مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آموزش کارآفرینی کالج های محلی آمریکا

آموزش کارآفرینی کالج های محلی آمریکا

آموزش کارآفرینی کالج های محلی آمریکا – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 150000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.


ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

آموزش کارآفرینی مرزی جدید برای کالج های محلی آمریکا

شماره
۹
کد مقاله
EDU09
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آموزش کارآفرینی مرزی جدید برای کالج های محلی آمریکا
نام انگلیسی
Entrepreneurship Education: A new frontier for American colleges
تعداد صفحه به فارسی
۱۸۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۴۵
کلمات کلیدی به فارسی
آموزش، کارآفرینی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Education, entrepreneurship
مرجع به فارسی
دانشگاه یونیون
مرجع به انگلیسی
The Union Institute and University
کشور
ایالات متحده

آموزش کارآفرینی کالج های محلی آمریکا

آموزش کارآفرینی
مرزی جدید برای کالج های محلی آمریکا
پایان نامه ارائه شده به کمیته دکترا برای انجام بخشی از ملزومات اخذ مدرک دکترای فلسفه در مطالعات آموزشی موسسه و دانشگاه یونیون
 
چکیده
این پایان نامه با تحقیق درمورد ۱۰۰۰ وب سایت مرتبط به کالج های آمریکا، بررسی نظرات  روسا و افرادی که در برنامه‌های کارآفرینی مسئولیت داشته و همچنین مصاحبه با کسانی که مسئولیت این برنامه ها را بعهده دارند، وضعیت آموزش کارآفرینی در کالج های محلی آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد. این تحقیق درجستجوی تشخیص  برنامه‌های آموزش کارآفرینی می‌باشد و در بردارنده فاکتورهایی نظیر تعداد دانشجویان شرکت کننده،‌ وضعیت مدرسین، ‌روشهای آموزش، ‌دلایل توسعه،‌ سیر صعود و نزول و متون  درسی مورد استفاده می‌باشد. علاوه بر  بررسی تشریحی برنامه های کالج های محلی،‌ این پژوهش به سه پرسش اساسی تحقیق پرداخته و سعی دارد تا از این طریق تشخیص دهد که ایجاد و رشد برنامه‌های آموزش بنگاههای اقتصادی کوچک  جزء کدام یک از موارد، (۱) سلیقه ای (۲) منطقه‌ای یا (۳) ناشی از وضعیت مدرسین، می‌باشد.
نتیجه اولیه این تحقیق تعیین آنست که آیا برنامه های آموزشی کارآفرینی و مشاغل کوچک به همان اندازه که جوامع و موسساتی که آنها را در خود جا داده اند، متفاوت هستند یا خیر. این برنامه‌ها بوجود آمده، ‌رشد کرده و در نهایت افت می‌کنند. آنها بوسیله عواملی مشخص میشوند که بیشتر حالت توسعه یافتگی را تداعی می‌کنند تا آنکه بازتاب دهنده خصیصه‌هایی نظیر گرایشهای جغرافیایی یا نگرش مدرسین رشته‌های مربوطه باشند.  این تفاوتها و گرایش بسوی تاسیس برنامه‌های جدید، تحقیقات آتی در زمینه آموزش کارآفرینی را ضروری نشان میدهد. اگر شرایطی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، هیچ ارتباطی با تاسیس و رشد برنامه های آموزش کارآفرینی در کالج های محلی نداشته باشد، پس چه عواملی می‌توانند چنین تاثیری را داشته باشند ؟‌ این پاسخ مرز های جدیدی را فراروی کالج های آمریکایی می‌گشاید.

