مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۴۱
کد مقاله
EDU41
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تاثیر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) بر روی عملکرد آموزشی و کارایی آن در کشورهای منتخب EU وOECD : یک تحلیل غیر پارامتری
نام انگلیسی
THE IMPACT OF ICT ON EDUCATIONAL PERFORMANCE AND ITS EFFICIENCY IN SELECTED EU AND OECD COUNTRIES: A NON-PARAMETRIC ANALYSIS
تعداد صفحه به فارسی
۳۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۹
کلمات کلیدی به فارسی
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT), آموزش، عملکرد, کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA), اتحادیه اروپا (EU), سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
کلمات کلیدی به انگلیسی
Information and Communication Technology (ICT), education, performance, efficiency, DEA, EU,  OECD
مرجع به فارسی
ژورنال آنلاین فن آوری آموزشی ترکیه
دانشگاه لجوبلجانا، اسلوانی
مرجع به انگلیسی
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology; University of Ljubljana, Slonveia
کشور
ترکیه – اسلوانی

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD

 

تاثیر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) بر روی عملکرد آموزشی و کارایی آن در کشورهای منتخب EU وOECD : یک تحلیل غیر پارامتری
  چکیده
هدف از این مطالعه بررسی برخی از تحقیقات قبلی می باشد که در آنها اقدام به برآورد کارایی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) و تاثیر آن بر روی خروجی / نتیجه آموزشی و همچنین بررسی ویژگیها و روش های مفهومی مختلف در ارتباط با سنجش عملکرد شده است. بعلاوه، در این مبحث تعریف رویه های سنجشی و کاربرد تجربی یک مدل که اقدام به برآورد کارایی کاربرد ICT و تاثیر آن در سطوح ملی می نماید نیز مد نظر خواهد بود. به همین دلیل، تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) ارائه شده است و متعاقبا برای کشورهای منتخب یعنی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا (EU-27) و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به کار گرفته شده است. نتایج تجربی معرف آن هستند که کارایی ICT، به هنگام ملاحظه خروجی ها / نتایج آموزشی، به طور معنی داری در بین اکثریت کشورهای EU و OECD مختلف می باشند. تحلیل سطوح مختلف کارایی (خروجی – مبنا) (تحت چهارچوب VRSTE) معرف آن است که کشورهای فنلاند، نروژ، بلژیک و کره به عنوان کارآمدترین کشورها بر حسب بخش های ICT خود تلقی می شوند. در نهایت، این تحلیل شواهدی را ارائه می سازد که بر حسب آنها غالب کشورهای تحت بررسی دارای پتانسیل زیادی برای افزایش کارایی در زمینه ICT و همچنین ارتقای خروجی ها و نتایج آموزشی خود هستند.
 

کلمات کلیدی: تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)، آموزش، عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، اتحادیه اروپا (EUسازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

 

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD

 

مقدمه
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بعنوان یکی از مهمترین محرک های ارتقاء دهنده رشد اقتصادی بشمار می آید. با این وجود، اجماع کمتری در بین اقتصاددانان در این رابطه وجود دارد که آیا تاثیر ICT خود نشات گرفته از رشد بالاتر بهره وری کلی عوامل (TFP) و کارایی افزایش یافته تولید (بواسطه جمعیت آموزش دیده بهتر) می باشد یا خیر. در طی دو دهه گذشته کشورها به میزان زیادی بر روی ICT سرمایه گذاری نموده اند. در حقیقت، کاربرد ICT در خلال دهه گذشته در امر آموزش و فراگیری به عنوان یک اولویت کلیدی در غالب کشورهای EU و OECD به شمار آمده است، با این حال پیشرفتها غیر یکنواخت بوده اند. ICT دارای تاثیر مهمی بر بخش آموزشی می باشد و همچنین از تاثیر قابل توجهی بر روشهای سازمانی، تدریس و فراگیری نیز برخوردار است. با این حال، سطوح هزینه متفاوت قابل توجهی در زمینه ICT در داخل و بین کشورها و همچنین بین موسسات داخل کشورها وجود دارد. در برخی از کشورها مدارس اقدام به درج ICT در برنامه های درسی خود نموده و در محدوده گسترده ای از موارد موضوعی سطوح بالایی از کاربرد موثر و مناسب ICT در زمینه پشتیبانی از تدریس و فراگیری را ارائه نموده اند. با این وجود، در دیگر کشورها مدارس در فاز اولیه پذیرش ICT می باشند، که نشانه های آن را می توان در ارتقای مهم فرآیند آموزشی و برخی از پیشرفتها در زمینه فراگیری الکترونیک (فراگیری مبتنی بر – ICT) مشخص ساخت، اما در عین حال پیشرفت عمیقی در امر تدریس و فراگیری وجود ندارد (Balanskat و همکاران، ۲۰۰۶).

