مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۱۸۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

شماره      
۱۰۲
کد مقاله
MNG102
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مدیریت کارکنان پراکنده – چالش جدید در مدیریت دانش
نام انگلیسی
Managing dispersed workers: the new challenge in Knowledge Management
تعداد صفحه به فارسی
۵۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
مدیریت دانش، کارکنان پراکنده، فعالیت کارکنان، رضایت کارکنان، مطالعه موردی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Knowledge Management; Dispersed worker; Worker activity; Worker satisfaction; Case study
مرجع به فارسی
دپارتمان مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، پلیتکنیک میلانو، ایتالیا
کالج مهندسی، دانشگاه پیزا، ایتالیا، الزویر
مرجع به انگلیسی
Department of Management, Economics and Industrial Engineering, Italy; Elsevier
سال       
۲۰۰۶
کشور
ایتالیا

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

 

مدیریت کارکنان پراکنده
چالش جدید در مدیریت دانش
چکیده
مدیریت دانش به عنوان یک پارامتر اصلی در محیط تجاری امروزه مطرح می‌باشد و به طور شایع منبع مزیت رقابتی بشمار می‌آید. در اقتصاد جهان امروزی، بسیاری از فعالیت های اقتصادی در شرکت ها یا در بین آنها بر مبنای مشارکت کارکنانی می‌باشد که از نظر جغرافیایی پراکنده بوده و از ارتباط قراردادی محکمی‌‌با شرکت برخوردار نمی‌باشند. بر این مبنا، در این مطالعه با بررسی مستندات بدست آمده  از سه مطالعه موردی سعی شده است تا ارتباطات بین فعالیت های کارکنان پراکنده، ابزارهای مدیریت دانش و رضایت مستخدمین متشکل از کارگران و کارمندان مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، کارکنان پراکنده، فعالیت کارکنان، رضایت کارکنان، مطالعه موردی.

 

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

 

۱- مقدمه
تشدید رقابت منجر به آن شده است تا شرکتها بیشتر و بیشتر بر روی سزاواری ها و انعطاف پذیری پرسنل خود متکی باشند. مدیریت دانش (KM) به عنوان یک مسأله حیاتی در این عرصه مطرح می‌باشد. مدل های نو ظهور جدید سازمانی دارای ویژگیهایی می‌باشند که روش های سنتی به اشتراک گذاری دانش و مدیریت آن را به چالش می‌کشند. این ویژگی ها را می‌توان به دو روش خلاصه نمود:
  • پراکندگی مکانی. امروزه مفهوم محل کار در حال تغییر می‌باشد. بر این مبنا انسانها، بخش در حال رشدی از ساعات کاری خود را خارج از محدوده های فیزیکی شرکتهای خود می‌گذرانند، که این مضمون را می‌توان در تعامل با مشتریان و یا با همکاران و دیگر شرکای سازمانی و تحرک مد نظر قرار داد. از آنجایی که رقابت به صورت غالب در بین شرکت ها، همانند شبکه ها، رخ نمی‌دهد، چنین شبکه هایی، فراتر از یک شرکت، به عنوان مضمونی تلقی می‌گردند که در آن افراد به صورت انفرادی عمل نموده و بر این مبنا می‌بایست نسبت به تطبیق و انتقال دانش اقدام نمایند. علاوه بر این به هنگام کار در داخل یک شرکت، اشخاص غالباٌ موقعیت های خود را تغییر می‌دهند و در تیم هایی که دارای مهارت های مختلفی می‌باشند به کار می‌پردازند. در نتیجه، افراد به میزان کمتر و کمتری با همتایان خود، بر اساس سزاواریهای کاری خود، برخورد و تعامل داشته و به سختی می‌توانند به تجارب آنها تکیه داشته باشند.
  • پراکندگی بر مبنای قرارداد شغلی. طبیعت موقتی اشتغال، باعث خواهد شد تا ارتباطات پیمانی یا قراردادی سستی بین مستخدمین وجود داشته باشد و سطح بالای جابجایی اشخاص باعث می‌شود که افراد شاغل غالباً از یک مشغولیت موقتی و جزئی در سازمانها برخوردار باشند. بنابراین چنین مواردی سبب ایجاد موانع در برابر به اشتراک گذاری دانش و تخصص در بین افراد خواهد شد.
این دو عامل دارای همگرایی با مفهومی‌است ‌که ما آن را تحت عنوان «پراکندگی کار» می‌خوانیم. حضور در پست یا موقعیتی تحت عنوان کارگر یا کارمند پراکنده (DW) در بسیاری از موارد به عنوان یک نیاز و نه یک انتخاب تلقی می‌گردد. چنین فردی نیازمند کیفیت های فردی نظیر استقلال و فعالیتی است که غالباً به عنوان اصول کلی برای موفقیت کارگران سنتی یا متعارف به شمار نمی‌آید. کارگران پراکنده نمی‌توانند به سادگی بر خط مش ها و مسیرهای توسعه اصلی تکیه داشته باشند، بلکه می‌بایست به صورت انفرادی جهت رشد حرفه ای خود تلاش نمایند.
این مقاله نتایج حاصل آمده از ۳ مطالعه سازمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در آنها مضامین مرتبط با عملیات سازمانی، مدیریتی و فنی مورد استفاده قرار گرفته اند تا آنکه از مدیریت دانش در شبکه های وابسته به کارکنان پراکنده پشتیبانی شود. بر مبنای مقایسه های موردی، تلویحاتی در زمینه چگونگی طراحی سیستم مدیریت دانش در این محیط‌ها ترسیم شده است.
این مقاله در چهار بخش طبقه بندی شده است. مبحث جدید مدیریت در زمینه پراکندگی دانش و کارگران متحرک یا پراکنده در بخش ۲ مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر این سوابق تجربی این تحقیقات نیز به تفضیل مد نظر قرار خواهند گرفت. نتایج مطالعات موردی در بخش ۳ ارائه می‌گردند. این آنالیز به ما اجازه خواهد داد تا ضروریات وابسته به طراحی سیستم مدیریت دانش در محیط را برای کارکنان پراکنده طراحی نماییم. چنین ضروریاتی برای اعمال رویه‌های مدیریتی و برنامه ریزی جهت تحقیقات آتی در نهایت در بخش ۴ مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

