مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تاثیرات گردشگری ورزشی دیدگاه جامعه

تاثیرات گردشگری ورزشی دیدگاه جامعه

تاثیرات گردشگری ورزشی دیدگاه جامعه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه  تربیت بدنی – ورزش
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ورزش - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۱۷
کد مقاله
SPORT17
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
تأثیرات گردشگری ورزشی: دیدگاه جامعه میزبان شهری
نام انگلیسی
The Perceived Impacts of Sport Tourism: An Urban Host Community Perspective
تعداد صفحه به فارسی
۴۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۲
کلمات کلیدی به فارسی
گردشگری, ورزش, دیدگاه جامعه میزبان شهری
کلمات کلیدی به انگلیسی
Sport, Tourism,  Urban Host Community Perspective
مرجع به فارسی
ژورنال مدیریت ورزشی، نانسی هریتز؛ دانشگاه کارولینای شمالی،،ویلمینگتون
کرایگ راس؛ دانشگاه ایندیانا
مرجع به انگلیسی
Journal of Sport Management, University of North Carolina -Wilmington; Indiana University
کشور
ایالات متحده

 

تأثیرات گردشگری ورزشی: دیدگاه جامعه میزبان شهری

چکیده
گردشگری ورزشی یکی از رو به رشدترین بخشها در صنعت گردشگری بوده و به خاطر تأثیرات اجتماعی، محیطی و اقتصادی که بر شهر مقصد دارد توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. تحقیقات قبلی در مورد تأثیرات گردشکری اغلب منحصراً بر گردشگری به عنوان یک ویژگی کلی تمرکز داشته اند و بین انواع گردشگری که ممکن است در یک شهر مقصد وجود داشته باشد تمایزی قایل نشده اند. هدف
این مطالعه بررسی این موضوع می باشد که ساکنان ایندیاناپلیس، ایندیانا، تأثیرات گردشگری ورزشی بر شهر خود را چگونه برداشت می کنند. بطور کلی ۳۴۷ مورد به صورت پرسش نامه از طریق پست حاصل شد. تحلیل کاوشی عوامل چهار فاکتور ساختاری از جمله منافع اجتماعی، منافع محیطی و منافع اقتصادی و تأثیرات منفی را مشخص کرد. منافع اقتصادی و اجتماعی پیش بینی کننده حمایت از توسعه گردشگری ورزشی هستند که نشان دهنده تشخیص مزایای گردشگری ورزشی در شهر از جمله افزایش هویت فرهنگی و فرصت های تعاملات اجتماعی می باشد.
 
مقدمه
صنعت گردشگری به عنوان یک ویژگی کلی در بسیاری از جوانب بعنوان صنعتی خدماتی و میهمان نواز بشمار می آید. هنگامی که گردشگر از هر نوع جاذبه توریستی (ورزشی یا غیر ورزشی) بازدید می کند انتظار خدماتی مطبوع و فوری را دارد. این امر رابطه اساسی میهمان و میزبان است (Smith,1992). مورفی (Murphy,1985) گردشگری را به عنوان یک پدیده اجتماعی – فرهنگی برای میهمان و میزبان تعریف می کند و بیان می کند که ” اگر گردشگری شایسته عنوان ” صنعت میهمان نوازی” باشد باید از دیدگاهی ورای تفکر خود به این مبحث پرداخته و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی که بر جامعه میزبان دارد را مورد بررسی قرار دهد.” بنابراین مهم است که در مطالعات مربوط به گردشگری تأثیرات اجتماعی گردشگری بر جامعه میزبان نیز بررسی شود (Gibson,2006).
تئوری تبادل اجتماعی
تئوری تبادل اجتماعی یک دیدگاه روانشناسی و جامعه شناختی اجتماعی است که تغییر اجتماعی را به عنوان پروسه تبادلات پیش تنظیم بین افراد یا گروهها تعریف می کند. این تئوری که به اوایل دهه ۱۹۲۰ بر می گردد یکی از تأثیرگذارترین پارادایم های ادراکی در رفتار سازمانی است. این تئوری بیان می کند که مردم در تعامل یا مبادله با مردم دیگر ارتباط پیدا می کنند؛ زیرا انتظار دارند از طرف مقابل منفعت یا انگیزه ای دریافت کنند (Blu,1964; Gouldmer,1960) یا بین افراد تعهد ایجاد شود (Emerson,1976). بنابراین، روابط انسانی از طریق استفاده از تحلیل هزینه- منفعت شکل می گیرد که تعهدات متقابل، مقابله به مثل یا بازپرداخت طی زمان را به وجود می آورد.
 
گردشگری ورزشی
گردشگری ورزشی یکی از بزرگترین و ررو به رشدترین بخشهای صنعت گردشگری و سفر است (Standeven and Deknop,1999) و به خاطر فرصت ها و پیشرفت های اجتماعی، محیطی واقتصادی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. به طور گسترده اینگونه برداشت می شود که رویدادهای ورزشی بزرگ نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی و رفت و آمد توریستی در یک شهر یا منطقه دارند و یک جزء حیاتی در گردشگری برای شهر مقصد گردشگری است.

