مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سامانه جهانی ارتباطات موبایل مجاورت جریان قوی برق

سامانه جهانی ارتباطات موبایل مجاورت جریان قوی برق

سامانه جهانی ارتباطات موبایل مجاورت جریان قوی برق – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق – الکترونیک

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق - الکترونیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۷۹
کد مقاله
ELC79
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بررسی تجربی کیفیت انتقال سامانه جهانی ارتباطات موبایل (GSM) در مجاورت سیستم خط جریان قوی برق
نام انگلیسی
EXPRIMENTAL  INVESTIGATION  OF THE GSM TRANSMISSION QUALITY  IN THE VICINITY OF THE POWER LINE SYSTEM
تعداد صفحه به فارسی
۲۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
سامانه جهانی ارتباطات موبایل, خط جریان قوی, برآورد کیفیت سرویس
کلمات کلیدی به انگلیسی
GSM, powre line, QoS measurement, RxQual, RxLev.
مرجع به فارسی
کنفرانس بین المللی سیستمها، سیگنالها و ابزارها
کالج علوم، تکنولوژی انفورماتیک
مرکز علوم ارتباطات از راه دور
تونس
IEEE
مرجع به انگلیسی
International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices; IEEE
کشور
تونس
بررسی تجربی کیفیت انتقال سامانه جهانی ارتباطات موبایل (GSM) در مجاورت سیستم خط جریان قوی برق
چکیده
در این مقاله ما نسبت به بررسی کیفیت انتقال GSM (سیستم جهانی برای ارتباطات موبایل / همراه) در مجاورت خطوط جریان قوی برق و تاثیر EM آن بر روی رابط RF در سیستم ارتباطات از راه دور همراه / موبایل اقدام می نماییم. این خطوط الکتریکی و ادوات مرتبط با آن سبب ایجاد نویز در مجاورت خود و بروز تاثیرات خطرناک در محیط اطراف می شوند. بر این مبنا ویژگی نویز خط جریان قوی و همبستگی آن با GSM بررسی شده و نشان دهنده می شود که این منبع قابل توجه نویز برای ایستگاه سیار (MS) و ایستگاه فرستنده و گیرنده اصلی (BTS) سیستم GSM، خود بواسطه حضور فیلدهای اصلی و هارمونیک (میدان های الکتریکی و مغناطیسی) در مجاورت خطوط برق، با عملکرد در حالت دائمی، می باشد؛ مخصوصا حضور پنجمین میدان هارمونیک نزدیک به میدان پالس GSM در فرکانس ۲۱۷ هرتز در این زمینه قابل توجه می باشد. نتایج برآورد شده و شبیه سازی شده سیستم GSM در داخل و خارج یک ناحیه با فاصله ۵۰ متری از برج خط جریان قوی انجام می گردد. این آزمایشات دو موقعیت حقیقی را مد نظر قرار می دهند (تحت شرایط وجود یا عدم وجود BTS – ادوات GSM). این موضوع مشاهده شده است که تاثیر خط جریان قوی بر روی کیفیت سرویس (QoS) سیگنال GSM در مود بی بار و مود اختصاصی مهمتر بوده و نتایج تجربی معرف آن هستند که چنین تاثیری منجر به تخریب سطح پذیرش  (RxLev)  و کیفیت پذیرش سیگنال   GSM  (RxQual)  با یک نرخ  خطای  فریم  (نسبت اطلاعات گرفته شده با خطا در مقدار کل اطلاعات برای سنجش  کیفیت سیگنال)   (FER)  می گردد.

کلمات کلیدی: GSM، خط جریان قوی، برآورد کیفیت سرویس QoS ،RxQual ،RxLev

 

سامانه جهانی ارتباطات موبایل مجاورت جریان قوی برق

 

