مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 21

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 21 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 21
نام فارسی
نام علمی
نام لاتین
جنس
خانواده
گل شاه پسند
Lantana
Lantana
Lantana
Verbenaceae
گل شرابی
Calycanthus Floridus
Eastern sweetshrub
Calycanthus
Calycanthaceae
گل شقایق
Papaver Rhoeas
corn poppy
Papaver
Papaveraceae
گل شیپوری
Zantedeschia Aethiopica
Calla aethiopica
Zantedeschia
Araceae
گل صد توماني طلایی
Paeonia Mlokosewitschii
Golden Peony
Paeonia
Paeoniaceae
گل صد تومانی – درختی
Paeonia Suffruticosa
Tree Peony
Paeonia
Paeoniaceae
گل صد تومانی چینی
Paeonia Albiflora
Chinese Peony
Paeonia
Paeoniaceae
گل لادن
Tropaeolum Majus
Garden Nasturtium
Tropaeolum
Tropaeolaceae
گل محبوبه شب
Cestrum Parqui
green cestrum
Cestrum
Solanaceae
گل محمدی
Rosa Damascena
Damask rose
Rosa
Rosaceae
گل مريم
Polianthes Tuberosa
Tuberose
Polianthes
Asparagaceae
گل مومی
Chamelaucium Uncinatum
Geraldton wax
Chamelaucium
Myrtaceae
گل میمون
Antirrhinum Majus
Common Snapdragon
Antirrhinum
Plantaginaceae
گل ناز آفتابی
Portulaca Grandiflora
moss rose
portulaca
Portulaceae
گل نرگس وحشی
Narcissus Jonquilla
Jonquil
Narcissus
Amaryllidaceae
گل نسترن
Rosa Canina
Dog Rose
Rosa
Rosaceae
گل کاغذی
Bougainvillea Glabra
Paper Flower
Bougainvillea
Nyctaginaceae
گل کاملیا
Camelia Japonica
Camellia
Camelia
Theaceae
گل یاس رازقی
Jasminum Sambac
Arabian jasmine
Jasminum
Oleaceae
گل یاس سفید
Jasminum Officinale
Common Jasmine
Jasminum
Oleaceae
گل یخ
Chimonanthus Praecox
Winter Sweet
Chimonanthus
Calycanthaceae
گلايل
Gladiolus Callianthus
Acidanthera murielae
gladiolus
Iridaceae
گلشانه
Ctenanthe Oppenheimiana
Never never
Ctenanthe
Maranthacaea
گلوکسینیا
Gloxinia Speciosa
Sinningia speciosa
Gloxinia
Gesneriaceae
گندمی
Chlorophytum Comosum
Spider Plant
Chlorophytum
Agavaceae Liliaceae
گندمی آبزی
Eleocharis Acicularis
Dwarf Hairgrass
Eleocharis
Cyperaceae
گندمی موسلی
Chlorophytum Tuberosum
musli
Chlorophytum
Agavaceae
گوشواره ای
Calceolaria Herbeohybrida
Pocketbook
calceolaria
Calceolariaceae
گينورا سارمنتوزا
Gynura Sarmentosa
Purple Passion Vine
Gynura
Asteraceae
لاله
Tulip Pulchella
Tulip pulchella
Tulipa
Liliaceae
لاله عباسی
Mirabilis Jalapa
Four O’Clock
Mirabilis
Nyctaginaceae
لاله واژگون
Fritillaria Imperialis
Crown imperial
Fritillaria
Liliaceae
لودویژیای شناور
Ludwigia Sedoides
water-primrose
Ludwigia
Onagraceae
لیلیوم لانگیفلوروم
Lilium Longiflorum
Bermuda Lily
Lilium
Liliaceae
لیندا
Beaucarnea Recurvata
Ponytail Palm
Beaucarnea
Ruscaceae
لیکوآلا اربیکولاریس
Licuala Orbicularis
Licuala orbicularis
Licuala
Arecaceae
لیکوآلا اسپینوزا
