مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خواب آلودگی وقوع تصادفات روزانه

خواب آلودگی وقوع تصادفات روزانه

خواب آلودگی وقوع تصادفات روزانه – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۵
کد مقاله
SOC25
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سهم عوامل مربوط به خواب آلودگی در وقوع تصادفات روزانه
نام انگلیسی
The contributions of sleep-related risk factors to diurnal car accidents
تعداد صفحه به فارسی
۳۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
حوادث رانندگی روزانه, عوامل ریسک مرتبط با خواب, خواب آلودگی, حوادث ماشین های تکی, رانندگان جوان
کلمات کلیدی به انگلیسی
Diurnal car accidents, Sleep-related risk factors, Sleepiness, Single-vehicle accidents, Young drivers, Non-urban roads
مرجع به فارسی
آنالیز حوادث و ممانعت از آنها
دپارتمان توسعه و فرآیندهای اجتماعی، دانشگاه ساپینزا، ایتالیا
الزویر
مرجع به انگلیسی
Accident Analysis and Prevention ; Department of Development and Socialization Processes – Sapienza, University of Rome, Italy; Elsevier
کشور
ایتالیا

سهم عوامل مربوط به خواب آلودگی در وقوع تصادفات روزانه

چکیده
این تحقیق سعی در برآورد ویژگیهای کنونی و تعدد عوامل مرتبط با خواب آلودگی در یک نمونه از تصادفات روزانه نموده و همچنین به تحلیل احتمال وقوع بیشتر این عوامل ریسک در تصادفات روزانه شامل حوادث تک نقلیه ای، حوادث ناشی بوجود آمده  ناشی از رانندگان جوان یا تصادفات رخ داده در راه های غیر شهری می پردازد. بر این مبنا، با دویست و پنجاه و سه راننده دچار تصادف، دقیقا پس از وقوع تصادف مصاحبه شده تا قابلیت ارزیابی شرایط خواب آلودگی آنها و شرایط پیش از وقوع تصادف (عوامل مرتبط با خواب آلودگی) مانند خواب کم، تغییر در الگوی خواب، ضعف طولانی مدت، خواب آلودگی شدید و خواب آلودگی روزانه، مشاغل شبانه و بی خوابی، حاصل شود.
حدود %۱۲٫۳ از رانندگان دارای حداقل یک عامل از هفت عامل ارزیابی شده در تحقیق بوده اند که این موضوع موجب تقویت این بحث می شود که شرایط خواب رانندگان حتی در هنگام رانندگی در روز که کمتر دچار فرآیند های تغییرات بیولوژیکی می شوند نیز حائز اهمیت می باشند. همچنین مطابق با فرضیات ارائه شده، عوامل ریسک مرتبط با خواب بیشتر در خودرو های تکی (در برابر خودرو های متعدد) و در بین رانندگان جوان و حوادث رخ داده در راه های غیر شهری نمود یافته اند. به طور خلاصه، عوامل مرتبط با خواب آلودگی بر روی ایمنی راننده در شرایط رانندگی روزانه، مخصوصا هنگامی که تصادف در بین افراد جوان و در راه های غیر شهری، سبب بر جای گذاشتن تاثیر منفی  می شود.

 

کلمات کلیدی: حوادث رانندگی روزانه، عوامل ریسک مرتبط با خواب، خواب آلودگی، حوادث ماشین های تکی، رانندگان جوان

 

خواب آلودگی وقوع تصادفات روزانه

 

