مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کشاورزی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 100000 (یکصد هزار) تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کشاورزی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره       
۱۵
کد مقاله
AGR15
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگلهای ملی ایالات‌ متحده
نام انگلیسی
Nontimber Forest Products Management on National Forests in the United States
تعداد صفحه به فارسی
۱۰۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۶۵
کلمات کلیدی به فارسی
محصولات جنگلی، گیاهان جنگلی، مستند سازی  و نظارت، حفظ تنوع زیستی و محصولات جنگلی ویژه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Nontimber forest products, forest planning, inventory and monitoring, biodiversity conservation, special forest products
مرجع به فارسی
وزارت کشاورزی ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
کشور
ایالات متحده

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگلهای ملی ایالات‌ متحده

چکیده Abstract
این مطالعه یک دید کلی از برنامه‌های محصولات جنگلی غیرالواری (محصولات جنگلی غیر الواری ) در جنگلهای ملی آمریکا را فراهم می‌کند. در سال ۲۰۰۳ برای بدست‌آوردن اطلاعاتی راجع به فعالیتهای مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری  در کشور بررسی‌هایی انجام پذیرفت. ویژگی برنامه‌های آزمایش شده در این مطالعه شامل موارد زیر است: مدیریت مهم  و قابل توجه این برنامه در خصوص محصولات جنگلی ملی، هماهنگی برنامه فوق و برنامه‌های اجرای قانون در نواحی جنگلی، مشارکت افراد شرکت کننده در این برنامه به منظور مستندسازی امور مربوط به جنگل، وجود برنامه‌های مستند سازی  و نظارت محصولات جنگلی غیر الواری ، دیدگاه مدیران درباره موانع و فرصتهایی برای برداشت‌کنندگان این برنامه در امور نظارت و مستند سازی  و درک مدیران از موانع گسترش برداشت تجاری محصولات جنگلی غیر الواری .
این مطالعه فقدان سرمایه‌گذاری و ظرفیت اداری داخلی را به عنوان موانع کلیدی برای همکاری مناسب محصولات جنگلی غیر الواری  در برنامه‌های سرویس جنگلی، نظارت و مستند سازی  نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: محصولات جنگلی، گیاهان جنگلی، مستند سازی  و نظارت، حفظ تنوع زیستی و محصولات جنگلی ویژه.

 
مقدمه  Introduction
از زمان ماقبل تاریخ، انسانها در سراسر جهان برای بقا و زندگی بهتر به محصولاتی از گونه‌های جنگلی تکیه داشتند. محصولات جنگلی غیرالواری شامل موارد زیر است: ۱- غذا، مانند قارچ‌های وحشی خوراکی، میوه‌ها، گردو، فندق و مانند آنها. ۲- گیاهان و قارچ‌های پزشکی. ۳- گیاهان گلخانه‌ای و منابع باغی. ۴- گیاهان رشته‌ای و رنگی، گلسنگ‌ها و قارچ‌ها. ۵- روغن‌ها، صمغ‌ها و سایر ساختارهای شیمیایی که ازگیاهان، گلسنگ‌ها و قارچ‌ها بدست می‌آیند. ۶- چوب مورد استفاده برای سوخت.            ۷- چوب‌های کم‌عرض که برای تیر، پست و کنده‌کاری استفاده می‌شوند.
تفاوت بین شکل و عملکرد برنامه‌های محصولات جنگلی غیرالواری انفرادی، پیچیده است بدان معنا که بسیاری از محصولات جنگلی غیرالواری در کارهای زیادی بکار می‌روند. برای مثال، قارچ که به عنوان غذا در وعده‌های غذایی و رسوم مذهبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان داروی پزشکی و وسیله‌ای برای تقویت روحیه معنوی و نیز به عنوان سطوحی برای رنگ کردن، نقاشی کردن و کنده‌کاری نیز بکار می‌رود.
برداشت محصولات جنگلی غیرالواری در همه جای آمریکا متداول شد. مردم از سطوح درآمدی، گروه‌های سنی و آداب و رسوم متفاوت، محصولات جنگلی غیرالواری را برای امرار معاش خانواده، نگهداری آداب و رسوم و سنن خانوادگی، تقویت مسائل معنوی، زندگی بهتر احساسی و فیزیکی، یادگیری علمی و بدست آوردن درآمد، برداشت می‌نمودند.
بسیاری از محصولات جنگلی غیرالواری به عنوان موادخام بکار می‌روند که از منابع بزرگ گیاهان گلخانه‌ای و ترکیبات داروسازی تا کارگاهی کوچک سبدسازی، کنده‌کاری، برداشت گیاهان مورد استفاده در پزشکی و فعالیتهای دیگر بدست می‌آیند.
تخمین میزان مشارکت در برنامه محصولات جنگلی غیرالواری و صرفه‌جویی‌های ملی یا ناحیه‌ای در این خصوص به واسطه فقدان سیستم گسترده پیگیری ارزش صدها محصولی که از منابع متفاوت ایم محصولات بدست می‌آیند کاری دشوار و پیچیده می‌باشد.

