مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش ۵۲

لغات کشاورزی بخش ۵۲

لغات کشاورزی بخش ۵۲ – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

لغات کشاورزی بخش ۵۲

چوبک
Acanthophyllum squarrosun
سوسک لوبیا
Acanthoscelides obtectus
آکانتوز
Acanthosis
پای خرس، جنس پای خرس
Acanthus
پای خرس نرم
Acanthus mollis
پای خرس سفت
Acanthus spinosus
آکاپنیا، کم گاز کربنیکی خون
Acapnia
کنه‌ها
Acari
کنه‌زدگی
Acariasis
کنه‌کش
Acaricide
کنه‌ها
Acarina
آکارین
Acarine
کنه‌شناسی
Acarology
بی‌ساقه
Acaulous
فرسایش شدید، فرسایش تسریعی
Accelerated erosion
شتاب دهنده، تند‌کننده، شتابگر
Accelerator
قابلیت پذیرش
Acceptability
فرعی
Accessory
عامل غذایی ضمیمه، ماده غذایی کم نیاز
Accessory food factor
اعضای ضمیمه جنسی
Accessory sex organs
سازگاری اقلیمی
Acclimatation
خوگرفتن، سازگارشدن، عادت کردن، عادت کردن به شرایط محیطی جدید
Acclimation
خوگرفتن، عادت کردن، تطابق یافتن
Acclimatize
شمردن، صورت حساب، گزارش
Account
حسابداری
Accountancy
ذیحساب، حسابدار
Accountant
حسابداری، اصول حسابداری
Accounting
انباشتن، جمع شده
Accumulate
توده، جمع آوری، انباشتگی، تجمع
Accumulation
خارج از مرکز، بی‌مرکز
Acentric
کرموزوم فاقد سانترومر
Acetric chromosome
آسفات
Acephate
آسپرومازن مالئات
Acepromazine maleate
جنس آفرا
Acer
کرب
Acer campestris
کیکم
Acer cinerascens
گونه‌ای افرا
Acer hispanicum
پلت
Acer insigne
شیردار
Acer laetum
کرکو
Acer monspessulanum
سفید کرکو، کرکوی سفید
Acer opulif olium
کرکف
Acer platanoides
افرای چناری
Acer pseudoplatanus
افراییان، خانواده افرا، خانواده درخت افرا، خانواده ناترک
Aceraceae
جنس بی‌شاخ
Aceras
بی‌شاخ آدمخوار
Aceras anthropohora
زنجره شبدر
Aceratagallia sanguinolenta
جنس کنه گالی
Aceria
کنه گالی بادام، کنه جونه بادام
Aceria eriophyes
لوله گوارشی، دستگاه گوارشی
Alimentary tract
تغذیه
Alimentation
جنس آلیسما
Alisma
آلیسمای آبی
Alisma natans
آلیسمای بارهنگی
Alisma plantago
قاشق‌وارش
Alisma plantago aquatica
آلیسمای آلاله‌ای
Alisma ranunculoides
خانواده بارهنگ آبیان
Alismaceae
خانواده تیرکمان آبی
Alismataceae
قلیاخونی
Alkalemia
باز، قلیا، قلیایی
Alkali
قلیا، باز
Alkali
فلزهای قلیایی
Alkali metals
قلیایی، دارای واکنش قلیایی
Alkaline
پاک‌کننده قلیایی
Alkaline detergent
خاک‌قلیایی
Alkaline soil
قلیائیت، قلیایی شدن
Alkalinisation
قلیائیت
Alkalinity
قلیایی‌شدن
Alkalization
آلکالوئیدها
Alkaloids
آلکالوز
Alkalosis
مایع الانتون
Allantoic fluid
مشیمه میانی جنین
Allantois
آلل، آللومورف
Alleles
آللومیمتیک، تقلید
Allelomimetic
آلرژن، پادگن
Allergen
تنگ نفس تابستانی، تورم آلرژیک بینی
Allergic rhinitis
حساسیت، آلرژی
Allergy
جنس سیرک
Alliaria
آلیسین
Allicin
جنس سیر
Allium
موسیر
Allium ascalonium
پیاز وحشی
Allium canadense
پیاز
Allium cepa
سیربد
Allium fallax
سیر طلایی
Allium flavum
آبوت
Abbott
بی‌میکروب، فاقد میکروب
