مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

فوتبال و دوپینگ فوتبالیست‌های آماتور

فوتبال و دوپینگ فوتبالیست‌های آماتور

فوتبال و دوپینگ فوتبالیست‌های آماتور – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه  تربیت بدنی – ورزش
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ورزش - ایران ترجمه - Irantarjomeh

 

شماره
۰۶
کد مقاله
SPORT06
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
فوتبال و دوپینگ: مطالعه‌ای درباره فوتبالیست‌های آماتور آفریقایی
نام انگلیسی
Football and doping: study of African amateur footballers
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
فوتبال و دوپینگ، فوتبالیست‌های آماتور
کلمات کلیدی به انگلیسی
Football and doping, amateur footballers
مرجع به فارسی
ژورنال پزشکی ورزشی بریتانیا
مرجع به انگلیسی
British Journal of Sports Medicine
کشور
 

فوتبال و دوپینگ: مطالعه‌ای درباره فوتبالیست‌های آماتور آفریقایی

هدف: تحقیق درباره آگاهی و استفاده از مواد مجاز و غیر مجاز توسط فوتبالیست‌های مبتدی آفریقایی در یاوندِی کامرون
شیوه‌ها : مجموع ۱۱۱۶ فوتبالیست مبتدی (۱۰۳۷ مرد و ۷۹ زن) از بین ۱۵۰۰ نفری که با آنها تماس گرفته شده است، در این تحقیق شرکت کرده‌اند. آنها به سه دسته تقسیم شدند:
نتایج:
  • استفاده فوتبالیست‌ها از مواد ممنوع شده (کوکائین) و موادی که دارای محدودیت زیاد می‌باشند (نوشیدنی‌های الکلی، نوشابه‌های الکلی دارای متیل‌ بنگ (ماریجوانا) ۲
  • خواص دوپینگ: استفاده فوتبالیست‌ها از موادی که اثراتی مشابه مواد ممنوع شده از طرف کمیته بین‌المللی المپیک را دارند ولی در لیست آنها نیامده است مانند: تنباکو، لیباگو، وی‌وی(مخدر)، بیلی بیلی( نوشیدنی الکلی که به طور محلی تهیه‌ می‌شود.)
  • مصرف زیاد ویتامین C (مکمل غذایی) در هر سه گروه، با اینکه آگاهی فوتبالیست‌ها از دوپینگ در سطح ابتدائی بود.
نتیجه‌گیری: نیاز مبرم به اقدامات پیشگیرانه و تحقیق جهانی درباره دوپینگ میان فوتبالیست‌ها.
هدف این تحقیق مطالعه درباره استفاده و آگاهی از داروها توسط فوتبالیست‌های تازه‌کار کامرونی در یاوند، پایتخت کامرون که امیلیون نفر جمعیت دارد، می‌باشد.
 

 

روش‌ها
مجموع ۱۱۱۶ فوتبالیست تازه‌کار یاوندی  (۱۰۳۷ مرد و ۷۹ زن) از بین ۱۵۰۰ نفری که با آنها تماس گرفته شده بود، بعد از دریافت رضایت کتبی آنها در این تحقیق شرکت کردند.
نتایج
میزان شرکت پذیری%۴/۷۴ . هیچگونه تفاوت سنی معنی‌داری بین سه گروه مشاهده نشده‌ است.
استفاده از موادی که تحت محدودیت شدید می‌باشد
نوشابه‌های الکلی
تقریبا %۴۱ تمامی بازیکنان به استفاده از مشروبات الکلی در حالت کلی اعتراف کرده‌اند. %۶۰  آنها بیان کرده‌اند که آنها قبل از مسابقات مشروب می‌نوشند و %۲۲ نیز گفته‌اند که دقیقا بعد از بازی می‌نوشند.
مشروبات الکلی دارای متیل‌
 %۲۵ تمامی بازیکنان به استفاده از مشروبات الکلی دارای متیل‌در حالت کلی اعتراف کرده‌اند.به نظر می‌رسید بازیکنان محلی (% ۲۹) بازیکنان زن (% ۲۰) و بازیکنان نخبه (%۱۷) بیشتر از این مشروبات استفاده می‌کنند.
بنگ
تقریبا %۱۰ تمامی بازیکنان به استفاده از این دارو در حالت کلی اقرار کرده‌اند. فقط %۸  بازیکنان از آن قبل از مسابقات استفاده کرده‌اند.
 
