مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مدیریت هستی شناسی هوشمندی تجاری

مدیریت هستی شناسی هوشمندی تجاری

مدیریت هستی شناسی هوشمندی تجاری – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۱۵
کد مقاله
MNG215
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
مدیریت هستی شناسی و سیر تکامل هوشمندی تجاری
نام انگلیسی
Ontology management and evolution for business intelligence
تعداد صفحه به فارسی
۳۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
مدیریت اطلاعات، هوشمندی تجاری، هستی شناسی، مدیریت هستی شناسی، سیر تکامل هستی شناسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Information management
Business intelligence
Ontology
Ontology management
Ontology evolution
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی مدیریت اطلاعات
کالج تجاری منچستر، دانشگاه منچستر، انگلستان
الزویر
مرجع به انگلیسی
International Journal of Information Management
Manchester Business School, University of Manchester, Manchester, UK
Elsevier
کشور
انگلستان

 

مدیریت هستی شناسی و سیر تکامل هوشمندی تجاری

چکیده

میزان داده های ناهمگن موجود در سازمان ها امروزه سبب شده است که مدیریت اطلاعات به عنوان یک مشکل کاملا پیچیده در نظر گرفته شود و در عین حال چنین مشخصه ای از اهمیت خاصی نیز برخوردار می باشد چرا که داده ها بعنوان یک دارایی با ارزش مرتبط با هوشمندی به شمار می آیند. هستی شناسی می تواند نقش یک پایگاه دانش غنی معنایی در آن دسته از سیستم هایی را داشته باشد که در زمینه مدیریت اطلاعات بعنوان سیستم های تخصصی بشمار می آیند. تحقیق جاری پتانسیل هستی شناسی در زمینه پشتیبانی از چرخه حیات اطلاعاتی در داخل محیط شرکتی در ارتباط با هوشمندی تجاری را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. این مقاله کاربرد سیستم هراکلیتوس ۲ (Heraclitus II) را ارائه می نماید که بعنوان چارچوبی به شمار می آید که قابلیت استفاده از مدیریت هستی شناسی و ارائه راهکارهای تکاملی در محتوای سیستم های مدیریت اطلاعات را خواهد داشت. قابلیت های این چارچوب در تسهیل مدیریت اطلاعات و هوشمندی تجاری با استفاده از یک مطالعه موردی زندگی- واقعی برآمده از صنعت علوم زیستی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

کلمات کلیدی: مدیریت اطلاعات، هوشمندی تجاری، هستی شناسی، مدیریت هستی شناسی، سیر تکامل هستی شناسی

 

۱- مقدمه

میزان رشد مقدار اطلاعات در دسترس در یک محیط شرکتی سبب ایجاد مشکلات عمده ای همانند چالش های مرتبط در خصوص تصمیم گیری شده است. هوشمندی تجاری (BI) متشکل از مجموعه ای از تکنیک ها و ابزارها می باشد که هدف از آن فراهم آوردن ویژگی های خاص برای متخصصین امور تجاری با توجه به پشتیبانی ضروری در ارتباط با تصمیم گیری می باشد. مثالهای خدمات BI ساده که قبلا وجود داشته اند شامل خدمات جستجوی متعدد و فیلترینگ، همراه با فراهم آورندگان محتواهای مختلف و انباشتگرهای متعددی است که اقدام به ارائه مجموعه ای از اطلاعات خاص برای کاربران مرتبط نموده اند. با توجه به یک سطح پیچیده تر مدیریت اطلاعات (IM) می تواند به مدیران در زمینه نظارت بر سازمان های خاص، فناوری ها یا نواحی تحقیقاتی کمک نماید و همچنین قابلیت تحلیل داده های اولیه به منظور تحصیل نتیجه گیری های مرتبط در سطح رقابت شرکتی، بخش های مرتبط یا صنایع وابسته را خواهد داشت.
هستی شناسی بعنوان یک فناوری فعال کننده کلیدی برای IM به شمار می آید چرا که این فرایند ارائه دهنده اطلاعات خاص در ارتباط با شاخص های عمومی و ویژگی های معنایی آن می باشد. این موارد متشکل از درک اشتراکی محدوده ای از مشخصه ها است که می توان آن ها را بین افراد مختلف و سیستم های کاربردی به اشتراک گذاشت (Davies, Fensel و Harmelen ، ۲۰۰۳). یک هستی شناسی متشکل از توصیف رسمی یک محدوده خاص از طریق تعریف آبجکت ها یا اشیاء هستی شناسی (یا هویت های مرتبط) می باشد که قابلیت توصیف آن حوزه، عمدتا مفاهیم (یا کلاس ها)، و همچنین نمونه ها و ارتباطات مرتبط را خواهد داشت. هستی شناسی قابلیت بیان اطلاعات در یک روش خاص با توجه به قابلیت پردازش ماشینی را به وجود می آورد، بنابراین می توان با استفاده از عامل های نرم افزاری آن را به بهترین وجه به صورت کارآمد ارائه نمود. چنین مواردی عمدتا با توجه به استفاده از زبان های مبتنی بر- XML نظیر RDFS (www.w3.org/TR/rdf-schema) و OWL (www.w3.org/TR/owlfeatures) توصیف می شوند.