این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است: در ابتدا، بررسی مختصری از مباحث مرتبط با ICT و تاثیر آن در زمینه عملکرد آموزشی ارائه می گردد و متعاقبا روش شناسی مربوطه ارائه شده و مشخصه های مدل ها تعریف می گردند. بخش بعد نتایج تحلیل کارایی غیر پارامتری را عرضه داشته و به منظور ارزیابی تاثیر ICT بر روی عملکرد آموزشی ضرایب همبستگی نسبی ارائه می شوند. بخش آخر نتیجه گیری ها و برخی از ضروریات مرتبط با خط مشی های مشخص عرضه خواهد شد.

 

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD

 

بررسی مباحث
بسیاری از مباحث تئوریکی و تجربی جهت ارزیابی تاثیر ICT بر روی عملکرد آموزشی در مجموعه های مختلف ارائه شده اند. رویکردهای اخیر در زمینه ارزیابی ICT در آموزش تنها غالبا بر روی ویژگی های اندکی نظیر ورودی، خروجی و نتیجه / تاثیر تمرکز داشته اند. کاربرد شاخص ها می تواند به ما کمک نماید تا مشخص سازیم که چگونه ورودی ها (همانند پارامترهای مالی، زیرساختار، منابع) در ارتباط با چنین تاثیری می باشند. با این وجود، در یک ارزیابی می بایست وجوه مختلف، در مبحث فرآیند پیاده سازی و تغییرات تحلیلی در فرهنگ سیستم مدارس – در سطوح خرد (دانش آموزان)، مزو (موسسات / مدارس) و کلان (ملی)، را مدنظر قرار داد. در سطوح ملی و سازمانی، خط مشی ها و قواعد آموزشی جهت پشتیبانی از کاربرد آموزش ICT ارائه گردیده اند. در محیط هایی چون مدرسه و کلاس درس، مدرسین و مدیران مدارس سعی در یافتن بهترین روش جهت استفاده از فناوری ICT به منظور پشتیبانی از ویژگی های آموزشی و در نهایت موفقیت دانش آموزان دارند. با این حال، دستاوردهای مرتبط با کاربرد این پدیده و تاثیرات تصادفی مستقیم کاربرد ICT غالبا به آسانی قابل شناسایی نمی باشند (Kang و همکاران، ۲۰۰۸).
در حال حاضر، تعداد قابل توجهی از راهکارها جهت ارزیابی و کنترل کارایی کاربرد ICT و تاثیر آن بر روی آموزش حاصل آمده اند. SITES  (فناوری ثالث اطلاعاتی در مبحث مطالعات آموزشی)، که به وسیله انجمن بین المللی ارتقای دستاوردهای آموزشی  (IEA)  تامین مالی می شود، به عنوان مطالعه ای نمونه بشمار می آید که در آن نسبت به مشخص نمودن و توصیف کاربرد آموزشی ICT در ۲۶ کشور جهان اقدام گردیده است. این مطالعه کاربرد کامپیوتر در فرآیند تدریس از طریق مدرسین نمونه، مدیران و مسئولین مربوط با ICT در مدارس را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد. در عین آنکه این مطالعه دستاوردهای دانش آموزان را مورد بررسی قرار نمی دهد، تاثیرات ICT بر روی دانش آموزان از نقطه نظر مدرسین مورد بررسی قرار می گیرد (Pelgrum و Anderson، ۱۹۹۹؛ Kozma، ۲۰۰۳). بعلاوه، Balanskat و همکاران (۲۰۰۶) چندین تحقیق در ارتباط با تاثیر ICT بر روی مدارس اروپا را مورد مطالعه قرار داده اند. آنها به این نتیجه رسیدند که شواهد مربوطه نادر بوده و از نقطه نظر قیاسی محدود است. هر مطالعه روش و رویکرد خاصی را برگزیده و بنابر این مقایسه بین کشورها را می بایست با احتیاط انجام داد. بعلاوه، در چندین مطالعه دیگر (به Yusuf و Afolabi، ۲۰۱۰؛ Shaikh، ۲۰۰۹؛ Jayson، ۲۰۰۸؛ Shaheeda و همکاران، ۲۰۰۷ رجوع شود) این مبحث مطرح شده است که ICT  به ما در زمینه ارتقای کیفیت فراگیری و نتایج آموزشی کمک می نماید. بررسی های دیگر (نظیر، Iqbal و Ahmed، ۲۰۱۰؛ Hameed، ۲۰۰۶؛ Amjad، ۲۰۰۶؛ Khan، و Shah، ۲۰۰۴) این مبحث را مطرح می نمایند که به منظور کسب موفقیت، یک کشور می بایست قابلیت ارتقای سیستم آموزشی خود از طریق پیاده سازی موثر و قدرتمند خطی مشی های ICT را داشته باشد.

