مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده گروه امنیت - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۱۰
کد مقاله
SEC010
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: پویایی ایمنی هسته ای بین المللی: پیشرفت های پسا ـ فوکوشیما در ارتباط با نظارت بر قوانین و فناوری تهویه فیلتر شده در شش کشور هسته ای
نام انگلیسی
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 18: Dynamics of International Nuclear Safety: Post-Fukushima Developments in Regulatory Oversight and Filtered Vent Technology in Six Nuclear Countries
تعداد صفحه به فارسی
۳۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۵
کلمات کلیدی به فارسی
تهدید هسته ای, چالش امنیتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Nuclear Threat, Security Challenge
مرجع به فارسی
کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای، واشنگتن، ایالات متحده، سری کتاب های علوم ناتو برای صلح و امنیت، اسپرینگر
مرجع به انگلیسی
Samuel Apikyan, David Diamond; NATO Science for Peace and Security Series; Series B: Physics and Biophysics; Springer
کشور
ایالات متحده

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

 

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی
 
فصل ۱۸
پویایی ایمنی هسته ای بین المللی: پیشرفت های پسا ـ فوکوشیما در ارتباط با نظارت بر قوانین و فناوری تهویه فیلتر شده در شش کشور هسته ای
چکیده
از زمان بروز حادثه دایچی فوکوشیما به سال ۲۰۱۱ ایمنی هسته ای بعنوان یکی از مباحث داغ مورد مطالعه گسترده ای قرار گرفته است. ویژگی های مورد ملاحظه در این زمینه شامل تقویت نهادهای نظارتی و کاربرد سیستم های تهویه با قابلیت مهار فیلتر شده (FCVS) می باشد. این ارزیابی اقدام به بررسی وضعیت نهادهای نظارت بر ایمنی هسته ای، با تأکید بر روی استقلال آنها، می نماید. این فصل همچنین قوانین مرتبط با سیستم های تهویه FCVS و کاربرد آنها را مورد بررسی قرار می دهد. پیشرفت های به وجود آمده در کشورهای چین، فرانسه، هندوستان، روسیه، کره جنوبی و ایالات متحده به عنوان نکته تمرکز این مطالعه بشمار می آید. این فصل سطوح مختلف خودمختاری موجود در بین نهادهای نظارتی ایمنی هسته ای را مشخص می سازد. این ارزیابی همچنین نشان دهنده چهار کشور از بین شش کشور است که علیرغم سایقه یک دهه کاربرد فناوری فیلترینگ و بهره های ایمنی حاصل از آن، از این فناوری استفاده نکرده اند. ویژگی های نظارتی پیوسته و بررسی های مرتبط نیز مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
اختصارات
AERB: هیئت تنظیم کننده مقررات انرژی اتمی
ASN: سازمان ایمنی هسته ای
BDBA: حادثه فراتر از پایه طراحی
BWR: راکتور آب جوشان
CNS: کنوانسیون ایمنی هسته ای
CSNI: کمیته ایمنی تأسیسات هسته ای
EPR: راکتور تحت فشار اروپایی
FBR: راکتور زایشی سریع
FCVS: سیستم های تهویه با قابلیت مهار فیلتر شده
FYP: برنامه پنج ساله
GAO: دیوان محاسبات
IAEA: آژانس بین المللی انرژی اتمی
INPO: انستیتو بهره برداری انرژی هسته ای
IRRS: سرویس جامع بررسی قوانین
MEP: وزارت حفاظت از محیط زیست
MWe: تولید برق به مگاوات
NEA: آژانس انرژی هسته ای
NEI: انستیتو انرژی هسته ای
NLB: بولتن انرژی هسته ای
NNSA: اداره ملی ایمنی هسته ای
NPP: نیروگاه برق هسته ای
NRC: کمیسیون تنظیم کننده مقررات هسته ای
NSSC: کمیسیون ایمنی و امنیت هسته ای
OECD: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
PHWR: راکتور آب سنگین تحت فشار
PWR: راکتور آب تحت فشار
RBMK: راکتور کانال بزرگ قدرت
TMI: حادثه تری مایل آیلند
UNSCEAR: کمیته علمی سازمان ملل در زمینه تأثیرات تشعشع هسته ای
US: ایالات متحده
VVER: راکتور قدرت آب سرد
WNA: انجمن جهانی هسته ای
 