 

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است: بخش ۲ رویکردهای موجود در IM و همچنین مدیریت و سیر تکامل هستی شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. بخش ۳ نگرش موجزی از چارچوب هراکلیتوس ۲ را عرضه می نماید. در بخش ۴، کاربرد این چارچوب در زمینه مطالعه موردی ارائه گردیده و در بخش ۵ چنین چارچوبی مورد ارزیابی قرار می گیرد در نهایت، نتیجه گیری این مقاله ارائه شده و برخی از برنامه های آتی در این مبحث عرضه خواهند شد.

 

۲- تحقیقات مرتبط

مدیریت اطلاعات (IM) را می توان بعنوان “فرایند مدیریت اطلاعات بعنوان یک منبع استراتژیک برای ارتقای عملکرد سازمانی” تعریف نمود (Chaffey و Wood ، ۲۰۰۵). سیستم های مدرن IM می بایست قابلیت تعامل با داده های غیرساختاری با حجم وسیع را داشته باشد و بعلاوه از توان ترکیب روش های خاص با توجه به دستورات بی شمار نظیر استخراج اطلاعات، پردازش زبان طبیعی، فراخوانی اطلاعات و داده کاوی برخوردار باشند.
GATE (معماری کلی برای مهندسی متن (Cunningham, Maynard, Bontcheva و Tablan ، ۲۰۰۲) بعنوان نوعی معماری برای مهندسی زبان به شمار می آید که حاوی یک سری از ابزارهای متناسب برای پردازش زبان و استخراج اطلاعات است. جریان داده GATE حاوی خط لوله ای از منابع پردازشی (همانند لماتیزرها، برچسب های دستور زبان و غیره) می باشد. این موارد به صورت سری اجرا شده و قابلیت بهره گیری از منابع زبانی (نظیر هستی شناسی، لغات پیکره ها، و موارد دیگر) را خواهد داشت. GATE یک مدل شیء گرای عمومی هستی شناسانه و یک API یکپارچه برای کاربرد آن ها از طریق منابع پردازشی را فراهم می آورد (Bontcheva, Tablan, Maynard و Cunningham ، ۲۰۰۴).

 

۳- چارچوب هراکلیتوس ۲

شکل ۱ نشان دهنده معماری لایه بندی هستی شناسی می باشد که در چارچوب هراکلیتوس ۲ ارائه شده است. لایه های پایین تر ارائه دهنده هستی شناسی های کلی تر و همه منظوره هستند، در حالی که لایه های فوقانی برای کاربردهای خاص در یک سیستم IM بهینه سازی شده اند. به هنگام سیر لایه ها از سطح پایینی به سطح فوقانی، هر لایه اقدام به استفاده مجدد و گسترش لایه های قبلی می نماید. بعلاوه، به هنگامی که یک لایه لایه زیر خود را گسترش می دهد (یعنی با درج مفاهیم جدید)، این گسترش ها در لایه های تحتانی تر نیز تعمیم داده می شوند. هر لایه بوسیله گروه مختلف نویسندگان هستی شناسی حفظ و نگهداری می شوند، که خود منوط به تخصصی می باشد که هر لایه به آن نیاز دارد. جامعیت لایه های هرمی هستی شناسی با توجه به کاربرد نگاشت یا نقشه های هستی شناسی بین مولفه های مختلف آن که متعلق به یک لایه هستند (لایه درونی) یا لایه های مختلف (لایه داخلی) حاصل می شود.

 

۴- کاربرد چارچوب هراکلیتوس ۲

در طی کاربرد چارچوب هراکلیتوس ۲، مراحل ذیل می بایست دنبال شوند. در ابتدا، هر لایه هستی شناسی بر مبنای ضروریات مطالعه موردی ایجاد شده است. پس از ساخت هستی شناسی، لینک های متناسب بین لایه ها به منظور تعریف جامعیت لایه های مختلف و تکمیل ساخت هرم هستی شناسی هراکلیتوس ۲ ایجاد می شوند. در نهایت، تعداد سناریوهای سیر تکاملی هستی شناسی بر مبنای ضروریات مطالعه موردی اعمال خواهد شد.

