مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نانو فیلتراسیون جداسازی چاپی رنگ راکتیو

نانو فیلتراسیون جداسازی چاپی رنگ راکتیو

نانو فیلتراسیون جداسازی چاپی رنگ راکتیو  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره      
۳۴
کد مقاله
TXT34
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
جداسازی ترکیبات چاپی رنگ راکتیو با استفاده از نانو فیلتراسیون
نام انگلیسی
The removal of reactive dye printing compounds using nanofiltration
تعداد صفحه به فارسی
۲۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
نانو فیلتراسیون- غشاء- فاضلاب (پساب) پس از چاپ راکتیو- رنگ راکتیو- پلاریزاسیون غلظت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Nanofiltration- Membrane- Wastewater after reactive printing- Reactive dye- Concentration polarization
مرجع به فارسی
دانشگاه Maribor
الزویر
مرجع به انگلیسی
University of Maribor
Elsevier
کشور        

جداسازی ترکیبات چاپی رنگ راکتیو با استفاده از نانو فیلتراسیون

چکیده
فاضلاب حاصل از چاپ رنگ راکتیو که ناشی از فرآیند سنتیک بوده، فاضلاب رنگی حقیقی بدست آمده از کارخانجات نساجی محلی تحت عملیات نانو فیلتراسیون با استفاده از غشاء NFT-50 بصورت قاب یا صفحه‌ای و در جریان‌های متفاوت عرضی (m/s 8/0 و ۶/۰ و ۴/۰) و فشارهای (۱۵-۲ بار) قرار گرفتند. غشاء نانو فیلتراسیون با توجه به فاکتورهای آلودگی غشاء، جریان نفوذ، توانایی برای جداسازی رنگ، هدایت یون‌های Na+ و COD بعنوان تابعی از فشار عملیات و غلظت تغذیه ارزیابی می‌شود. راندمان جداسازی نفوذ بواسطه اندازه‌گیری راندمان جداسازی رنگ، هدایت یون‌های Na+ و حفظ COD کنترل و اداره می‌شود. با استفاده از غشاء برای هر کدام از چهار رنگ حفظ و نگهداری رنگی بالایی حاصل شد (از ۴/۹۹ تا ۹/۹۹%) و الکترولیت مصرفی (۷۳%- ۶۳). حفظ مواد آلی بین ۲۰ تا ۵۰% متغیر است و وابسته به فشار مصرفی است. در فشار بالاتر و با استفاده از جریان‌های بیشتر عرضی ثابت(حفظ) رنگی بالاتری بدست آمد.

 

کلمات کلیدی: نانو فیلتراسیون، غشاء، فاضلاب(پساب) پس از چاپ راکتیو، رنگ راکتیو، پلاریزاسیون غلظت

نانو فیلتراسیون جداسازی چاپی رنگ راکتیو

 

۱- مقدمه
چاپ کالاهای نساجی یکی از مهمترین شیوه‌ها برای تزئین کردن کالاهای نساجی است. الیاف سلولزی معمولا الیافی هستند که تحت عملیات چاپ قرار می‌گیرند و رنگهای راکتیو معمولی‌ترین رنگهای مصرفی در نساجی هستند[۱]. در انتهای عملیات چاپ، زمانیکه چاپ شسته شده برای زدودن رنگ دانه‌ها و مواد کمکی با استفاده از ۲۰۰ لیتر آب در هر کیلوگرم از کالا عملیات آبکشی صورت گرفت. در این فرآیندها نیاز واضحی به صرفه‌جویی در آب احساس می‌شود. استفاده مجدد از آب تا آنجا که ممکن است در بسیاری از فرآیندهای شستشو و آبکشی با کیفیت کمتر از آب تازه، رخ بدهد. این بدین معنی است که آب تحت عملیات قرار گرفته (رنگی و یا حاوی کمی پساب رنگی) را می‌توان در فرآیندهای آبکشی به دلیل کمتر بودن آلودگی آن از پساب‌های ناشی از فرآیند به تنهایی، استفاده کرد[۳-۲]. گرچه اغلب ترکیبات مواد کمکی باید کاملا از کالاهای نساجی زدوده شوند تا بتوان به نحو موثری پارچه را شست[۴].
هنگامی که آب بازیافت شده اغلب در فرآیندهای شستشو و آبکشی استفاده می‌شوند، تمرکز بر روی استفاده مجدد از پساب پس از رنگرزی گذاشته می‌شود[۵]. نمونه فرآیندهای آزمایشی با استفاده از فرآیندهای اسمز معکوس (RO)، نانو فیلتراسیون (NF) و اولتراسیون (UF) از فرآیندهای مداوم شستشوی پس از فرآیندهای رنگرزی راکتیو اجرا شد[۷-۶]. مشخص شد[۲] که UF نمی‌تواند کاملا پساب را تصفیه و رنگ‌زدایی کند: یعنی رنگهای Mr پایین دفع نمی‌شوند، ترکیبی از RO و NF به منظور رنگ زدایی مطمئن و نمک‌زدایی پساب مورد نیاز بود. غشاء‌های RO به نحو موثری پساب رد نمک‌زدایی کرده (حفظ ۹۳% نمک) و یک نفوذ بدون رنگی را ایجاد کرده و نانو فیلتراسیون پتانسیل بالایی را برای بازیافت مجدد اغلب پساب‌ها نشان داد. …
در این مقاله از روش فیلتراسیون با استفاده از غشاء نانو فیلتراسیون برای تصفیه پساب تولید شده مشابه با پساب‌ها حاصله از عملیات چاپ کالاهای نساجی با رنگهای راکتیو استفاده شد. تاثیر انفرادی اجراء فرآیند با توجه به جریان نفوذ تعیین و بررسی شد. میزان رنگ راکتیو و نگهداری یون سدیم، COD و میزان هدایت یونها به منظور کنترل راندمان جداسازی تعیین شد.