 

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD

 

روش شناسی و داده ها
برآورد کارایی بطور عام در بردارنده ضروریات ذیل می باشد: (الف) ارزیابی هزینه ها، (ب) برآورد خروجی، و (ج) مقایسه بین این دو مورد. با بکارگیری مفهوم فعالیتهای ICT، ما میتوانیم به طور مثال اذعان داریم که هزینه ICT به هنگامی کارا خواهد بود، که با توجه به میزان هزینه شده، چنین موردی قابلیت فراهم آوردن بالاترین میزان محتمل سود برای جمعیت کشور را داشته باشد[۱]. غالبا کارایی در یک حالت مقایسه ای تعریف می گردد: ارتباط بین مزیت ها و هزینه ها در کشور X با کشورهای دیگر مقایسه می شود. در صورتی که در کشور X مزیتها فراتر از هزینه ها با توجه به یک حاشیه بالاتر از کشورهای دیگر شود، هزینه ICT در کشور X بعنوان یک مورد کارامدتر تلقی خواهد شد. با این وجود، برآورد کارایی  ICT  نسبتا پیچیده می باشد چرا که مقایسه و برآورد هر دو مورد هزینه ها و مزیت ها احتمالا مشکل خواهد بود.
[۱] کلمه سود بدین علت استفاده شده است که اقتصاددانان غالبا بین خروجی و نتیجه تمایز قائل می شوند.

 

