مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مترجمین

مترجمین

مترجمین – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مترجمین
مترجمین

 

صفحه مخصوص مترجمین شامل اسامی، مقالات و ترجمه های آنها و لیست مرتبط با آمار فروش

بخشی از اطلاعات درج شده مخصوصا قسمت آمار فروش صرفا در دسترس هر یک از مترجمین گرامی می باشد و آنها با رجوع به آن می توانند  اطلاعات خود را بررسی و  آمار فروش خود را ملاحظه نمایند.

 

در صورتی که شما نیز از سابقه مترجمی حرفه ای بهره مند هستید و دارای مقالات ترجمه شده در رشته خاص خود می باشید با رجوع به لینک ذیل و البته با توجه به شرایط مندرج در آن به جرگه مترجمین ما پیوسته و مقالات ترجمه شده خود را با سود مشارکت ۵۰% در وب سایت ایران ترجمه (www.irantarjomeh.ir) انتشار دهید.

 

انتشار مقالات مترجمین حرفه ای

 

مترجمین
امیر رضا بخشی بهار
زهرا اصغری
آرمان باریکان
روح الله نظری دانشمند
شهرام قاسمی تبار
حسین حیدری
سمیه مهربان
فاطمه سادات رفیع زاده
عبدالمجید رضایی
مژگان زارع زاده
حسین دشتی
سینا غلامی
آسیه صفا منش
رضا زارعی
فاطمه صفری
محمد رضا نویدی
فرزانه نادرپور
لیدا دهقان
علی اطلس رودی
حمید رضوی
الهام بهمن
ریاضی سید شهریار
رستمی کاوه
سید قاسم کیانژاد
فهیمه هروی

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.