مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خانواده زنبورهای برگ بر

خانواده زنبورهای برگ بر

خانواده زنبورهای برگ بر – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حشره شناسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حشره شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۵
کد مقاله
Entom25
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خانواده زنبورهای برگ بر
نام انگلیسی
(FAMILY: Megachilidae (leafcutting bees
تعداد صفحه به فارسی
۱۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
خانواده زنبورهای برگ بر
کلمات کلیدی به انگلیسی
FAMILY: Megachilidae  (leafcutting bees)
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
ایران

 

IRT-Research Group
 
خانواده زنبورهای برگ بر
Megachilidae Family
 
توصیف: زنبورهای گرده افشان با بدن محکم و اندازه متوسط.
برخلاف بیشتر زنبورهای گرده افشان، این زنبورها دو سلول submarginal دارند، که تقریباً به اندازه مساوی هستند.
 
پراکنش: چند هزار گونه در سراسر دنیا وجود دارند.
 
اکولوژی: زنبورهای گرده افشان برگ بر معمولاً انفرادی هستند، و گاهی اوقات پارازیت هستند. لانه هایشان را معمولاً در حفرات طبیعی ( مثل دالان سوسک ها) در چوب می سازند، اما همچنین ممکن است این لانه ها در داخل حفرات توخالی در ساقه درختان، و یا در زمین باشد. بعضی گونه ها لانه هایشان را در روی ساقه ها، برگ ها و یا تخته سنگ ها می سازند. زنبورهای گرده افشان برگ بر نامشان برگرفته از عادت آنها در بریدن برگها به منظور لانه سازی است. آنها تنها زنبورهای گرده افشان هستند که لانه هایشان را با استفاده از موادی که از بیرون لانه آورده اند به دو قسمت تقسیم می کنند. شما احتمالاً برگهایی از زنبورهای گرده افشان برگ بری را پیدا می کنید که قطعات بریده بسیار تمیز و مرتبی برای لانه هایشان دارند. در بعضی از موارد آنها قبل از این که از برگها استفاده کنند برگها را می جوند تا به صورت خمیری در آید. بعضی از گونه ها از مواد دیگری، مثل گل و لای، رزین، تارهای کشنده گیاهان و سنگریزه ها برای لانه سازی با هم استفاده می کنند. بعضی از گونه ها گرده را جمع آوری می کنند، بر عکس بیشتر زنبورهای گرده افشان که سبد گرده را در پاهایشان دارند، ماده های این گونه ها گرده را در اسکوپا (موهای گرده) در زیر متازوما (شکم) حمل می کنند.
 
روشهای جمع آوری: ضربه زدن به گیاهان یا با تور زدن
 
مطالعه قبیله Anthidiini (Hymenoptera: Megachilidae) در شمال ایران، با توصیف یک گونه جدید
 
مقدمه
زنبورهای گرده افشان خدمات گرده افشانی اصلی را به علت وابستگی شدید آنها به منابع گیاهی در طول دوره زندگیشان فراهم می کنند(Michener 2007).  در نتیجه، آنها یک نقش حیاتی در عملکرد و ثبات اکوسیستم نه تنها در محیط های کشاورزی بلکه در اکوسیستم های طبیعی بازی می کنند. ایران، در جنوب غربی پالئارکتیک واقع شده، و به ویژه فون غنی از زنبورهای گرده افشان را دارند (Warncke 1979, 1980, 1981, 1985). علاوه بر بررسی های چندین زنبور شناس در شش دهه اخیر (Popov 1967, Esmaili & Rastegar 1974, Warncke 1979, 1980, 1981, 1985, Talebi et al. 1995, Izadi et al. 2004, Engel 2004, 2006, Monfared et al. 2009, Tavakoli et al. 2010, Khaghaninia et al. 2010, Khaghaninia et al. 2011, Khodaparast & Monfared 2012, Nadimi et al. 2013a,b) فونستیک زنبورهای گرده افشان وحشی در ایران هنوز خیلی شناخته نشده است. بنابراین، نیاز ضروری برای شناسایی و شناخت اطلاعات موثق و متناوب و به روز در مورد گرده افشانی زنبورهای گرده افشان ایران وجود دارد.