نانو فیلتراسیون جداسازی چاپی رنگ راکتیو

 

۲- مواد مورد استفاده و روش آزمایش
۴ رنگ راکتیو متفاوت تحت نام‌های زیر استفاده شد:
(محصول تجاری موجود  ، سویس)    
 (تهیه شده توسط ، آلمان)  و ساختمان شیمیایی رنگ‌های مصرفی در شکل ۱ نشان داده شده است.
و  توسط  ، آلمان تهیه شدند. عامل‌های اکسیداسیون ضعیف مورد استفاده در چاپ هستند تا میزان حساسیت رنگ راکتیو را در برابر احیاء در حین بخاردهی جبران شوند. و  توسط کارخانه محلی آماده شدند.
۱-۲- ترکیب پساب نساجی آماده شده به روش مصنوعی
پساب شبیه‌سازی شده مورد مطالعه مطابق با فرآیند شستشوی انجام شده پس از چاپ راکتیو بر روی کالاهای نساجی، آماده شد. موادی که پس از شستشوی نهایی کالاهای چاپ شده از سطح پارچه جدا شده و وارد پساب می‌شوند غلظت دهنده، مواد رنگی مخلوط نشده و مواد کمکی استفاده شده در فرآیند چاپ می‌باشند. میزان غلظت این اجزاء در پساب وابسته به غلظت اجزاء در فرمول خمیر چاپ می‌باشد. نسخه یا دستورالعمل اصلی چاپ (غلظت‌ها قبل از استفاده) در جدول ۱ نشان داده شده است.
۲-۲- واحد فیلتراسیون
آزمایش‌ها در واحد ۲۰ آزمایشگاهی اصلاح شده (شکل ۲) که غشاء‌ها بصورت سری نصب شده‌اند اجرا شد. سیستم در حالت وجود حمام اجرا شد. برای ارزیابی کارائی، آزمایش‌ها در حالت چرخش کامل فیلتراسیون (TRMF) که در آن هر دو فرآیند نگهداری  (بیان کننده سهمی از محلول تغذیه که در طرف پرفشار غشاء می‌ماند) و نفوذ (بیان کننده سهمی از محلول تغذیه که از غشاء عبور می‌کند) به درون تانک تغذیه چرخنده می‌شوند. بنابراین فرض می‌شود که کیفیت تغذیه ثابت است چرا که حجم تغذیه در طول آزمایش ثابت نگاه داشته می‌شود. آزمایش‌های TRMF با استفاده از ۶-۴ لیتر تغذیه پساب اجرا شد. مدت زمان فیلتراسیون از ۱ تا ۳ ساعت و تا زمانیکه حالت پایدار جریان نفوذ حاصل شود ادامه دارد.
۲-۳- روش‌ها
تاثیر اجزاء و مواد مصرفی در محلول مدل بر روی رنگ، هدایت غلظت یون  و راندمان جداسازی و تفکیک COD در حین فیلتراسیون بررسی و تعیین شد. طول ؟ جذب ماکزیمم برای هر رنگی تعیین شد (شکل ۲) و نمودار کالیبراسیون جذب در برابر غلظت رنگی در  مناسب برای هر رنگ راکتیوی تعیین شد. سپس معادله خط برای هر نمودار کالیبراسیون  (y = جذب، a شیب و غلظت = x) برای محاسبه غلظت محلول باقیمانده (رسوب باقیمانده) از شناسایی جذب، استفاده شد(جدول ۳).