 

۲- سوابق تئوریکی و تجربی
مسأله پراکندگی نیروی کار در مباحث اقتصادی و مدیریتی و به طور عمده در ارتباط با مشکلات حفظ دانش و سزاواریهای وابسته بدان و نگهداری آنها در برابر مسایل مختلف مدنظر قرار گرفته است.
به طور مثال، مینکلر (۱۹۹۳) بر روی آن دسته از شرکت هایی تمرکز نموده است که سعی داشته اند نسبت به ارزیابی اهمیت دانش پراکنده خود اقدام نمایند. بر این مبنا، وی بر برخی از نوآوری های سازمانی تأکید داشته است، همانند مشارکت مستخدمین در امور، سازماندهی بر حسب مبانی مشارکتی و تعاونی، سیستم های مدیریت موجودی و سهام  با خصیصه درست در زمان مورد نیاز و فرم های تضمینی مستخدمین. کلیه این موارد بعنوان راه حل هایی به شمار می‌آیند که نشأت گرفته از آگاهی شرکتی از وضعیت پراکندگی دارایی های دانش آنها خواهد بود.
پراکندگی دانش در کلیه سازمانها وجود دارد (کرامتون، ۲۰۰۱) با این وجود، کارگران شرکتهای سنتی غالباٌ در محدوده فیزیکی سازمانهای خود به تعامل می‌پردازند و از اینرو چنین تعاملاتی بصورت تسهیل شده آسان اعمال می‌گردد. سطح پراکندگی دانش به صورت پیوسته ای در خلال چند سال اخیر افزایش یافته است و مرزهای قبلی خود را پشت سر گذاشته است. عوامل بسیاری در چنین امری تأثیر دارند:  همانند جهانی شدگی بازارها، توزیع شرکت ها در نواحی گسترده و انتشار محصول و خدمات بر مبنای نیازهای مشتریان. در بسیاری از موارد، چنین عواملی شرکت ها را مجبور می‌کند تا نسبت به کاهش فاصله فیزیکی که آنها را از مشتریان یا تأمین کنندگان جدا می‌کند، اقدام نمایند.
ویژگی‌های کلیدی مدیریت دانش به شرح ذیل می‌باشد:
(۱) مدیریت دانش یک پیکربندی فنی، سازمانی و انتخاب‌های مدیریتی (KMS) خواهد بود.
(۲) مدیریت دانش به طور مستقیم بر روی رفتار انسانی و از آن طریق بر عملکرد شرکتی تأثیر خواهد داشت.
(۳) مدیریت دانش می‌تواند باعث ارتقای تأثیرپذیری در کلیه‌ فازهای چرخه‌ حیات دانش شود، شامل اکتساب، سرمایه‌گذاری و استفاده مجدد، انتقال و به اشتراک‌گذاری دانش.
کمبود تحقیقات مخصوصاً عدم آنالیزهای تجربی در زمینه کارکنان پراکنده باعث شد تا ما مجبور شویم نسبت به اعمال بررسیهای مشخص در زمینه ۳ فاز ذیل اقدام نماییم:

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

 