۱- مقدمه
کیفیت سرویس (QoS) در شبکه های ارتباطات از راه دور به عنوان یک موضوع مهم تلقی می شود که قبلا به وسیله نویسندگان بسیاری با توجه به ویژگی های گوناگون آن مورد آنالیز قرار گرفته و به عنوان یک مسئله مهم در مورد مولفه های ضروری زمان واقعی / فوری کاربردهای موبایل مدنظر می باشد. در خلال این تحقیقات، مطالعات انجام شده برای پشتیبانی از QoS  در شبکه های اقتضایی موبایل/ سیار مبتنی بر TDMA در لایه های مختلف مدل شبکه بندی ارائه شده و مورد آنالیز قرار گرفته اند. در مرجع ۲ مفهوم رتبه بندی QoS  واحد عرضه می شود که اجازه ارزیابی دینامیکی، ثبت اطلاعات و تحلیل متعاقب QoS  حقیقی دریافت شده به وسیله یک کاربر موبایل را به ما می دهد. Srivastava (مرجع ۳)، نیز انتخاب های مورد نیاز در زمینه طراحی یک چارچوب کیفیت سرویس (QoS) برای موبایل و شبکه های بی سیم را مورد خطاب قرار داده است.
Hanhua Chen (مرجع ۴) یک چارچوب مقیاس پذیر Q-GSM برای مدیریت سرویس در محیط های شبکه به منظور مرتفع ساختن نیازهای کاربران شبکه و همچنین ارائه دهندگان خدمات را مورد بررسی قرار داده است. با این حال Jun Zheng (مرجع ۵) یک طرح تخصیص کانال دینامیکی همراه با باند محافظ برای مکالمات صوتی و صف پاکت برای شبکه های GSM/GPRS را مدنظر قرار داده است. نتایج عددی معرف آن هستند که این طرح را می توان برای ضروریات مختلف QoS سیستمی، از طریق تعدیل تعداد کانال های محافظ و اندازه صف پاکت، اتخاذ نمود. از طرف دیگر Matti (مرجع ۶) ارتباط بین QoS مشخص شده به وسیله عملکرد مشتری و شبکه، ارائه شده به وسیله ارائه دهندگان خدمات ارتباطات اینترنت سیار را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.
طراحی و پیاده سازی یک سیستم که اجازه برآورد پارامترهای QoS شبکه را به ما بدهد در مرجع ۷ مورد بررسی قرار گرفته است. یک روش ارزیابی QoS برای شبکه های ارتباطاتی سلولی نیز در مرجع ۸ بررسی شده است. این روش بر مبنای داده های تخصیص یافته از طریق تست درایو      می باشد. این روش بر روی درک کاربران نهایی کیفیت سرویس متمرکز بوده و به صورت مستقل از فناوری های دسترسی پیاده سازی شده به وسیله شبکه های سلولی کار می کند. این سیستم به ما اجازه خواهد داد تا به صورت عینی قابلیت ارزیابی ضروریات سیستم های کاربردی شبکه برای حصول کیفیت قابل پذیرش به وسیله کاربر را داشته باشیم.
این سیستم های کاربردی مختلف فراهم آورنده خدمات متفاوتی با کیفیت های سطح بالا و مهم می باشند. بر این مبنا روش های متعددی جهت برآورد عملکرد شبکه GSM تشریح شده است. با این حال، در مبحث مدیریت QoS، ارزیابی عملکرد شبکه مشکل می باشد که علت آن پیچیدگی محیطی است. هدف مطالعه ما بررسی یک QoS برای اجزای GSM شبکه در مجاورت سیستم خط جریان قوی برق می باشد. در دیدگاه ما، ما نسبت به بررسی این عملکرد از طریق مکانیزم های نرم ابزارهای برآورد سطح رابط هوای بیرونی نمود (مرجع ۹) که در ابزارهای تست درایو برای دو سناریوی سنجشی استفاده شده اقدام می نماییم. در مورد وجود یا عدم وجود BTS این موارد می توانند قابل توجه باشند. هدف مطالعه ما برآورد QoS به منظور ارزیابی نتایج تئوریکی سیگنال GSM می باشد که به واسطه نویز حالت دفرمه شدگی یا تغییر شکل یافته که این حالت خود به واسطه قرار گیری در مجاورت خطوط قوی انتقال نیرو است (مرجع ۱۰). در این مقاله، ما مفاهیم اصلی سیگنال GSM و شاخص های عملکرد آن در دو مود بی بار و اختصاصی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم. به علاوه، ما همبستگی سیستم GSM با نویز ایجادی به وسیله سیستم الکتریکی در خلال برآوردهای تجربی کیفیت سرویس را تصدیق می نماییم.

این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. در بخش ۲، ویژگی چارچوب داده های GSM بر مبنای مولتی پلکسینگ / ﻫﻤﺘﺎﻓﺘﮕﺮی TDMA و FDMA ارائه می  گردد. در بخش ۳، نتایج و مباحث برآورد کیفیت سرویس در مود بی بار و مود اختصاصی نزدیک سیستم خطوط جریان قوی برق ارائه می شوند. در بخش ۴ نتیجه گیری و توصیه های مطالعات آتی عرضه خواهند شد.

سامانه جهانی ارتباطات موبایل مجاورت جریان قوی برق

 

۲- ویژگی های فریم داده GSM
۱-۲ ساختار وقفه GSM
استاندارد تلفن موبایل GSM از ترکیبی از تکنیک های دسترسی متعدد استفاده می نماید که تحت عنوان دسترسی چندگانه تقسیم زمانی (TDMA) و دسترسی چندگانه تقسیم فرکانس (FDMA) به منظور حمل مکالمات بسیار در یک زمان استفاده می نماید (شکل ۱):
قالب های پشت سرهم فرکانس رادیویی (RF)، که حدودا ۱۵۶ بیت را در طی ۵۷۷ میکروثانیه انتقال می دهند که به صورت مقطعی هر ۶/۴ میلی ثانیه یک بار ارسال می شود. این نرخ تکرار منجر به بروز یک میدان EM  ضربانی در فرکانس ۲۱۷ هرتز می شود. این الگوی میدان مدوله شده ضربانی در ارسال RF برای هر یک از ۸ شکاف زمانی در این قالب تکرار می شود (مرجع ۱۱).
۲-۲٫ تاثیر خط جریان قوی در سیگنال های پشت سرهم
خطوط برق که در حالت دائمی کار می کنند را می توان به عنوان منبع نویز بسامد کم هارمونیک ها مدنظر قرارداد. در حقیقت، در این مقاله،  بسیاری از نویسندگان وجود هارمونیک های ضعیف و قوی را تشریح نموده و این هارمونیک ها خود مشخص کننده رفتار سیگنال ها از سیستم های مختلف هستند. به طور مثال سیگنال پشت سرهم GSM که در برابر این هارمونیک ها حساس است، چرا که این سیگنال های ارسالی پشت سرهم دارای هیچ گونه پوششی در بسامد کم ۲۱۷ هرتز (نزدیک هارمونیک چهارم و پنجم) نمی باشند.

