مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده گروه امنیت - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۱۱
کد مقاله
SEC011
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: ارزش استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو
نام انگلیسی
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 19: The Value of Standards for Detection of Radioactive Materials
تعداد صفحه به فارسی
۲۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
تهدید هسته ای, چالش امنیتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Nuclear Threat, Security Challenge
مرجع به فارسی
کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای، واشنگتن، ایالات متحده، سری کتاب های علوم ناتو برای صلح و امنیت، اسپرینگر
مرجع به انگلیسی
Samuel Apikyan, David Diamond; NATO Science for Peace and Security Series; Series B: Physics and Biophysics; Springer
کشور
ایالات متحده

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو

 

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی
 
فصل ۱۹
ارزش استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو
چکیده
مستندات و استانداردهای فیزیکی نقش مهمی را در کاربردهای امنیتی به عهده دارند. استانداردها قابلیت ایجاد یکسری از واحدهای اندازه گیری مشترک، مقادیر مشخص فیزیکی و ضروریات مربوط به عملکرد در ارتباط با انواع مختلف تجهیزات تشخیص تشعشع و ابزاره های مرتبط را فراهم می آورند. استانداردهای مستند شده ارائه دهنده یک زمینه مشترک در ارتباط با حصول اجماع بین نیازهای کاربران، فرآیند تولید و قابلیت های آزمایشی می باشد. استانداردهای فیزیکی ویژگی های مربوط به قابلیت تولید مجدد و تکرارپذیری در ارتباط با برآوردهای استانداردهای ملی و / یا بین المللی را مورد خطاب قرار می دهند. استانداردهای مختلفی نیز برای انواع مختلف ابزاره ها یا دستگاه های بکار گرفته شده در امر تشخیص قاچاق غیرقانونی مواد رادیو اکتیو و کاربردها در زمینه امنیت داخلی توسعه یافته اند. این استانداردها و مستندات مربوط بدان به عنوان بخشی از برنامه اعتبار بخشی کتابخانه ای به شمار می آیند که می توان از آنها برای توسعه برنامه های مربوط به صدور گواهی ابزارها استفاده نمود.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو

 

۱۹ـ۱٫ مقدمه
ابزارهای تشخیص تشعشع در کاربردهای بسیار مختلفی برای تشخیص و شناسایی مواد رادیو اکتیو، که ممکن است سبب ایجاد خطرات هسته ای یا رادیولوژیکی شوند، بکار گرفته می شوند. کاربران دستگاه های تشخیص تشعشع ممکن است دارای نیازهای مختلفی باشند که خود منوط به محیط یا سطح میدان تشعشعی است که در آن از این ابزارها استفاده می شود. در این زمینه، شاهد وجود دستگاه های گسترده تجاری می باشیم که می توانیم بسته به نیاز خود از بین آنها انتخاب نمائیم. این انواع گسترده محصولات خود محدوده بزرگی، از دستگاه های کوچک به اندازه پاکت (همانند تشخیص گرهای تشعشعی شخصی (PRDs)) تا ابزارهای دستی (همانند آشکارسازهای شناسایی رادیو نوکلید ای، سیستم های سنجشی اشعه گاما، و آشکارسازهای نوترونی)، بعلاوه ابزارهای پوشیدنی (همانند آشکارسازهای نوع کوله پشتی) و همچنین سیستم های بزرگ سیار یا نصب شده به صورت ثابت (همانند مانیتورهای پرتال و سیستم های نصب شده بر روی کامیون ها) را شامل می شوند. انتخاب یک دستگاه منوط به نوع کاربرد آن می باشد. انواع کاربردها با گستردگی مختلفی، همانند کاربرد در دفاتر نظارتی کوچک، یا کاربرد در مراسم کوچک (نظیر بازی های المپیک، کنوانسیون ها) تا استفاده توسط مسئولین گمرک، پرسنل نظامی و پرسنل گارد ساحلی، وجود دارند. به منظور تصمیم گیری در خصوص ظرفیت این ابزارها، لازم است تا قابلیت مقایسه عملکرد انواع مختلف ابزارهای موجود را داشته باشیم. تست ابزارهای تشخیص تابش با استفاده از استانداردها را می توان بعنوان یک فرایند اولیه به منظور ارزیابی عملکرد آن دستگاه ها بشمار آورد. استانداردها را می توان به دو دسته تقسیم نمود، استانداردهای مستند و استانداردهای فیزیکی. استانداردهای مستند به طور معمولی فراهم آورنده مجموعه ای از نیازها و روش های آزمایشی می باشند که بر مبنای نیازهای کاربران و ظرفیت های فناوری جاری است. استانداردهای فیزیکی به عنوان ابزارها یا موضوعاتی نظیر منابع رادیو اکتیو به شمار می آیند که در قالب بخشی از راهکار آزمایشی ابزار مورد استفاده قرار می گیرند. استانداردها به عنوان یک مؤلفه ضروری به شمار می آیند چرا که فراهم آورنده مشخصه ها و راهکارهایی جهت تضمین پایایی مواد، محصولات، روش ها و / یا خدمات بکار گرفته شده به وسیله انسان ها می باشند.