 

بر اساس گزارش ریتچی و آدایر (Ritchie and Adair,2000) ” ورزش و گردشگری امروزه جزء پرطرفدارترین تجربه های فراغت در جهان توسعه یافته هستند.” این امر به خاطر این واقعیت است که ” گردشگری یک صنعت تریلیون دلاری است… ورزش یک صنعت چند بیلیون دلاری است و به نیروی غالب بر زندگی میلیونها نفر در جهان تبدیل شده  است” بسیار با ارزش و محترم هستند.
مکان مورد مطالعه
طی دهه گذشته مرکز شهر ایندیاناپلیس، ایندیانا، رشد قابل توجهی در زمینه گردشگری را تجربه کرده است. ایندیاناپلیس، یک مقصد شهری، با جمعیت ۸۷۶۰۰۰ نفر سیزدهمین شهر بزرگ در U.S  و یک مادرشهر با جمعیت تقریباً ۱٫۶ میلیون نفر می باشد ایندیاناپلیس به خاطر تقاطع های بزگراهی بین ایالتی با شهر نسبت به سایر شهر ها در ایالات متحده یک شهر دسترس پذیر است (ICVA,2008).
 
روش
شرکت کنندگان
نمونه مورد مطالعه شامل اعضای فعلی ایندیاناپلیس، کنوانسیون ایندیانا و انجمن بازدیدکنندگان (ICVA) می باشد. در زمستان سال ۲۰۰۶ تقریباً ۱۲۴۵ نفر عضو در منطقه ایندیاناپلیس وجود داشتند. اعضای ICVA به خاطر اطلاعاتی که از بخشهای مختلف گردشگری داشتند شرکت کنندگان ایده الی برای شرکت در این مطالعه بودند. اعضای ICVA روزمره آموزش و اطلاعاتی از خبرنامه ها، مطبوعات، نشست ها و اطلاعات به روز موجود در وب سایت ICVA دریافت می کنند که ایشان را قادر می کند بین انواع مختلف گردشگری تمایز قایل شوند و گردشگری ورزشی در شهر خود را تشخیص دهند.

 

جمع آوری داده ها
در این مطالعه یک نمونه از ۱۲۴۵۶ عضو ICVA مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق یک پرسش نامه قلم و کاغذ سنتی که از طریق پست توزیع شده بود و پیروی روش سنتی دیلمان (Dillman,2000) بود، جمع آوری شد. بعد از چهار پست کلاً ۳۴۷ مورد برگردانده شد. از بین اینها ۱۷ مورد با آدرس ناشناس  یا نامعتبر برگردانده شده بود که جمعیت پاسخگو را تا ۱۲۲۸ نفر کاهش داد؛
عدم پاسخگویی
یک بررسی برای امکان عدم پاسخگویی نیز انجام شد. خطای عدم پاسخگویی هنگامی اتفاق می افتد که خصوصیات اعضای ICVA که به گزارشات پاسخ می دهند متفاوت از خصوصیات اعضای ICVA که به پست پاسخ نمی دهند باشد. برای تعیین اینکه آیا کسانی که پرسش نامه ها را برگردانده اند متفاوت از کسانی که این کار را نکرده اند هستند یا نه یک تحلیل از درصد زنان و مردانی که پرسش نامه را برگردانده اند و نیز درصد کل زنان و مردان عضو ICVA با استفاده از برآوردها با هم مقایسه شدند.
 
سنجش داده ها
دستورالعمل به کار رفته در این مطالعه شامل دو قسمت است. قسمت اول بر تولید پروفیل آماری از پاسخ دهندگان از جمله جنسیت، سن، مدت اقامت در منطقه ایندیاناپلیس و سطح تحصیلات آنها تمرکز دارد. بخش دوم شامل ارزیابی برداشت اعضای ICVA از تأثیری که گردشگری ورزشی ممکن است در منطقه ایندیاناپلیس داشته باشد می باشد.
 
نتایج
داده ها در ابتدا مورد تحلیل قرار گرفتند تا توصیفی از شرکت کنندگان در مطالعه ارائه شود و توصیفی محاسباتی به صورت میانگین از هر عبارت موجود در تحقیق فراهم کند. تحلیل بقیه داده ها در مورد تأثیرات اجتماعی، محیطی و اقتصادی گردشگری و حمایت از توسعه بخش گردشگری ورزشی از طریق تحلیل اکتشافی عوامل (EFA) انجام شد. هدف EFA گروه بندی متغیرهای مرتبط بود.