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

 

قانون‌گذاری و مضامین اجرایی در مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری
Legislative and Administrative Context of NTFP Management
 
توانایی سرویس جنگلی برای پیشبرد و اداره قوانین برداشت محصولات جنگلی غیرالواری و فعالیتهای وابسته به آن مثل خرید و برگزاری اردوهای مربوطه در جنگلهای ملی از قوانین و مقررات «استفاده و تصرف» و قانون ارگانیک سال ۱۸۹۷ نشات می‌گیرد (جدول ۱ لیستی از قوانین و مقررات و سیاست‌های موثر در مدیریت محصولات جنگلی غیرالواری جنگلهای ملی را ارائه می‌نماید). کنگره اجرای این قانون را به بعهده وزیر کشور(استین ۱۹۹۱) واگذاشته و بر این اساس مسئولیت قانونی برای مدیریت منابع جنگلهای ملی از طریق قانون Creative در سال ۱۸۹۱ ایجاد گردید. در سال ۱۹۰۵ وقتی که اختیار قانونی جنگلهای ملی از اداره «جنرال لند» به وزارت کشاورزی انتقال یافت، کنگره نیز اختیارات مربوطه را به وزیر کشاورزی محول نمود (استین ۱۹۹۱).
سایر قوانین مهمی که چگونگی مدیریت سرویس جنگلی بر روی منابع را تعیین می‌کند شامل موارد زیر است: قانون استفاده  از موارد نگهداری شده چندکاربرده در سال ۱۹۶۰، قانون برنامه‌ریزی منابع جنگلی و مرتعی(RPA) در سال ۱۹۸۴ و قانون مدیریت جنگلهای ملی در سال ۱۹۷۶(NFMA)(آنی‌پاس و همکارانش ۲۰۰۲). به علاوه قانون Lacey به عنوان اصلاحیه در سال ۱۹۸۱، قانون گونه‌های در معرض خطر(ESA) و قانون سیاست محیطی ملی(NEPA) چگونگی اداره منابع طبیعی شامل محصولات جنگلی غیرالواری را نشان می‌دهند(آنتی‌پاس و همکارنش ۲۰۰۲). همچنین آخرین قانون برنامه‌ مدیریتی زمین جنگلهای ملی که در ۵ ژانویه ۲۰۰۵ منتشر شد، «نیازمندی‌هایی برای توانایی نگهداری سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی» در فرآیند برنامه جنگل ایجاد می‌کند. به طور کلی این قوانین و مقررات وابسته به آن به سرویس جنگل، نیاز دارند تا از طریق راهکارهایی حفاظت کافی را برای گونه‌های در معرض خطر و تهدید شده تامین نموده و روشهایی را برای برداشت محافظت شده و کنترل شده طولانی مدت منابع تجدیدپذیر بوجود آورند (آنتی‌پاس و همکارانش ۲۰۰۲).

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

 

