مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: SCK•CEN ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: SCK•CEN ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: SCK•CEN ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده گروه امنیت - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۲
کد مقاله
SEC02
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: فعالیت های SCK•CEN در زمینه تعدیل ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای
نام انگلیسی
Nuclear Threats and Security Challenges – Chapter Chapter 10: SCK•CEN’S Activities in the Field of CBRN Risk Mitigation: Practical Contributions to Improving Nuclear Security Governance
تعداد صفحه به فارسی
۲۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
تهدید هسته ای, چالش امنیتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Nuclear Threat, Security Challenge
مرجع به فارسی
کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای، واشنگتن، ایالات متحده، سری کتاب های علوم ناتو برای صلح و امنیت، اسپرینگر
مرجع به انگلیسی
Samuel Apikyan, David Diamond; NATO Science for Peace and Security Series; Series B: Physics and Biophysics; Springer
کشور
ایالات متحده

 

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی
فصل ۱۰
فعالیت های SCK•CEN در زمینه تعدیل ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای
چکیده
مرکز تحقیقاتی هسته ای بلژیک (SCK•CEN) فعالیت های خود را در خصوص چارچوب تعدیل ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN) در حدود ۱۰ سال قبل آغاز نمود. این فعالیت ها بر مبنای مدیریت اضطراری منابع رادیولوژیکی و هسته ای با توجه به نیازهای سالیان اخیر می باشند. تمرکز اولین فعالیت های انجام شده بر روی ریسک های رادیولوژیکی و هسته ای (RN)، مخصوصاً بر روی ابزاره های پراکنده ساز رادیولوژیکی یا بمب های کثیف بوده، و متعاقباً بسمت انجام مطالعات جامع تری در خصوص ریسک های رادیولوژیکی و راهکارهای اتخاذی در چارچوب پروژه FP6 R&D اروپا، تحت عنوان دفترچه راهنمای TMT، گسترش یافته است. از طرف دیگر، فعالیت های جاری در زمینه تعدیل ریسک CBRN در مرکز SCK•CEN ازنوعی تم تحقیقاتی و توسعه (R&D) آشکار نیز برخوردار می باشد، که عمدتاً جزئی از پروژه های تحقیقاتی اروپا همانند پروژه FP7 مرتبط با CATO تلقی می گردد، بعلاوه در این مبحث شاهد مشارکت سازمان های مرتبط در پروژه های متعدد اروپایی (مراکز تعالی، و چارچوب های مشخص شده در ارتباط با کاربرد ابزاره ها و ثبات آنها) و همچنین ارائه مشاوره های تخصصی به مقامات و سازمان های مسئول ملی بلژیک می باشیم. در این مقاله، ما نگاه خود را به کلیه این فعالیت ها معطوف داشته و برخی از پروژه های مرتبط را با جزئیات آنها مورد بررسی قرار می دهیم.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: SCK•CEN ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای

 

۱۰ـ۱٫ مقدمه
امنیت هسته ای توجه بسیاری را در خلال دهه گذشته به خود جلب نموده است. این توجه خود منجر به افزایش فعالیت های سیاسی به وسیله بازیگران مختلف شده است، که از بین آنها ایالات متحده و اروپا به عنوان مهمترین بازیگران در این عرصه به شمار می آیند.
عبارت امنیت هسته ای در ترجمه دقیق آن در حقیقت به عنوان امنیت بمب های هسته ای و مواد هسته ای که می توان آنها در سلاح های هسته ای بکار گرفت تلقی می شود. این مورد به عنوان نکته تمرکز اصلی نشست های امنیت هسته ای به شمار می آید، اما در عین حال منابع رادیواکتیو نیز در این راستا مدنظر بوده و توجه زیادی در خلال زمان بدان معطوف شده است.
ابزارهایی که قابلیت ارتقای امنیت هسته ای را دارند غالباً در مقایسه با صرف مؤلفه هسته ای چشم اندازهای گسترده تری را ارائه می دهند. به طور مثال، راهکار اروپا در زمینه مراکز تعالی CBRN نه تنها خطرات هسته ای را مورد بررسی قرار داده، بلکه کلیه احتمالات برای حاصل آوردن سلاح های کشتار جمعی (سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای) را خاطرنشان می سازد.
فعالیت های SCK•CEN در چارچوب ارتقای امنیت هسته ای عمدتاً تحت قیومیت اروپا قرار داشته و بنابراین صرفاً تمرکز آن بر روی امنیت هسته ای به صورت یک مؤلفه دائمی نمی باشد. برخی از فعالیت ها در این زمینه معطوف به کاهش خطرات شیمیایی و بیولوژیکی می باشند.