پرسشنامه فوتبال و دوپینگ
  1. حرف اول نام……………… سن (روز،ماه،سال)…………..  ۳٫جنسیت مرد/زن
استفاده از مواد ممنوع شده
تقریبا %۸ از تمامی بازیکنان اقرار به استفاده از کوکائین در حالت کلی و %۷ نیز اقرار به استفاده از آن قبل از مسابقات نموده‌اند.

فوتبال و دوپینگ: مطالعه‌ای درباره فوتبالیست‌های آماتور آفریقایی

 

خواص دوپینگ
تنباکو
تقریبا یک چهارم (%۲۴) از تمامی بازیکنان اذعان کرده‌اند که آنها در حالت کلی دخانیات مصرف می‌کنند،%۱۸  گفته‌اند که مصرف آنها قبل از بازی است و %۱۶ نیز چنین گفته اند که بعد از مسابقات دخانیات مصرف می‌کنند.
بیلی‌بیلی
غالب بازیکنان (%۸۹) گفته‌اند که آنها در حالت کلی از بیلی‌بیلی مصرف نمی‌کنند.
 
لیبوگا
فقط %۴/۶ از تمامی بازیکنان گفته‌اند که در حالت کلی لیبوگا را مصرف می‌کنند. وهمچنین %۴/۶ نیز به استفاده از آن بعد از بازی اظهار کرده‌اند.
 
وی‌وی
تعداد کمی از بازیکنان(%۷) گفته‌اند که در حالت کلی از آن استفاده می‌کنند. به ترتیب نزولی فراوانی، بازیکنان زن (%۹۹) بازیکنان نخبه (%۹۶) و بازیکنان محلی (%۹۱) گفته‌اند که  از آن در حالت کلی استفاده نمی‌کنند.
آگاهی از دوپینگ – مواد ممنوع شده
کوکائین
بیش از نصف تمامی بازیکنان (%۶۰) به عدم آگاهی از این ماده اظهار کرده‌اند. در گروه‌های مختلف %۴۵ از بازیکنان محلی، %۳۰ از بازیکنان زن و %۳۰ از بازیکنان خبره گفته‌اند که آنها کوکائین را می‌شناسند.
 
استروئید‌های متابولیکی
تقریبا %۶۸ از تمامی بازیکنان گفته‌اند که آنها هرگز از استروئید‌های متابولیکی چیزی نشنیده‌اند.در گروه‌های مختلف %۳۴ از بازیکنان نخبه، %۳۳ از بازیکنان محلی و %۱۸ از بازیکنان زن اظهار کرده‌اند که آنها این دارو را می‌شناسند.

 

آمفتامین
تقریبا سه چهارم از بازیکنان (%۷۴) گفته‌اند که آنها از آمفتامین چیزی نشنیده اند. در گرو‌ه‌ها %۲۷ از بازیکنان محلی،%۲۵ از بازیکنان  خبره و %۱۵ از بازیکنان زن گفته‌اند که از این دارو‌ها اطلاع داردند.
اریتروپویتین
به طور کلی %۱۵ گفته‌اند که آنها از اریتروپویتین آگاهی دارند. در گروه‌های مختلف %۱۷ از بازیکنان خبره،%۱۵ از بازیکنان محلی و %۱۰ از بازیکنان زن گفته‌اند که اریتروپویتین آگاهی دارند.
 
موادی که تحت محدودیت شدید قرار گرفته‌اند.
بنگ
در حدود نصف (%۵۲) از تمامی گروه تحت مطالعه گفته‌اند که آنها این دارو را می‌شناسند.در گروه‌های مختلف، %۵۴ از بازیکنان زن، %۵۴ از بازیکنان محلی و %۴۶ از بازیکنان خبره گفته‌اند که آنها از این دارو آگاهی دارند.
حشیش
در حدود %۴۶ از کل تعداد بازیکنان گفته‌اند که آنها این ماده مخدر را می‌شناسند.به ترتیب نزولی فراوانی %۳۸ از بازیکنان محلی، %۳۶ از بازیکنان خبره و %۲۲ از بازیکنان زن اقرار کرده‌اند که از حشیش اطلاعاتی دارند.
 