طرح تحقیقاتی  Research Design
این مطالعه یافته‌های بدست آمده از یک بررسی، مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری،  توزیع شده بصورت فرمهایی بین همه جنگلبانان نواحی سیستم جنگلی ملی طی سال ۲۰۰۳ را توصیف می‌کند. پرسشنامه‌ها یک روش رایج جمع‌آوری داده‌ها بصورت کلی و نسبتا سریعی هستند(برای جزئیات مبحث تاریخ، استفاده، فواید و مضرات تحقیق، به برنالد ۲۰۰۲ مراجعه کنید). برنالد (۲۰۰۲) متذکر می‌شود که بررسی‌های خود مدیریتی زمانی بهتر انجام می‌شوند که سه شرط زیر را تحت پوشش قرار دهند: پاسخ دهندگان  با سواد باشند، احتمال اینکه پاسخ دهندگان  پرسشنامه را بطور کامل پر کنند زیاد باشد و برای پاسخگویی به سوالات نیازی به کمک و توضیح رو در رو نباشد. از آنجا که این انتظار منطقی است که این شروط باید تحت پوشش قرار داده شده چرا که ما نیز برای انجام مصاحبه تلفنی یا رو در رو با کمبود امکانات مواجهیم. بنابر این دیدگاه بررسی خود مدیریتی برای جمع‌آوری داده‌ها در امور مدیریتی محصولات جنگلی غیر الواری  سرویس جنگلی را بعنوان یک راهکار مطلوب می‌پذیریم.
زمان این پرسشنامه ۳۰ تا ۴۰ دقیقه و مخلوطی از سوالات تشریحی و غیر تشریحی بود. هر دو نوع سوال موضوعاتی کلیدی در باره محصولات جنگلی غیر الواری هستند که طراحان طی سالهای زیادی ار طریق نشست‌‌ها، مصاحبه‌ها و مشاهدات مربوط به مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری  مشاهده کرده‌اند. سوالات پرسشنامه براساس تعاملات مولفان با مدیران محصولات جنگلی غیر الواری  سرویس جنگلی در بیش از یک دهه توسعه یافته است. محدوده کاری ما بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ در ارتباط با پروژه‌های زیادی مربوط به محصولات جنگلی غیر الواری بوده است (جانز ۲۰۰۲، جانز و همکارانش ۲۰۰۴، لاو و همکارانش ۱۹۹۸، لینچ و مک‌لین ۲۰۰۳، مک‌لین ۲۰۰۰) که شامل بحث با مدیران محصولات جنگلی غیر الواری  در جنگلهای ملی و مناطق ۱-۲-۳-۴-۵-۶ و ۸ می‌شود(برای مثال بسیاری از قسمتهای غرب و جنوب‌غربی ایالات متحده) در این محدوده قرار می‌گیرند. با استفاده از اطلاعات بدست آمده طی این ملاقات‌ها، لیستی از سوالات تهیه کردیم. به علاوه، محققان و مدیران سرویس جنگلی ارشد قبل از توزیع بررسی‌ها، باز خوردهایی را نیز در این خصوص مهیا نموده بودند.

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

 

اهداف مطالعه و عناوین بررسی  Study Objectives and Survey Topics
ما به این بررسی به عنوان یک فرآیند جمع‌آوری اطلاعات تحقیقاتی که در ایجاد یک تصویر اولیه از برنامه‌های محصولات جنگلی غیر الواری  سرویس جنگلی در کشور کمک می‌کند، می‌نگریم. ما از پاسخ دهندگان  می‌خواهیم تا اطلاعاتی از جنبه‌های مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری  زیر را فراهم کنند:
  • گونه‌های اصلی محصولات برداشت شده.
  • انواع مکانیسم‌های مورد استفاده برای دسترسی به دسته‌بندیهای متفاوت محصولات جنگلی غیر الواری .
  • وجود دلبستگیها و مسایل مرتبط با محصولات جنگلی غیر الواری  در برنامه‌‌ریزی کلیدی و مستندات و تصمیم‌گیریهای مربوطه
  • وجود مدیران برنامه محصولات جنگلی غیر الواری و اجرای موارد قانونی آن.
  • وجود نظارت و ثبت و مستند سازی محصولات جنگلی غیر الواری .
  • وجود سیستمی برای پی‌گیری تاثیرات مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری بر روی تنوع زیستی.
  • آشنا شدن مدیران با استراتژی محصولات جنگلی غیر الواری ملی سرویس جنگلی USDA.
  • آشنا شدن مدیران با سه منبع اطلاعاتی که از طریق همکاری بین سرویس جنگلی USDA و موسسه‌ای برای گسترش برداشت تجاری محصولات جنگلی غیر الواری در زمینهای جنگلی ملی بدست آمده است.
  • موانع و فرصتهای پیش رو برای شامل نمودن برداشت کنندگان در برنامه‌های محصولات جنگلی غیر الواری و نظارت بر این موارد
  • موانع پیشرفت برداشت تجاری محصولات جنگلی غیر الواری در سرزمینهای جنگلی.