۳- چارچوب بررسی و روالهای تجربی
به منظور بررسی تأثیر فعالیت های کارکنان پراکنده بر روی تأثیر پذیری و مؤثر بودن مدیریت وابسته به سیستم مدیریت دانش، این مقاله از مدل تکنولوژی و ساختار پرو (Perrow) بهره گرفته است (۱۹۶۷). این مدل نسبت به مشخص نمودن دو بعد کلیدی اقدام می‌نماید تا آنکه قابلیت تشریح یک وظیفه حاصل آید (شکل ۳) : وظیفه کنونی (یا به غیر از این) تکنیکهای کاملاً جا افتاده برای انجام وظایف (قابلیت آنالیز وظایف و میزان گوناگونی در موارد مرتبط با این وظایف (تعداد موارد استثنا). دو بعد به صورت شایع و تجمیعی می‌باشند و به موارد عدم قطعیت وظایف رجوع دارند.
۱-۳٫ جمع آوری داده و آنالیز آن
داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاری با پاسخ دهندگان بصورت منفرد و مشاهدات آنها جمع آوری گردید.
مطالعات موردی در اواخر ۲۰۰۳ و اوایل ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. در طی بازدید از محل کار، یک رویه کلی همراه با مشاهدات غیر رسمی‌نیز ثبت شد.
بر این مبنا، یک راهنمای وابسته به مصاحبه و سؤالات انجام مصاحبه های نیمه ساختاری دو ساعته مد نظر قرار گرفته شد. این راهنمای مصاحبه دارای چهار بخش بوده است. اولین بخش به اطلاعات کلی در زمینه شرکت دلالت دارد.
۲-۳٫ یافته های تجربی وتست فرضیه
۱-۲-۳٫ مورد الف
مورد الف یک شرکت ایتالیایی پیشرو به شمار می‌آید. این شرکت متخصص راه حل‌های کامل مالی، امنیت الکترونیک، برنامه‌های کاربردی اینترانت و متخصص سیستم های جامع وبی می‌باشد. کلیه امور از مطالعات امکان سنجی و ترسیم استراتژیهای تجارت الکترونیک، تا توسعه و جامعیت راهکارهای نرم‌افزاری به عنوان وظایف این شرکت به شمار می‌آیند.
۲- ۲-۳٫ مورد ب
 شرکت ب بعنوان یکی از اپراتورهای GSM پیشتاز اروپا و از جمله رهبران بازار داخلی با حدودا ً‌۶/۲۴ میلیون خط بشمار می‌آید. بواسطه موقعیت انحصار طلبانه قبلی آن، شرکت ب یک نقش پیش‌قراولانه را در صنعت ارتباطات موبایل به عهده داشته است و بر این مبنا این شرکت توانسته است بازار انبوهی را بر روی صنعت موبایل در ایتالیا بگشاید و همچنین ایتالیا را به عنوان یکی از پیشرفته ترین بازارهای اروپایی بر حسب درصد نفوذ و تأمین خدمات پیشرفته مطرح ساخته سازد.
۳-۲-۳٫ مورد ج
شرکت ج به عنوان یک شرکت ایتالیایی پیشرو در زمینه ارائه خدمات تسهیلات مدیریتی به مقامات و مشاغل محلی بشمار می‌آید. خدماتی که این شرکت ارائه می‌دهد شامل مدیریت تسهیلات و ادوات گرمایشی و تهویه مطبوع، عملیات سیستمهای گرمایشی منطقه ای، مدیریت تسهیلات برای مشتریان خصوصی و دولتی و خدمات انرژی صنعتی می‌باشد. این شرکت دارای دفاتری در کلیه مناطق ایتالیا بوده و دفتر مرکزی آن در شهر میلان واقع می‌باشد.

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

 

۴- پیاده سازی عملکرد های مدیریتی و تحقیقات آتی
هدف از این مطالعه بررسی ارتباطات بین فعالیت های کارکنان پراکنده، ادوات مدیریت دانش و رضایت کارکنان می‌باشد. کارکنان پراکنده بر حسب وظایفی که انجام می‌دهند و با استفاده از مدل پرو، در خصوص تکنولوژی و ساختار و همچنین رضایت کاربران، به عنوان یک شاخص وابسته به میزان تناسب سیستمی تعریف می‌شوند.
یافته‌های تجربی نشات گرفته از این سه مطالعه موردی می‌باشند و معرف سه دسته اصلی از کارکنان دانش، مشاورین، پرسنل فروش و متخصصین فنی، می‌باشند. وظایف  انجام شده به وسیله این کارکنان با استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل ابعادی و میزان تغییرات وابسته پیشنهادی به وسیله مدل پرو مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصله از این سه مطالعه موردی خلاصه شده و در جدول ۳ مقایسه گردیده‌اند. بر این مبنا، ارتباطی بین ویژگیهای وابسته به وظایف و سیستم مدیریت دانش دیده می‌شوند که باید آنهارا در زمینه عملکرد تجاری و رضایت شغلی کارکنان مد نظر قرار داد.
تلویحات وابسته به عملکرد های مدیریتی موارد ذیل را برای ما روشن می‌سازند. مدل پرو را می‌توان جهت درک ویژگی های وظایف اجرا شده به وسیله کارکنان پراکنده مد نظر قرار داد و بر این مبنا رهنمود آشکاری را برای طراحی سیستم مدیریت دانش بر حسب میزان کنترل و دستورالعمل ها ایجاد نمود. مطالعه سه مورد فوق معرف آن می‌باشد که رضایت کارکنان (بر حسب میزان مفید بودن، تناسب با مضامین شغلی و دامنه یا پیوستگی استفاده)، با توجه به برخی از ویژگی های سیستم مدیریت دانش، که با پیشنهادهای سازمانی نشأت گرفته شده از مدل پرو منطبق نمی‌باشند، پایین خواهد بود.

مدیریت کارکنان پراکنده چالش مدیریت دانش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.