 

آموزش کارآفرینی کالج های محلی آمریکا

 

فهرست مندرجات
مقدمه
مشاغل کوچک و اقتصاد آمریکا              
اهمیت کالج های محلی                        
اهمیت تحقیق 
بررسی نوشته ها
مقدمه                                 
تعریف
کارآفرینی                                
آموزش کارآفرینی                 
کالج های محلی                  
تاریخچه برنامه های کارآفرینی کالج های محلی
برنامه های قبلی                                 
سالهای دهه
سالهای دهه
تاثیر شرایط متغیر اقتصادی
نتیجه گیری
روش شناسی
مقدمه
روش تحقیق
تحقیق وب سایت و ایجاد پایگاه داده ها
نامه نگاری با روسای کالج های محلی
نامه نگاری با مدیران برنامه ها
مصاحبه تلفنی با مدیران برنامه ها
تحلیل داده ه
نتایج
مقدمه
نتایج عمومی
نرخ پاسخگویی            
دوره تحصیلات
چارچوب برنامه
برنامه های دارای گواهینامه پایان دوره
برنامه های دارای مدرک تحصیلی
شناسایی  مدرک ، گواهینامه و برنامه از طریق جستجوی اینترنتی
شناسایی مدرک ، گواهینامه و برنامه از طریق بررسی روسای کالج
تفاوت برنامه ها
دلایل ایجاد برنامه ها
تاریخ شروع برنامه و رشد ثبت نام
برنامه های طرح ریزی شده و جدید
برنامه های لغو شده
روش تدریس
کتب درسی
مدرسین
یادگیری از راه دور
ماموریت کالج محلی  
تعریف اصطلاحات مربوطه        
استنباط روسا
استنباط کارکنان از کارآفرینی
نتایج سوالات تحقیق
استنباط روسا از ماموریت و توسعه برنامه
تجربیات شخصی کارآفرینی مدرسین
تفسیر یافته ها
بکارگیری
 پیوست
پیوست الف :‌تعریف اصطلاحات
پیوست ب :‌ تعداد کالج ها ی محلی به تفکیک ایالت
 پیوست ج : فرم ها
شماره  : لیست تحقیق اینترنتی
شماره  :‌ فرم جمع آوری داده های برنامه های جدید و طرح شده قبلی
شماره  : فرم جمع آوری داده های برنامه های غیر معمول
شماره  : فرم جمع آوری داده های برنامه های متوقف شده
پیوست د :‌ اسامی زمینه های پایگاه داده های اصلی
پیوست ه :‌ مکاتبات
شماره  :‌ بررسی اولیه از روسای کالج محلی
شماره  :‌ مکاتبه دوم با روسای کالج محلی
شماره  :‌ مکاتبه سوم با روسای کالج هایی که برنامه داشتند
شماره  :‌ اولین مکاتبه با نمایندگان معرفی شده توسط روسا
شماره  :‌ ارسال کارت پستال به افرادی که پاسخ نداده اند
شماره  :‌ ارسال نمابر به کالج هایی که دارای برنامه دارای مدرک بوده و
  نداده اند.
شماره  : ارسال پست الکترونیکی برای افرادی که به بررسی اولیه پاسخ
   نداده اند.
شماره  : ارسال نامه به روسایی که افراد منتخب آنها پاسخ نداده بودند.
پیوست و : ابزار بررسی ثانویه افراد ( منتخب ) مشخص شده
      از سوی روسا
پیوست ز :‌ پرسشنامه های SPSS
پیوست ح :‌  نمونه دوره تحصیلات
پیوست ط :‌ نمونه شرح درس دوره
پیوست ی :‌ عناوین دوره
 فهرست مراجع

آموزش کارآفرینی کالج های محلی آمریکا

 

