مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نظارت والدین عواطف منفی پیشرفت نوجوانان

نظارت والدین عواطف منفی پیشرفت نوجوانان

نظارت والدین عواطف منفی پیشرفت نوجوانان – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۶
کد مقاله
SOC26
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مراقبت یا نظارت؟ نظارت والدین و تاثیر آن روی احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی نوجوانان در معرض خطر
نام انگلیسی
Caring or Controling? Parental Monitoring and its Effect on Negative Emotion and Achievement Motivation of At-risk Adolescents
تعداد صفحه به فارسی
۱۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۴
کلمات کلیدی به فارسی
نظارت والدین, نوجوانان در معرض خطر, احساسات منفی, انگیزه پیشرفت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Parental monitoring, at-risk adolescents, negative emotion, achievement motivation
مرجع به فارسی
علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه کبانانگسانگ مالزی
الزویر
مرجع به انگلیسی
Procedia – Social and Behavioral Sciences; Universiti Kebangsaan Malaysia; Elsevier
کشور
مالزی
  

مراقبت یا نظارت؟ نظارت والدین و تاثیر آن روی احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی نوجوانان در معرض خطر

چکیده
نظارت والدین در حفظ رابطه سالم میان والدین و فرزند حائز اهمیت است به طوریکه انتظارات والدین می تواند موجب ایجاد فشار روی احساسات و عواطف فرزندان شود. اما در عین حال نیز می تواند در آنها باعث ایجاد انگیزه برای تلاش و کوشش در رسیدن به برتری و کمال شود. این مطالعه سعی می کند تا تاثیرات انتظار والدین را روی عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی برای نوجوانان در معرض خطر را شناسایی و بازگو نماید. طرح کمی، برای مطالعه روی نسل دوم سکنه ای از شهر که والدین آنها در برنامه مهاجرتی دولت یا پروژه منزل دادن مردم(PHP)در دهه ۸۰ میلادی ثبت نام و شرکت کردند، مورد استفاده قرار گرفت. طرح PHP واحدهای مسکونی با قیمت ارزان در گوشه ای از شهر بزرگ کوالالامپور را در اختیار مردم قرار داد و به طور کلی سکنه آن دارای موقعیت اجتماعی-اقتصادی پایینی بودند. ۸۴ نوجوان بین سنین ۱۳ تا ۱۸ سال برای انجام تحقیقات روی آنها با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند در این مطالعه شرکت کردند. آزمایش همبستگی پیرسون نشان داد که نظارت والدین به طور چشمگیری با میزان احساسات و هیجانات (عواطف)منفی و انگیزه پیشرفت نوجوانان در ارتباط است نتایج هر دو آزمون t نشان داد که میزان نظارت والدین روی احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی میان نوجوانان تاثیر چشم گیری دارد. نتایج رگرسیون های متعدد همچنین نشان داد که این دسته نوجوانان در معرض خطر که توسط والدینشان نظارت و کنترل می شدند بیش از این که تحت فشار یا دارای احساسات منفی باشند، انگیزه برای پیشرفت داشتند. از این رو، والدین در زمان مراقبت از فرزندانشان، باید نسبت به تغییرات وضعیت احساساتی و عاطفی فرزندان خود حساس باشند، مخصوصا زمانی که این بچه ها در حین تلاش برای برتر بودن از دیگران و رسیدن به چالش کشیده می شوند و توصیه می شود که یک تحقیق متمادی و طولانی مدت که روی روش مقابله ای نوجوانان در معرض خطر در مواجهه با چالش های دوران بزرگسالی تمرکز دارد، انجام شود.
 

کلمات کلیدی: نظارت والدین، نوجوانان در معرض خطر، احساسات منفی، انگیزه پیشرفت

نظارت والدین عواطف منفی پیشرفت نوجوانان

 

