ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه فیزیک

مقالات آماده گروه فیزیک

در این بخش مقالات آماده گروه فیزیک و رشته های مرتبط عرضه شده است.

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه فیزیک” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

مقالات آماده گروه فیزیک - ایران ترجمه

مقالات آماده گروه فیزیک
نام فارسی
مقالات آماده گروه فیزیک
نام انگلیسی
مقالات آماده گروه فیزیک
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت به تومان
سال
سیستم گرمایش خورشیدی غیرفعال
Passive Solar Heating
۸۰
۴۴
۲۸,۰۰۰
 انرژی وابسته به حرارت مرکزی زمین
 GEOTHERMAL ENERGY
۴۱
۱۷
۱۵,۰۰۰
کوره خورشیدی
The Solar Chimney
۲۵
۱۵
۱۰,۰۰۰
فوتوولتائیکها برای ساختمانها ـ بازار، تکنولوژی، معماری، مفاهیم انرژی
Photovoltaics for Buildings – Market, Technology, Architecture, Energy Concepts
۳۰
۲۰
۱۵,۰۰۰
سیستم PVP
PVP System
۲۸
۱۴
۱۵,۰۰۰
تلمبه آبی(فتو ولتائیک) خورشیدی
Solar (Photovoltaic) Water Pumping
۱۸
۹
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۱
انرژی فوتوولتائیک خورشیدی
 SOLAR PHOTOVOLTAIC ENERGY
۲۲
۱۲
۱۰,۰۰۰
انرژی خورشیدی چیست؟ خورشید چیست؟
What is Solar Energy? What is the Sun
۲۵
۱۱
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
گوناگونی دما
Temperature Variation
۱۳
۸
۵,۰۰۰
ارتقا در زمان سنجیهای پرتوی گاما با استفاده از اسیلوسکوپ سریع دیجیتالی
Improvement in the gamma-ray timing measurements using a fast digital oscilloscope
۱۲
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
اندازه‌گیری دمای گذرا با استفاده از ترموکوبلهای تعبیه شده
 Transient Temperature Measurement Using Embedded Thermocouples
۲۴
۶
۱۰,۰۰۰
ساخت لیوان ترمو الکتریکی – ماگ
Building a Thermoelectric Mug
۱۵
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
پوشش رسوبی ابرشبکه‌های نیمه رسانا برای کاربردهای ترمو الکتریک
Sputter Deposition of Semiconductor Superlattices for Thermoelectric Applications
۲۱
۹
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۶
مواد غشایی نازک چندلایه BixTe3/Sb2Te3 نانومقیاس برای رسانایی گرمایی کاهش یافته
Nanoscale BixTe3/Sb2Te3 multilayer thin .lm materials for reduced thermal conductivity
۱۷
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۶
 پدیده هال و نیروی دمابرقی مرتبط با مقاومت مغناطیسی بزرگ در ترکیبات FeRh
The Hall effect and thermoelectric power correlated with the giant magnetoresistance in modified FeRh compounds
۲۵
۱۲
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۱
تاثیر ولتاژ ترموالکتریکی در اکسید پلی اتیلن
A thermoelectric voltage effect in polyethylene oxide
۱۹
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۳
اعتبار فرضیه تعادل گرمایی منطقه‌ای در همرفت طبیعی از یک صفحه عمودی واقع شده در یک منطقه منفذدار مدل غیر دارسی
Validation of the local thermal equilibrium assumption in natural convection from a vertical plate embedded in porous medium: non-Darcian model
۱۸
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
وابستگیهای دمای رسانایی الکتریکی ، اثر هال و نیروی ترموالکتریک تک بلورهای Tl2Se3
Temperature dependences of the electrical conductivity, Hall effect and thermoelectric power of Tl2Se3 single crystals
۱۴
۴
۵,۰۰۰
۱۹۹۸
تفسیر خوشبینانه قانون اصطکاک جفت‌ شدگی حرارتی – مکانیکی در تغییر شکل برشی مواد ویسکوالاستیک
An Optimistic interpretation of friction law from thermal-mechanical coupling in shear deformation of viscoelastic material
۱۲
۵
۵,۰۰۰
بررسیهای عددی امواج صوتی مغناطیسی در تعادل گرمایی ، پلاسماهای گونه‌های چند یونی
 Numerical Studies of Magnetosonic Waves in Thermal-Equilibrium, Multi-Ion-Species Plasmas
۱۵
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
اشعه ایکس
X-ray
۲۵
۲۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۷
 یک راه ممکن برای نوشتن اطلاعات در کامپیوتر کوانتومی
One Possible Way of Information Writing to Quantum Computer Device
۲۷
۶
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۴
مطالعه  نانو ذرات مغناطیسی اف ‌آر‌ ام –  در یک قالب پلی (اتر- استر) کو‌پلیمر چند بلوکه
FMR study of y-Fe2O3 magnetic nanoparticles in a multiblock poly(ether-ester) copolymer matrix
۱۴
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
تفسیر ناهنجاریهای خود – پتانسیلی بوسیله تکنیک افزایش عدد موج محلی ارتقا یافته
interpretation of self-potential anomalies by enhanced local wave number technique
۳۹
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
مقایسه تبدیل های فوریه- هیلبرت با هارتلی- هیلبرت و چند کاربرد ژئوفیزیکی
Fourier–Hilbert versus Hartley–Hilbert transforms with some
geophysical applications
۲۰
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۰
خواص گرمایی الیاف
Thermal Properties of Fibres
۱۸
۱۰
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۸
تحلیل تفکیک پذیری زمان در یک سیستم LSO+PSPMT  PET دو سر با استفاده از تکنیک‌های درون یابی فیلتر پایین گذر و مجزاگر کسر ثابت دیجیتالی
Analysis of time resolution in a dual head LSO þ PSPMT PET system using low
pass filter interpolation and digital constant fraction discriminator
techniques
۱۴
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
شبیه سازی عددی جریان آشفته غیر نیوتنی کاملا پیشرفته در حلقه خارج از مرکز و نامتعارف
Numerical simulation of fully developed turbulent
non-Newtonian flow in eccentric annulus
۱۰
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
روش جدید تله اندازی یون ها برای پرتو الکترونی در دمای اتاق جهت تحقیقات مواد و فیزیک اتمی
A novel room temperature electron beam ion trap for atomic
physics and materials research
۱۹
۵
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰
سرمایش گذرای فعال با مواد مگنتوکالریک
Active transient cooling by magnetocaloric materials
۲۵
۸
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۳
روش فاکتور نامتقارن برای تبدیل مغناطیسی به قطب در عرض های جغرافیایی پایین
The antisymmetric factor method for magnetic reduction to the pole at low latitudes
۲۳
۷
۱۰,۰۰۰
۲۰۱۳
مقالات آماده گروه فیزیک