۱- مقدمه
مشاغل کوچک و اقتصاد آمریکا
اقتصاد دانان از زمان انقلاب صنعتی تا قبل از جنگ جهانی دوم عمدتا به شرکت های بزرگ توجه داشتند. شومپتر یکی از این اقتصاددانها، اولین بار به اهمیت مشاغل کوچک، در شرایط اقتصادی در سالهای دهه ۱۹۳۰، نظر انداخت. ولی در عین حال، مطالعه دقیق تاثیر شرکت های کوچک بر روی اقتصاد بوسیله اقتصاد دانان تا سالهای دهه ۱۹۷۰ طول کشید (‌شومپتر ۱۹۳۴) . “‌ از جمله یافته‌های تعجب بر انگیز در این خصوص آن است که شرکت های کوچک و کارآفرین نقش بسیار مهم تری را در رشد اقتصادی بازی می‌کنند و نقش آنها پیش از این مورد توجه قرار نگرفته است ( ای سی اس ۱۹۹۹).  امروزه موسسات تجاری بزرگ دیگر بر اقتصاد ما تسلط ندارند. کسب و کار های بزرگ بسوی کوچک شدن پیش می‌روند و تعداد مشاغل کوچک رو به افزایش است. مشاغل کوچک برای آمریکا مهم است.
شمار دقیق شرکت های کوچک بسختی قابل تعیین می‌باشد. آمارگیری سال ۲۰۰۰ آمریکا حاکی از آنست که ۷/۵ میلیون شرکت دارای کمتر از ۱۰۰ کارمند در آمریکا وجود دارد . این آمار همچنان گزارش می دهد که در سال ۲۰۰۰ تعداد  ۸/۱۲ میلیون فرد دارای خود اشتغالی وجود داشته و IRS گزارش داده که ۸/۲۴ میلیون مورد عودت مالیاتی در سال ۱۹۹۹ وجود داشته است. وزارت کار،‌ هیات آمار گیری، ‌خدمات سود سهام داخلی  و دفتر وکالتSBA پایگاههای داده‌های مرتبط با این موارد را محاسبه و نگهداری می‌کنند ولی تعاریف و بازشماری دقیق اطلاعات چالشی است که می‌بایست توجه کافی بدان مبذول شود. در راستای هدف خود ،‌ ما برروی برآورد بروس د . فیلیپس ، مدیر اسبق تحقیقات دفتر وکالت SBA  تکیه کرده که اعتقاد دارد که بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون شغل کوچک در ایالات متحده و جود دارد ( نویسنده همکار،‌ مجله INC،‌ ۲۰۰۱).
ایالات متحده بالاترین عملکرد اقتصادی خود را در خلال ده سال گذشته با حمایت از ارتقاء فعالیتهای کارآفرینی بدست آورده است (‌کوراتکو ،‌۲۰۰۳). آمریکایی ها به این توافق رسیده اند که اهمیت ایجاد کار بعنوان پایه ای برای یک اقتصاد  سالم بشمار می‌آید و آنها اهمیت نوآوری را در ایجاد مشاغل و تسریع رشد، بر این اساس، قدر نهاده اند. شرکت های بزرگ به لحاظ تاریخی بعنوان منابع مهم مشاغل،‌ نوآوری و رشد مورد توجه قرار داشته اند،‌ لیکن ما به این دیدگاه رسیده ایم که آن چیزی که آمریکائیان می‌بایست بدان توجه داشته باشند در حقیقت همان مشاغل کوچک محلی است. دیوید بیرچ ،‌ یک محقق سالهای ۱۹۸۰، اولین بار به نقش مشاغل کوچک در خلق اشتغال توجه کرد          ( کارنی،‌۱۹۹۵). “‌امروزه ، تقریبا شش نفر از هر ده نفر در مشاغل کوچک بکار مشغولند   ( فریدمن ، ۱۹۹۷)”‌. “‌در سالهای اخیر ، سیاست گذاران ، اقتصاد دانان و رهبران بازرگانی بطور فزاینده ای به شناسایی سهم مهمی که شرکت های کوچک و متوسط در حصول به اهداف رشد اقتصادی دارند توجه کرده اند ( ای سی اس ، ۱۹۹۹)”. شرکت های کارآفرین “‌ جزئی جدانشدنی از فرآیند بازسازی اند  که  شناسایی و نفوذ اقتصاد های بازار  را بر عهده داشته  … و … نوعی مکانیسم ضروری است که توسط آن میلیون ها نفر به جریان اصلی اجتماعی و اقتصادی جامعه آمریکا وارد شوند  ( کوراکو،‌۲۰۰۳).
این مبحث بدین صورت ادامه می‌یابد که سلامت اقتصادی بخش مشاغل کوچک ما در مقابل کل اقتصاد مهم است ، ولی نرخ شکست تجارت های کوچک نیز بخوبی شناخته شده است. شناسایی این که چه تعداد از مشاغل کوچک سقوط می کنند حتی مشکل تر از شناسایی تعداد شرکتهایی هستند که باقی مانده اند.  دان و برادستریت، ‌دفاتر تامین اشتغال دولتی و مدیریت مشاغل کوچک همگی اطلاعات مربوط به  این تعداد را نگه داشته و یا دارای پایگاه داده نرخ توقف فعالیتهای بازرگانی می‌باشند.  ورشکستگی های بازرگانی گزارش شده توسط دادگاههای ایالات متحده تقریبا معادل ۴۴۰۰۰ مورد در سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ بوده و در سال ۲۰۰۰ این تعداد به ۳۵۰۰۰ مورد بالغ شده است. این تعداد کمتر از میزان  بالای سال ۱۹۸۷ به تعداد ۸۲۰۰۰ می‌باشد، ولی ورشکستگی فردی افزایش یافته است. فهمیدن این موضوع مشکل است که آیا افزایش ورشکستگی فردی واقعا در مشاغل کوچک اقتصادی کم است یا خیر. همینطور شناسایی این مورد که چه عاملی باعث ورشکستگی یک کسب شده است مشکل است . برخی شرکتهای سود آور به دلایل شخصی یا خانوادگی تعطیل می شوند. بعضی شکل قانونی کسب خود  را  از وضعیت مالکیت فردی به سهامی تبدیل می کنند(‌ زیر مجموعه شرکتی S  یا شرکتی C ) ، یا به شرکتی با مسئولیت محدود تبدیل می شوند.  دانستن دقیق آنکه چه تعداد از مشاغل ورشکست می‌شوند  برای ما قابل درک نیست ، ‌ولی این آگاهی را  داریم که بهبود نرخ موفقیت مشاغل کوچک، در صورتی که قرار باشد تا آنها به ادامه رشد ایجاد مشاغل جدید  و تقویت شکوفایی اقتصادی کمک کنند، مهم است.