نانو فیلتراسیون جداسازی چاپی رنگ راکتیو

 

۳- نتایج
۱-۳- جریان نفوذ غشاء
تفاوت جریان نفوذ با غشاء TMP و تمام چهار محلول مدل (نمونه) در شکل ۴ نشان داده شده است. واضح است که جریان‌های غشاء کمتر از جریان متناظر مربوط به آب خالص می‌باشند (جریان اندازه‌گیری با آب مقطر بعنوان آب تغذیه شده). این پدیده‌ای است که می‌توان آن را مربوط به وجود محلول‌های آلی و غیرآلی دانست[۹]. کاهش جریان به دو بخش جداگانه قابل تقسیم است. اولا، جریان‌ها به دلیل تاثیر پلاریزاسیون غلظت که در آن مواد باقیمانده (نگاه داشته شده) در سطح غشاء منجر به تجمع ذرات در لایه مرزی انتقال دهنده جرمی که منطبق با سطح غشا است، می‌شود، در نهایت بر روی جریان تاثیرگذار است. پلاریزاسیون غلظت (دو قطبی شدن غلظت) را می‌توان با استفاده از کاهش جریان اغتشاشی (با استفاده از کاهش دهنده‌های جریان اغتشاشی و یا سرعت‌های نسبتا بالای عرضی) کمینه کرد. ثانیا مواد جمع شده در سطح فعالیت‌ حلال را کاهش می‌دهد که در عوض منجر به کاهش جریان حلال از غشاء می‌شود. این موضوع را می‌توان بعنوان کاهش در نیروی موثر فشاری غشاء ناشی از تفاوت فشار اسمزی میان محلول فیلتر شده و محلول تغذیه شده به سطح غشاء بیان کرد. این پدیده حتمی و مسلم است اما با کاهش در TMP و در نهایت جریان‌ها قابل برگشت است.
 ۲-۳- کیفیت نفوذ
در جدول ۵ نتایج مربوط به محلو‌ل‌های مدل تحت عناوین هدایت، غلظت رنگ، غلظت  و COD نشان داده شده است.
شکل ۷ نشان دهنده مقادیر حفظ شده مربوط به رنگ، قابلیت هدایت، یون سدیم و COD در سرعت عرضی m/s4/0 و ۶/۱۰ =  نشان داده شده است. نگهداری (حفظ) بالای رنگی برای هر چهار رنگ کسب شد از (۴/۹۹ تا ۹/۹۹%) و برای هر دو الکترولیت (از ۶۳ تا ۷۳%). گرچه حفظ رنگ با فشار تغییر نمی‌کند ولی نگهداری سدیم و الکترولیت با فشار تغییر می‌کند. سرعت بالای انتقال یون‌ها از غشاء، در مقایسه با انتقال همرفتی()، دلیلی است که نگهداری (حفظ) کمتر در جریان کمتر (فشار کمتر) ایجاد می‌شود. با افزایش جریان انتقال همرفتی مربوطه مهم‌تر می‌شود و عملیات دفع (جداسازی) افزایش می‌یابد[۱۹-۱۸]. گرچه در فشار بالا پلاریزاسیون غلظت با افزایش جریان، زیاد شده و منجر به کاهش دفع مواد می‌شود. اثر متقابل انتقال همرفتی افزایش یافته و افزایش پلاریزاسیون غلظت منجر به دفع ثابت جریان‌های اندازه‌گیری شده می‌شود. جرارتانانون و همکارانش [۲۰] ادعا کردند که به دلیل تاثیرات ترکیبی فشار اسمزی غشاء، لایه مرزی (بیرونی) در نزدیک سطح غشاء تشکیل شده و بعنوان مقاومت در برابر فرآیند نفوذ الکترولیت عمل می‌کند.

نانو فیلتراسیون جداسازی چاپی رنگ راکتیو

 

۴- نتیجه‌گیری
کاهش در جریان نفوذ، تقریبا ۵۰% ناشی از پلاریزاسیون غلظت و جذب رنگی است. کاهش جریان را می‌توان با استفاده از تغییر در شرایط عملیاتی کمینه کرد. سرعت‌های عرضی تاثیر چشمگیری را بر روی مقادیر جریان می‌گذارند و با افزایش سرعت‌های عرضی، افزایش می‌یابد. می‌توان محاسبه کرد که نگهداری بالای رنگ از (۴/۹۹ تا ۹/۹۹%) برای هر چهار رنگ و هر دو الکترولیت (۶۳- ۷۳%) از غشاء حاصل می‌شود. نگهداری رنگ از فشار تاثیرپذیر نیست، اما نگهداری الکترولیت و  وابسته به فشار است. نگهداری مواد آلی بین ۲۰ تا ۵۰% تغییر می‌کند و وابسته به فشار، ابقای بیشتر در فشار بالاتر و با استفاده از سرعت‌های بالاتر عرضی حاصل می‌شود. هر چند برای   و  بیشترین نگهداری () در سرعت m/s6/0 حاصل شد. بنابراین با استفاده از غشاء  ، نگهداری بالای رنگی و الکترولیت در فشار ۱۰ بار حاصل شد و در این حالت کاهش جریان نفوذ بین ۳۰ تا ۵۰% از جریان آب بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.