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

 

واحدهای تحلیلی  Units of Analysis
انتخاب واحدهای اداری اختصاص داده شده به بررسی و تحلیل کار پیچیده و در برگیرنده تبادلات دشواری بود. ماموران اجرای قوانین جنگلهای ملی دو انتخاب منطقی برای بخش‌های تحلیلی انجام دادند. ما چمنزارهای ملی یا مناطق بازسازی شده مستقل ملی، بعلت پیچیده شدن نتیجه‌گیریها و همچنین بودجه و زمان محدود، در این برنامه مد نظر قرار نداده‌ایم.
ماموران اجرای قوانین جنگلی، بعنوان بخشی از واحد جنگلهای ملی بوده و بنابراین به راهنمایی‌های ناحیه‌ای و جنگلی وابسته‌اند. به هر حال از نظر تاریخی ماموران ناحیه‌ای و کارمندان آنها از استقلال داخلی نسبت به ناظران جنگلی و ادارات ناحیه‌ای در تصمیم‌گیری‌های روزانه خود برخوردار می‌باشند. سرویس جنگلی تمایل دارد که خطوط راهنمای سیاسی و مدیریتی گسترده‌ای را در سطوح ملی، ناحیه‌ای و جنگلی ایجاد کند.

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

 

میزان پاسخ‌ها  Response Rates
ما ۲۱۸ مورد پاسخ را از ۵۳۱ ماموران جنگلی دریافت نمودیم که بر این اساس میزان پاسخ ناحیه‌ای ۴۱% بود.  این نواحی در بین ۸۱ جنگلی ملی توزیع شده‌اند. به علاوه،‌ کارکنانی از سه اداره، ناظران جنگلهای ملی، تفکیک ناحیه‌ای را در پاسخ‌هایشان حایز نکرده‌اند. پاسخ‌هایی از این سه جنگل ملی که پاسخ‌های ناحیه‌ای داشتیم، ۸۴ جنگل ملی یا ۷۷% از جنگلهای ملی در این بررسی همکاری کردند. میزان پاسخ منطقه‌ای برای جنگلهای ملی در جدول (۲) توصیف شده است. منابع مالی محدود این اجازه را به ما نمی‌دهند که نواحی بدون پاسخ در یک بررسی ساده را برای تعیین چگونگی جداسازی برنامه‌های آنها از نواحی پاسخگو، اداره کنیم. نتیجه‌گیریهای ما فقط در مورد نواحی و جنگلهایی بکار می‌رود که به بررسی پاسخ خود را ارائه داده‌اند و نمی‌تواند به همه نواحی یا جنگلها در سیستم جنگلی ملی تعمیم داده شود. در بخش زیر، ما تفکیک ناحیه‌ای را برای تعدادی از پاسخ‌های مورد بررسی فراهم کرده‌ایم. به هر حال از آنجا که ما از یک نمونه تصادفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده نکردیم، تعیین تفاوت‌ها بین جنگلهای ملی در مناطق مختلف از نظر منطقه‌ای ممکن نبوده و یا آنکه تنها بعنوان نتیجه گوناگونی تصادفی در محدوده اندازه نمونه‌های کوچک مد نظر می‌باشد.
پردازش و تحلیل داده‌ها  Data Processing and Analysis
ما تجزیه نتایج بررسی را از طریق وارد کردن پاسخ‌ها به یک صفحه گسترده آغاز کردیم. ما اطلاعات را از هر پرسشنامه به طور مستقیم به صفحه گسترده کپی کردیم که شامل پاسخ‌های متنی کامل به سوالات تشریحی است. با توجه به مقدار و طول برخی از این پاسخ‌ها سیستم کدگذاری را برای در دست گرفتن پاسخ‌های متنی توسعه بخشیدیم. لیست کدها توسط کدگذاری مستقل از طریق دو فرد محقق انجام شد که آنها تفاوتهای مورد به مورد را برای ایجاد یک لیست اصلی منطبق ارائه کرده و سپس پرسشنامه‌های باقیمانده را به کمک لیست اصلی کدگذاری کردند.
محدودیتهای مطالعه  Limitations of the Study
برنارد(۲۰۰۲) متذکر می‌شود که پرسشنامه‌های آزاد انحرافات و تبعیض‌های فردی مصاحبه‌کننده را کاهش می‌دهد زیرا همه پاسخ دهندگان ، به سوال یکسانی جواب می‌دهند. به هر حال در یک بررسی آزاد، طراحان کنترلی بر چگونگی تغییر سوالات ندارند و برای شفاف‌سازی سوالات در دسترس نمی‌باشند. در نتیجه، یافته‌ها رت می‌بایست با احتیاز مورد بحث قرار داد. به هر حال، همکاری، واژه گسترده‌ای است که تعاملات آژانس برداشت‌کننده را می‌بایست در بر داشته باشد و از مذاکرات اتفاقی و ناچیز بین مدیران برنامه محصولات جنگلی غیر الواری  و مردم جویای مجوزهای برداشت محصولات جنگلی غیر الواری  گرفته تا نظارت و مستندسازی امور بطور مشارکتی و پیچیده در گونه‌های محصولات جنگلی غیر الواری تدواوم می‌یابد. یافته‌های این بررسی تنها یک شمای کلی از آنچه در برنامه‌های محصولات جنگلی غیر الواری  در جنگلهای ملی گزارش شده است را در بر دارد. سایر روشهای تحقیقی، مطالعات محدود جغرافیایی یا بررسی‌های ساده تصادفی طبقه‌بندی شده، پیچیدگی‌های این بررسی را مشخص می‌سازد.