 

آموزش کارآفرینی کالج های محلی آمریکا

 

نتایج
مقدمه
هدف اصلی این تحقیق تعیین وضعیت فعلی برنامه های آموزش کارآفرینی در کالج های محلی آمریکاست. در حقیقت این تحقیق تلاشی می‌باشد تا بر اساس آن نسبت به بررسی اقلام زیر اقدام ‌شود: چارچوبهای برنامه ، شناسایی کالج هایی که دوره های دارای مدرک و گواهینامه را ارائه می‌دهند،  کشف تفاوتهای برنامه ها،‌ مطلع شدن از اینکه چه برنامه هایی راه اندازی شده و چه زمانی و چگونه رشد کرده‌اند،‌ بررسی برنامه های جدید، برنامه‌های طراحی شده و لغو شده، ارائه گزارش در مورد روشهای تدریس و مطالب درسی مورد استفاده،‌  تحقیق سوابق کارآفرینی مدرسین و کاربرد فن آوری خصوصا در یادگیری از راه دور.  علاوه بر آن،  ضرورتی که در این تحقیق احساس می‌شود، ارائه و طرح این سه پرسش می‌باشد که :‌
الف – آیا ماموریت کالج محلی بشکلی که بوسیله رئیس آن استنباط میشود ارتباطی به دوره های ارائه شده در رشته های کارآفرینی و مشاغل کوچک دارد؟
ب – آیا هیچ تفاوتی بین تاسیس یا رشد برنامه ها در محیط های شهری و روستائی در کالج هایی که روسای آنها معتقدند که انتقال اهداف مربوط به کالج محلی بعنوان هدف اولیه مطرح است، وجود ندارد؟
ج – آیا ارتباطی بین تجربیات کارآفرینی شخصی مدرسین برنامه ها و سطح توسعه برنامه های آنها وجود دارد؟
ذیلا خلاصه ای از نتایج این تلاشها ارائه میشود. این خلاصه به سه بخش تقسیم می شود:‌
نتایج عمومی، استنباط رئیس کالج محلی و نتایج پرسش های تحقیق.
 
