مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲: چرخه ماده

ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲: چرخه ماده

ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲: چرخه ماده –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

 

شماره
۳۸
کد مقاله
EDU38
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲:
کودکان ۵ الی ۱۶ ساله و ایده های آنها در خصوص چرخه ماده
نام انگلیسی
Children’s ideas about ecolog y 2:
ideas found in children aged 5-16 about the cycling of matter
تعداد صفحه به فارسی
۴۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۷
کلمات کلیدی به فارسی
اکولوژی, چرخه ماده, ایده کودکان
کلمات کلیدی به انگلیسی
Children’s ideas, ecology, cycling of matter
مرجع به فارسی
مرکز مطالعات آموزش علوم و ریاضی، کالج آموزش، دانشگاه لیدز، انگلستان
مرجع به انگلیسی
Centre for Studies in Science and Mathematics Education, School of Education, University of Leeds, Leeds, UK
کشور
انگلستان

 

ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲:
کودکان ۵ الی ۱۶ ساله و ایده های آنها در خصوص چرخه ماده
چکیده
این مقاله برخی از یافته های حاصله از یک مطالعه در زمینه درک کودکان بین سنین ۵ الی ۱۶ سال در مدارس واقع در شمال انگلستان در زمینه ویژگی های اکولوژیکی را گزارش می نماید. ایده های کودکان در خصوص مفاهیم خاص اکولوژیکی یا بوم شناختی از طریق یکسری از مقاله های نوشتاری و مجموعه ای از مصاحبه های فردی در محدوده ای از محتویات مربوطه، که در اینجا تحت عنوان ویژگی های آزمایشی و کاوشی از آن نامبرده می شود، استخراج شده است. پاسخ دهندگان، در حدود ۲۰۰ دانش آموز، در محدود سنی مشخص شده فوق، برای مطالعه انتخاب شدند. در این مقاله ایده های دانش آموزان در ارتباط با چرخه ماده بین ارگانیزم ها و بین ارگانیزم ها و محیط نازیوا که در آن زندگی می کنند ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرد. طراحی و روش این مطالعه قبلا گزارش شده است (Leach و همکاران در روزنامه ها و مجلات)، در عین حال مقاله های متعاقب قابلیت بررسی ایده های کودکان با توجه به دیگر ویژگی های مربوط به وابستگی های متقابل ارگانیزم ها در اکوسیستم ها را خواهند داشت (Leach و همکاران).

ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲: چرخه ماده

 

مقدمه
پس از طی مراحل مناسب مطالعاتی، از دانش آموزان ۱۶ ساله انتظار می رود تا قابلیت درک محدوده ای از ویژگی های مرتبط با نگرش علمی در زمینه وابستگی های متقابل را داشته باشند. درک دانش آموزان از طبیعت تعاملات بین ارگانیزم ها در مقاله Leach و همکاران تشریح خواهد شد، در عین آنکه این مقاله بر روی ایده کودکان در زمینه چرخه مواد در اکوسیستم ها تمرکز خواهد داشت.
ویژگی های اصلی چرخه ماده که این مقاله آن را مخاطب قرار می دهد عبارتند از:
(الف) منابع ماده برای رشد گیاهان
(ب) نیاز به گیاهان
(ج) منابع ماده برای رشد حیوانات
(د) فرآیند پوسیدگی
(ه) نقش پوسیدگی در چرخه ماده
یافته های این مطالعه همراه با یافته های مطالعات تحقیقاتی گزارش می شود و الگوهای کلی در زمینه تغییرات در مبحث طبیعت توضیحات دانش آموزان، با توجه به سن، در بخش آخر مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
 
چرخه های ماده و جریان انرژی در اکوسیستم ها: یک مرور علمی
در داخل هر گونه اکوسیستم با مجموعه ای از تولید کنندگانی  (عمدتا گیاهان سبز)  روبرو  می باشیم که از انرژی خورشید و مواد غیر آلی از اتمسفر و خاک جهت سنتز ترکیبات آلی استفاده می نمایند. این ترکیبات در نهایت به یکسری از مصرف کنندگان اولیه و همچنین شکارچیان آنها و مجموعه ای از مواد تجزیه کننده رسیده به گونه ای که نهایتا آنها در یک شکل غیر آلی به اتمسفر یا خاک باز می گردند. سپس آنها برای استفاده مجدد بوسیله تولید کنندگان آماده خواهند بود. بر این مبنا ماده از طریق اجزای زیستی و غیر زیستی یا نازیوای اکوسیستم ها در یک چرخه استفاده و بازیافت قرار می گیرد. این رخدادها در شکل ۱ خلاصه شده اند.

ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲: چرخه ماده

 

منابع ماده برای رشد گیاهان
ایده دانش آموزان در خصوص منابع ماده برای رشد گیاهان در تعدادی از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در یک بررسی اخیر (Wood-Robinson، ۱۹۹۱) ویژگی های متعارف و شایع تفکرات کودکان در مبحث مواد غذایی مورد نیاز گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. دو دیدگاه گسترده دیگر نیز بوسیله محققین بسیاری ذکر شده اند (بطور مثال به Wandersee، ۱۹۸۳، Bell، ۱۹۸۵، Stavy و همکاران، ۱۹۸۷ رجوع شود). اولین دیدگاه اذعان می دارد که گیاهان غذای خود را از خاک دریافت می دارند. غذا بعنوان ماده ای تلقی شده است که ارگانیزم ها آن را از محیط پیرامونی خود حاصل آورده و در گیاه سنتز و ساخته نمی شود. دومین دیدگاه مشخص کننده آن است که گیاهان در یک روش متضاد با حیوانات دارای سیستم تنفسی می باشند. بنابراین فتوسنتز بعنوان نوعی از فرآیند تنفسی گیاهی مشخص شده است که در آن کربن دی اکسید دریافت شده و اکسیژن خارج می شود. در این مورد ویژگی های انرژی فتوسنتز و فرآیند تنفسی بندرت مورد بحث قرار گرفته است.
روش های بکار گرفته شده در غالب مطالعات که بوسیله Wood-Robinson (1991) بررسی شده است غالبا بر حول تفکر دانش آموزان در خصوص مواد غذایی گیاهان، بجای نقش گیاهان در چرخه بازیافت مواد در اکوسیستم، تمرکز داشته است. بعلاوه، بسیاری از مطالعات اقدام به مشخص نمودن ایده های دانش آموزان در طی فرآیند تدریس در خصوص مواد غذایی گیاهی نموده اند. روش استفاده شده در این مطالعه تا اندازه ای متفاوت می باشد. اطلاعات خاصی در خصوص استدلال دانش آموزان در محتوای تدریس در زمینه تغذیه گیاهی جمع آوری نشده است و حوزه هر یک از این موارد گسترده تر از صرف مقوله تغذیه گیاهی می باشد. البته این انتظار وجود دارد که فراوانی ایده های مختلف تدریس شده در زمینه تغذیه گیاهی در این مطالعه کاهش یابد، آن هم به این دلیل که ویژگی های کلیدی پاسخ دانش آموزان با توجه به ایده های علمی فراگرفته شده آنقدر حایز اهمیت نیست (به Solomon 1983 رجوع شود). این مورد و دیگر ویژگی های روش شناسی متعاقبا در مباحث مطرح شده بوسیله Leach و همکاران مشخص شده اند.
نیاز به گیاهان
دو تحقیق جهت مشخص نمودن ایده دانش آموزان در زمینه نیازهای گیاهی «منظره – Scene» و «اجتماع- Community» مورد استفاده قرار گرفته است (به Leach و همکاران رجوع شود). در هر دوی این بررسی ها، از دانش آموزان درخواست شد تا بدین سوال پاسخ دهند که یک گیاه برای زنده ماندن و سلامت خود به چه چیزهای نیاز دارد و گیاه این موارد را از کجا بدست می آورد. البته طرح اینگونه سوالات برای دانش آموزان غالبا امکان پذیر می باشد. در طی مصاحبه، می توان از معانی خاصی بهره گرفت که دانش آموزان از آنها برای بیان یا تفکر در باب عباراتی همچون «غذا» استفاده می کنند. توجه شود که در این سوالات دانش آموزان می بایست اقدام به مشخص نمودن نیازهای گیاهی بجای مشخص نمودن منابع ماده برای رشد گیاهان نمایند.
عواملی نظیر آب، هوا، کربن دی اکسید، اکسیژن، خاک و نور خورشید بوسیله دانش آموزان در هر مقطع سنی ارائه شده اند. میزانی که برمبنای آن هر یک از این عوامل در ارتباط با یک نگرش علمی در خصوص تغذیه گیاهی می باشند مشخص کننده تغییرات معینی با توجه به سن است. شکل ۳ نشان دهنده درصد کودکانی می باشد که اقدام به انتخاب یک گیاه نموده و هر یک از عوامل فوق را بعنوان نیاز برای آن گیاهان مشخص ساخته اند.

ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲: چرخه ماده

 

منابع ماده برای رشد حیوانات
در صورتی که با نگرش علمی به فرآیند تغذیه توجه کنیم متوجه می شویم که چنین فرآیندی در بردارنده انتقال ماده از بدن ارگانیزمی که آن ماده را خورده است به بدن ارگانیزم مصرف کننده می باشد. چنین موردی در مقابل سبب فراهم آمدن انرژی کافی برای تداوم حیات مصرف کننده می گردد. اسمیت و آندرسون (۱۹۸۶) دو مفهوم ساده در خصوص منابع ماده در رشد حیوانات را عرضه داشتند.
در ابتدا کل غذا ممکن است به سادگی بعنوان ماده ای تلقی شود که تبدیل به مواد ضایعاتی شده و سپس از بدن دفع می گردد. با وجود آنکه چنین مباحثی بعنوان ضروریت زندگی بشمار می آیند، هیچگونه مبحثی که غذا را می توان به طرق دیگر نیز در این ارتباط شامل دانست تاکنون وجود نداشته است. نگرش دوم مشخص کننده آن است که برخی از غذاها – احتمالا از طریق تبدیل به انرژی – استفاده می شوند. این دسته از کودکان ممکن است غذا را بعنوان موردی که در فرآیند رشد نقش دارد مد نظر قرار دهند، اما آن را بعنوان پروسه ای که در ماده نقش دارد و سبب تشکیل بدن مصرف کننده می شود مشخص نمی سازند.
با توجه به آنکه دانش آموزان اقدام به توصیف نیازهای گیاهان برحسب ویژگی های مرتبط می نمایند از آنها خواسته شد تا نیاز برخی از حیوانات انتخابی را نیز توضیح دهند. مجددا، بر روی نیاز حیوانات، بجای منابع ماده برای رشد آنها، تاکید شد. در طی مصاحبه قابلیت بررسی توضیحات دیگر دانش آموزان نیز وجود داشت که در بردارنده این موضوع می باشد که چرا حیوانات به چیزهای خاصی نیازمند هستند.
اکثریت دانش آموزان در کلیه سنین اظهار داشتند که حیوانات به غذا و پناهگاه نیاز دارند. در حدود ۱۰% از دانش آموزان بین سنین ۵ و ۷ سال مشخص ساختند که غذا و پناهگاه بوسیله انسان برای حیوانات فراهم می شود.
البته دانش آموزان مسن تر دارای دیدگاه عمیق تری در خصوص ضروریات تغذیه حیوانات خاص بوده اند. بسیاری از دانش آموزان تا سن حدود ۹ سال تصور می نمودند که تمامی حیوانات قابلیت خوردن هر چیزی را داشته و به آسانی عادات غذایی خود را برحسب نوع غذای موجود تغییر می دهند.
از طریق بررسی «Eat» قابلیت مشخص ساختن برخی از ایده ها در خصوص رشد حیوانات وجود داشته است. بسیاری از دانش آموزان بین سنین ۵ و ۷ سال از آنکه این موضوع را پذیرا شده اند که برخی از چیزها قابلیت تغییر اندازه را دارند، بدون نیاز به ارائه هر گونه توضیح، به نظر خوشحال می بودند، موردی که در مصاحبه ذیل مشخص شده است.
مصاحبه کننده: … این همه پوست اضافی از کجا می آید؟ پوستی که می تواند شما را بزرگ کند؟
فرآیند پوسیدگی
توضیح علمی پوسیدگی شامل تجزیه گرهایی می باشند که اقدام به تبدل اجسام مرده و محصولات ضایعاتی ارگانیسم ها به کربن دی اکسید، آب و مواد معدنی می نمایند. در طی این فرآیند برخی از مواد به بدن تجزیه کننده ها منتقل می شوند.
Sequeira و Freitas (1986) اقدام به مطالعه کودکان سنین ۸ الی ۱۳ سال نموده و ایده های آنها در زمینه تجزیه را مورد بررسی قرار دادند. دانش آموزان بسیار اندکی دارای این ایده بودند که ماده ارگانیک / آلی قابلیت تبدیل به ماده معدنی در طی فرآیند پوسیدگی را دارد، با این حال ایده ناپدید شدن تدریجی بعنوان یک مفهوم شایع بین کودکان جا افتاده بود. بسیاری از کودکان این عقیده را داشتند که ماده در طی فرآیند پوسیدگی تدریجا و بصورت حقیقی ناپدید می گردد. شامل نمودن جرم یا میکروب ها نیز بوسیله برخی از دانش آموزان بعنوان یک مولفه مهم در امر تجزیه مشخص شد. آنها همچنین شواهدی را عرضه داشته که معرف توضیحات بیشتر سلول- مبنا در باب پوسیدگی با توجه به افزایش سن دانش آموزان می باشد.
