویسه
character
نویسه‌گان
Character set
گپ
Chat
بررسی
check
بیت بررسی
Check bit
جعبه بررسی
check box
جعبه‌های بررسی
Check Boxes
وارسی
checkout
مجموعِ مقابله‌ای
checksum
فرزند
child
قابک فرزند
Child frame
پردازه فرزند
child process
توده(ای)
chunk
رمز
cipher
مدار
Circuit
مدور
circular
رده
Class
رده بندی
Classification
پاک کردن
Clear
فشار دادن
click
کارخواه
client
برش
clip
تخته یادداشت
Clipboard
ساعت
clock
بستن
Close
خوشه
cluster
کد
code
قطعه کد
code segment
کدک
codec
کد گذاری
coding
ضریب
Coefficient
پیچه
coil
همکاری
Collaboration
مقابله کردن
Collate
تلفیق
collating
جمع‌آوری
collect
برخورد
Collision
دونقطه (:)
colon
گزیننده رنگ
Color Selector
ستون
column
ترکیب
combination
جعبه ترکیب
Combo Box
فرمان
Command
خط فرمان
Command Line
توضیح
comment
تجاری
commercial
تصدیق
commit
مشترک
common
ویژگی‌های مشترک
Common properties
ارتباط
communication
(داده) چکیده
compact
مقایسه کردن
compare
همساز
compatible
ترجمه
compilation
زمانِ ترجمه
compile-time
مترجم
compiler
مکمل
complement
پیچید‌گی
complexity
مؤلفه
component
مؤلف
composer
مرکّب
compound
فشرده سازی
compression
محاسبه
computation
محاسبه کردن
compute
رایانه
Computer
محاسبات
computing
الحاق
Concatenate
همروند
concurrent
شرط
Condition
شرطی
conditional
لوله
Conduit
محرمانه
Confidential
پیکربندی
Configuration
تایید کردن
Confirm
تایید
Confirmation
عطف
conjunction
اتصال
Connection
بست
connector
متوالی
consecutive
سازگاری
consistency
سازگار
consistent
پیشانه
console
ثابت
constant
قید
Constraint
سازنده
constructor
محتوا
Content
متن
context
ادامه
continuation
ادامه
Continue
پیوسته
continuous
سایه‌روشن
contrast
(كلید) مهار
Control
کنترل‌کننده
controller
تبدیل
Conversion
مبدل
converter
کوکی
cookie
خنک‌سازی
cooling
همپرداز
Coprocessor
رونوشت
Copy
حق نشر
Copyright
هسته
core
پرونده هسته
Core file
اصلاح
correction
همبستگی
Correlation
تناظر
correspondence
خراب
corrupt
شمارش
count
شمارشگر
counter
جفت
couple
پوشن
cover
واحد پردازش مركزی
CPU
شکستن
crack
فروپاشی
crash
ایجاد
Create
معیارها
criteria
گستره معیارها
Criteria range
معیار
criterion
بحرانی
critical
خطای بحرانی
Critical error
خط برش
Crop
ارجاعِ متقابل
Cross-reference
رمزنگاری
cryptography
بلور
crystal
انباشتی
Cumulative
جاری
Current
مكانْ‌نما
cursor
منحنی
Curve
پنجره سفارشی
custom window
سفارشی کردن
Customize
برش
Cut
چرخه
cycle
چرخه‌ای
cyclic
استوانک
cylinder
شبح
Daemon
آسیب
damage
خطِ تیره
dash
داده
Data
مدل داده‌ایی
data model
نوعِ داده
data type
دادگان
database
اشکال زدایی
Debug
اشکال‌زدا
debugger
اشکال‌زدایی
debugging
ده‌دهی
decimal
دسته
deck
کد گشایی کردن
decode
کدگشا
decoder
کدگشایی
decoding
تجزیه
decomposition
کاستن
Decrease
سر گشایی
decrypt