خانواده زنبورهای برگ بر

 

وجود تقریباً ۷۰۰ گونه زنبور گرده افشان وحشی (Hymenoptera, Apoidea) از ۶۹ جنس در ایران که شامل زنبورهای anthidiine  است گزارش شده است(Popov, 1967, Warncke, 1980, 1981, Ascher & Pickering, 2012, Khodaparast & Monfared, 2012, Nadimi et al. 2013a,b). این قبیله معمولاً شامل ۳۸ جنس، ۹۵ زیر جنس و تقریباً ۸۴۲ گونه در سراسر دنیا هستند که در تمام قاره ها وجود دارند (Ornosa et al. 2008, Michener 2007, Ascher & Pickering 2012) . در این تحقیق ما اطلاعات فونستیکی از جمع آوری گرده توسط زنبورهای گرده افشان از قبیلهAnthidiini  (گونه های غیر پارازیت (Anthidiini  در ایران، ارتباطات گیاهی و پراکنش آنها به دست آوردیم. کلیدهایی برای شناسایی زنبور گرده افشان جمع آوری شده تهیه شده و توصیف گونه جدید نیز آورده شده است.
 
لانه سازی
تمام خانواده های زنبورهای گرده افشان گونه هایی دارند که از نتاج خود با لانه سازی و فراهم کردن غذا برای آنها مراقبت می کنند. اما چند خانواده Apidae, Halictidae و Megachilidae چندین گونه دارند که به افراد درون گونه خودشان سود می رسانند. آنها فاخته می شوند درست مثل فاخته در میان پرندگان. مثل فاخته ها زنبورهای گرده افشان فاخته ای تخمشان را در لانه دیگران می گذارند. بیشتر گونه های زنبورهای گرده افشان فاخته ای فقط تخمشان را در لانه تعداد کمی از گونه های زنبورهای گرده افشان می گذارند. گونه هایی از زنبورهای گرده افشان فاخته ای وجود دارند که فقط لانه های یک گونه ویژه ای را پارازیت می کنند. در بعضی از گونه های زنبورهای گرده افشان فاخته ای، ماده ها قبل از تخمگذاری، لارو میزبان را می کشند. اگرچه، اکثریت لاروهای زنبورهای گرده افشان فاخته ای از مواد غذایی ذخیره شده و لارو میزبان های بدبخت تغذیه می کنند. زنبورهای گرده افشان فاخته ای گرده را جمع نمی کنند و سبد گرده و بیشتر موهایشان را از دست داده اند. در حقیقت، در اولین نگاه اغلب بعضی از زنبورهای گرده افشان فاخته ای با زنبورهای غیر گرده افشان wasps) (  اشتباه می شوند. زنبورهای گرده افشان فاخته ای گلها را ملاقات می کنند تا از نکتار و شهد گلها تغذیه کنند.
 
تفاوت در لانه سازی
بعضی از اعضای بیشتر خانواده های Apidae, Andrenidae, Halictidae, Megachilidae و Colletidae در زمین لانه می سازند. آنها یک نقطه آفتابی و خالی که احتمال کمتر جاری شدن سیل باشد را انتخاب می کنند و شروع به حفاری می کنند که احتمالاً چند روز وقت می برد.  آنها یک تونل طویلی را در خاک درست می کنند که کمی عریض تر از بدن خودشان است. بعضی از آنها هیچ همسایه ای را در اطرافشان تحمل نمی کنند. بعضی دیگر جمعیت گونه های خودشان را ترجیح می دهند (که احتمالاً با هم خویشاوند یا غیر خویشاوند هستند). این گروه ها احتمالاً در لانه هایشان تجمع می کنند، اما آنها فقط به طور انفرادی در جهتی باقی می مانند که هر کدام از زنبورهای گرده افشان لانه خودشان را حفر می کنند و مواد غذایی برای نتاج خودشان فراهم می کنند. همچنین زنبورهای گرده افشان دیگری سطوح متفاوتی از همکاری را نشان می دهند، که در امور ساختن لانه و تهیه غذا با هم شریک هستند. حفاری های زیر زمین می تواند یک فوت طول داشته باشد و یا حتی عمیق تر باشد. آن احتمالاً دو برابر نصف مسیر و یا یک چرخش نزدیک به انتها می یاشد. در انتهای تونل، ماده های زنبورهای گرده افشان یک اتاقکی را می سازند (که سلول نوزادان یا  brood cell نامیده شده) که کمی از عریض تر از تونل است. یک سلول نوزادان تنها از فرزندان خود که یک لارو هستند، پرستاری می کند. مادر زنبورهای گرده افشان سلول نوزادان را با گرده  و شهد کافی برای تنها یک زنبور گرده افشان پر می کند  تا از تخم تا مرحله بلوغ رشد کند. او سپس یک تخم می گذارد و اتاقک را می بندد. او احتمالاً انشعابات دیگری در تونل اضافه می کند. در انتهای هر کدام، یک سلول نوزاد دیگر وجود خواهد داشت که احتمالاً با گرده  و شهد  و یک تخم ذخیره شده است.
 

