مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

پروسه اطمینان از پرواز

پروسه اطمینان از پرواز

پروسه اطمینان از پرواز –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۹
کد مقاله
IND59
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
پروسه اطمینان از پرواز
نام انگلیسی
FLIGHT ASSURANCE PROCEDURE
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
پرواز, تحلیل مود خرابی و تاثیرات آن
کلمات کلیدی به انگلیسی
FLIGHT, FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور

پروسه اطمینان از پرواز

موضوع: اجرای تحلیل مود خرابی و تأثیرات آن ـ شماره : P-302-720 نگارش: اصلی
۱- هدف
این پروسه راهنمایی برای اجرای آنالیز مود خرابی و تحلیل تأثیرات آن (FMEA) بر روی هواپیماها و ابزارهای  GSFC می باشد.
۲- مرجع
الف. NHB 5300.4 ـ ضروریات برنامه پایایی برای مقاطعه کاران دانش هوایی و سیستم های فضائی
ب. CR 5230.9 ـ مدل بار مفید و خرابی تجربی و آنالیز تأثیرات آن و لیستی از اقلام حیاتی مرتبط
ج. MIL-STD 1629 ـ پروسه هایی برای اجرای یک تحلیل در ارتباط با مود خرابی، تأثیرات آن و آنالیز ویژگی بحرانی
۳- تعاریف
الف. مود خرابی ـ یک راهکار خاص که در آن یک کالا یا قلم خاص مشخصی با خرابی روبرو می شود، مستقل از دلیل خرابی.
ب. آنالیز مود خرابی و تأثیرات آن (FMEA) ـ یک پروسه ای که بر مبنای آن هر مود خرابی معتبر در ارتباط با هر قلم ویژه از یک سطح قراردادی پایین تا بالاترین سطح مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته تا قابلیت تشخیص تأثیرات سیستمی وجود داشته باشد و همچنین بتوان نسبت به دسته بندی هر مود خرابی بالقوه در تطابق با شدت تأثیرات آن اقدام نمود.

 

پروسه اطمینان از پرواز

 

۴- حوزه
قواعد نوعی متعارف زمینی برای یک FMEA با توجه به بررسی تکنیک، اصول، دستورالعملهای مرحله به مرحله، برگه های کاری نمونه، و برگه های اطلاعاتی ارائه می شوند. پروژه های خاص می بایست قابلیت اضافه شدن، حذف نمودن را داشته باشند و می بایست بتوان نسبت به تغییر راهکارها اقدام نمود تا در این راستا قابلیت انجام نیازها، اهداف و ضروریات مقاطعه وجود داشته باشد. این مورد مخصوصاً برای مسایل ایمنی عملیات کار و روش های مرتبط الزامی خواهد بود. با وجود آنکه تحلیل نرم افزاری خارج از حوزه FMEA می باشد، تأثیرات مود خرابی در هر دوی سطوح رابط نرم افزاری و سخت افزاری ـ نرم افزاری شامل شده اند.

 

پروسه اطمینان از پرواز

 

۵- دستورالعمل ها
۵ـ۱٫ موارد کلی
۵ـ۱ـ۱٫ هدف FMEA
هدف FMEA مشخص نمودن روش هایی می باشد که بر مبنای آن احتمال بروز خرابی (مودهای خرابی) وجود دارد و مشخص کننده پیامدهای خرابی ها بر روی عملکرد هواپیما (تأثیرات خرابی) و پیامدهای اهداف مرتبط با هدف (تخصیص شدت) می باشد. چنین موردی بر مبنای موارد متعارف است که در آن تأثیرات خرابی که در سطح سیستمی بیان می شوند به واسطه مودهای خرابی حاصل آمده اند که در سطوح پایین سخت افزاری حاصل شده اند. در اینجا فرآیند مربوطه اقدام به مشخص نمودن چند و چون  احتمالات رخداد خرابی نخواهد نمود، در مقابل یک ارزیابی کیفی در ارتباط با تأثیر خرابی بر مبنای تخصیص مود خرابی به یک طبقه بندی شدت اعمال خواهد شد.
نتایج این تحلیل جهت ارتقای عملکرد سیستم از طریق اجرای عملیات اصلاحی اعمال می گردد، که غالباً شامل تغییرات طراحی نیز می باشد. این موارد همچنین در ارتباط با تمرکز بر روی راهکارهای اطمینان از محصول و مشخص سازی محدودیت های عملیاتی نیز مفید خواهند بود. FMEA قابلیت به روزرسانی را خواهد داشت تا بتوان نسبت به شامل نمودن تغییرات طراحی و نگارش های عملیاتی اقدام کرد.