نقش پوسیدگی در چرخه ماده
در هر دوی آزمایشات «سیب» و «ویدیو» از کودکان درخواست شد که در این زمینه که چه اتفاقی پس از گذشت مدت زمانی برای ماده که از آن میوه در حال پوسیدن شکل گرفته است رخ می دهد تفکر نموده و اظهار نظر نمایند. تفسیرهای نوشته های کودکان در این موضوع مشکل است چرا که در هر سن بسیاری از کودکان قابلیت بیان نمودن مستقیم ایده های خود در خصوص سرنوشت ماده را نداشتند. پاسخ ها نظیر «یک چیز کمتر و کمتر وجود دارد» بعنوان یک مورد شایع مشخص شد. آیا این به معنای آن می باشد که ماده ناپدید می شود (یعنی آنکه کودکان هیچ ایده ای در زمینه فرآیند بقا در این مبحث نداشتند)، یا آنکه بدان معنا است که ماده بصورت بیشتر و بیشتر تغییر شکل یافته و دیگر قابل مشاهده نخواهد بود. بسیاری از کودکان عقیده داشتند که برخی از مواد در خاک تمام می شوند، با این حال شواهدی وجود داشت که دال بر تصور آنها بر این منوال است که ماده کمتری در این مرحله از فرآیند پوسیدگی وجود داشته است.
با توجه به این موارد، پاسخ های نوشتاری کودکان به سه گروه دسته بندی شد. بسیاری از پاسخ ها هیچگونه ذکری از ماده ننموده بودند. دانش آموزان دیگر به نظر درباره بقا نسبی تفکراتی داشتند آنهم با توجه به گفته های آنها دال بر آنکه کل حجم ماده در انتهای فرآیند پوسیدگی کمتر خواهد شد، اما برخی از مواد نیز در نهایت در محیط – معمولا بعنوان بخشی از خاک – تمام می شوند. پاسخ های دیگر هیچگونه مفهوم بقا را عنوان نمی داشتند و صرفا بازگو کننده آن بودند که ماده به سادگی ناپدید می گردد. مشاهدات کودکان که بر روی تحقیق مربوط به ویدیو کار می کردند و مصاحبه های کودکان تحقیق سیب برای ما مشخص ساخت که اکثریت عمده دانش آموزان تا سن ۱۶ سال نیازی جهت تشریح آنکه این همه حجم ماده در طی فرآیند پوسیدگی به کجا می رود در خود احساس نمی نمودند. هیچ کدام از دانش آموزان در نمونه شواهدی دال بر پوسیدگی نسبی، با توجه به مدل جامع چرخه ماده در اکوسیستم، را مشخص نساختند، با این حال تعداد اندکی از دانش آموزان مسن تر مفاهیمی از مضمون بقا را خاطرنشان کردند. شکل ۶ نشان دهنده پاسخ های مشخص شده در زمینه بقا / عدم بقای ماده در یک فرآیند پوسیدگی سیب می باشد.
جامعیت دانش و کاربرد آن در ارتباط با این پدیده ها
تا سن ۱۶ سالگی، تعداد اندکی از توضیحات دانش آموزان مشابه با توضیحات علمی در مبحث فتوسنتز بوده است. در مقابل هیچکدام از دانش آموزان شواهدی را در ارتباط با فرآیند فتوسنتز، تنفس و پوسیدگی در توضیحات خود در رابطه با چرخه ماده در اکوسیستم نشان نداده اند. این مورد تا اندازه ای بواسطه تدریس هر یک از این فرآیندها بصورت مجزا می باشد، که در آن تاکید اندکی بر روی ارتباط بین آنها می شود (Leach و همکاران، ۱۹۹۱). این مورد به نظر منطقی می باشد که درک این فرآیندها بصورت مجزا، در برخی از سطوح، می بایست بگونه ای دنبال شود که نوعی درک ویژه در ارتباطات این فرآیند بوجود آید تا بر این مبنا قابلیت حصول یک رویه فراگیری جامع در دیدگاه تدریس، که کار خود را با ارتباطات بین ارگانیزم ها و فرآیندهای زندگی آغاز نموده است، بوجود آید، و همچنین علاوه بر مخاطب قرار دادن این فرآیندها بصورت مجزا می بایست آنها را توام با هم نیز مدنظر قرار داد.

ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲: چرخه ماده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.