خانواده زنبورهای برگ بر

 

لانه سازهای حفار: زنبورهای نجار و زنبورهای برگ بر
اعضای چندین خانواده از سوراخ هایی که از قبل وجود داشته سود می برند. این زنبورهای گرده افشان از ساقه های تو خالی و یا سوراخ هایی که توسط سوسک ها و حشرات دیگر در چوب ها مرده ایجاد شده استفاده می کنند. همچنین زنبورهای گرده افشان دیگری مکان یابی می کنند و خلل و فرج تحته سنگ ها و یا سطوح استفاده می کنند تا لانه هایشان را شکل دهند و بسازند. سپس، آنها سلول نوزادان را می سازند، که معمولاً انتها به انتها در یک ردیف قرار گرفته، که آنها جداگانه تک به تک انبار می کنند تا پرستاران را به خدمت بگیرند و اتاقک ها را برای لاروها، شفیره و بالغین جوان رشد دهند. بیشتر اعضای خانواده  Megachilidae زنبورهای گرده افشان نجار و برگ بر لانه سازهای  در سوراخ ها (به ندرت در زمین) هستند که از مواد مخصوصی استفاده می کنند تا اتاقک های لانه شان را بسازند. بعضی از گل و لای استفاده می کنند تا بخش هایی از دیوارها بین سلول های مجاور و یک درپوش ضخیم تری را می سازند تا ورودی لانه را از ورود پارازیت ها ببندند. این زنبورها زنبورهای گرده افشان نجار نامیده می شود. بعضی دیگر قطعات برگ را به صورت گرد برای اهداف مشابهی می برند. تا دیوارهای داخلی لانه های حفر شده را در یک ردیف قرار دهند. آنها زنبورهای گرده افشان برگ بر نامیده می شوند. شما احتمالاً دایره های تقریباً کامل منظمی را دیده اید که از برگهای بوته های رز کنده شدند. زنبورهای گرده افشان به گرده و شهد زیادی نیاز دارند، و مثل پرندگان، آنها به مواد جمع آوری در لانه سازی و یافتن زیستگاه های مناسب برای تلاش و جستجو و زندگی وابسته اند.
 
 
خانواده های زنبورهای گرده افشان
۴۰۰۰ گونه از زنبورهای گرده افشان بومی در ایالات متحده وجود دارند. اعضای ۵ خانواده رایج تر Apidae, Andrenidae, Halictidae, Megachilidae و Colletidae می توانند در سراسر قاره آمریکای شمالی از کانادا و آلاسکا تا فلوریدا گرم و آفتابی و مکزیک، در جنگل ها تا بیابان ها،  از بیابان های دور تا باغ ها و حیاط ها، حتی در مرکز خرید بین المللی در قلب ورزش های پایتخت ملی مان یک فون زنبور گرده افشان بومی یافت می شود. شاید تنها مکان هایی که زنبورهای گرده افشان وجود ندارند کوه های مرتفع است. حتی زنبور گرده افشان کوچک پرتوانی  bumble bee قطبی وجود دارد که در مدار قطب شمال زندگی می کند. ملکه های جوان شروع به اولین نتاجشان می کنند درحالی که سرمازدگی بر روی زمین وجود دارد. گاهی اوقات، ملکه ساعتها ماهیچه های پروازش را به لرزش در می آورد، در حالی که خودش را مقابل سلول نوزادان فشار می دهد، تا گرما را برای نتاج جوانش فراهم کند.ملکه حتی یک محل عریانی بر روی شکمش دارد، که گرما را به بچه هایش منتقل می کند، درست مثل بسیاری از پرندگان که این کار را انجام می دهند. این فعالیت فیزیکی و گرمای آن تولید گرما در سلول نوزادان ساخته شده از موم، باعث می شود که رشد و نمو لاروها سریع تر شود.  Bumble bees و تعداد کمی از حشرات مانند موجودات خونگرم هستند. آنها می توانند نیروگاه های تولید انرژی باشند که توسط انعطاف پذیری سریع ماهیچه های پروازشان صورت می گیرد. این تلاش فشرده نیاز به مقدار زیادی سوخت دارد ، بنابراین آنها به ابتدای گلدهی درختان بید و افرا وابسته هستند تا مقدار زیادی شهد و نکتار را فراهم کنند. سرانجام، بعد از گذراندن ساعتها مراقبت از فرزندان اولشان، ملکه های جوانی که خیلی سرشان شلوغ است مجبور هستند لانه را ترک کنند تا غذا برای خانواده شان جستجو کنند.
Megachilidae
این خانواده شامل زنبورهای گرده افشان نجار و برگ بر هستند. ماده ها معمولاً از برگ و یا گل و لای برای ساختن لانه هایشان استفاده می کنند. بیشتر این زنبورها لانه را در سوراخ ها، و یا حتی در چوب و شاخ و برگهای توخالی می سازند، اما تعداد کمی از این زنبورها وجود دارند که در زمین لانه سازی می کنند. گونه های کمی از این خانواده وجود دارند که بومی ایالات متحده نیستند. اما به طور عمد یا غیر عمد در این کشور معرفی شده اند. یک خصوصیت جالب زنبورهای گرده افشان این خانواده این است که آنها گرده را با پاهای عقبشان حمل نمی کنند بلکه گرده را در سطح زیری شکمشان حمل می کنند .