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

 

۱۸ـ۱٫ مقدمه
حادثه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ سبب بروز تفکرات جدیدی در خصوص چگونگی تعریف و مدیریت ایمنی هسته ای شد. حوادثی که در نیروگاه هسته ای دایچی رخ دادند، که آغاز آنها یازدهم مارس ۲۰۱۱ است، مشخص کننده نیاز جهت برنامه ریزی ارتقاء یافته و تمرکز عملیاتی بر روی ویژگی های مربوط به حوادث فراتر از پایه طراحی (BDBAs) می باشند. شرایط خاص حادثه فوکوشیما با یکسری از بلایای طبیعی همراه بود ـ زمین لرزه ای به بزرگی ۰/۹ درجه و سونامی ۴۶ ـ ۵۰ فوتی ـ که نهایتاً سبب تسریع شرایط اضطراری نیروگاه هسته ای گردید که خود در ابتدا بواسطه وقوع سیلاب حادث شده بود و نهایتاً منجر به قطع طولانی مدت برق (نیروگاه های معمولی و پشتیبان) و سرانجام صدمه دیدگی شدید و ذوب سوخت هسته ای، انفجار هیدروژنی و انتشار تشعشع گردید.
پس از بروز این حادثه، تحلیل هایی در خصوص این حادثه انجام شد که مشخص کننده درس های فرا گرفته شده در زمینه ویژگی های فرآیند، طراحی و تأسیسات مربوط به این فناوری می باشد [۱ ـ ۵]. در بین مؤلفه های کلیدی می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
  • ارزیابی های برنامه ریزی و ریسک می بایست مؤلفه هایی نظیر سیلاب و زمین لرزه شدید، قطع گسترده برق و مشکل در سیستم های خنک کننده را در نظر بگیرند. به علاوه مقدمات موضوعی در این زمینه می بایست حوادث شدید قبلی که بر روی راکتورهای متعدد تأثیرگذار بوده اند را نیز مورد بررسی قرار داد. چنین فرآیندی در بردارنده برهمکنش ها و تعاملات بین واحدهای متعددی می باشد که در مقابل می تواند بر روی دسترس پذیری به منابع و اشخاص و همچنین ویژگی های عملیاتی مراکز اضطراری تأثیرگذار باشد.
  • به روزرسانی های متوالی برای ارزیابی و مشخص سازی مولفه های مرتبط با شرایط زمانی، نظیر بروز تغییرات در اطلاعات و دانش اکتسابی، ایجاد شرایط مختلف و تعیین بهترین راهکارهای عملیاتی.
  • راکتورهای آب جوشان با طراحی Mark I و Mark II مخصوصاً در طی شرایط شدید بروز حوادث در معرض خطر می باشند، که علت آن را می توان حجم کوچک مهارسازی و وابستگی به استخرهای فرونشانی فشاری با عدم قابلیت کاهش هیدروژن دانست.
  • فرآیند تهویه می بایست بگونه ای در نظر گرفته شود که توان استفاده از آن به صورت غیرفعال و بدون نیاز به کاربرد سیستم قدرت وجود داشته باشد. به علاوه، تهویه فیلتر شده (در صورت شامل سازی یا اضافه سازی آن) می بایست قابلیت ارائه یک خط حیاتی دفاعی برای اشخاص و محیط زیست از نقطه نظر مقابله با تشعشع مضر در طی بروز حوادث حاد را داشته باشد.
  • نهادهای مستقل نظارت بر مؤلفه های هسته ای می توانند نقش مهمی را در زمینه مراقبت های سطح مقطعی و فرهنگ ایمنی بازی کنند. نهادهای نظارتی باید از مسئولیت روشن و شفاف و همچنین ظرفیت کافی در این زمینه برخوردار باشند. ارتقای ویژگی های صنعتی را نیز می بایست به صورت مجزا از دیگر پارامترهای نظارتی اعمال داشت.
  • فرآیند فرماندهی و کنترل برای پاسخ به شرایط اضطراری را نیز می بایست به خوبی، مخصوصاً با توجه به تصمیم گیری و شفافیت قواعد، درک نمود. فرآیندها و مدل های مرتبط با ارتباطات اضطراری را نیز می بایست به صورت متوالی مورد ارزیابی قرار داد.
این فصل به طور خلاصه وضعیت کنونی تولید انرژی هسته ای در سطح جهان را مورد بررسی قرار می دهد. متعاقباً فصل جاری اقدام به بررسی پیشرفت ها در زمینه نهادهای نظارت ایمنی و همچنین  فناوری  فیلترینگ، در ارتباط  با ویژگی های اصلی هسته ای،  می نماید. در نهایت فصل جاری در زمینه مسایل نظارتی و کنترلی به نتیجه گیری پرداخته و سئوالاتی را برای مطالعات آتی مطرح می نماید.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