 

۴- ۱٫ توصیف مطالعه موردی
Biovista (www.biovista.com) بعنوان یک SME در نظر گرفته شده است که در سال ۱۹۹۶ تاسیس گردیده است. این سیستم بر مبنایCharlottesville ، در ایالات متحده، آتن، یونان، می باشد. ناحیه تخصصی آن در محصولات BI است و خدماتی را برای صنایع علوم زیستی ارائه می نماید. این محصولات و خدمات سعی در مخاطب قراردهی مدیران وابسته به توسعه تجاری و سرمایه گذاری یا مدیران سطح استراتژیکی می نمایند که خواستار تصمیم گیری در زمینه توسعه صنعتی و شرکتی خود هستند و یا به سادگی خواستار کنترل این موارد با توجه به مبانی ارائه شده می باشند.

 

۴- ۲٫ ایجاد هرم هستی شناسی
سیستم های کاربردی استفاده شده در مطالعه موردی بیو ویستا عمدتا در ارتباط با استخراج اطلاعات از داده های وبی می باشند. بنابراین، هستی شناسی کاربردی که برای این مورد مطالعاتی در نظر گرفته شده است معرف سازمان مربوط به اجزای نرم افزاری یک سیستم کاربردی استخراج اطلاعات نوعی می باشد. چنین موردی بر مبنای رده بندی مولفه های نرم افزاری استخراج شده و اطلاعات مرتبط می باشد که در Cunningham (2000) توصیف شده است.

 

۵- سیر تکاملی چارچوب

این بخش سیر تکاملی چارچوب هراکلیتوس ۲ بر مبنای نتایج کاربرد آن در مطالعه موردی بیو ویستا را عرضه می نماید. علی الخصوص، تاثیر آن بر روی مطالعه موردی برحسب ساختار هستی شناسی، مدیریت جمعی هستی شناسی و همچنین سیر تکاملی آن و ارتباط با BI مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۵- ۱٫ ایجاد هستی شناسی
مشکل اصلی کاربرد هستی شناسی در مطالعات موردی که در آن کاربران با سوابق مختلف شامل شده اند ارائه یک نگارش مورد توافقی می باشد که به وسیله کلیه کاربران پذیرفته شده باشد. هر یک از گروه های شامل شده، بر مبنای تجربه و ضروریات خود، دارای مفاهیم مختلفی در خصوص مشکلات عرضه شده می باشند. معماری چندلایه ای هراکلیتوس ۲ قابلیت مخاطب قراردهی این مسائل از طریق تخصیص یک نقش متمایز برای هر گروه کاربران در ساختار هستی شناسی و موارد مرتبط حفظ و نگهداری ویژگی های آن را خواهد داشت. بدین روش، ساختار هستی شناسی به صورت ساده تر ارائه شده چرا که هر گروه بر روی نواحی مورد علاقه خود تمرکز خواهد داشت.

 

۵- ۲٫ مدیریت مشارکتی هستی شناسی
مشارکت بین گروه های مختلف در فرایند ایجاد و نگهداری هستی شناسی بعنوان یک عامل موفقیت مهم برای سیستم های IM مدرن به شمار می آید. بعنوان یک ویژگی دانش مبنا در ارتباط با این سیستم ها قابلیت افزایش اندازه و تنوع آن ها در نظر گرفته شده و نیاز به یک مبنای بزرگتر و متنوع تر در ارتباط با نویسندگان هستی شناسی و افزایش تعداد آن ها نیز به چشم می خورد.

 

۵- ۳٫ تکامل هستی شناسی و BI
یک ویژگی کلیدی مطالعه موردی بیو ویستا دیدگاه BI آن می باشد. به منظور تسهیل فرایند BI، سیر تکاملی دوزمانی پایگاه دانش چنین موردی سبب ارتقای معنی دار اطلاعات زمانی ذخیره شده در پایگاه دانش شده و اجازه فراخوانی پیشرفته تر اطلاعات (IR) و اکتشاف دانش (KD) را می دهد.

 

۶- نتیجه گیری و تحقیقات آتی

چارچوب هراکلیتوس ۲ شامل مدل سازی دو زمانی و معماری لایه بندی برای مدیریت و تکامل هستی شناسی در داخل سیستم های IM می باشد. رویه کاربردی عملی این چارچوب در یک مطالعه موردی از صنعت علوم زیستی سبب ارائه یک بینش قابل توجه در ارتباط با مشکلات و چالش های BI شده است. هراکلیتوس ۲ راه حل هایی را در خصوص ساختار هستی شناسی، جامعیت و نگهداری آن عرضه نموده است. بعلاوه، مدل تکاملی دو زمانی پیشنهادی سعی در ارتقای ویژگی های زمانی هستی شناسی دارد و بنابراین دارای یک تاثیر مثبت مستقیم بر روی BI می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.