مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مترجمین – دهقان لیدا

مترجمین – دهقان لیدا

مترجمین – دهقان لیدا – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مترجمین - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

 

کد مقالهمقالات ترجمه شده: دهقان لیداTranslated Texts
Zol04مورچه هاAnts
Entom01راست بالان، ملخ‌ها، سیرسیرك‌هاORTHOPTERA Grasshoppers / Locusts / Crickets / Katydids
Entom02سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالك، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌هاLeafhoppers, Planthoppers, Treehoppers,
Cicadas, Aphids, Psyllids, Whiteflies, Scale
Insects
Entom03پروانه‌ها روز پروازها و شب پروازهاLEPIDOPTERA Butterflies / Moths
Entom04تریپس هاTHYSANOPTERA Thrips
Entom05كنترل مگس سفید ( سفید بالك)Whitefly control
Entom06حشرات، قارچها، باكتری و ویروسInsect - Fungal - Bacterial & Viral
Entom07زنبور پرازیتویید Encarsia formosa GahanEncarsia formosa Gahan
Entom08مدیریت مگس های سفید (سفید بالك ها) در محصولات گلخانه‌ایManagement Of Whiteflies In Greenhouse Crops
Entom09كنترل آفات: زنبور پرازیتویید برای كنترل موثر مگس سفید (سفید بالك)
Encarsia formosa for Whitefly control
Entom10آفات مگس سفید (سفید بالك)Pests Whiteflies -Aleurodoidae ssp
Entom11چگونگی مدیریت آفات - مدیریت و شناسایی آفت: زنبور پرازیتویید
How to Manage Pests:
Pest Management and Identification: Encarsia formosa
Entom12سیستم تغذیه مصنوعی اصلاح شده برای پرورش سفید بالكIMPROVED ARTIFICIAL FEEDING SYSTEM FOR
REARING THE WHITEFLY BEMISIA ARGENTIFOLII
Entom13تکنیک عقیمی حشرات به عنوان بخشی از مدیریت پایدار، گسترده و جامع آفات در خصوص آفات حشره ای باغبانی برگزیدهTHE STERILE INSECT TECHNIQUE AS
A COMPONENT OF SUSTAINABLE AREA-WIDE
INTEGRATED PEST MANAGEMENT OF SELECTED
HORTICULTURAL INSECT PESTS
Entom14استفاده از تکنیک عقیمی حشرات در مناطق وسیع (SIT) برای کنترل دو گونه مگس میوه مهم اقتصادی در تایلندUsing Area–Wide Sterile Insect Technique (SIT) to Control Two Fruit Fly Species of Economic Importance in Thailand
Entom15اندازه گیری تنوع زیستیmeasurement of Biodiversity
Entom16كنترل موثر ساس‌هاEffective Control of Bed Bugs
Entom17ساس هاBed Bugs
Entom18تأثیر كایرومون (kairomone) بر نرخ پارازیتیسم زنبور Apanteles Kariyai بر روی pseudaletia separataEffect of Kairomone on the parasittization rates of Apanteles kariyai to Pseudaletia separata
Entom19دفع ساسGet Rid Of Bed Bugs
Entom20اكولوژی سوسك های مهم انتخابی در خصوص مسایل جناییEcology of selected forensically important beetles
Entom22کتاب مدیریت آفات شهری: یک دیدگاه محیطی
فصل 10 : تکنولوژی مدیریت مستقل و پایدار موریانه در استرالیا
Urban Pest Management: A Standalone Termite Management Technology in Australia
Entom23اصطلاحاتی از واژگان کاربردی بالهاGLOSSARY OF TERMS APPLIED TO THE WINGS
Entom24زنبورهای گرده افشان برگ برLeafcutting Bees, Megachilidae- Insecta: Hymenoptera:
Megachilidae: Megachilinae
Entom25خانواده زنبورهای برگ برFAMILY: Megachilidae
(leafcutting bees)
Entom26تولید زنبورهای گرده افشان انفرادی برای گرده افشانی در ایالات متحدهProduction of Solitary Bees for
Pollination in the United States
Entom27کدهای اپی ژنتیک و شکل پذیری رفتار حشراتEpigenetic code and insect behavioural plasticity

 

ورود به صفحه آمار فروش – مخصوص مترجم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.