مقدمه
نظارت والدین در برگیرنده یک دسته از رفتارهاست که شامل:عمل نظارت و کنترل، وفق دادن و گذاشتن خود در شرایط فرزندان و همچنین مشاهده هر چیز مرتبط با وضعیت تحصیلی و کاری فرزندان می شود. برای خانواده های با ضریب خطر بالا، نظارت والدین کاملا حیاتی است. بنابر تحقیقات fariza(2005) بعد و جنبه نظارتی والدین باعث ایجاد المان امید می شود که می تواند روی شخص تاثیر گذار باشد. در خانواده ای که ضریب خطر و ریسک بالایی دارند باید تغییراتی صورت گیرد که بر اساس محیط زندگی نارضایت بخش و تاثیر دوست و همنشین بد است. تمامی المان ها و عناصر منفی، این ریسک که نوجوان با مشکلات اجتماعی از قبیل بزهکاری، اعتیاد یا جرم درگیر شود را افزایش می دهد. بنابر تحقیقات fulton و turner(2008) ، نظارت والدین یک رابطه اساسی با انگیزه پیشرفت نوجوانان است. مطالعه انجام شده توسط hoong(2007) این رابطه آشکار مثبت میان نظارت والدین روی وضعیت تحصیلی فرزندان و انگیزه پیشرفت و ترقی آنها را نشان داد. این موضوع ثابت می کند که برای والدین ضروری است تا بر روی وضعیت تحصیلی فرزندان خویش نظارت داشته باشند چون این در فرزندان انگیزه ایجاد می کند تا پیشرقت چشمگیری را کسب کنند. ضمنا تحقیق صورت گرفته روی ۴۲۴ نوجوان که توسط cracket و Jacobson در سال ۲۰۰۰ انجام شد حاکی از یک رابطه معکوس میان نظارت کردن والدین و احساسات منفی نوجوانان بود. به عبارتی دیگر، هرچه نظارت پدر و مادر روی فرزندان بیشتر باشد، کودکان کمتر احساسات و عواطف منفی را تجربه می کنند. برای آن دسته از نوجوانان که در دوره آشوب و غوغا به سر می برند، نظارت بر آنها می تواند موجب طغیان و ظهور احساسات و عواطف منفی شود. از سوی دیگر، نظارت والدین را می توان به عنوان یک منبع انگیزشی برای نوجوانان، در جهت دستیابی به اهدافشان ملاحظه نمود. محققان اینگونه فرض نمودند که نظارت والدین در یک خانواده با ضریب ریسک بالا روی توسعه عاطفی و احساسی و انگیزه پیشرفت و ترقی نوجوانان تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، این تحقیق صورت گرفت تا تاثیر نظارت والدین روی احساسات منفی و انگیزه پیشرفت در بین نوجوانانی که در یک منطقه پرخطر در کوالالامپور زندگی می کنند را شناسایی نماید.

نظارت والدین عواطف منفی پیشرفت نوجوانان

 

روش های تحقیق
داده تحقیق بر پایه روش نمونه برداری جمع آوری می شد. کل پاسخ گویان ۸۴ نفر بودندکه سنشان از ۱۳ تا ۱۸ سال متغیر بود(۴۶٫ ۴% پسر و ۵۳٫ ۶% دختر). اکثر پاسخ گویان مالزیایی بودند(۹۲٫ ۹%) و ۷٫ ۱% هندی بودند. ۸۵٫ ۷% پاسخ گویان با والدین زندگی می کردند، ۱۱٫ ۹% تنها با مادر خود زندگی می کردند و ۱٫ ۲% هم در کنار پدر و مادر با کسانی دیگر زندگی می کردند. داده ها از طریق فرم های تحقیقاتی جمع آوری گردید و مستقیما توسط پاسخ گویان پاسخ داده شد. بازه زمانی جمع آوری داده از فوریه تا دسامبر ۲۰۱۰ بود.
بخش انگیزه پیشرفت: در ساختار انگیزه پیشرفت ۶ آیتم وجود داشت. برای مثال، “من اطمینان دارم که از پس هر شرایط رقابتی بر می آیم و پیروز می شوم، چه در دانشگاه چه در کارم”و”من آگاه هستم که آینده من بیشترش به خودم بستگی دارد”هرچه امتیاز بیشتر شود، یعنی پاسخ گویان انگیزه بیشتری برای پیشرفت بهتر دارند.
میزان صحت و درستی این آیتم ۶۳۹/.  است. گزینه های مختلفی در اختیار پاسخ گویان قرار گرفت بین ۱=کاملا مخالفم تا =۵ بسیار موافقم.
بخش نظارت والدین: ۵ آیتم برای بخش نظارت والدین در نظر گرفته شد. برای مثال، “پدرومادر من اطمینان حاصل می کنند که من تکالیفم را به نحو احسنت انجام می دهم”و”به خاطر آینده روشنم، پدرومادرم همیشه بر پیشرفت تحصیلی و کاری من نظارت می کنند”هرچه امتیاز در این بخش بیشتر شود یعنی میزان نظارت والدین بیشتر است. میزان صحت و درستی این آیتم ۷۳۳/۰ می باشد. گزینه های متعددی در اختیار پاسخ گویان قرار داده شد بین محدوده:۱=کاملا مخالفم تا ۵=کاملا موافقم
بخش احساسات منفی: در بخش عواطف و احساسات منفی،  ۵ آیتم قرار گرفت، برای مثال”من احساسس افسردگی می کنم” و “من دوست دارم از خانه بیرون بزنم و فرار کنم” هرچه امتیاز در این بخش بالاتر باشد، یعنی میزان عواطف و احساسات منفی بیشتر است. میزان درستی و صحت این آیتم ۶۸۵/۰ است. گزینه های متعددی برای انتخاب در اختیار پاسخ گویان قرار گرفت، بین ۱=کاملا مخالفم تا ۵= کاملا موافقم

