ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – بخش ۲۲

در این قسمت  لغات منسوجات بخش ۲۲ عرضه شده است.

 

لغات منسوجات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات منسوجات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات منسوجات  بخش ۲۲
صفحه شیار دار
track plate
بخش زانویی
knee section
مدول طولی / مدول های طولی
longitudinal modulus / longitudinal moduli
مدول عرضی / مدول های عرضی
Transversal modulus / Transversal moduli
مدول برشی / مدول های برشی
Shear modulus / Shear moduli
ماتریس سفتی
Stiffness matrix
ماتریس تمکین
Compliance matrix
کشش در سراسر ضخامت
Through-Thickness Tension / through-the-thickness Tension
جهت در سراسر ضخامت
Through-Thickness direction / through-the-thickness direction
لوله حلزونی، لوله مارپیچی
worm
چرخ دنده حلزونی، دنده مارپیچی
Worm-gear / worm gear
چرخ دنده حلزونی
worm-wheel / worm wheel
چرخ ضامن دار، شیطانک
ratchet- pawl
چله نخ تار، غلتک حاوی نخ تار
warp beam
منگوله، ریشه پارچه، پرزدار کردن، دسته
Tuft
چله قالی
warp thread
نخ پود قالی، توکار قالی
Weft Thread
گره زنی قالی
Carpet knotting
تیر / غلتک زیر دار قالی
Lower beam
تیر / غلتک روی دار قالی
Upper beam
دارایی تاری
Warp ikat
دارایی پودی
Weft ikat
ماشین بافندگی دهانه باز
Open shed machine
دهانه باز، دهانه تار معمولی
Open Shed
تغذیه تار به ماشین بافندگی
Let off
مکانیزم تغذیه نخ
Let off mechanism
حرکت نخ ده نورد
Let off motion
پارچه موج‌دار
Let off mark
دهنه دادن، تشکیل دهنه، ایجاد دهنه، تشکیل دهنه تار
Shedding
غلتک پارچه
cloth beam
گشتاور قفل کننده
locking moment
کشیدگی
tensioning
چله نخ تار، غلتک حاوی نخ تار
warp beam
روش چله کشی
warp beam method
چاک
slash
آزمون چاک دار
slashed test
نورشناسی موآره ، اپتیک موآره، اپتیک موجدار
moire optics
مانکن جبری
algebraic mannequin
مانکن
dummy
توپوگرافی موج دار سایه
Shadow moire topography
توپوگرافی اصلاح شده پرتوافکنی مواره / موجدار
modified projection moire topography
الگوی ریشه ای، الگوی حاشیه ای
fringe pattern
قابلیت دید ریشه ای / حاشیه ای، نمایانی ریشه ای / حاشیه ای
fringe visibility
بدشکلی فقراتی / بدشکی های فقراتی
spinal deformity / spinal deformities
ریخت پوشاک
clothing drape
شکم کردگی
bulging
چروکیدگی
wrinkling
شکل بدن
body shape
فنجان سوتین، کاسه سوتین
bra cup
سوتین شنا
push up bra
کرست
girdle
جلیقه
bodice
بالاتنه، نیم تنه، دور سینه
bust
کمر
waist
باسن، کفل
hip
ران
thigh
قفسه سینه، سینه
chest
دور قفسه سینه، محیط سینه
chest girth
شاخص منحنی نشانه
signature curve index
حصول راحتی، در نظر گیری راحتی (پوشاک)، ملاحضات مربوط به راحتی
ease allowance
انتگرال حجم
volume integral
نقاط تماسی
Touch points
تابع متناوب
Periodic function
تبدیل موجک
wavelet transform
پیکره، تندیس، نیمتنه
torso
تناسب خطوط برجسته
contour fit
جامه داخل منزل، جامه راحتی
Intimate apparel
درز تویی، درز شلوار، فاصله / طول فاق تا پا
Inseam / in-seam
تنکه، شورت زنانه
panty
جوراب شلواری
pantyhose
کشش متقابل
cross stretch
بند کمر، بند شلوار، بند تنبان، بند زیرشلواری
waistband
سوماتومتری، اندازه گیری بدن
somatometry
سوماتوگراف
somatograph
چاک، حلاجی، باز کردن (الیاف)
opening
متر خیاطی
tape measure
سطح بدن
body surface
طرز قرارگیری
posture
برجستگی بدن
Body contour
کوهان بیوه زن
Dowager’s hump
خمیدگی