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

 

محصولات و گونه‌های محصولات جنگلی غیر الواری
NTFP Products or Species
طی دو دهه اخیر، دانشمندان تعدادی از مطالعات را درباره برداشت و مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری  در ایالات‌متحده منتشر کرده‌اند. به هر حال، بسیاری از مطالعات مناطق جغرافیایی کوچک مثل بخش‌هایی از ایالات ( دنیلسون و گیلبرت ۲۰۰۲، ایمری ۱۹۹۸، فیشر ۲۰۰۲، هانسیس ۱۹۹۸، لاندون ۲۰۰۲، لاو و همکارانش ۱۹۹۸، مک‌لین ۲۰۰۰، ویگاند ۱۹۹۷) یا یک یا دو منطقه جغرافیایی (چمبرلین و همکارانش ۲۰۰۲، هاسفرد و همکارانش ۱۹۹۷، اسکلوزر و بلاننر ۱۹۹۵، اسکلرودر ۲۰۰۲) را در بر می‌گیرد.
اداره و اجرای برنامه محصولات جنگلی غیر الواری  
NTFP Program Administration and Enforcement
یک موضوع مهم در مقاله محصولات جنگلی غیر الواری،  فقدان ظرفیت سرویس جنگلی برای اداره برنامه‌های محصولات جنگلی غیر الواری  و اجرای منظم کنترل روالهای برداشت و فعالیت‌های خرید محصولات جنگلی غیر الواری  است (آندرسن و همکارانش ۲۰۰۰، چیمبرلین و همکارانش ۲۰۰۲، جانز و همکارانش ۲۰۰۴، لینچ و مک‌لین ۲۰۰۰، پارکس و اسمیت ۱۹۹۷، ریچارد و گریس ۱۹۹۶، رابینز ۱۹۹۹). تحقیق ما طی دهه ۱۹۹۰ روی برنامه‌های محصولات جنگلی غیر الواری  سرویس جنگلی در منطقه ۶(واشنگتن یا ارگن) نشان می‌دهد که نواحی از لحاظ پرسنل اختصاص داده شده به مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری  از هم متفاوت می‌شوند.
اجرای قانون و هماهنگ‌کننده محصولات جنگلی غیر الواری
NTFP Coordination and Law Enforcement
پاسخ دهندگان  از ۶۶% از نواحی گزارش شده اظهار داشتند که ناحیه آنها دارای یک هماهنگ‌کننده محصولات جنگلی غیر الواری می‌باشد(شکل ۳). همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است نواحی اساسا برحسب درصد هماهنگ‌کننده‌های موجود با هم متفاوتند. ناحیه ۲(کوه‌های راکی)، ناحیه ۵(جنوب‌غربی پاسفیک) و ناحیه ۹(شرقی) درصد کمی از هماهنگ‌کننده‌های محصولات جنگلی غیر الواری  را دارا هستند؛ ناحیه ۱(شمالی)، ناحیه ۶(شمال‌غربی پاسفیک)‌ ناحیه ۱۰(آلاسکا) بالاترین درصد هماهنگ‌کننده‌های محصولات جنگلی غیر الواری  را دارند.
مجوزهای تغییرات محصولات جنگلی غیر الواری
NTFP Permitting Changes
پاسخ دهندگان  از ۵۰% از نواحی، دارای افزایشی در تعداد مجوزهای صادر شده می‌باشند، در صورتیکه پاسخگویان ۴۶% از نواحی، کاهش را متذکر می‌شوند(شکل ۵). پاسخ دهندگان ی باقیمانده نیز بیان می‌کنند که فعالیت مجوز آنها پایدار مانده یا تغییراتی در آن روی نداده است.
محصولات جنگلی غیر الواری  در برنامه‌ریزی مدیریت منابع
NTFPs in Resource Management Planning
سرویسهای جنگلی تحت قانونهای متفاوتی مثل NFMA , NEPA ، برای شامل شدن در مباحثه‌های محصولات جنگلی غیر الواری اسناد برنامه‌ جنگلی،  مشخص شده‌اند. این اسناد شامل موارد زیر است: برنامه‌های جنگلی(که به برنامه‌های مدیریت منابع و زمینها بر می‌گردد)، بیانیه‌های موثر محیطی، ارزیابی‌های محیطی و گروهی از اسناد برنامه‌های دارای مقیاس بزرگ و کوچک مانند تحلیل آبریزگاهها، بیاینه‌های موثر اجتماعی، آنالیز چشم‌اندازه‌ها و بیانیه‌های بیولوژیکی. ما تعداد زیادی از سوالات این بررسی را در خصوص شامل نمودن محصولات جنگلی غیر الواری  در اسناد برنامه‌ای مشخص و در پرسشنامه گنجانده‌ایم. همچنین سوالی را در خصوص وجود اسناد محصولات جنگلی غیر الواری  نیز مطرح کردیم.