Abacterial
کشتارگاه
Abattoir
سطح دور از محمور در اعضای جانبی
Abaxial
آبسه
Abcess
شکم، بطن
Abdomen
آب آوردگی شکم
Abdominal dropsy
سزارین
Abdominal hysterotomy
لمس شکمی
Abdominal palpation
جنس نرَاد، نرَاد
Abies
کاخ ‌شانه‌ای
Abies alba
درخت صنوبر
Abies balsamena
خانواده کاج‌ها، کاجیان، نرّادان
Abietaceae، abietineae، pinaceae
توانایی
Ability
غیرزنده، فاقد حیات
Abiotic
بیماری آبیوتیک، فیزیوژنیک
Abiotic disease
پنبه ‌نسوز
Abiston
از شیر گرفتن
Ablactate
از شیر گیری، ابلکاسیون
Ablactation
غیرطبیعی، غیرعادی
Abormal
توّلد غیرطبیعی
Abnormal birth
ناهنجاری، حالت غیرطبیعی
Abnormality
شیر غیرطبیعی،
Abnormal milk
جابجایی شیردان، جابجاشدگی شیردان
Abomasal displacement
انباشتگی شیردان، یبوست شیردان
Abomasal impaction
زخم شیردان
Abomasal ulcer
شیردان، معده حقیقی، معده رنینی
Abomasum
سقط جنین، بچه‌اندازی
Abortion
تغذیه هوایی، تغذیه از راه شاخ و برگ
Above ground nutrition
خراشیدگی
Abrasion
آبسه، دمل، ورم چرکی
Abscess
اسید اَبسیزیک
Abscisic acid aba
برگ‌ریزی، ریزش، مردن
Abscission
لایه جداگر
Abscission layer
مطلق
Absolute
الکل
Absolute alcohol
محلول مطلق
Absolute solution
دمای مطلق
Absolute temperature
جذب کردن، در آشامیدن
Absorb
نخ بخیه قابل جذب
Absorbable suture
جذب
Absorption
جذب
Absorption
دستگاه سنجش جذب نور
Absorption meter
گاو پنبه، ابوتیلون
Abutilon sp.
آکاسیا، جنس آکاسیا
Acacia
کرت
Acacia arabica
کات گلابی
Acacia catechu
اقاقیا نوبیکا، گبر
Acacia nubica
خانواده پای خرسیان، پای خرسیان
Acanthaceae
کنه گالی بادام، کنه جوانه بادام
aceria pgloeocoptes
اسروولوس
Acervulus
استات
Acetate
اسیدا استیک، اسید سرکه، اسید پیرولیگنئوس
Acetic acid
باکتری‌های استیک
Acetic bacteria
تخمیر استیکی
Acetic fermentation
اسید استواستیک، اسید استون منوکربوکسیلیک، اسید دی استیک
Acetoacetic acid
استوباکتر
Acetobacter
بچه سرکه
Acetobacter aceti
استوگلیسریدها
Acetoglycerides
استوئین
Acetoin
استول، هیدرو کسی‌استون، الکلپیروویک
Acetol
اجسام کیتونی، اجسام ستنی
Acetone bodies
استن کلروفرم
Acetone chloroform
استن خونی، کیتون‌خونی، کیتوسیس، کیتوز، کتوز
Acetonemia
استُن خونی
Acetonemia
استُن‌شاشی
Acetonuris
استونیل
Acetonyl
استیل
Acetyl
استیل کولین
Acetylcholine
استیل کولین استراز
Acetylchlinesterase
استیل کوآنزیم آ
Acetylcoenzyme acetylchlinesterase
استیل، اتین
Acetylene
خیارترشی، خیارشور
Achar
خانواده شقایق
Achariaceae
درد، درد کردن
Ache
فندقه
Achene
جنس بومادران
Achillea
بومادران هزاربرگ
Achillea millefolium
بومادران عطسه‌ای
Achillea ptarmica
بومادران عطسه‌ای
Achillea ptarmica
خاکستری بودن مو
Achromtrichia
بی‌رنگ، فاقد رنگ
Achromous
بدون کیلوس
Achylous
اسید، ترش، سرکه مانند
Acid
تعادل اسید وباز
Acid base balance
بدون کیلوس
Achylous
اسید، ترش، سرکه مانند
Acid
اسید خونی
Acidaemia
تعادل اسید و باز
Acid base balance
تعادل اسید و باز
Acid base equilibrium