 

۱۸ـ۲٫ توسعه هسته ای جهان
در نوامبر ۲۰۱۴ برآوردی تخمینی در خصوص تولید برق هسته ای تجاری در برخی از کشورهای جهان شامل۳۱ کشور با مجموع ۴۳۸ راکتور هسته ای و با ظرفیت ۳۷۵۵۰۴ مگاوات ارائه شد [۶]. نیروگاه های تحت ساخت در کشورهای جدیداً هسته ای شده، نظیر بلاروس و امارات نیز در این زمینه مدنظر بوده، با این وجود، اکثریت ساخت و سازهای جدید در کشورهای چین و روسیه می باشند.
در بین دول دارای تأسیسات هسته ای، ایالات متحده، فرانسه، روسیه، کره جنوبی، چین و هندوستان به عنوان بزرگترین موارد به شمار می آیند که جمعاً معرف ۶۲ درصد مجموع ظرفیت خالص برق تولیدی و ۵۹ % تأسیسات برق هسته ای (NPPs) در جهان می باشند [۶]. این شش کشور به عنوان مبنایی برای بررسی های کنونی به شمار می آیند (شکل های ۱۸ـ۱ و ۱۸ـ۲).
۱۸ـ۳٫ کنترل های نظارتی
ارزیابی های مربوط به حادثه فوکوشیما سبب طرح سئوالاتی در خصوص نظارت های قانونی در این زمینه شده است [۱، ۳، ۷]. یک مطالعه ای که توسط مجلس قانونگذاری ملی ژاپن به طور مثال انجام شده است مشخص کننده محیط ایمنی نامطلوب و سهل انگارانه قبل از بروز حادثه است که از مشکلاتی نظیر نقایص مختلف ایمنی و عدم وجود نظارت های مستقل قانونی در رنج بوده است [۳]. در نشست قانونگذاران مرتبط با مسئله ایمنی هسته ای در سال ۲۰۱۳ بیش از ۵۰ کشور نتیجه گیری های گسترده تری را ارائه داشته و مشخص ساختند که قواعد ایمنی هسته ای می بایست قابلیت برآورده سازی ویژگی های ارائه شده به وسیله آژانس انرژی اتمی (IAEA) را داشته باشند، و آنکه این نوع بررسی های انجام شده می بایست در بردارنده برنامه های عملی ملی و اهداف پیگیری مربوط به این برنامه ها باشند [۸، ۹].
۱۸ـ۳ـ۱٫ ویژگی های خاص کشوری
شامل شدن در برنامه های بررسی IRRS و CNS خود مؤکد یکسری از تعهدات سطح کشوری در زمینه امنیت هسته ای می باشد، با این حال بررسی دقیق نهادهای قانونمند ملی و قواعد مرتبط سبب ایجاد عمق بیشتری در خصوص نظارت ها و مؤلفه های خاص کشوری می شود.
چین. سازمان مشخص کننده قوانین هسته ای چین، سازمان ایمنی هسته ای ملی (NNSA)، به طور قابل توجهی اقدام خاصی در نوسازی برنامه های هسته ای خود، پس از حادثه فوکوشیما، انجام نداده است. با این وجود، این حادثه اهمیت چنین آژانسی را خاطرنشان ساخت. بر این مبنا لازم است تا منابع مالی و پرسنلی بیشتری در این زمینه تخصیص یابد. یک تصویر توام و ترکیبی بر حسب مولفه های نظارتی و استقلال آنها در این زمینه وجود دارد.
۱۸ـ۴٫ فناوری فیلترینگ در زمینه تهویه ای ایمن تر
۱۸ـ۴ـ۱٫ تهویه
اهمیت تهویه در طی شرایط بروز یک حادثه اتمی شدید خود وابسته به قابلیت خنک سازی یک هسته در داخل نیروگاه برق هسته ای و سیستم مهار و همچنین کنترل فشار این سیستم می باشد. در طی بروز شرایط اضطراری، فرآیند تهویه احتمالا قابلیت حفظ جامعیت کلی ناحیه مهار نیروگاه برق هسته ای (شامل فولاد تقویت شده یا ساختار سربی با توانایی ایجاد پوششی مناسب برای محوطه راکتور) از طریق به حداقل رسانی هیدروژنی که ممکن است در طی چنین رخدادی ایجاد شود، را خواهد داشت. فرآیند تهویه همچنین سبب کاهش بخار در داخل سیستم مهار می شود، به گونه ای که قابلیت پمپ آب، جهت خنک سازی میله های سوخت، بوجود می آید.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