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

 

مشارکت محصولات جنگلی غیر الواری  در فرآیندهای برنامه جنگلی
Incorporation of NTFPs in Forest Planning Processes
برنامه‌های جنگلی اسناد کلیدی را برای راهنمایی تصمیمات مدیریتی در مورد جنگلهای ملی تشکیل می‌دهد. پاسخ دهندگان  در ۸۷% از جنگلهای ملی گزارش شده مشخص می‌کنند که برنامه‌های جنگلی آنها شامل بحث محصولات جنگلی غیر الواری است(شکل ۶).  پاسخ دهندگان  در ۶۷% از جنگلهای ملی گزارش شده بیان می‌کنند که جنگلهای تحت پوشش آنها در بردارنده ارزیابیهای محیطی (EA) در مورد محصولات جنگلی غیر الواری  می‌باشند. در حالیکه، پاسخ دهندگان  تنها در ۳۹% از جنگلهای ملی گزارش شده بیان می‌کنند که جنگلهای آنها در بردارنده  و تحت شمول بیانیه‌های تاثیر محیطی در خصوص محصولات جنگلی غیر الواری  می‌باشند.
اسناد برنامه‌‌ریزی محصولات جنگلی غیر الواری
NTFP Planning Documents
پاسخ دهندگان  در ۴۲% از جنگلهای ملی گزارش شده اظهار می‌کنند که جنگل یا ناحیه آنها اسناد برنامه‌ریزی به ویژه روی محصولات جنگلی غیر الواری  را فراهم کرده است. این افراد طیف گسترده‌ای از اسناد برنامه‌ای محصولات جنگلی غیر الواری، از ارزیابیهای بیولوژیکی و محیطی مناطق خاص گرفته تا برنامه‌های نظارت و سیاست‌های محصولات جنگلی غیر الواری  گسترده شده در جنگل، را لیست کرده‌اند(جدول ۷).
منشاء دانش مدیران جنگلی درباره محصولات جنگلی غیر الواری
Forest Managers’ Sources of Knowledge About NTFPs
سوالات ما میزان آشنایی مدیران منابع با منابع اصلاعاتی محصولات جنگلی غیر الواری  انتخاب شده را در بر می‌گرفت. همچنین ما از پاسخ دهندگان  خواستیم تا اطلاعاتی درباره امور نظارت و مستند سازی محصولات جنگلی غیر الواری  در جنگلهایشان به همراه این که برداشت‌کنندگان برای مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری  مشارکت می‌کنند یا می‌توانند مشارکت داشته باشند، را فراهم ‌کنند.
آشنایی مدیران با منابع انتخاب شده در مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری
ManagersFamiliarity With Selected Resources on NTFP Management and Policy
طی اواخر دهه ۱۹۹۰ و اویل دهه ۲۰۰۰، سرویس جنگلی و موسسه فرهنگ و اکولوژی، در توسعه دو مقاله متنی و یک وب‌سایت در مدیریت محصولات جنگلی غیر الواری  همکاری کرده‌اند.
دانشی از امور نظارت و مستندسازی محصولات جنگلی غیر الواری
Knowledge From NTFP Inventory and Monitoring Efforts
نظارت و مستندسازی مکانیسم‌های مهمی هستند که به وسیله آن مدیران و سیاست‌گذاران منابع طبیعی می‌توانند به طور بالقوه اطلاعاتی راجع به وضعیت گونه‌های محصولات جنگلی غیر الواری  بدست آورند. مستندسازی فرآیندی است برای تعیین کیفیت یک یا چندگونه در یک منطقه، در صورتیکه نظارت فرآیند مشاهده در خلال زمان برای تشخیص تغییرات است(کرنز و همکارانش ۲۳۸ : b 2002). نظارت برای تشخیص این امر انجام می‌شود که آیا فعالیت مدیریتی نیاز به تغییر دارد یا خیر و به طور نمونه امور نظارت حول اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی مربوط به معیارهای تغییر مدیریت متمرکز می‌شود.
نظارت بر تأثیرات اکولوژیکی در مدیریت نامنظم محصولات جنگلی غیر الواری
Monitoring of Ecological Impacts of Nonregulatory NTFP Management
ما در بررسی خود سوال مرتبط با مطالعات انجام شده سال۲۰۰۳ را گنجانده تا به مدیران جنگلی در ارزیابی تاثیر برداشت محصولات جنگلی غیر الواری  بر روی تنوع زیستی کمک نمائیم. ما از پاسخ دهندگان  سؤال کردیم که آیا جنگل یا ناحیه آنها نظارت اکولوژیکی، برای مشخص کردن اثرات فعالیتهای مدیریتی محصولات جنگلی غیر الواری بر تنوع زیستی،  را بکار برده‌اند (مثل نظارت بر مجوزها و موارد دیگر). نتایج نشان می‌دهد که نظارت اکولوژی در حداقل ۵۳ درصد از جنگلهای ملی گزارش شده، انجام می‌گیرد (شکل۱۳). الگوهای بین منطقه‌ای برای تأثیرات اکولوژیکی نظارت بر فعالیتهای مدیریتی محصولات جنگلی غیر الواری  ، الگویی مشابه با نظارت و  مستند سازی  محصولات جنگلی غیر الواری  را دنبال می‌کند (شکل۱۳).