نظارت والدین عواطف منفی پیشرفت نوجوانان

 
نتایج و مباحث
نظارت والدین در رابطه با احساسات و عواطف منفی نوجوانان
رابطه مهم مثبت میان نظارت والدین و احساسات منفی نوجوانان (p<=0. 05، r=0. 0483) در نتایج آنالیز همبستگی پیرسون در جدول شماره ۱ نشان داده شده است. این نشان می دهد که نظارت والدین می تواند منجر به بروز احساسات و عواطف منفی بیشتر در فرد پاسخگو(نوجوانان)شود.
… 

نظارت والدین عواطف منفی پیشرفت نوجوانان

نظارت والدین به عنوان یک عامل منحصر به فرد برای احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت نوجوانان:
گزارش های آنالیز رگرسیون متعددی نشان دادند که نظارت والدین یک عامل منحصر به فرد در احساسات منفی و انگیزه پیشرفت نوجوانان است. نتایج بیانگر آنند که نظارت والدین در رابطه با احساسات منفی بسیار اهمیت دارد.  (P<=0. 05، F=27. 592). واریانس بین جنبه نظارت والدین و احساسات منفی نوجوانان ۴۰٫ ۵ درصد است به عبارتی دیگر، زمانی که امتیاز نظارت والدین ۱ واحد افزایش می یابد، احساسات منفی نوجوانان هم ۰٫ ۵۱۷ واحد افزایش می یابد. به علاوه، نتایج آنالیز رگرسیون متعدد همچنین این رانشان دادند که نظارت والدین در رابطه با انگیزه پیشرفت نوجوانان دارای اهمیت است(p<=0. 05، F=33. 973). واریانس بین بعد نظارت والدین و انگیزه پیشرفت نوجوانان ۴۵٫ ۵ درصد است. به عبارتی دیگر، زمانی که امتیاز نظارت والدین به اندازه ۱ واحد بالا می رود، انگیزه پیشرفت نوجوانان به میزان ۰٫ ۷۱۲ واحد افزایش می یابد.

نظارت والدین عواطف منفی پیشرفت نوجوانان

 

نتیجه گیری
این تحقیق در منطقه RAKYAT PERAMAHAN در کوالالامپور انجام گرفت و از ۸۴ پاسخگو بین سنین ۱۳ تا ۱۸ سال تشکیل شد. نتایج نشان دادند که نظارت والدین رابطه زیادی با احساسات منفی و انگیزه پیشرفت نوجوانان دارد. نظارت بالای والدین روی نوجوانان به گونه ای مثبت روی انگیزه پیشرفت آنها تاثیر می گذارد اما در همان حال توانایی این را دارد تا منجر به احساسات منفی در نوجوانان شود. بنابراین والدین باید همواره نسبت به هرگونه تغییرات عاطفی و احساسی در درون نوجوانان حساسیت به خرج دهند. ما به والدین توصیه میکنیم تا در جلسات، سخنرانی و یا سمینارهایی که بوسیله انجمن والدین-معلمان تشکیل می شود شرکت کنند تا آخرین اطلاعات را در مورد وضعیت تحصیلی فرزند خود به دست آورند. همچنین تشویق می کنیم که پدر و مادرها در سمینارها یا دوره هایی که توسط وزارت خانواده و توسعه زنان یا سازمانهایی خصوصی در رابطه با بهبود احساسات فرزندان و مهارت های ارتباطی برای تعامل با فرزندان تشکیل می شوند، شرکت به عمل آورند. محققان همچنین بیان نمودند که تحقیقات آینده بایستی شامل جنبه نظارت معلم و تاثیر دوست شود تا موثرترین راه برای افزایش انگیزه پیشرفت شناسایی شود. در عین حال، احساسات و عواطف منفی کاهش یابند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.