  
مواد محلی
لیبوگا
فقط %۸ از بازیکنان گفته‌اند که آنها این دارو را می‌شناسند. تمامی بازیکنان زن گفته‌اند که آنها این ماده را نمی‌شناسند. با اینکه %۱۰ از بازیکنان و %۶ از بازیکنان خبره عکس این موضوع را بیان کرده‌اند.
 
وی‌وی
اکثر بازیکنان (%۸۹) گفته‌اند که آنها این دارو را نمی‌شناسند. به ترتیب نزولی فراوانی، بازیکنان محلی (%۱۴)،بازیکنان خبره (%۶) وبازیکنان زن (%۳) گفته‌اند که انها این دارو را می‌شناسند.
مکمل‌های غذایی
ویتامین C
در حدود %۷۹ از بازیکنان گفته‌اند که آنها از ویتامین C مکررا استفاده می‌کنند. در گرو‌های مختلف، %۸۲ از بازیکنان محلی، ۷۴% از بازیکنان خبره، و%۶۸ از بازیکنان زن گفته‌اند که آنها از ویتامین C مکررا استفاده می‌کنند.
 
بحث
لیست موادی که در قانون ضد دوپینگ IOC تحت محدودیت شدید می‌باشد، شامل تنباکو و یا الکل نمی‌شود.
 
استفاده از موادی که تحت محدویت شدید بوده و دارای خواص دوپینگ می‌باشند.
تعداد فوتبالیست‌هایی که ادعا می‌کنند برای مقاصد اجتماعی از مشروبات یا دخانیات استفاده می‌کنند و همچنین آنهایی که ادعا می‌کنند برای دوپینگ کردن قبل از بازی چنین کارهایی می‌کنند، نشان می‌دهد که مصرف مواد خاص در قلمرو در بین فوتبالیست‌ها زیاد است و زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند

 

استفاده از مواد ممنوع شده
نتایج این تحقیق بیانگر استفاده بازیکنان از کوکائین (ماده‌ای مخدر) می‌باشد و زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به همانند بازیکنان مرد خبره مصرف متداول دارند.
آگاهی از دوپینگ
نتایج ما بیانگر این هستند که، بازیکنان در هر سه گروه، از تمامی دارو‌هایی که در این تحقیق آمده‌اند، تا درجات متفاوتی آشنایی دارند.
برداشت پیام اصلی
این تحقیق در مورد دوپینگ و خواص دوپینگ در میان فوتبالیست‌های مبتدی آفریقایی می‌باشد. مواد دوپینگ محلی با قاعده انرژی‌زایی نامعلوم، معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تعاریف
  لیبوگا یا ایبوگا : گیاهی که ریشه آن حاوی موادی اثرات هیجان‌انگیز می‌باشد…
مکمل‌های غذایی
مصرف ویتامین C در هر سه گروه بدون توجه به زمان آن (قبل یا بعد از بازی) بالا می‌باشد.Herbert (16)، چنین بیان کرده است که، مصرف زیاد ویتامین C،نیاسین، ویتامین B6،اسید فولیک و ویتامین B12، به طور روز مممکن است باعث بروز این عوارض در ورزشکاران شود: زخم کبد(افزایش چاقی)، حالت تهوع، بیماری پوستی، ضعیف‌شدن ماهیچه‌ها و خستگی .
نتیجه‌گیری
نتایج این مطالعات نشان‌ دهنده استفاده از داروهای مجاز و غیر‌مجاز هم برای مقاصد اجتماعی و هم به قصد دوپینگ در هر سه گروه،می‌باشد. نوع داروهایی که استفاده شده‌اند (مهیج،مخدر،آهن وغیره) و آگاهی مبهم از دوپینگ بر اهمیت انجام اقدامات پیشگیرانه همگام با یکدیگرهمراه با مطالعه‌ای جهانی درباره دوپینگ در قلمرو فوتبال تاکید می‌کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.