سِر گشایی
decryption
اختصاص دادن
dedicate
اختصاصی
dedicated
اختصاص‌دهی
dedication
پیش‌گزیده
Default
تعریف
definition
تأخیر
delay
حذف
Delete
حذف
deletion
جداساز
delimiter
انكار
denied
وابستگی
Dependence
عمق
depth
مرتب سازی نزولی
Descending sort
توصیفگر
Descriptor
طرح
design
رومیزی
Desktop
محیط رومیزی
Desktop Environment
مقصد
Destination
تخریب
Destroy
تخریب
destruction
ویرانگر
destructor
آشکارسازی
Detection
فرابری
development
دستگاه
Device
خطایابی
diagnosis
قطری
Diagonal
نمودار
Diagram
شماره‌گیری
dial
شماره گیری
dial up
لهجه
dialect
محاوره
dialog
جعبه محاوره
Dialog Box
دستگاه شماره‌گیر
Dialout Device
چکیده
digest
رقم
Digit
رقمی
Digital
بعد
Dimension
جهت
Direction
رهنمود
directive
فهرستِ راهنما
Directory
ناتوان‌سازی
Disable
دیسک
disc
دور انداختن
Discard
قطعِ ارتباط
Disconnect
گسسته
Discrete
دیسک
disk
دیسکت
diskette
معاف کردن
Dismiss
جابه‌جایی
displacement
(صفحه‌ی) نمایش
Display
اعوجاج
distortion
توزیع کردن
Distribute
تقسیم
division
تقسیم برصفر
Division by zero
دستیابی مستقیم به حافظه
DMA
خدمت نام دامنه
DNS
سند
Document
دامنه
Domain
نام دامنه
domain name
دوبار فشار دادن
double click
زمانِ بی‌کاری
down time
بار گیری
Download
پیش‌نویس
Draft
کشیدن
drag
ترسیم
drawing
گرداننده
drive
گرداننده
driver
افت
Drop
جعبه پایین افت
Drop Down Box
کاهن
Druid
طبله
drum
دوگان
dual
پایانه‌ی ناهوشمند
dumb Terminal
ساختگی
dummy
تخلیه
dump
تخلیه
dumping
دوسویه
duplex
دوام
duration
پویا
Dynamic
رایانامه
E-mail
پژواک
Echo
لبه
edge
ویرایش
Edit
ویرایش
editing
ویراستار
editor
پس زدن
Eject
نامه الکترونیکی
Electronic Mail
عنصر
element
نهفته
embedded
تقلید
Emulation
مقلد
emulator
فعال‌سازی
Enable
پست اسکریپت کپسوله شده
Encapsulated Postscript
کدبندی کردن
encode
کدبند
encoder
کد بندی
Encoding
رمزبندی كردن
encrypt
رمزبندی
encryption
(كلید) ورود
Enter
هستار
entity
مدخل
entry
شمارشی
enumerated
شمارش
enumeration
محیط
environment
متغیر محیطی
environment variable
معادله
Equation
تجهیزات
equipment
هم‌ارزی
equivalence
حذف
erase
خطا
Error
کد خطا
error code
(كلید) گریز
escape
اترنت
Ethernet
ارزیابی
evaluation
رویداد
Event
استثناء
Exception
اجرا
execution
خروج
Exit
حافظه‌ی بسط‌یافته
expanded memory
بسط
expansion
استثمار
exploit
کاوش
explore
نما
exponent
نمایی
exponential
نشان گذاری نمایی
Exponential notation
صادر(ات)
Export
عبارت
expression
پسوند
Extension
استخراج
Extract
استخراج
extraction
تسهیلات
facility
عامل
factor
فاکتوریل
factorial
محو کردن
fading
خراب شدن
fail
خرابی ایمن
failsafe
خرابی
failure
اصلاحِ حالتِ عمل
fallback
نادرست
false
خانواده
family
بادبزن
fan
عیب
fault
پسندان
Favorites
دور نگار
Fax
امکان‌پذیر
feasible
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.