 

۱۸ـ۴ـ۲٫ فناوری فیلترینگ
در این دوره با توجه به بروز حادثه، توجه بیشتری به سیستم های تهویه مهار فیلتر شده (FCVS) می شود. این نوع از فناوری های فیلترینگ می توانند به طور اساسی تلاش های تعدیلی را از طریق کاهش سطح انتشار رادیو اکتیو ارتقاء دهند. در یک سناریوی روبرو شده با فشار فزاینده، که مخصوصاً نیازمند مهارسازی سریع می باشد، فرآیند تهویه با فیلتراسیون می تواند به ما در خصوص محافظت از جمعیت اطراف، با عدم قابلیت تخلیه سریع آنها، و همچنین محافظت از محیط پیرامونی، کمک کند. در مقایسه با گزینه هایی نظیر تهویه های مقاوم و استراتژی های مهارسازی شدید حادثه، سیستم های تهویه با قابلیت مهار فیلتر شده (FCVS) به نظر قابلیت فراهم آوردن قطعیت مناسب بیشتر و پیاده سازی به موقع فرآیندهای تعدیلی وجود خواهد داشت [۳۵].
۱۸ـ۴ـ۳٫ کشورهای دارای تاسیسات FCVS و فناوری های وابسته
ویژگی مربوط به شش کشور مورد مطالعه در این زمینه گوناگونی گسترده بر حسب ضروریات و پیاده سازی سیستم های تهویه با قابلیت مهار فیلتر شده (FCVS) و فناوری های مرتبط می باشد.
چین. چین، هم اکنون دارای ۲۳ نیروگاه برق هسته ای می باشد و اقدام به ساخت ۲۶ نیروگاه دیگر (به طور عمده راکتورهای آب تحت فشار (PWRs)) نموده است که در این زمینه می تواند کاربرد FCVS را برای بخشی از راکتورهای خود مد نظر قرار دهد ([۷]، ارتباطات فردی با NNSA، ۲۰۱۴).