۱- مقدمه

در دهه های اخیر، چندین تحقیق اپیدمیولوژیک به این موضوع اشاره کرده اند که خواب آلودگی موجب وقوع %۱ تا %۲۰ از تصادفات مربوط به خودرو شده اند (مانند هورن و رینر، ۱۹۹۵؛ لزنیکی و همکاران، ۱۹۹۸؛ فیلیپ و همکاران، ۲۰۰۱). می توان این مقدار بالای وقوع را مرتبط با تفاوت های موجود در روش ها و در نمونه برداری و سختی اندازه گیری خواب آلودگی و همچنین خطا و انحراف در جمع آوری داده ها دانست (کانر و همکاران، ۲۰۰۱). به طور مثال، همان طور که توسط برخی از محققین مورد اشاره قرار گرفته شده است (مانند گابریانو و همکاران؛ پک و همکاران، ۱۹۹۵؛ ویلیامسون و همکاران، ۲۰۰۱)، تحقیقات متعددی تصادفات خودرو ناشی از خواب آلودگی را به عنوان تنها نوع تصادفاتی در نظر گرفته اند که مسئولین (مانند پلیس) آن را به عنوان تصادفات ناشی از خواب آلودگی با استفاده از ضوابط عوامل مرسوم دیگر به جای شناسایی خواب آلودگی در نظر گرفته اند. این ضوابط می توانند منجر به ناچیز شمردن نقش خواب آلودگی[۱] در تصادفات خودرویی شود، هر چند که ممکن است مسئولین این تصادفات را به علل دیگر مرتبط کنند (مانند گابریانو و همکاران، ۲۰۰۱؛ پک و همکاران، ۱۹۹۵؛ رادان و رادان، ۲۰۰۹).

 

علاوه براین چندین عامل دیگر مخصوصا عوامل مرتبط با نظرسنجی های پیامکی (مانند فیلیپس و سگبرگ،۲۰۱۲؛ سگبرگ ۱۹۹۹؛ استاتس و همکاران، ۲۰۰۳) یا مصاحبه های تلفنی (مانند ساگاسپ و همکاران، ۲۰۱۰) بر مبنای داده های قبلی و گزارش شده بوده و ممکن است موجب ارائه داده هایی نا مطمئن و دارای خطا تحت تاثیر شرایط یادآوری شوند. ممکن است این سوگیری های یادآوری[۲] به طور کلی حتی در تحقیقات کنترل شده تر که طی آن از رانندگان تصادف کرده به مدت ۴۸ ساعت پس از وقوع تصادف مصاحبه به عمل آمده است، محصور نمی باشند (کانر و همکاران، ۲۰۰۲). در نهیات، دیگر مباحث روش شناسی دیگر حاصل از این تحقیقات می توانند منجر به اثرات انتخاب احتمالی مانند نرخ های نسبتا کم پرسشنامه های مرجوعی از نمونه رانندگان در تصادفات خودرویی گشته (مانند فیلیپس و سگبرگ، ۲۰۱۲؛ سگبرگ، ۱۹۹۹) و یا مرتبط با تحقیقات دیگر که در در آنها ممکن است اعضا به ارائه داده های غیر دقیق به دلیل عدم اشتیاق به گزارش مشکلات ناشی از خواب آلودگی در تحقیقات تصادفات خود به دلیل ترس از خسارت ادعای بیمه بپردازند، مرتبط می باشد (هورن و رینر، ۱۹۹۵؛ رینر و هورن، ۱۹۹۸).
 ۱-۱٫ اهداف تحقیق
با توجه به مباحث اخیر، این تحقیق دو هدف را دنبال می کند. اولا، این تحقیق به منظور تحلیل عمیق یک نمونه از تصادفات روزمره خودرویی با ارزیابی وجود و میزان عوامل ریسک مرتبط با خواب آلودگی در هر تصادف ارائه شده است. ثانیا این تحقیق به منظور تحلیل گستره وقوع این عوامل در تصادفات با یک خودرو، در تصادفات رخ داده در راه های غیر شهری و در تصادفات رخ داده توسط افراد جوان ارائه شده است.

خواب آلودگی وقوع تصادفات روزانه

 