نتایج عمومی کالجهای محلی
نرخ پاسخگویی
اولین تحقیق برای ۱۰۱۲ رئیس کالج محلی بکمک فهرست بدست آمده از انجمن آمریکایی کالج های محلی (AACC)  ارسال شد. نتایج از ۴۲۸ کالج دریافت گردید.  از میان بیش از ۴۰۰ نفری که توسط روسای کالج های محلی بعنوان افراد مطلع در زمینه ارائه دوره های آموزشی کارآفرینی و مشاغل کوچک دارای مدرک معرفی شده بودند، ۱۷۱ نفر فرم تحقیق را تکمیل کردند.  این میزان معادل ۱۷% از کل تعداد کالج های محلی آمریکا و ۴۰% از افرادی، که در مدارسی که روسای آنها وجود برنامه های آموزشی دوره های مشاغل کوچک و کارآفرینی را اعلام کرده بودند، بود.
دوره تحصیلات
“این بحث وجود دارد که چارچوب عملکرد آموزش مدیریت تناسبی با آموزش کارآفرینی ندارد. کسب اطلاع در زمینه های نوآوری و خلاقیت برای کارآفرینان مهم است. بنابراین، روشهای یادگیری و محتوای رشته ها باید هماهنگ باشند. ( مک مولان ۲۰۰۱) “‌.
تلاش برای انجام این امر در تنوع عناوین، دوره هایی که در دوره تحصیلی کارآفرینی دیده شده، نمایش داده شده است.  بیش از یکصد عنوان دوره بوسیله پاسخ دهندگان در تحقیق دوم اعلام شد. عناوین دوره ها شامل رهبری ، اصول اخلاقی تجارت الکترونیک، نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌باشد (‌ برای لیست کامل نگاه کنید به پیوست H  ) .
از پاسخ های دریافتی از تحقیق دوم که توسط روسای کالج ها بعنوان افراد مطلع در مورد دوره های مشاغل کوچک معرفی شده اند مشخص نیست که چه تعداد از دوره های اعلام شده بخش از دوره های تحصیلی بازرگانی عمومی هستند. برخی از موارد، مانند اصول بازاریابی ،  مالی  یا مدیریت منابع انسانی  ممکن است بخاطر این اشتباه درج شده باشند که ”  مشاغل کوچک کاملا شبیه کسب و کارهای بزرگ هستند فقط کوچکترند “‌   ( برای مشاهده یک نمونه از سیلابس دوره ها به پیوست I  مراجعه کنید) .
از میان ۳۰۲ دوره ای که ثبت گردید ،‌ عناوینی که بیشتر از همه مشخص شده بود عبارتند از مدیریت مشاغل کوچک با ۱۶۰ مورد (۹/۵۲%) و کارآفرینی با ۲۵ مورد (۲/۸%) . هیچ دوره دیگری در مقام سوم با این درجه از محبوبیت نزدیک نبوده است، اگرچه بسیاری دو ترم را تحت عناوینی مانند مدیریت مالی برای مشاغل کوچک  یا مدیریت مالی برای کارآفرینی بطور یکجا ذکر کرده بودند ( برای لیست کامل عناوین دوره ها به پیوست J  مراجعه کنید.)

 

آموزش کارآفرینی کالج های محلی آمریکا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.