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

 

۱۸ـ۵٫ نتیجه گیری
بررسی وضعیت قوانین ایمنی هسته ای و سازمان های مربوطه پس از حادثه فوکوشیما در شش کشور اصلی هسته ای خود مشخص کننده مقادیر متغیر خودمختاری در ارتباط با رویه های کاری می باشد. در اینجا، یک سئوال مهم همچنان وجود دارد. آیا تغییر کادر فنی و منابع می تواند به عنوان فرآیند مکفی در ارتباط با مؤلفه های هسته ای چین و روسیه در زمینه مدیریت برنامه های هسته ای سریع و پر مقیاس آنها تلقی شود؟ چگونه قوانین جدید کره جنوبی را می توان با توجه به ویژگی های مطرح شده توسط سرویس جامع بررسی قوانین (IRRS) در دسامبر ۲۰۱۴، و با در نظرگیری برخی از مسایل اخیر در زمینه گزارشات کلاهبرداری و موارد ناروا و با توجه به رشد ملی، به عنوان یک صادر کننده تأسیسات برق هسته ای، مورد ارزیابی قرار داد؟ چگونه ایالات متحده قابلیت مدیریت کمیسیون تنظیم کننده مقررات هسته ای (NRC) با توجه به تفاوت های سازمانی در ارتباط با ایجاد قوانین خاص را خواهد داشت. در نهایت، آیا هیئت تنظیم کننده مقررات انرژی اتمی (AERB) هندوستان را می توان با خودمختاری بیشتری مورد بازسازی قرار داد و آیا از تجهیزات مناسب به منظور نظارت صحیح بر پیشرفت برنامه های هسته ای برخوردار خواهد بود یا خیر؟
با توجه به ویژگی FCVS، حادثه فوکوشیما این موضوع را مشخص می سازد که این نوع از فناوری ها به عنوان یک مولفه حیاتی در خصوص به حداقل رسانی آثار مربوط به انفجار و نشر تشعشع به شمار می آیند. البته این فناوری یک پارامتر جدید بشمار نمی آید و در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در بین گروه شش کشور مورد مطالعه، فرانسه از این فناوری استفاده نموده است و کره جنوبی در حال پذیرش آن می باشد و دیگر چهار کشور تحت بررسی هنوز آن را اتخاذ ننموده اند. با توجه به محتوای قواعد مرتبط و پذیرش داوطلبانه این سیستم، یکسری از سئوالات همچنان باقی می مانند. در ابتدا چگونه طرح های ارائه شده راکتورها، به غیر از راکتور آب جوشان BWR نوع Mark I و Mark II، (بدون چالشی در طراحی) به صورت بهینه قابلیت حاصل آوردن هدف های سازگار با اهداف FCVS را خواهند داشت؟ آیا مزیت های فیلترینگ را می توان با راهکارهای دیگری به غیر از سیستم تهویه با قابلیت مهار فیلتر شده (FCVS) نیز حاصل آورد؟ و در نهایت چگونه می توان نسبت به مقایسه هزینه های طرح های FCVS متعدد اقدام نمود؟
با حصول تفکری گسترده تر در زمینه مولفه های مختلف هسته ای، لازم است تا قابلیت کنترل و نظارت بیشتر بر برنامه های مختلف اتمی، همانند برنامه های در حال رشد هندوستان، که دارای راکتورهای آب جوشان (BWR) بدون سیستم های تهویه با قابلیت مهار فیلتر شده (FCVS) هستند بوجود آید. در عین حال در این مبحث شاهد نظرات نهادهای نظاری و به چالش کشیدن کارایی این سیستم ها هستیم. در این مورد، لازم است تا بطور طبیعی قابلیت کنترل و بررسی مناسب برنامه های دیگر را نیز داشته باشیم. آیا درس های فراگرفته شده و ظرفیت سازی نظارتی هسته ای را می توان با رشد نیروگاه های برق هسته ای (NPP) همگام ساخت؟ به علاوه، آیا اتلاف وقت در خصوص تصمیم گیری در ارتباط با کاربرد سیستم های تهویه با قابلیت مهار فیلتر شده (FCVS) و / یا تقویت نهادهای نظارتی ممکن است سبب به مخاطره انداختن مؤلفه های ایمنی شود؟

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: ایمنی هسته ای بین المللی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.