۲- روش ها
۲-۱٫ شرکت کنندگان  و راهکارها
این تحقیق ۱۸۵ تصادف روزانه که در طی سال ۲۰۰۶ در ناحیه مرکزی-شرقی ایتالیا رخ داده است مورد بررسی قرار داده است. این تعداد از تصادفات نشان دهنده کل تعداد تصادفاتی می باشد که مطابق با مجموعه ای از ضوابط اعمال شده در طی جمع آوری داده های تصادف خودرو بوده و جزئیات در مورد این ضوابط در بخش های بعد ارائه خواهد شد.
۲-۱-۱٫ ناحیه جغرافیایی مورد بررسی جهت جمع آوری داده ها
این داده ها در منطقه مارش که در ناحیه مرکزی- شرقی ایتالیا واقع شده است، جمع آوری شده اند (شکل ۱ جزئیات جغرافیایی منطقه).
مارش دارای جمعیتی حدود ۱٫۵ میلیون نفر و مساحتی بالغ بر ۹۶۰۰k در مقایسه با جمعیت حدود ۶۰ میلیون و مساحت کلی بالغ بر ۳۰۱۳۰۰ k می باشد.
۲-۳٫ رتبه بندی عوامل ریسک و تحلیل داده ها
برای هر کدام از اندازه گیری های خلاصه شده فوق، ما شاخص / رتبه ۰ و ۱ را به اعضا جهت نشان دادن وجود شرایط ریسک برای تصادفات تخصیص داده ایم. به طور کلی شاخص ۱ به رانندگانی داده می شود که : (۱) دارای میزان خواب کمتر از ۶ ساعت هنگام شب پیش از وقوع تصادف می باشند (خواب کم پیش از تصادف)؛ (۲) دارای تفاوت ۲ ساعته بین عادت خواب شبانه و ساعات خواب آنها در شب قبل از تصادف می باشند (تغییر در میزان خواب پیش از وقوع تصادف)؛ (۳) دارای وضعیت بیداری پیوسته می باشند به این معنی که به مدت بیش از ۱۸ ساعت پیش از وقوع تصادف بیدار مانده اند (بیداری طولانی مدت پیش از تصادف)؛ (۴) دارای نمراتی مساوی یا بیشتر از ۷ در مقیاس خواب آلودگی کارولینسکا می باشند که این موضوع نشان دهنده سطح خواب آلودگی بالا می باشد (خواب آلودگی حاد)؛(۵) نمرات بیش از ۱۰ در مقیاس خواب آلودگی اپورث (خواب آلودگی روزانه)؛ (۶) دارای تغییر شیفت کاری می باشند (تغییر شیفت کاری) و (۷) بر اساس پرسشنامه های سنجش خواب دارای بی خوابی می باشند (بی خوابی).

خواب آلودگی وقوع تصادفات روزانه

 

۳- نتایج
در نمونه ای از ۲۳۵ راننده در نظر گرفته شده در این تحقیق، ۳۱ راننده (یعنی %۱۲٫۳) دارای حداقل یک شاخص از هفت عامل ریسک ارائه شده می باشند. مطابق جدول ۱، توزیع این عوامل ریسک نشان می دهد که %۴۳ از رانندگان دارای تغییر شیفت کاری، %۲٫۴ دارای بیداری طولانی مدت پیش از تصادف و %۲ از رانندگان دارای مقدار خواب کمتر از ۶ ساعت پیش از وقوع تصادف بوده و ۲ ساعت کمتر از مقدار معمول پیش از تصادف خوابیده و دارای مشکلات بی خوابی یا دارای خواب آلودگی مزمن می باشند.
 
 
۳-۱٫ سهم عوامل ریسک در رگرسیون لجیستیک
با توجه به مجموعه اول از رگرسیون های لجیستیک (یعنی برآورد تصادف یک وسیله در برابر چند وسیله)، نتایج به طور کلی نشان می دهند که رانندگانی که حداقل دارای یک عامل ریسک می باشند، ۷ برابر بیشتر در تصادفات با یک خودرو نسبت به تصادفات چند وسیله نقلیه حضور داشته اند (OR=7.16, CI:3.0-17.06. p<0.05). با توجه به سهم عوامل ریسک در برآورد نوع تصادف که در جدول ۲ نیز ارائه شده است، رانندگانی که دارای ساعات بیداری طولانی بوده اند ۴۵ برابر در تصادفات با یک خودرو سهیم بوده اند (OR=46.2 , CI=5.19-412, p<0.05). به طور مشابه رانندگانی که دارای ساعات خواب کم هنگام شب پیش از وقوع تصادف می باشند و یا از خواب آلودگی مزمن (ESS بیشتر از ۱۰) رنج می برند، ۱۲ برابر مقدار معمول در تصادفات با یک خودرو سهیم بوده اند (OR=12.28, CI=1.96-76.79 برای خواب کم و OR=12.5، CI=1.98-78.6 برای خواب آلودگی مزمن). در نهایت مطابق جدول ۲ هر چند که نتایج به اهمیت اماری قابل توجه دست نیافته اند، رانندگانی که دارای مقدار خواب کمتر از معمول پیش از تصادف می باشند و دارای اختلالات بی خوابی بوده و یا دارای تغییر شیفت کاری می باشند، بیشتر در تصادفات با یک وسیله نقلیه نقش داشته اند.