 

۵ـ۱ـ۲٫ روش شناسی
یک روش پایین به بالا، در FMEA بر حسب انتخاب سخت افزار در پایین ترین سطح مورد نظر اعمال می شود (همانند ماژول جزء، مدار، قطعه). مودهای مختلف خرابی که برای هر قلم ممکن است در سطح مختلف رخ دهند مشخص می گردند. تأثیرات مترادف خرابی، در مقابل، به عنوان یک مود خرابی در سطح کاربردی بالاتر بعدی تفسیر خواهند شد.
تکرارهای پیاپی نهایتاً منجر به مشخص سازی تأثیرات خرابی تا بالاترین سطح سیستمی خواهد شد. چنین موردی را می توان به عنوان راهکار سنتز القایی خواند.
۵ـ۱ـ۳٫ زمانبندی
تأثیر FMEA در فرآیند طراحی منوط به کاربرد اولیه در خصوص شناسایی مشکلات و ارتباطات اطلاعات حاصله با پرسنل پروژه می باشد که قابلیت اعمال تغییرات قبل از تثبیت کامل طراحی را خواهند داشت. بنابراین، FMEA را می بایست به مجرد امکان در سطح اطلاعات طراحی اولیه آغاز نمود و متعاقباً آن را برای سطوح بالاتر به کار گرفت.

 

۵ـ۱ـ۴٫ تحلیل اولیه زیرسیستم
در طی فاز مفهومی توسعه سیستم، به هنگامی که اطلاعات طراحی محدود به دیاگرام های بلوکی هستند، یک “رویکرد کاربردی” برای شناسائی مشکلات طراحی مناسب می باشد. خرابی ها برای زیرسیستم های اصلی مشخص می شوند (این زیرسیستم ها را می توان به سطوح یا بلوک های سطح پایین تری نیز طبقه بندی کرد). این تأثیرات شامل ارزیابی ها و تغییرات طراحی مفهومی برحسب نیاز اعمال خواهند شد. خرابی های مشخص شده بر مبنای یک طبقه بندی شدت (تعریف شده در ۵ـ۱ـ۸) مورد ارزیابی قرار گرفته و تأکید ویژه ای بر روی خرابی های فاجعه بار و بحرانی خواهد شد که در آن احتمال انجام راهکارهای اصلاحی محتمل نیز وجود خواهد داشت.
۵ـ۱ـ۵٫ آنالیز سخت افزاری با جزئیات آن
آنالیز سخت افزاری با توجه به جزئیات آن به هنگامی انجام خواهد شد که اقلام سخت افزاری، خطوط سیگنال و خطوط برق مدنظر قرار داشته باشند. با استفاده از ترسیم شماتیکی و ترکیبی، مودهای خرابی مشخص شده و تأثیرات آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند. مودهای خرابی در سطح اجزا بر مبنای اطلاعات طراحی داخلی و تأثیرات آن مورد ارزیابی قرار گرفته و این ویژگی بر مبنای سطوح پایین تا بالاترین سطح آن مشخص خواهد شد. سخت افزار، سطحی که در آن آنالیز شروع می شود شامل ویژگی های پروژه می باشد، که غالباً نیازمند تحلیل سطح جزء نیز خواهد بود. این آنالیز غالباً به سمت سطح قطعه نیز گسترش خواهد یافت، این بدان معنا می باشد که چنین موردی مخصوصاً برای ملاحظات ایمنی صحت خواهد داشت. در سطح قطعه، مودهای خرابی برای قطعات داخل هر جزء مشخص شده و تأثیر آن در سطح رابط جزء ارزیابی خواهد شد.
 

پروسه اطمینان از پرواز

 

۵ـ۱ـ۶٫ مودهای خرابی
کلیه روشهایی که یک خرابی ممکن است بر مبنای آن رخ دهد آن هم در سطح سخت افزاری مستقل مشخص می شوند. کلیه احتمالات یا مودهای ویژه خرابی ترسیم خواهند شد. آنها شامل مکانیسم های خرابی هستند که از نقطه نظر تاریخی مشخص شده و مکانیسم هایی که بر مبنای دلایل منطقی مهندسی مشخص گردیده اند.

 

۵ـ۱ـ۶ـ۱٫ مودهای خرابی که در داخل یک دستگاه رخ می دهند چه به صورت الکتریکی یا مکانیکی، در سطح رابط یا میانجی به وسیله یکی از شرایط خرابی ذیل نمود خواهند یافت:
الف. عملیات ناقص یا زودهنگام
ب. عدم توانائی عمل نمودن در یک زمان از قبل تعیین شده
تأثیر خرابی در ابتدا در شروع تحلیل در سطح سخت افزاری مورد بررسی قرار می گیرد و متعاقباً در سطح بالاتر، سطح زیر سیستم و تا آخر سطوح سیستمی و اهداف مربوطه مورد بررسی قرار می گیرند. در انتخاب دسته بندی شدت، بدترین حالت، با توجه به کلیه سطوح، برای مود خرابی مدنظر قرار گرفته و تأثیر آن تحلیل می شود.