Stooping
لبه، کناره (لباس)
hem
درز کناری
side seam
چین، تا خوردگی
crease
پوشش سطح
skim
چسبیدگی به پشت
back closure
توده بدنی
body mass
پنس سینه – فاصله خط کمر تا مفصل ران – پنس دادن ( جهت صاف کردن چروک لباس )، درز تو ساسون
dart
سفارشی سازی انبوه
mass customization
تولید سفارشی
made-to-measure
جای آستین، زیربغل
armhole
جای آستین
armscye
وضعیت ایستایی پوشاک
Garment stand
فاق
crotch
نخ مغزی
Corespun / Core spun
لیکرا
Lycra
پارچه ژرسه (پارچه حلقوی پودی ساده)
Single Jersey Fabric / Single Jersey Knitted Fabric
طول حلقه
loop length
پارچه حلقوی
knitted  fabric
عامل شکل حلقه
loop  shape  factor
پاپ کورن
Popcorn
ایرتکس دوبل
Double Airtex
هانی کامب، لانه زنبوری، بافت سرژه
Honeycomb
صنعت بافت حلقوی
knitwear industry
پوشش مغزی
core cover
پارچه توری تک نخی، پارچه دولا
Plaited fabric
نخ فانتزی دو لای دو کیفیتی – نخ آهار دار
Plated yarn / Plaited yarn
پارچه با حالت استراحت
relaxed fabrics
حالت استراحت خشک
Dry relaxed state (DRS)
حالت استراحت مرطوب
Wet Relaxed State (WRS)
بازیابی، رطوبت بازیافته، بازیافتن
regain
تستر یکنواختی
evenness tester
ردیف در اینچ
wale per inch
رج در اینچ
course per inch
حالت خام
grey state
تثبیت حرارتی
Heat Setting (HS)
سفیدگری
Bleaching
چین خوردگی
creasing
انقباض تراکمی، انقباض فشاری
compressive shrinkage
دانسیته حلقه، تراکم حلقه
Stitch density
ضریب شکل حلقه
Loop shape factor
نمره اسمی
nominal count
نمره حقیقی
actual count
درصد متغیر کنترل نمره
COUNT CV%
حلقوی پودی
weft knit
بافت کندویی، سرژه لانه زنبوری
Honey comb
استحکام از هم گسیختگی
bursting strength
پارچه ها تاری پودی ساده
Plain Weave fabric / Plain – Weave Fabric
پارچه های تاری پودی ساده
plain woven fabric
رئولوژی (علم تغییر شکل ماده)
Rheology
فشرده نشدنی
Incompressible
فاصله گذاری بین نخ ها
Thread – Spacing
ساختار باز و کم تراکم
Open Structure
ساختار فشرده و متراکم
Jammed Structure
زمین مسابقه، خط سیر مسابقه، مسیر مسابقه
Racetrack
پارچه حلقوی ساده
Plain-knitted fabric
کاردیگان
cardigan
مدل آرایه برشی
slice array model
موجدار شدگی
undulation
نخ اسپان موجدار
undulated spun yarn
مدول اولیه یانگ
initial Young modulus
پودگذاری
Picking
تشکیل دهانه نخ تار
shedding
حلاجی
beating
چروکیدگی نخ
Yarn crimp
حجم عنصری
elemental volume
تانسور تنش
stress tensor
مکانیک محیط پیوسته
continuum mechanics
روابط مشخصه
Constitutive relations
بار وارده
applied load
ماتریس های تمکین
compliance matrices
پود
fill
پودی
Filling
خارج محور
Off axis / off-axis
باز کردن
Unbend
بافت سرژه – بافت کجراه – بافت جناغی
Twill
بافت ساتین – ساتن – اطلس – بافت ساتین تاری
satin
سوالات مروری
review questions
تور بدلی
Mock leno
پارچه منفذدار
perforated fabrics
تاثیرات کج و معوجی نخ ها در ظاهر بافت
distorted thread effects
نخ کشی
Draft / drafting
ضربه
Peg
شانه کشی
Denting
پودگذاری
pick
پارچه دولا
Backed fabric
رنگ زای آزو
Azo Dyes-induced
الکتروفورز تک سلولی
Single Cell Electrophoresis
اسید قرمز ۱۴
Acid Red 14
اسید آبی ۹۲
Acid Blue 92
اسید زرد ۳۶
Acid Yellow 36
تجزیه رنگ
dye degradation
رمق کشی
exhaustion
رنگزا
Dye, dyestuff
استحکام نهایی
ultimate strength
آزمون مقاومت تا حد ترکیدگی توپ
ball bursting test
لغات منسوجات  بخش ۲۲
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.