Licuala Spinosa
Licuala spinosa
Licuala
Arecaceae
لیکوآلا داسیانتا
Licuala Dasyantha
Licuala dasyantha
Licuala
Arecaceae
لیکوآلا گراندیس
Licuala Grandis
Ruffled fan leaf palm
Licuala
Arecaceae
مارانتا آروندیناسه
Maranta Arundinacea
Arrowroot
Maranta
Marantaceae
مارانتا لوکونورا
Maranta leuconeura
Prayer plant
Maranta
Marantaceae
مایونیا پوپیجی
Maihuenia Poeppigii
Chupa Sangre
MAIHUENIA
Cactaceae
مرجان مینیاتوری
Euphorbia Milii
Christ Plant
Euphorbia
Euphorbiaceae
مریم گلی
Salvia Splendens
Scarlet Sage
نعنائیان
Lamiaceae
مشعلی
Beloperone Guttata
Beloperone guttata
Beloperone
Acanthaceae
موز زینتی
Musa Bananarama
Musa bananarama
Musa
Musaceae
میخک ژاپنی
Pittosporum Tobira
Japanese mockorange
Pittospoum
Pittosporaceae
میخک قرنفلی
Dianthus Caryophyllus
Carnation
Dianthus
Caryophyllaceae
مینای چمنی
Bellis Perennis
Common Daisy
Bellis
Asteraceae
مینای دائم
Aster Alpinus
Alpine aster
Aster
Compositae
نانانتوس ویتاتوس
Nananthus Vittatus
Mesembryanthemum vittatum
NANANTHUS
Aizoaceae
نخل بهشتی
Howea Forsteriana
Kentia Palm
Howea
Arecaceae
نخل راپیس
Rhapis Excelsa
Rhapis Palm
Rhapis
Arecaceae
نخل ققنوس
Phoenix roebelenii
Phoenix Palm
Phoenix
Arecaceae
نخل مرداب
Cyperus alternifolius
umbrella palm
Cyperus
Cyperaceae
نخودی
Bacopa Monnieri
Water Hyssop
Bacopa
Scrophulariaceae
نرگس زرد
Narcissus Pseudonarcissus
Lent lily
Narcissus
Amaryllidaceae
نعناع گربه اي
Nepeta Cataria
Catmint
Nepeta
Lamiaceae
نيدولاريوم اینوسنتی
Nidularium Innocentii
Black Amazonian Birdnest
Nidularium
Bromeliaceae
نی مردابی
Cyperus Papyrus
Papyrus
Cyperus
Cyperaceae
نیلوفر آبی
Nymphaea Capensis
Cape blue water lily
Nymphaea
Nymphaeaceae
نیلوفر ارغوانی
Ipomoea Purpurea
Purple Morning Glory
Ipomoea
Convolvulaceae
نیلوفر باران صورتی
Zephyranthes Robusta
Pink Rain Lily
Zephyranthes
Amaryllidaceae
نیلوفر پیچ
Ipomoea Tricolor
Morning Glory
Ipomoea
Convolvulaceae
هاورتیا گورخری
Haworthia Attenuata
WIDE ZEBRA
HAWORTHIA
Asphodelaceae
هاورتیا کوپری
Haworthia Cooperi
Cooperi
HAWORTHIA
Asphodelaceae
هویا کارنوزا
Hoya Carnosa
wax plant
hoya
Asclepiadaceae
هیگرفیلا ویستریا
Hygrophila Difformis
Water Wisteria
hygrophila
Acanthaceae
والیزنریا نانا
Vallisneria Nana
eel grass
Vallisneria
Hydrocharitaceae
ورزیا اسپلندنس
Vriesia Splendens
Vriesia splendens
Vriesea
Bromeliaceae
ورزیا دوالیانا
Vriesea Duvaliana
Vriesea duvaliana
Vriesea
Bromeliaceae
وریزیا ایمپریالیس
Vriesea Imperialis
vriesea imperialis
vriesea
Bromeliaceae
وریزیا فنسترالیس
Vriesea Fenestralis
vriesea fenestralis
vriesea
Bromeliaceae
وریزیا فوستریانا
Vriesea Fosteriana
Rock Bromeliad
vriesea
Bromeliaceae
وریزیا گیگانتیا
Vriesea Gigantea
vriesea gigantea