الیاف نامحلول در محلول پاک‌کننده اسیدی
Acid detergent fiber
محلول پاک کننده اسیدی
Acid detergent solution
رنگ‌های اسیدی
Acid dyes
اسید خونی
Acidemia
مقاوم به اسید
Acid fast
طعم اسیدی
Acid flavor
اسید کافت شده، اسید کافه
Acid hydrolyzed
اسید کردن، ترش کردن
Acidification
اسیدی شده، اسیدی
Acidified
سیلوی اسیدی شده
Acidified silage
اسیدخونی، اسیدی شدن خون، مسمومیت اسیدخون
Acid intoxication
اسیدیت
Acidite
اسیدیته، ترشی
Acidity
اسیدیته باقی
Acidity residual
اسیدوفیل، ترشی‌دوست، اسیدگرا، اسیددوست
Acidophile
اسیدپذیر، اسیددوست
Acidophilic
شیر اسیدی شده
Acidophilus milk
اسیدخونی، مسمومیت اسیدی خون
Acidosis
اسیدخونی میش های آبستن
Acidosis of pregnant ewes
کازئین رسوب شده با اسید
Acid precipitated casein
گونه‌ای از کنه‌های شکاری
Amblyseius libanest dosse
زردان بزرگ
Ambrosia macrosporum
آمبروسیای دریایی
Ambrosia macrosporum maritima
رزدان خاردار
Ambrosia macrosporum strumarium
درمنه کبیر
Ambrosia macrosporum trifida
خانواده آمبروسیاسه
Ambrosiaceae
آمیب
Ameba
جنس املانشیه، جنس مشمله
Amelanchier
مشمله
Amelanchier vulgaris
اصلاح یا تقویت خاک
Amendment soil
اتحادیه خوراک‌سازان آمریکایی
American feed manufacturers association
حشرات بدون دگردیسی
ametabolous
آمیداز
Amidase
آمینی‌شدن
Amination
آمین
Amine
آمینها
Amines
اسیدآمینه
Amino acid
آنتاگونیسم اسیدهای‌آمینه
Amino acid antagonism
عدم تعادل اسیدهای آمینه
Amino acid imbalance
آمینوپپتیداز
Amino peptidase
فرآیند اسیدی
Acid process
باکتر‌های پروتئولیتیک اسیدی
Acid proteolytic
نمک اسیدی
Acid salt
خاک اسیدی
Acid soil
باکتری‌های اسیددوست
Aciduric bacteria
چوب اسیدی
Acid wood
آسینی
Acini
قدردانی
Acknowledgements
اکونیت
Aconitum
اکونیت طبی
Aconitum napellus
آکونیتاز
Aconitase
اگیر
Acorus calamus
بی‌لپه‌ای‌ها
Acotyledons
جریب فرنگی، ایکر
Acre
وسعت زمین حدود یک جریب
Acreage
اکریفلاوین
Acriflavin
آکرولئین، آلدئید آکریلیک، آلدئید آلیلیک، آکرالدئید
Acrolein
آکرومگالی
Acromegaly
آکروزوم، کلاهک اسپرماتوزوآ
Acrosome
آکروزومی مربوط به کلاهک اسپرم
Acrosmal
جنس سرخس شانه‌ای
Acrostichum
سرخس شانه‌ای
Acrostichum theliptris
اکته
Actaea
اکته سنبله‌ای
Actaea spicata
هورمون یا عامل آزادکننده
Acth-rf, acth-rh
آکتین
Actin
کیوی معمولی
Actinidia deliciosa
اکتینیدیاسه
Actinidiaceae
آکتینیدین
Actinidin
اکتینوباسیلوز
Actinobacillosis
منظم، دارای گل‌های منظم
Actinomorph
منظم، دارای ۲ یا چند سطح تقارون (در گل(
Actinomorphic
به‌کار انداختن، فعال کردن
Activate
فاضلاب فعال شده
Activated sewage
لجن قال شده
Activated sludge
فعال‌سازی، رادیواکتیوسازی
Activation
تجزیه فعال‌سازی
Activation analysis
انرژی فعال‌سازی
Activation energy
فعال‌سازی آنزیم‌ها
Activation of enzymes
فعال‌ساز
Activator
فعال، مؤثر، کنشی،
Active
جذب فعال
Active absorption
فعالیت یون‌هیدروژن در محلول خاک که به صورت PH بیان می‌شود.