محصولات جنگلی غیرالواری مدیریت جنگل

 

جنبه‌های مدیریت جهت مشمولیت برداشت کنندگان برای نظارت و مستند سازی
Manager Perspectives on Involving Harvesters in Inventory and Monitoring
این بررسی به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگ امکان توسعه مشارکتی برنامه‌های نظارت و مستند سازی  محصولات جنگلی غیر الواری  چند- سهمی را مورد بررسی قرار می‌دهد. ما از پاسخ دهندگان  خواستیم که جنبه‌هایی را تأمین کنند که آیا برداشت کنندگان می‌توانند در نظارت و مستند سازی  محصولات جنگلی غیر الواری  در جنگلهایشان مشارکت کنند یا خیر. همانطور که   شکل ۱۷ مشخص می‌کند، پاسخ دهندگان  در اکثر جنگلهای ملی گزارش شده بیان می‌کنند که برداشت کنندگان می‌توانند در مستند سازی  (۵۸ درصد) و نظارت (۵۴درصد) مشارکت کنند.
استفاده آژانس از دانش برداشت کنندگان و مشارکت با آنها
Agency Use of Harvester Knowledge  and Collaboration With Harvesters
مطالعات مربوط به قوم شناسی برداشت کنندگان محصولات جنگلی غیر الواری  معاصر نشان می‌دهد که بسیاری از برداشت‌کنندگان در زمینه ویژگی‌های اکولوژیکی منابعی که برداشت کرده‌اند و شرایط اکولوژیکی مناطق برداشت شده با اطلاع هستند. این مطالعات به خوبی سایرین ثابت می‌کند که مدیران جنگلی اهمیت شامل نمودن برداشت کنندگان در برنامه و مدیریت جنگلی را در نظر نمی‌گیرند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.