 

اگر برای شما پیش آمده که یک زنبور گرده افشان دیده باشید، درست اندازه زنبور عسل، با گرده های زرد در شکم، شما می توانید مطمئن باشید که این یک زنبور گرده افشان megachilid است (اگرچه رنگ گرده ای که آنها حمل می کنند گاهی اوقات احتمالاً سفید است). اگرچه بعضی از زنبورهای گرده افشان megachilid  مقدار زیادی از گرده های سفید و نارنجی حمل می کنند که شبیه به پرواز در آمدن اسنک چیتوز است که در حال نشستن در لانه شان است. زنبور گرده افشان آبی orchard، Osmia lignariaدر غرب ایالات متحده برای گرده افشانی درختان میوه مدیریت شده است (به ویژه برای گیلاس های شیرین و بادام ها). کشاورزان تخته های سوراخ شده ای را به عنوان جایگاه لانه سازی آماده می کنند. قبلاً آن ثابت شده که می تواند یک جایگزین عالی برای زنبور عسل احاطه شده در محل باشد، نه در سطح ملی. بیشتر باقی می مانند تا در مورد پرورش راحت و استفاده از زنبورهای گرده افشان آبی زیبا یاد بگیرند.
 

خانواده زنبورهای برگ بر

 

نتیجه گیری
کمک و حمایت از زنبورهای گرده افشان برای رفاه، سلامتی و بقای مداوم ما ضروری است. این موجودات همگی به ما سود می رسانند به خاطر خدمات اکوسیستم پربهایی که آنها در محیط زیست، باغها ، جنگلها و مزارع ما فراهم می کنند. نه تنها آنها بیشتر گیاهان گلدار ما را گرده افشانی می کنند، بلکه آنها از موجوادت وحشی تغذیه می کنند و رفتار لانه سازی آنها در زمین خاک ها را غنی می کند. آنها زندگی ما را حفظ و تقویت می کنند. مشاهده زنبورهای گرده افشان بومی می تواند سرگرمی و خوشی برای تمام عمر باشد. که شامل: مشاهده زنبورهای گرده افشان، با فوکوس نزدیک بینوکلار، مستقر کردن یک گرده افشان کوچک باغی، کمک به یک همسایه، دانش آموز، یا اعضای خانواده تا سوراخ های کوچکی در تکه الوارها ایجاد کنند تا یک لانه زنبور گرده افشان را به وجود آورند. همراهی یک گرده افشان و با ارتباطات دوستانه گیاهی برای یادگیری بیشتر در مورد گرده افشان ها و گلها است، مانند مشارکت گرده افشانی(www.pollinator. org).  یک مشاهده کننده گرده افشان به عنوان دانشمند شهری شوید، و مشاهدات خودتان را گزارش کنید. بعضی از زنبورهای گرده افشان ما در حال کم شدن هستند، و یافته های ما برای درک تصویر بزرگتری فوق العاده ارزشمند است. بیشتر مهمتر است، که با بچه ها بیرون بروید و تجربه مکانهای شهری و طبیعی شگفت انگیزی را داشته باشید که ما با گرده افشان ها و گیاهان گلدار شریک می کنیم. خودتان را شریک کنید تا مطمئن شوید که این میراث گرانبها ادامه پیدا می کند.

 

Megachilidae
این خانواده از زنبورهای گرده افشان  شامل زنبورهای گرده افشان نجار و برگ بر هستند. بیشتر گونه های megachilid  در سوراخ های پیدا شده در چوب، لانه می سازند، و چند گونه از جعبه های چوبی برای لانه سازی استفاده می کنند. به طور خیلی جالبی، زنبورهای گرده افشان این خانواده تمایل دارند تا گرده را در شکمشان حمل کنند نسبت به کیسه گرده در پاهای زنبورهای دیگر. یک گونه ویژه و مهم این خانواده زنبور گرده افشان آبی orchard، Osmia lignaria است.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.