نتایج تجربی
جهت مشاهده آن که آیا  ICT  دارای هیچگونه  تاثیری بر روی خروجی ها و نتایج آموزشی می باشد یا خیر، ما اقدام به محاسبه همبستگی های نسبی بین متغیرهای مختلف نمودیم، و در عین حال متغیرهای دیگر را کنترل کردیم (جدول ۳). کلیه متغیرهای خروجی و نتیجه آموزشی نشان دهنده یک همبستگی ضعیف و مثبت (اما از نظر آماری بی معنی) با هزینه های ICT (در % GDP)، به هنگام کنترل تعداد کاربران اینترنت، بوده اند. تاثیر تعداد کاربران اینترنت قوی و مثبت می باشد، آنهم با توجه به محدوده های ضریب نسبی از ۵۳/۰ الی ۷۱/۰٫ یک متغیر مهم ICT که همچنین بر روی نمراتPISA  تاثیر می گذارد، ICT (برحسب سرانه) می باشد آنهم به هنگامی که ضریب نسبی به ۵۳/۰ می رسد. علاوه بر این برخی از متغیرهای خروجی آموزشی وجود دارند که بطور مثبتی بر روی نمرات PISA تاثیر گذار هستند، نظیر نسبت مدرس – دانش آموز (دوره آموزشی اولیه و ثانویه). با این وجود، مهمترین متغیر واحد در این زمینه کیفیت زیر ساختار اصلی ارتباطات و میزان نفوذ پهنای باند می باشد. در حقیقت، قبلا داشتن یک زیر ساختار قوی ICT و بکار بردن آن به تنهایی دارای تاثیری قابل توجهی بر روی رویه های ارتقای کارایی مشخص شده ICT بوده است، اما این مورد در عین حال سبب تضمین یک عملکرد آموزشی خوب نمی شود. دولت و سیاست گذاران نباید صرفا علاقمند به ارائه این فن آوری در موسسات آموزشی باشند، بلکه می بایست این اطمینان را حاصل آورند که چنین موردی بوسیله معملین و دانش آموزان به منظور ارتقای خروجی ها و نتایج آموزشی، بکار گرفته شده است.

 

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD

 

نتیجه گیری
نتایج تجربی نشان دهنده آن هستند که کارآمدی ICT، به هنگامی که ملاحظات خروجی / نتایج آموزشی را به حساب می آوریم، بطور معنی داری در خلال اکثریت عمده ای از کشورهای اتحادیه اروپا (EU) و OECD متفاوت خواهد بود. تحلیل سطوح متغیر کارآمدی (خروجی / مبنا) (تحت چارچوب VRS) نشان دهنده آن است که فنلاند، نروژ، بلژیک و کره بعنوان کارآمدترین کشورها برحسب بخش های ICT خود هستند (به هنگام ملاحظه خروجی / نتیجه آموزشی). نتایج تجربی نشان دهنده آن می باشند که بطور کلی برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته اتحادیه اروپا نظیر اسلواکی، لهستان بواسطه سطح پایین ورودی های ICT خود معرف سطح نسبتا بالای کارآمدی ICT می باشند. بنابراین، یک افزایش معنی دار در هزینه های ICT برای این کشورها ضروری می باشد. بطور کلی، چنین تحلیلی شواهدی را دال بر این موضوع در بردارد که غالب کشورهای تحت بررسی دارای پتانسیل بالایی برای افزایش کارآمدی خود در ICT و همچنین ارتقای خروجی ها و نتایج آموزشی خود هستند.
با این وجود، محدودیت های اندک مشخص شده در مطالعه تجربی را می بایست خاطر نشان نمود. در ابتدا، کاربرد تکنیک های ارائه شده بواسطه عدم وجود داده های مناسب با مشکل روبرو می باشد. داده های کیفی بدین منظور مورد نیاز می باشند چرا که تکنیک های موجود جهت برآورد کارایی حساس به نکات دور افتاده بوده و ممکن است تحت تاثیر عوامل برونی قرار داشته باشند. دوما، تعریف دقیق ورودی ها، خروجی ها و نتایج ممکن است بطور معنی داری بر روی نتایج حاصله تاثیر گذار باشد. در نهایت، به نظر توجه به این ویژگی مهم می باشد که از طریق بکارگیری یک رویکرد غیر پارامتری، و علیرغم آنکه DEA بعنوان یک روش جا افتاده و معتبر مدنظر است، تفاوت های موجود در خلال کشورها بصورت آماری مورد ارزیابی قرار نگرفته اند و چنین موردی را می توان بعنوان محدودیت این روش مدنظر قرار داد. با این حال، تحقیق آتی بطور ضروری جهت حذف نقص های فوق، مخصوصا به منظور آزمایش تاثیر عوامل محیطی بر روی کارآمدی ICT، مورد نیاز می باشد.

تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات عملکرد آموزشی کشورهای EU وOECD

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.