vriesea
Bromeliaceae
وریزیا هایروجلیفیکا
Vriesea Hieroglyphica
Vriesea
vriesea
Bromeliaceae
وریزیا کاریناتا
Vriesea Carinata
lobster claw
vriesea
Bromeliaceae
ونوس حشره خوار
Dionaea Muscipula
Venus Flytrap
Dionaea
Droseraceae
کابومبا سبز
Cabomba Caroliniana
Green Cabomba
cobomba
Cabombaceae
کاج مطبق
Araucaria heterophylla
Norfolk Island Pine
Araucaria
Araucariaceae
کالاتیا اورانتا
Calathea Ornata
Pin-stripe calathea
Calathea
Marantaceae
کالاتیا رزپیکتا
Calathea Roseopicta
Peacock Plant
Calathea
Marantaceae
کالاتیا ستاره موج
Calathea Rufibarba
Furry Feather Calathea
Calathea
Marantaceae
کالاتیا سه رنگ
Calathea Triostar
Calathea triostar
Calathea
Marantaceae
کالاتیا گورخری
Calathea Zebrina
Zebra Plant
Calathea
Marantaceae
کالاتیا لانسیفولیا
Calathea Lancifolia
Rattlesnake Plant
Calathea
Marantaceae
کالاتیا ماکویانا
Calathea Makoyana
Peacock Plant
Calathea
Marantaceae
کالادیوم بیکالر
Caladium bicolor
Angel Wings
Caladium
Araceae
کالادیوم لیندنی
Caladium lindenii
Angel Wings
Caladium
Araceae
کالانکوآ
Kalanchoe Blossfeldiana
Florist’s Kalanchoe
Kalanchoe
Crassulaceae
کاکتوس انگشتی
Chamaecereus Silvestris
Peanuts cactus
Chamaecereus
Cactaceae
کاکتوس ایستر لیلی
Echinopsis Subdenudata
Easter Lily Cactus
Echinopsis
Cactaceae
کاکتوس ساگوارو
Carnegiea Gigantea
Saguaro Cactus
carnegiea
Cactaceae
کاکتوس سفالو سرئوس سنیلیس
Cephalocereus Senilis
Crested Old Man Cactus
cephalocereus
Cactaceae
کاکتوس گل ستاره دریایی
Stapelia Gigantea
Carrion Flower
Stapelia
Asclepiadaceae
کاکتوس کریسمس
Schlumbergera Truncata
holiday cacti
Schlumbergera
Cactaceae
کراسولا آربورسینز
Crassula Arborescens
silver dollar plant
crassula
Crassulaceae
کروتون
Codiaeum Variegatum
croton
Croton
Euphorbiaceae
کریپتون
Cryptocoryne Balansae
Cryptocoryne
Cryptocoryne
Araceae
کوردیلین استرالیس
Cordyline australis
Cordyline australis
Cordyline
Laxmanniaceae
کوردیلین ترمینالیس
Cordyline Terminalis
Flaming Dragon Tree
Cordyline
Laxmanniaceae
کوفه آ اربیکا
Coffea Arabica
Coffea arabica
Coffea
Rubiaceae
کوفیا بونسای
Cuphea Bonsai
Cuphea
Cuphea
Lythraceae
کوکب
Dahlia Arabian Night
Dahlia Arabian Night
Dahlia
Asteraceae
کوکب کوهی
Rudbeckia Fulgida
Orange Coneflower
Redbeckia
Asteraceae
یاس خوشه ای
Syringa Vulgaris
Common Lilac
Syringa
Oleaceae
یاس صورتی
Jasminum Polyanthum
Chinese Jasmine Plant
Jasminum
Oleaceae
یاسمن
Stephanotis Floribunda
Wax flower
Stephanotis
Apocynaceae
یوکا
Yucca Guatemalensis
spineless yucca
Yucca
Agavaceae
یوکا آمریکایی
Yucca Rostrata
Yucca rostrata
Yucca
Agavaceae
یوکا فیلی
Yucca Elephantipes
Yucca
Yucca
Agavaceae
لغات کشاورزی بخش 21
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.