 

اطلاعات آماری شرکت کنندگان
در نمونه تعداد زنان بیشتر از مردان بود. اکثریت شرکت کنندگان، شامل تقریباً نیمی از کل پاسخ دهندگان در سن بین ۳۶-۵۵ سال بودند. جالب است که اکثر شرکت کندگان قبل از اقامت در ایندیاناپلیس در مناطق مخالف جغرافیایی زندگی می کرده اند. درصد زیادی از شرکت کنندگان؛ یعنی ۶۵٫۹%، به مدت ۳۰ سال یا کمتر در ایندیاناپلیس زندگی کرده اند.
تحلیل اکتشافی عوامل
قبل از EFA . تحلیل رگرسیون داده ها در معرض تعدادی فرضیه بودند. گزارشاتی که مقادیر از دست رفتهه داشتند حذف شدند که اندازه بزررگی داده ها (N=317) حداقل به تعداد موارد توصیه شده برای EFA برسد. نمودارهای پراکندگی هیچ نمونه ای از رابطه خطی چندمتعیره نشان ندادند.
پیش بینی کنندگان توسعه گردشگری ورزشی
از یک تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد برای بررسی رابطه بین فاکتورهای حاصله که در EFA تعیین شده بود و حمایت از توسعه گردشگری ورزشی استفاده شد. چهار عامل متغیر مستقل بودند و حمایت از توسعه گردشگری ورزشی متغیر وابسته بود. مدل را می توان در جدول ۳ و شکل ۱ مشاهده کرد.
 
تفاوت در حمایت از گردشگری و اطلاعات آماری شرکت کنندگان
برای پاسخ به دومین پرسش تحقیق، یک سری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای بررسی تفاوت های موجود در اطلاعات آماری جمعیت نمونه و حمایت از توسعه بخش گردشگری ورزشی انجام شد. متغیرهای مربوط به اطلاعات آماری، جنسیت، سن، طول مدت اقامت و بیشترین سطح تحصیلات تکمیلی متغیرهای مستقل بودند و حمایت از گردشگری ورزشی در ANOVA متغیر وابسته بود. تفاوت قابل توجهی بین افراد در زمینه اطلاعات آماری و حمایت آنها از توسعه گردشگری ورزشی پیدا نشد. نتایج در جدول ۴ تشریح شده است.
 
تحلیل نتایج
جای تعجب نیست که در تحلیل رگرسیون با پشتیبانی تئوری تبادل اجتماعی نشان داد که منافع اقتصادی بیشترین تأثیر را بر حمایت اعضای ICVA از توسعه گردشگری ورزشی دارد. این موضوع را می توان مستقیماً به جمعیت نمونه در این مطالعه نسبت داد. اعضای تجاری ICVA به گردشگری به عنوان یک منبع عمده درآمد می نگرند و ادامه آن نه تنها برای تجارت آنها بلکه برای زندگی شخصی شان اهمیت دارد. همچنین، در مورد تأثیرات اجتماعی نگرانی کمتری دارند؛ زیرا ساکنانی که در صنعت گردشگری کار نمی کنند اثرات مثبت و منفی گردشگری را بیشتر حس می کنند.
 
نتیجه گیری
این مطالعه از طریق بررسی دیدگاه اعضای تجاری ICVA در مورد گردشگری ورزشی در شهرشان تأثیرات گردشگری در ایندیاناپلیس را مورد بررسی قرار داد. روی هم رفته شرکت کنندگان از گردشگری ورزشی حمایت کردند. هرچند در مورد اینکه با رابطه ای که اثرات منفی گردشگری بر ورزش آنها دارد تا چه حد از گردشگری ورزشی و کاری حمایت خواهند کرد تفاوت هایی وجود دارد.

 

ادامه بررسی تأثیرات گردشگری بر بخش های مختلف بازاریابی دیدگاههای جالبی از ادراک ساکنان از گردشگری در شهرشان ارئه می دهد. این موضوع می تواند به توضیح اینکه چرا ساکنان ممکن است از یک نوع گردشگری بیشتر از نوع دیگر حمایت کنند کمک می کند (Harrill,2004). آندرک و وگت (Anderec and Vogt,2000) توصیه می کنند که تعریف ” توسعه” برای ساکنان در شکل دهی دیدگاه آنها نسبت به توسعه گردشگری سودمند است. از طریق درخواست از ساکنان برای رتبه بندی نظرات خود بر اساس یک بخش خاص نظیر گردشگری ورزشی، ساکنان نسبت به اینکه توسعه چه مفهومی می تواند داشته باشد نظر واضح تری خواهند داشت.

 

در نهایت، مأموران گردشگری با اطلاع کامل از گردشگری ورزشی، فهمیدند که ساکنان ممکن است تأثیرات منفی را بیشتر حس کنند و آنها می توانند با بیان رابطه های مثبت، منافع مثبتی که در پس جاذبه های ورزشی شهر وجود دارد را به ساکنان یادآوری کنند. پردو (Perdue) و همکارانش ادعا می کنند که این راه مؤثرترین راه برای متمایل کردن دیدگاه ساکنان به حمایت از توسعه گردشگری در شهر مقصد باشد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.