سامانه جهانی ارتباطات موبایل مجاورت جریان قوی برق

 

۳- نتایج و مباحث
۱-۳ مشخص نمودن رویه برآورد
روش برآورد در زمینه رابط رادیویی شامل مشخص نمودن ویژگی های کانال های اپراتور رادیویی می باشد. این تکنیک تحلیلی اجازه بازیافت یک خط سیر مرتبط با برآوردها ایجادی به وسیله موبایل در نمونه های مختلف را می دهد. این روش برآورد متشکل از نصب ادوات ذیل در داخل ماشین می باشد (شکل ۴):
یک ایستگاه موبایل یا سیار: یک موبایل با تست لازم از طریق نرم افزار خاص …. . این مورد را می توان تحت عنوان موبایل با قابلیت رهگیری خواند.
یک سیستم مشخص نمودن موقعیت GPS سیستم موقعیت یابی جهانی): استفاده شده جهت موقعیت یابی دقیق هر یک از نقاط مورد برآورد.
یک نت بوک مجهز به ابزار لازم (نرم افزار) با قابلیت های ذیل: قابلیت اکتساب و ذخیره سازی اتوماتیک داده ها با استفاده از ترمینال GSM که قابلیت برآورد فوری را خواهد داد. این اطلاعات به صورت زمان واقعی ارائه شده و در  داخل فایل ها نیز ذخیره می شوند.
۲-۳٫ برآورد در مود بی باری
در این مود، پلتفورم سنجشی قابلیت برآورد سیگنال های مختلف که بین GSMMS و همچنین BTS در حال مبادله می باشند را خواهد داد. در بین شاخص های برآورد شده، سطح سیگنال یا (RxLev) در هر نقطه برآورد قابل توجه می باشد. شکل ۵ معرف توزیع سطح سیگنال هر پیکسل است.
۳-۳٫ برآورد در مود اختصاصی
با تفاوت این مود با مود اولی، این مود اندازه گیری، می توان نسبت به ایجاد یک ارتباط از طریق یک سرور اوایی یا صوتی اقدام نمود. با این قصد می توان از ادوات سنجشی مشابهی استفاده نمود که ما را قادر می سازد تا یک شاخص باینری از میزان خطاها را در قالب FER جهت بررسی عملکرد سیگنال کیفیت (RxQual) در اختیار داشته باشیم [۱۵-۱۷]:

سامانه جهانی ارتباطات موبایل مجاورت جریان قوی برق

 

۴٫ نتیجه گیری
در این مقاله، سازگاری الکترومغناطیسی سیگنال GSM با نویز ایجادی به وسیله شبکه برق در مود بی باری و اختصاصی مورد ارزیابی قرار می گیرد. شبکه آخری قابلیت آشفته سازی شرایط عملیاتی سیگنال برست GSM، در حال انتشار در رادیوی سطح رابط در محیط دارای پارازیت الکترومغناطیسی، را خواهد داشت. در حقیقت، نویز دائمی را می توان با توجه به حضور هارمونیک پنجم (نزدیک نرخ تکرار ۲۱۷ هرتز سیگنال GSM ضربانی) خطوط انتقال نیرو مد نظر قرار داد، که خود بر روی پوشش پاکت کوتاه (برست) و انتشار آن، با توجه به وجود میدان های الکتریکی و مغناطیسی به وسیله این خطوط، تاثیر گذار خواهد بود. این دو میدان که به ترتیب متصل به ولتاژ و جریان هستند، سبب خرابی تجهیزات شبکه GSM می شوند که درحال کار با توجه به وجود جریان و ولتاژ ضعیف هستند (همانند موبایل ایستگاهی و ایستگاه ثابت و اصلی) که در نزدیک این خطوط وجود داشته و دارای شدت بالای جریان و ولتاژ می باشند.
ما شاخص های اصلی کیفیت سرویس شبکه GSM همراه با پارامترهای برآورد مختلف (RxLev، RxQual و FER)، با قابلیت مدیریت آن، را مورد بررسی و تشریح قرار داده و مشخص ساختیم که یک همبستگی قدرتمند بین وجود خطوط نیرو و تنزل عملکرد بررسی شده پارامترهای رادیویی وجود دارد.
این همبستگی سبب خواهد شد تا قابلیت مشخص سازی راه حل های مختلفی را مدنظر قرار دهیم که توانایی ارزیابی عملکرد شبکه GSM در مجاورت خطوط انتقال نیرو را داشته باشند.

سامانه جهانی ارتباطات موبایل مجاورت جریان قوی برق

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.