 

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو

 

استانداردها مهم تلقی می شوند چرا که آنها فراهم آورنده ایمنی و پایایی در یک محصول می باشند که خود سبب افزایش اعتماد کاربران در زمینه عملکرد دستگاه ها می گردد. آنها از خط مشی های دولتی و قانونگذاری پشتیبانی نموده و با قابلیت همکنش پذیری فراهم آورنده اساسی برای توسعه مؤلفه ها و گزینه های جدیدی می باشند که مشتریان بدان ها نیاز دارند. مشاغل تجاری و تولیدی نیز از استانداردها بهره می جویند چرا که به آنها اجازه می دهند تا قابلیت های ذیل را حاصل آورند:
 • توسعه فناوری های جدید
 • ارتقای راهکارهای موجود
 • دسترسی آسان به بازار
 • ترغیب نوآوری
 • افزایش آگاهی در زمینه توسعه فنی
در این مقاله ما به طور مختصر اقدام به توصیف انواع مختلف استانداردها می نماییم. بعلاوه، مسایلی که می بایست به هنگام توسعه یک استاندارد بدانها توجه نمود را ذکر کرده و تلویحات مرتبط با کاربرد آنها در زمینه ارزیابی انواع مختلف ابزارهای تشخیص تابشی، بکار گرفته شده برای تشخیص خطرات هسته ای و رادیولوژیکی، را مشخص می سازیم.
 
۱۹ـ۲٫ انواع استانداردها
همانگونه که در بخش مقدمه ذکر شد، دو نوع اصلی استاندارد وجود دارد: استاندارد مستند و استاندارد فیزیکی یا اندازه گیری. استانداردهای فیزیکی یا اندازه گیری به عنوان مواردی (نظیر مواد مرجع استاندارد، منابع رادیو اکتیو)، ساختارها یا روش های بکار گرفته شده برای تأمین عملکرد یک نوع خاص از ابزار / دستگاه یا روش های اندازه گیری به حساب می آیند. استانداردهای مستند نیز فراهم آورنده راهنمایی، ضروریات و روش های آزمایشی به منظور برآورد عملکرد ابزارها / دستگاه ها با توجه به مجموعه خاصی از نیازهای مطرح شده می باشد.
چندین استاندارد مستند برای ابزاره های بکار گرفته شده در فرآیند تشخیص و شناسایی خطرات هسته ای و رادیولوژیکی به وسیله انستیتو استاندارد ملی آمریکا / انستیتو مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (ANSI/IEEE) و همچنین کمیسیون الکتروفنی بین المللی (IEC) توسعه یافته اند. لیست استانداردهای ANSI/IEEE و IEC که هم اکنون برای ابزارهای بکار گرفته شده در زمینه تشخیص و شناسایی قاچاق غیرقانونی مواد رادیو اکتیو و کاربردهای ایمنی خانگی منتشر شده اند در جدول ۱۹ـ۱ مشخص گردیده است. این استانداردها برای تشخیص مواد هسته ای و رادیولوژیکی به استثنای استاندارد ANSI N42.49A، که مخصوصاً برای کاربرد در پاسخ به یک رخداد رادیولوژیکی مدنظر می باشد، توسعه یافته اند. این استانداردها ضروریات مربوط به دستگاه ها یا برآوردهای مورد نیاز به هنگام بازسازی یا انجام فرآیندهای احیا / ریکاوری ناشی از رخدادهای رادیولوژیکی یا هسته ای را مورد خطاب قرار نمی دهند. استاندارد ANSI/IEEE N42.42 و IEC 62755 به وسیله کلیه استانداردهای دیگر مربوط به ابزارها مورد استفاده قرار می گیرند، چرا که آنها مشخص کننده نیازهای مرتبط با فرمت داده ها برای دستگاه های تشخیص تابش / تشعشع می باشند.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو

 

۱۹ـ۳٫ سازمان های توسعه دهنده استانداردهای مستند شده
سازمان ها و گروه های مختلف می توانند نسبت به توسعه استانداردهای مستند شده اقدام نمایند. گروه های توسعه دهنده مختلف ممکن است دارای تمرکز متفاوت و نیازهای متغیری منوط به کاربردهای کنونی آنها باشند. برخی از گروه ها بیشتر بر روی ضروریات مربوط به عملکرد نوع خاصی از دستگاه ها تمرکز دارند، در حالی که دیگر گروه ها به دنبال راهنمایی در ارتباط با آزمایشات، و کاربرد کالیبراسیون دستگاه ها می باشند. به علاوه، استانداردها را می توان بر حسب نیازهای طراحی خاص برای ابزارها توسعه داد. این گروه ها و سازمان ها شامل جوامع تخصصی، انجمن های تجاری، سازمان های آزمایشی و ارائه گواهی و همچنین سازمان های توسعه دهنده استاندارد بین المللی (نظیر IEC، ANSI، IEEE) می باشند. لیست ذیل فراهم آورنده مثالی در ارتباط با این سازمان های استاندارد می باشد که اقدام به توسعه استانداردهای مستند شده برای ابزارهای تشخیص تشعشع نموده اند (البته این لیست شامل تمامی موارد نمی باشد):
 • ANSI: انستیتو استاندارد ملی آمریکا
 • ASTM: استانداردهای آمریکایی برای تست و مواد
 • DOD: وزارت دفاع
 • HPS: انجمن فیزیک بهداشت
 • IAEA: آژانس بین المللی انرژی اتمی
 • IEC: کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
 • IEEE: انستیتو مهندسین برق و الکترومکانیک
 • ISO: سازمان بین المللی استاندارد
سازمان های استاندارد نظیر ANSI و IEC دارای کمیته های مختلفی هستند که کار توسعه استانداردها را انجام می دهند. استانداردهای لیست شده در جدول ۱۹ـ۱ تحت استاندارد ANSI مرتبط با کمیته N42 در خصوص ابزارهای تابشی [۳] و کمیته فنی IEE 45 ـ و کمیته فنی B و گروه کاری B15 (TC45BWGB15) توسعه یافته اند [۴].
۱۹ـ۴٫ مسایل مورد نظر در طی توسعه استانداردها
اصول اصلی در زمینه توسعه استانداردهای مستند شده عبارتند از:
 • شفافیت ـ نیاز جهت اطمینان از این موضوع که آنها برای کلیه طرفین ذینفع در دسترس می باشند.
 • تعامل گسترده کاری ـ استفاده از یک هیئت مشارکتی از بخش های مختلف که از علاقه شخصی به یک دستگاه یا محصول خاص برخوردار نمی باشند.
 • بیطرفی ـ اطمینان از این موضوع که این استاندارد به نفع یک محصول یا تولیدکننده خاص نمی باشد.
 • کارایی و ارتباط ـ استانداردها به طور معمول به عنوان بخشی از فرآیند پاسخ به یک نیازها توسعه می یابند.
 • اجماع ـ نیاز به توافق بین کلیه طرفین شامل شده و رضایت آنها در زمینه یک استاندارد خاص و توسعه آن در یک حالت مشارکتی.
 • تکنیک مبنا ـ نیاز به دقت زیاد در ارتباط با روش های آزمایشی و ضروریات مرتبط.
استانداردهای  لیست شده  در جدول  ۱۹ـ۱  پوشش دهنده  تعداد زیادی از  نیازهایی  می باشند که به طور کلی در دسته بندی های مجزا شامل دسته بندی های کلی، رادیولوژیکی، محیط زیستی، مکانیکی و الکترومغناطیسی طبقه بندی گردیده اند. ضروریات کلی شامل ویژگی های اصلی ابزاره ها نظیر ویژگی نمایشی، وزن، اندازه، انواع هشدارها، فرمت داده ها و رابط کاربران می باشند. ضروریات رادیولوژیکی نیز شامل آزمایشاتی نظیر نرخ ها / آهنگ های هشدار کاذب، پاسخ گاما و نوترون، زمان به موقع هشدار، دقت، اورلود یا اضافه بار، اثرات زمینه ای، تشخیص نوترون در پاسخ به فوتون ها، و شناسایی مؤلفه های رادیو نوکلید (نظیر رادیو نوکلید منفرد، شیلدینگ / پوشش دهی، رادیو نوکلیدهای همزمان) می باشند. ضروریت های محیطی شامل دما، رطوبت، سرما و گرما، و همچنین آزمایشات نمناکی و گرد و غبار است. ضروریات مکانیکی شامل نوسان، شوک، آزمایشات سقوط و ضربه می باشند. ضروریات الکترومغناطیسی شامل فرکانس رادیویی، میدان های مغناطیسی، تخلیه الکترواستاتیک، موج ها و امواج نوسانی، گسیل های تابشی، گسیل های هادی و اختلالات هادی می باشند. انواع ضروریات که به وسیله این استانداردها مورد خطاب قرار می گیرند منوط به نوع ابزار و کاربرد مشخص شده آن (نظیر تجهیزات سیار یا نصب شده) است. برای هر یک از نیازهای مشخص شده، قابلیت تعریف یکسری از معیارهای پذیرفته شده توسط استاندارد وجود دارد.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو

 

۱۹ـ۵٫ کاربرد استانداردها
استانداردها به وسیله سازمان های مختلف برای تست ابزارهای تشخیص تشعشع بکار گرفته می شوند. تلاش های اخیر مربوط به تست این مؤلفه ها به وسیله برنامه ارزیابی تشعشع قاچاق غیرقانونی (ITRAP+10) انجام شده است. این فرآیند به وسیله اتحادیه اروپا جهت ارزیابی عملکرد سیستم های تشخیص تشعشع تولید شده در اروپا که به صورت تجاری در دسترس می باشند جهت کنترل ۹ مورد از مؤلفه های استاندارد ANSI/IEEE و IEC که در جدول ۱۹ـ۱ مشخص شده اند بکار گرفته شده است. مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (EC-JRC) از دولت آمریکا و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) جهت مشارکت در برنامه ITRAP+10 به منظور گسترش آزمایشات و ارائه آنها به دیگر تولیدکنندگان دعوت نموده است. دفتر تشخیص هسته ای (DHS) دپارتمان امنیت داخلی (DNDO) مسئول مشارکت با ایالات متحده در این زمینه می باشد [۶].
۱۹ـ۶٫ خلاصه
استانداردها به عنوان ابزار مفیدی جهت مقایسه عملکرد دستگاه ها در یک محیط کنترل شده و آزمایشی بکار گرفته می شوند. استانداردها شامل مستندات خاصی هستند که در بردارنده سیر تکاملی مرتبط با نیازها و ضروریات جدید و همچنین پیشرفت ها در زمینه فناوری می باشند. متغیرهای متعدد مختلفی را می بایست در طی توسعه استانداردها مورد نظر قرار داد، شامل هزینه تست، قابلیت های دستگاه ها و رویه های پیاده سازی محتمل آنها. سازمان های متعدد اقدام به توسعه استانداردهای مرتبط برای سیستم ها یا روش های خود نموده اند که متعاقباً گسترش و کاربرد جهانی یافته است. استانداردهای بین المللی نقش مهمی را در توسعه استانداردها به عهده دارند که برای بسیاری از کشورها به عنوان یک مؤلفه مشترک به شمار می آید، بعلاوه این کشورها قابلیت اصلاح برخی از مجموعه های بین المللی بر حسب نیازهای خاص کشور خود را خواهند داشت. چندین استاندارد ANSI/IEEE و IEC برای دستگاه های مختلف تشخیص تشعشع در نواحی مختلف نظیر، کاربرد در امنیت داخلی و تشخیص قاچاق غیرقانونی مواد هسته ای و رادیولوژیکی با توجه به خطرات آنها، مورد استفاده قرار گرفته اند.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۹: استانداردهای تشخیص مواد رادیو اکتیو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.