خواب آلودگی وقوع تصادفات روزانه

 

۴- مباحث
مرجع علمی که به بررسی تصادفات مرتبط با خواب آلودگی پرداخته است، به برخی از نظرات مشابه در مورد مشخصات اصلی این نوع از تصادفات دست یافته است. این نوع تصادفات بیشتر به صورت تصادفات یک خودرو بوده و بیشتر در راه های غیر شهری رخ داده و رانندگان آن نیز اغلب جوان ها بوده اند (اکرستت،۲۰۰۰؛ هورن و رینر ۱۹۹۵). همچنین مرجع دیگر به شناسایی عوامل اصلی ریسک مرتبط با تصادفات ناشی از خواب آلودگی پرداخته و از سوی دیگر تحقیقات نیز نشان داده اند که تغییر شیفت کاری، خواب شبانه کمتر از مقدار معمول، بیدار ماندن طولانی یا داشتن مشکلات خواب آلودگی موجب افزایش احتمال وقوع این تصادفات می گردند (کانر و همکاران، ۲۰۰۲؛ کرامی و همکاران، ۲۰۰۸؛ میکاک، ۱۹۹۶؛ سگبرگ، ۱۹۹۹؛ استاتس و همکاران، ۲۰۰۳).
این مرجع به طور کلی بر روی تصادفات رخ داده در شب تمرکز کرده است، در حالی که تحقیق حاضر بر روی سهم خواب آلودگی در تصادفات روزانه مخصوصا در تصادفاتی که دارای مشخصات تصادف ناشی از خواب آلودگی می باشند، متمرکز شده است.

 

هدف اول این تحقیق برآورد وجود و میزان عوامل ریسک مرتبط با خواب آلودگی در یک نمونه از تصادفات روزانه می باشد.
بنابراین، تصادفات روزانه ممکن است دارای ارتباط بیشتری با عوامل مرتبط با خواب آلودگی در میان افراد مسن در مقایسه با رانندگان جوان تر باشند. خوشبختانه در این تحقیق، تعداد کمی از رانندگان مسن اجازه بررسی این موضوع را نداده اند. تحقیقات بیشتر در مورد رانندگان مسن می تواند موجب مشخص شدن این موضوع شود که البته تحلیل گسترده تر تصادفات در این تحقیق نیز حائز اهمیت می باشد.

 

مشکل دیگر مرتبط با اندازه نمونه محدود این است که در برخی از موارد، تحلیل های ما شامل دسته هایی با موارد بسیار کم می باشند. هنگامی که این دسته ها در تحلیل رگرسیون لجیستیک در نظر گرفته شده اند، ممکن است اثرات آنها بیش از مقدار واقعی در نظر گرفته شوند. با این حال از سوی دیگر بایستی توجه داشت که انجام مصاحبه هایی دقیق با رانندگان پس از وقوع تصادف بسیار دشوار می باشد که این موضوع توسط برخی از تحقیقاتی که از این روند استفاده کرده اند، مشاهده شده است.

 

محدودیت دیگر این تحقیق در ارتباط با روند استفاده شده در تحقیق می باشند که طی آن ممکن است سوگیری های یادآوری رانندگان بر کارایی و دقت داده های جمع آوری شده تاثیر بگذارد، هر چند که توجه زیادی به جمع آوری داده ها پس از وقوع تصادف شده است. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که داده های تحقیق ما دارای خطا هایی با توجه به پاسخ های ارائه شده از سوی رانندگان باشد. در نهایت انتخاب روش شناختی ارزیابی عوامل ریسک مرتبط با خواب آلودگی از طریق تقسیم آنها (یعنی وجود یا عدم وجود) سبب محدودیت ارزیابی ارزش پیش بینانه عوامل ریسک می شود و تحقیقات آینده باید با ارزیابی های مرتبط بر مبنای ویژگیهای سنجشی اقدام به تکمیل چنین رویه ای نمایند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.