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: SCK•CEN ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای

 
۱۰ـ۲٫ ابزارهای ES
ES ابزارهای بسیاری را جهت پشتیبانی از خط مشی های خود ایجاد نموده است. ابزاری که جهت پشتیبانی از امنیت هسته ای بکار گرفته می شود در حقیقت ابزار  مرتبط  با ایجاد ثبات و صلح (IcSP) می باشد که به طور رسمی تحت عنوان ابزار ثبات (IfS)  خوانده  می شود. چشم انداز کلی IcSP در ارتباط با پاسخگویی به بحران ها، ممانعت از تعارضات، ایجاد صلح و آمادگی در برابر بحران، و همچنین مخاطب قرار دادن خطرات جهانی و فرامنطقه ای، چه خطرات ایجاد شده به وسیله انسان ها و چه خطرات طبیعی، می باشد. IcSP از اجزای کوتاه مدت و درازمدت برخوردار می باشد. یکی از اجزای درازمدت مراکز تعالی CBRN هستند که هدف آنها تعدیل خطرات CBRN از طریق ارتقای امنیت CBRN در کلیه مناطق جهان می باشد.
در عین آنکه IcSP اقدام به پیاده سازی پروژه هایی بر مبنای تخصص موجود اروپا در زمینه CBRN نموده است، EC همچنین از تحقیقات به منظور ارتقای امنیت CBRN پشتیبانی می نماید. این تحقیق با استفاده از پروژه های مرتبط در گذشته و هم اکنون و با توجه به افق ۲۰۲۰ مورد پشتیبانی و تأمین مالی قرار گرفته است. چندین مقام مسئول ارشد در این زمینه مشارکت دارند، به طور مثال می توان این مشارکت ها را در زمینه امینت DG و مسایل خانگی DG در نظر داشت.
۱۰ـ۳٫ نشست های امنیت هسته ای (NSS)
مبنای نشست های امنیت هسته ای بر اساس سخنرانی رئیس جمهور اوباما در سال ۲۰۰۹ در پراگ می باشد، که در آن وی خواستار برخورد در برابر خطرات یا سوء استفاده از مواد هسته ای برای اهداف تروریستی شد. این مورد منجر به برگزاری نشست های دو سالانه در خصوص امنیت هسته ای گردید (۲۰۱۰ واشنگتن). در طی این نشست ها، توافقاتی در خصوص کاهش خطر موجود مواد هسته ای و رادیولوژیکی در نظر گرفته شده و این توافقات در طی دوره آتی NSS مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرند. در عین آنکه مواد هسته ای به عنوان نکته تمرکز فعالیت این مرکز در زمان شروع NSS به شمار آمده است، منابع رادیواکتیو در خلال زمان توجه بیشتری را به سمت خود معطوف داشته اند. نشست امنیت هسته ای بعدی در ایالات متحده برگزار خواهد شد. مثال های اقدامات انجام شده در این چارچوب کاهش کاربرد اورانیوم با غنای بالا (HEU)، کاهش موجودی HEU، نصب تجهیزات تشخیص در مرزها به منظور ممانعت از قاچاق غیرقانونی مواد هسته ای و رادیواکتیو و بکارگیری استانداردهای امنیتی IAEA در تأسیسات هسته ای می باشند.
۱۰ـ۴٫ تعاملات جاری SCK•CEN در خصوص تعدیل ریسک CBRN
تعاملات SCK•CEN در زمینه های مختلف در ارتباط با کاهش خطرات CBRN قابل توجه می باشد. تعاملات اصلی با استفاده از سیستم ها یا ابزارهای ارائه شده توسط EC یا کمیسیون اروپا جهت برقراری ثبات و صلح (IcSP) مد نظر می باشد. با توجه به این ابزارها، مراکز تعالی CBRN نقش مهمی را در فعالیت های SCK•CEN بعهده دارند. سه پروژه برای CBRN CoE هم اکنون در حال انجام می باشد که در آنها SCK•CEN نقش مهمی را ایفا می نماید. به علاوه SCK•CEN اقدام به برگزاری کنسرسیومی برای آنچه اصطلاحاً تحت عنوان تسهیلات پشتیبانی کارشناسی در بخش ۱ خوانده می شود (تعدیل ریسک CBRN) نموده است. بعلاوه EC قابلیت استفاده از متخصصین این مرکز، در یک دوره کوتاه برای انجام فعالیت های خاص در کشورهای عمدتاً خارج از اتحادیه اروپا، را دارد.
از جمله دیگر تعاملات اصلی CBRN در خصوص کاهش ریسک انجام تحقیقات می باشد. SCK•CEN در دو پروژه تحقیق و توسعه اصلی مشارکت دارد: کتابچه راهنمای TMT (FP5) و CATO (FP7).
در چارچوب توافقات در نشست های امنیت هسته ای SCK•CEN اقدام به حمل و انتقال مواد هسته ای به ایالات متحده نموده است.