Active acidity
ماده مؤثر، ماده فعال
Active agent
کربن فعال
Active carbon
مصونیت فعال
Active immunity
ماده مؤثره
Active ingredient
انتقال فعال
Active transport
سیستم انتقال فعال
Active transport system
تبخیر و تعرق واقعی
Actual evapotranspiration
آکوستیک، روش‌های صوتی
Acoustique
حاد، بحرانی، تیز
Acute
بیماری حاد، مرض حاد
Acute condition
سؤ هاضمه حاد
Acute indigestion
سؤ هاضمه حاد در اسب
Acute indigestion in horses
مسمومیت حاد نمکی
Acute salt poisoning
کفشدوزک
Adalia bipunctata
سازگار
Adaptable
سازگاری، عادت کردن، تطابق
Adaptation
آداکسیال، سطح فوقانی
Adaxial
افزودنی، افزاینده
Additive
افزودنی، افزاینده، جمع پذیر، افزایشی
Additive
اثرفزاینده
Additive effect
اثرات افزایشی ژن
Additive gene effects
آدنین
Adenine
آدنین و آدنوزین
Adenine and adenosine
هپیوفیز قدامی
Adenohypophysis
آدنوزین
Adenosine
آدنوزین دی‌فسفات
Adenosine diphosphate
آدنوزین منوفسفات، اسید آدنیلیک
Adenosine monophosphate
آدنوزین تری‌فسفاتاز
Adenosine triphosphatase
ادنوزین تری‌فسفات
Adenosine triphosphate
آدرمین، پیریدوکسین، ویتامینB۶
Adermin
غدد فوق کلیوی
Adrenal gland
مرحله چسبندگی
Adherence phase
چسبندگی
Adhesion
چسبنده
Adhesive
خانواده سرخسیان
Adiantaceae
جنس پرسیاوشان
Adianthum
گونه‌ای پرسیاوشان
Adianthum capillus veneris
بمب کالریمتر
calorimeter bomb
چرب، پیه‌دار، پیه‌مانند، چربی مانند
Adipose
باله چربی
Adipose fin
چربی، چاقی، پیه‌آوردگی
Adiposeness
بافت چربی
Adipose tissue
چاقی، فربهی
Adiposity
سوراخ، دهانه
Aditus
کمکی، کمک‌دار
Adjuvant
واکسن کمکی
Adjuvant vaccine
تغذیه اختیاری، تغذیه حیوان بطور آزاد
Ad libitum
تغذیه‌ اختیاری، تغذیه آزاد
Ad libitum feeding
استعمال کردن، تجویز کردن
Administer
استعمال، تجویز، اداره
Administration
همچسبی اعضای نامتجانس در گل
Adnate
جنس آدونس
Adonis
آدونیس استیوالیس، آدونیس تابستانه
Adonis aestivalis
آدونیس پاییزه
Adonis autumnalis
آدونیس آتشی
Adonis flammea
آدونیس بهاره
Adonis vernalis
آدوکسا، جنس مشک بو
Adoxa
مشک بو
Adoxa moschatellina
آدوکساسه
Adoxaceae
کلیوی
Adrenal
قشر کلیوی
Adrenal cortex
برداشتن غدد فوق کلیوی
Adrenalectomy
غدد فوق کلیوی
Adrenal glands
آدرنالی، اپینفرین
Adrenaline
هورمون آدرنالین
Adrenaline hormone
نرنمایی غدد فوق کلیوی
Adrenal virilism
آدرنرژیک
Adrenergic
آدرنین، آدرنالین
Adrenin, adrenaline
مربوط به قشر خارجی غدد فوق‌کلیوی.
Adrenocortical
هورمون‌‌های بخش قشری غدد فوق کلیوی
Adrenocortical hormones
هومون محرک قشر غدد فوق‌کلیوی، کورتیکوترفین، کوتیکوتروپین، آدرینوکورتیکوتروپین
Adrenocorticotrophic hormone
جذب سطحی کردن
Adsorb
ماده جذب شده
adsorbate
آب جذب سطحی شده
Adsorbed water
گیرا، جاذب
Adsorbent
جذب سطحی، رونشینی
Adsorption
بالغ، مسن
Adult
تقلب کردن
Adulterate
تقلب
Adulteration
انتقال افقی گرما
Advection
ریشه نابجا
Adventitious root
نابومی
Adventive
دعوی کردن
Advocates
جنس پای بز
Aegopodium
پای بز
Aegopodium podagaria
خاک‌های بادرُفت
Aeolian soil
تهویه‌کردن، هوادهی
Aerate
تهویه، هوادادن
Aeration
تهویه خاک
Aeration-soil
منطقه تهویه
Aeration-zone
هوادهنده، دستگاه تهویه
Aerator
شبکه هوایی
Aerial net
هوازی، در حضور هوا
Aerobe

لغات کشاورزی بخش ۵۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.