پروسه اطمینان از پرواز

 

۵ـ۱ـ۹٫ قواعد زمینی و فرضیه ها
قواعد زمینی در ارتباط با FMEA شامل مجموعه ای از راهکارهای انتخابی پروژه می باشند. فرضیه هایی که بر مبنای آن تحلیل انجام می شود، سخت افزاری که می توان آن را شامل نمود یا آن را شامل نکرد، البته در تحلیل های مرتبط، و منطق رویه های مرتبط با این پدیده از جمله موارد مدنظر هستند. قواعد زمینی همچنین تشریح کننده سطح خاص تحلیل می باشند که شامل ویژگی های سخت افزاری اصلی و معیارهای سیستمی و موفقیت هدف می باشند. هر تلاش می بایست قابلیت تعریف کلیه این قواعد قبل از شروع FMEA را داشته باشد. با این وجود، اینگونه قواعد را می توان گسترش داد یا آنها را با توجه به انجام تحلیل مشخص و تعریف نمود.
یک مجموعه متعارف این نوع از قواعد (فرضیه ها) به شرح ذیل هستند:
الف. تنها یک مود خرابی در هر زمان وجود دارد.
ب. کلیه ورودی ها (شامل دستورات نرم افزاری) که می بایست آنها را برای هر یک از اقلام مرتبط مورد ارزیابی قرار داد با توجه به ارزش اسمی آنها موجود هستند.
ج. کلیه مواد مصرفی به مقدار کافی موجود می باشند.
۵ـ۳٫ تحلیل هر مود خرابی
وظایف FMEA لیست شده در ۵ـ۲ برای یکبار در هر آنالیز اعمال می شوند. وظایف ۵ـ۲ـ۶ و ۵ـ۲ـ۷ نیز برای یک بار در هر مود خرابی اعمال خواهند شد. راهکار نمونه برای آنالیز هر مود خرابی به شرح ذیل می باشد:
۵ـ۳ـ۱٫ انتخاب قطعه یا مدار رابط برای تحلیل.
۵ـ۴٫ پرکردن اطلاعات در دفترچه
شکل ۲ معرف یک دفترچه نمونه می باشد که جهت پرکردن نتایج FMEA به کار گرفته می شود. ورودی های نمونه نیز شامل می شوند. کلمات می بایست به صورت خلاصه و شفاف باشند. از اختصارات و کلمات خلاصه نیز می توان استفاده نمود به شرط آنکه آنها در لیست کلمات خلاصه شده پروژه فضائی موجود باشند. اقلام سرایند نیز به وسیله شکل ۲ مشخص شده اند، اما توضیحی در ذیل برای هر ورودی ستون ارائه می گردد. مورد ذیل اطلاعات حداقلی است که می بایست آنها را درج نمود.

 

۵ـ۴ـ۱٫ اطلاعات قلم مشخص شده در هر یک از خطوط دفترچه
عدد مود خرابی ـ یک عدد منحصربفرد برای هر یک از مودهای خرابی ارزیابی شده. ثبت در یک حالت ترتیبی عددی.
مشخص سازی قلم / تابع ـ برای تحلیل کاربردی، ثبت یک توصیف مشخص در ارتباط با عملکرد اعمال شده. برای تحلیل سخت افزاری، ثبت یک شناسه منحصربفرد، همانند فهرست علایم و اختصارات، ثبت شاخص های مرجع موارد ترسیم شده یا شماتیک آنها، یا شناسه دیاگرام بلوکی. در صورت امکان، استفاده از شناسه هایی که در تعامل با کاربرد برنامه باشند.

پروسه اطمینان از پرواز

 

۵ـ۵٫ گزارش FMEA
گزارشات اولیه یا موقتی عمدتاً برای هر طراحی ارائه می شوند. آنالیز سیستمی در سطح کاربردی نیز می بایست برای بررسی طراحی اولیه ارائه گردد. گزارشات موقت می بایست حاوی کلیه مودهای خرابی و نواحی دارای مشکل مشخص شده همراه با رویه های اصلاحی پیشنهادی باشند.
ذیلاً موارد عمده مرتبط با گزارش نهایی ارائه می شود:
الف. توصیف کامل سیستم با دیاگرام های بلوکی مرتبط با پایایی
ب. سطوح خاص مورد بررسی قرار گرفته شده به صورت درختچه ای.
ج. خلاصه نتایج
د. خلاصه قواعد زمینی و فرضیه های مرتبط
هـ. شناسایی و بحث مودهای خرابی که به عنوان نواحی بالقوه مشکل مطرح می باشند.
و. لیست اقلام مستثنی شده از FMEA و منطق مرتبط با مستثنی شدگی آنها.
ز. اطلاعات گردآمده از سطح سیستمی تا پایین ترین سطح سیستمی مورد تحلیل.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.