۱۰ـ۴ـ۳٫ پروژه ۳۳ مراکز تعالی CBRN: بخش های مرکزی و شرق آفریقا و محدوده آفریقایی آتلانتیک
پروژه ۳۳ هدف پیاده سازی فنی در کشورهایی نظیر گابون، موریتانی، موروکو و سنگال، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، اوگاندا و برونوئی با توجه به دو جزء مشخص شده (یعنی اجزای ۱ و ۲) را دنبال می نماید.
هدف جزء ۱ تقویت چارچوب قانونی ملی CBRN جهت تطبیق با قواعد بین المللی به منظور تعدیل ریسک های CBRN می باشد.
هدف جزء ۲ فراهم آوردن آموزش های خاص و فنی به منظور ارتقای آمادگی CBRN و ظرفیت های پاسخگویی است.
تا به اینجا، کلیه کشورها جزء ۱ راه گذرانده و متخصصین آنها قابلیت ارزیابی چارچوب های قانونی جاری با توجه به امنیت CBRN را داشته و می توانند نسبت به ارزیابی نیازها به منظور ارتقای امنیت CBRN اقدام نمایند.
ارزیابی نیازها خود منجر به فراهم آوردن یک برنامه خاص آموزشی می شود که با توجه به جزء ۲ جهت ارتقای آمادگی CBRN و ظرفیت های پاسخگویی ارائه می شود.
۱۰ـ۴ـ۴٫ تسهیلات پشتیبانی از متخصصین (ESF) بخش ۱ (تسکین ریسک CBRN)
هدف ESF فراهم آوردن تخصص سریع و لازم عمدتاً در کشورهای خارج از حوزه EC یا کمیسیون اروپا می باشد. مؤلفه های ذیل در بخش ۱ این ESF شامل شده اند:
  • ممانعت از قاچاق غیرقانونی CBRN و شیوه های مالی اغوا کننده
  • تأمین مالی غیرقانونی فعالیت های مربوط به تکثیر مواد
  • تقویت ظرفیت مقامات مسئول مبارزه با قاچاق غیرقانونی و تأمین مالی غیرقانونی
  • قاچاق غیرقانونی مواد CBRN، شامل دریاهای آزاد
  • کنترل صادرات اقلام با قابلیت مصرف دوگانه
  • پشتیبانی از زیست ایمنی و زیست امنیت
  • ارزیابی ویژگی های ایمنی و امنیت در ارتباط با طراحی، عملیات و مدیریت لابراتوارهای- زیستی
  • هماهنگی و تبادل تخصص فنی با سازمان های بین المللی کلیدی (WHO، اینترپل، غیره).
  • راهنمایی مجدد دانشمندان و مهندسین قبلی سلاح ها
  • تضمین های هسته ای چند جانبه
این پروژه برای دوره ۲۰۱۴ ـ ۲۰۱۶ فعال می باشد. هیچ گونه درخواستی برای ارائه خدمات تاکنون از سوی EC دریافت نشده است.
۱۰ـ۴ـ۵٫ کتابچه راهنمای TMT در خصوص پروژه تحقیق و توسعه در برنامه ششم (FP6)
پروژه کتابچه راهنمای TMT (شامل تریاژ یا امداد، کنترل و نظارت و همچنین درمان) هدف توسعه یک راهنمایی عملی برای افراد حاضر در خط اول یا اولین اشخاص پاسخ دهنده تحت شرایط مرتبط را دنبال می نماید (یعنی افرادی نظیر آتش نشانان، متخصصین حفاظت شهری، متخصصین ارائه دهنده خدمات پزشکی) که می بایست قابلیت مواجهه با خرابکاری رادیولوژیکی را داشته باشند.
در این پروژه، سناریوهای مختلف در خصوص این خرابکاری ایجاد شده است (همانند ابزارهای پراکنده ساز رادیولوژیکی، ابزارهای تشعشع، آلوده سازی مواد غذایی) و همچنین پیامدهای محتمل مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر مبنای این ارزیابی ها یک سری از واکنش ها و اقدامات متقابل توسعه می یابند. این اقدامات به طور مثال در ارتباط با ایجاد محیط های ایمن و مطمئن یا دارای امنیت، تجهیزات تشخیص برای کنترل (اشخاص، محیط زیست، کالاها)، راهکارهای تریاژ جهت تخصیص و استفاده از فرآیندهای مشخص شده به صورت کاملاً مؤثر، و پروتکل های مداوای بیماران در ارتباط با متخصصین پزشکی حاضر در صحنه خواهد بود. یک دوره آموزشی برای مقامات ملی از سوی کشورهای عضو EC برگزار شد که فراهم آورنده زمینه های تئوریکی برای این افراد در ارتباط با خرابکاری رادیولوژیکی با هدف مشخص سازی ویژگی های عملی پاسخ اضطراری از طریق فراهم آوردن یک سری از تمرین های آموزشی، با انجام یک سری از تمارین کلاسی در زمینه مشخص سازی ویژگی های مهم حملات رادیولوژیکی، بود.

