مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ورزش و سلامت بهبود سلامت مردم

ورزش و سلامت بهبود سلامت مردم

ورزش و سلامت بهبود سلامت مردم –  Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه  تربیت بدنی – ورزش
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ورزش - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۰۷
کد مقاله
SPORT07
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
ورزش، فعالیت بدنی و سلامت: چشم‌ اندازهای آتی در جهت بهبود سلامت مردم
نام انگلیسی
Sport, physical activity and health: Future prospects for improving the health of the nation
تعداد صفحه به فارسی
۱۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۳
کلمات کلیدی به فارسی
ورزش، فعالیت بدنی و سلامت، بهبود سلامت مردم
کلمات کلیدی به انگلیسی
Sport, physical activity and health, improving the health of the nation
مرجع به فارسی
اسپورت اینگلند
مرجع به انگلیسی
Sport England
کشور
 

ورزش، فعالیت بدنی و سلامت:

چشم‌ اندازهای آتی در جهت بهبود سلامت مردم

مقدمه
این مقاله، چکیده‌ای از سطح فعالیت‌های فیزیکی در انگلیس را جمع آوری نموده و سهم ورزش در افزایش سطح فعالیت‌ها برای رسیدن به موهبت تندرستی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ابتدا اولین شواهد در سال ۱۹۹۸ از تحقیقات تندرستی که از سوی بخش سلامت در کمیسیون انگلیس، با تمرکز بر جمعیت بالغ ۱۶ سال به بالا، انجام گرفت، تحصیل شده است.
این تحقیق، جدیدترین آمار در زمینه سطح فعالیت‌های فیزیکی در میان مردم انگلستان را فراهم می‌آورد. این مقاله همچنین تحقیقاتی در زمینه دیگر منابع آماری از جمله سطح چاقی و اضافه وزن در میان مردم و سطح بیماری‌های قلبی و انسداد شراین را در بر دارد (دو شرط سلامت که در آن شواهد علمی قوی دال بر کاهش خطرات از طریق بهره‌گیری از «سبک زندگی فعالانه» موجود می‌باشد).
تاکید این مقاله عمدتاً بر موارد زیر می‌باشد:
امروزه سطح فعالیت فیزیکی چه چیز است؟ این بخش به بررسی سطح جاری فعالیت فیزیکی در جمعیت‌های مربوطه می‌پردازد که شامل ارزیابی گرایش نوع فعالیت‌ها و تفاوت در فعالیت‌ها از نظر سن، جنس و دسته‌بندی اجتماعی می‌باشد.
ورزش و پیاده روی بعنوان عامل کمک کننده سطح کلی فعالیت‌ها تا چه میزان اهمیت دارند؟ این بخش به ترکیب فعالیت‌هایی توجه دارد که سطح کلی فعالیت فیزیکی را در میان مردم تشکیل داده و این فعالیت‌ها در کنار ورزش، بیشترین مشارکت را برای رسیدن به تندرستی انجام می‌دهند.

ورزش و سلامت بهبود سلامت مردم

 

تعاریف
تمامی مأخذ این مقاله بر مبنای «کفایت سطح فعالیت فیزیکی برای دستیابی به فواید سلامتی» بوجود آمده است. فعالیت فیزیکی را بعنوان انجام فعالیت حداقل در حد متعادل به مدت زمان ۳۰ دقیقه و حداقل ۵ روز در هفته تعریف می‌کنیم. این مبنا، یک توصیه متداول از سوی سازمان بهداشت و بر پایه بهترین شواهد علمی موجود می‌باشد.
عامل ورزش و پیاده روی به عنوان یک عامل کمک کننده در جهت افزایش سطح کلی فعالیت‌ها تا چه میزان اهمیت دارد؟
سطح متعادل فعالیت فیزیکی از برخی انواع متفاوت فعالیت‌ها نشأت می‌گیرد. شکل ۷ بیانگر مشارکتی است که در جهت همگام کردن این فعالیت‌های متفاوت با فعالیت‌های کلی مردم در انگلیس صورت می‌گیرد تا به حد کافی برای کسب سلامتی و فواید آن دست یابند (۳۰% افراد حداقل ۵ مورد از فعالیت‌ها را در یک هفته با شدت حداقل متعادل انجام می‌دهند).

ورزش و سلامت بهبود سلامت مردم

 

نتیجه مشاهدات
این مقاله بیشتر بر روی مسایل رابطه‌ای ورزش با توجه به موارد مورد بحث پیرامون سلامتی تاکید داشته است. مشارکتی که ورزش در امر ایجاد سلامتی دارد در ابتدا مربوط به میزان افزایش فعالیت فیزیکی می‌باشد (هرچند شواهدی مبنی بر آن وجود دارد که جنبه‌های مشغولیت اجتماعی ورزش نیز به نوبه خود سودمند می‌باشد).
برای دستیابی به میزان تغییرات رفتاری و اجتماعی که در بالا به آن اشاره شد، ایجاد یک مرحله تغییر در عقاید بخش سلامت و گرد آورندگان سلامت عمومی در سطح محلی و ناحیه‌ای مورد نیاز است. ورزش به خودی خود به چنین نتایجی دست نمی‌یابد. «سلامت» باید بعنوان اولویت و سر لوحه فعالیت‌های فیزیکی قرار گیرد و با منابع حقیقی از این تعهدات حمایت نماید.

ورزش و سلامت بهبود سلامت مردم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.