 

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: SCK•CEN ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای

 

۱۰ـ۵٫ مباحث
SCK•CEN در تعامل با مراکز تعالی CBRN از همان آغاز به فعالیت پرداخته است. بر این مبنا دو پروژه (پروژه های ۹ و ۱۶) از بین نوزده پروژه اولیه که به وسیله UNICRI از طرف کمیسیون اروپا مدیریت شده است را آغاز نموده است. SCK•CEN به عنوان عضو کنسرسیوم بین المللی متخصصین فرانسه (FEI) در ارتباط با پروژه شماره ۳۳ می باشد، که خود یک پروژه ۳ ساله به شمار می آید که یک سال آن به اتمام رسیده است و بعلاوه به عنوان عضو کنسرسیوم Gesellschaft für ReaktorSicherheit (GRS) به شمار می آید که خود برنده پروژه چهل و دوم بشمار می آید. این پروژه نیز در حقیقت به عنوان یک پروژه سه ساله به شمار آمده که می بایست به زودی آغاز شود.
از تجربه حاصله از اولین دو پروژه مرتبط، این موضوع مشخص شد که در طی پیاده سازی ویژگیهای مالکیت محلی و بررسی آنها به عنوان یک ضرورت برای موفقیت چنین پروژه ای به شمار می آید. چنین موردی می تواند مهم تلقی شود چرا که برای اولین پروژه ها ویژگی ها و عبارات مرجع نسبتاً کوتاه فرض شده که خود  فضای کافی برای تفاسیر مختلف به بوجود آورد. یک مثال مالکیت محلی قوی پروژه ۹ می باشد که پس از گذشت اندکی از آغاز آن قابلیت پیاده سازی آن در یک حوزه منطقی و مناسب بوجود آمده و از نقطه نظر فنی (و نه البته رسمی) توانایی تکمیل آن وجود دارد. برای این پروژه، می توان یک تماس مناسب با مقامات محلی را در نظر گرفت، یعنی اشخاصی که به صورت فعال اقدام به پشتیبانی از فرآیند پیاده سازی این پروژه در کلیه زمینه ها می نمایند.

 

تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۰: SCK•CEN ریسک شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته ای (CBRN): تعاملات عملی جهت ارتقای حاکمیت امنیت هسته ای

 

۱۰ـ۶٫ نتیجه گیری
مالکیت محلی به عنوان یک مؤلفه اساسی در خصوص احراز موفقیت در ارتباط با پیاده سازی پروژه ها به شمار می آید. بر این مبنا، لازم است تا تماس های محلی برای افرادی که اقدام به پیاده سازی پروژه می نمایند برقرار باشد و همچنین لازم است تا از وجود مقامات مسئول مهم در کشورهای شریک اطمینان حاصل شود تا آنکه قابلیت ارسال و جابجایی وسایل و مؤلفه های مرتبط به وجود آید.
نتایج آزمایشات آموزشی در کشورهای مختلف با توجه به عملکرد دانش موجود و تخصص جاری می تواند متفاوت باشد. بنابراین اعمال ارزیابی ها بر حسب نیاز به منظور کاربرد تلاش های موجود به یک روش کاملاً مؤثر و کارآمد بسیار مهم تلقی می شوند.
مشارکت در فعالیت های تحقیق و توسعه الزامی می باشد که علت آن را می توان در ارتباط با ارتقای توان پاسخگویی اولیه و گسترش دانش مرتبط در بین جوامع مربوطه در نظر گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.