مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

راحتی پوشاک

راحتی پوشاک

راحتی پوشاک – www.irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

راحتی پوشاک

شماره
۱۱۱
کد مقاله
TXT111
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh.ir
نام فارسی
راحتی پوشاک
نام انگلیسی
Clothing Comfort
تعداد صفحه به فارسی
۷۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۵
کلمات کلیدی به فارسی
راحتی پوشاک
کلمات کلیدی به انگلیسی
Clothing Comfort
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
سال
کشور

 

راحتی پوشاک
۱- ۸ مقدمه
ایجاد تمایز بین دو ویژگی مربوط به راحتی پوشاک امکان پذیر است:
۱- راحتی پوششی ترموفیزیولوژیکی که در ارتباط با ویژگی های انتقال حرارت و رطوبت پوشاک می‌باشد و روشی را بررسی می‌کند که بر مبنای آن پوشاک به حفظ تراز حرارتی بدن، در طی سطوح مختلف فعالیتها، کمک می‌کنند.
۲- راحتی پوشاک حساس به پوست که در ارتباط با تماس مکانیکی الیاف با پوست، نرمی‌آن و قابلیت انعطاف یا خمیدگی درحرکت و عدم خارش و سوزش پوست و عدم چسبیدن به هنگام مرطوب شدن است.
۲-۸٫ راحتی حرارتی
۱-۲-۸٫ تراز حرارتی
بدن انسان سعی می‌نماید تا اقدام به حفظ یک دمای مرکزی ثابت در حدود ۳۷ درجه سانتی گراد نماید. البته مقدار حقیقی ممکن است از شخصی به شخص دیگر اندکی متمایز باشد. اما دمای هر فرد در یک محدوده نسبتا مشخص حفظ می‌شود. در اغلب شرایط آب و هوایی، دمای بدن فراتر از محیط بیرونی می‌باشد، بنابراین لازم است تا از یک منبع داخلی حرارتی استفاده شود تا آنکه تفاضل دمایی بخوبی حفظ گردد. حرارت مورد نیاز از متابولیسم بدن سر چشمه می‌گیرد،که به معنای سوخت و ساز ضروری کالری جهت فراهم آوردن نیرو برای ماهیچه ها و دیگر عمکردهای داخلی بدن می‌باشد. با این وجود، بدن می‌بایست در تراز حرارتی متناسبی حفظ گردد. حرارت متابولیکی ایجاد شده همراه با حرارت دریافتی از منابع خارجی می‌بایست در انطباق با اتلاف حرارت به میزان متساوی از بدن باشد. درصورتی که بده حرارتی و اتلاف گرمایی در حالت بالانس یا تراز نباشند، دمای بدن یا افزایش یا کاهش خواهد یافت و بر این مبنا، منجر به بروز خطرات جدی برای سلامت زندگی انسان ها خواهد شد.

راحتی پوشاک

 

۲-۲-۸ اتلاف گرمایی
چهار مکانیزم وجود دارند که اجازه می‌دهند تا حرارت بدن به محیط اطراف جذب شده تا آنکه تراز حرارتی حفظ و تامین شود. روشی که سبب تقسیم اتلاف گرمایی بین این مکانیزم ها می‌شود وابسته به محیط خارجی است.
۱- رسانایی. در این فرآیند، رویه اتلاف گرمایی از طریق تماس مستقیم با ماده دیگری تکمیل می‌شود. میزان تبادل از طریق تفاضل دمای بین دو ماده و بوسیله میزان رسانای حرارتی آنها تعیین می‌شود. به طور مثال به هنگامی‌که بدن درآب سرد غوطه ور گردید گرمای یا حرارت خود را از دست خواهد داد.
۲- همرفت یا جابجایی و انتقال گرما. این پدیده در حقیقت فرآیندی است که در آن گرما از طریق سیال درحال حرکت (مایع یاگاز) انتقال می‌یابد. بطور مثال، هوا در تماس با بدن از طریق رسانایی گرم شده وسپس بواسطه همرفت از بدن دور می‌شود.
۳- تابش. این پدیده، فرآیند انتقال حرارت بوسیله امواج الکترومغناطیسی می‌باشد. امواج قابلیت حرکت در هوا بدون به بار آوردن حرارت زیاد بدان را خواهند داشت. با این وجود، به هنگامی‌‌که آنها با یک شی برخورد می‌کنند انرژی آنها به میزان زیادی به حرارت تبدیل می‌شود. تابش را می‌توان به میزان زیادی به عنوان مکانیزم اتلاف حرارت نادیده گرفت، چرا که این سیستم کاملا وابسته به دمای یک شی (با تغیر بصورت T4) می‌باشد، بنابراین این مورد را می‌توان به عنوان یک مضمون مهمتر تحت عنوان ابزار حاصل آوردن حرارت از مجموعه های بسیار گرم نظیر خورشید، هیترهای تابشی یا آتش عنوان داشت. تابش حرارتی و جذب بوسیله یک شی هر دو تحت تاثیر رنگ می‌باشند. رنگ سیاه دارای دوخصیصه مهم است که به عنوان بهترین جذب کننده و بهترین تابش دهنده حرارت به شمار می‌آید. درمقابل رنگ سفید وفلزات صیقل داده شده از نظر جذب وتابش ضعیف بوده و اغلب انرژی بازتاب داده می‌شود. عملکرد پوشاک بگونه‌ای‌ است که سبب کاهش اتلاف تابش از طریق کاهش تفاضل های دمایی بین بدن و محیط دقیقا پیرامون شخص می‌شوند و براین مبنا پوشاک به صورت موثر به عنوان یک رسانه محیطی به شمار می‌آیند.
عایق
در صورتی که فردی بتواند براحتی و بدون هیچ پوششی بسر برد، لازم است تا دمای هوا بین ۲۸ الی ۲۹ درجه سانتی گراد باشد. در دمای هوای کمتر از این، بدن حرارت خود را بدون جذب گرما از عایق پوششی، از دست خواهد داد.
در صورتی که بتوان از اتلاف حرارت از طریق فرآیند همرفت ممانعت نمود، هوا به خودی خود دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر رسانایی حرارتی بوده و از نوعی از مقاومت حرارتی برخوردار می‌باشد که تنها به میزان اندکی کمتر از ارزش محیط خلاء خواهد بود. پدیده اتلاف انتقال حرارت یا همرفت بواسطه از دست دادن حرارت بدن در مواجهه با هوا افزایش خواهد یافت. این هوای گرم شده سپس به سرعت جایگزین هوای خنک تر خواهد شد که این جایگزینی یا ازطریق پدیده همرفت طبیعی صورت خواهد گرفت و یا از طریق جریان های هوایی  محقق خواهد شد.
واحد Clo
این یک واحد آمریکایی که به منظور ساده سازی رویه ارائه البسه به اشخاص عادی ارائه وتنظیم شده است. البسه ای که دارای مقاومت حرارتی یک واحد clo می‌باشند، مناسب برای پوشش معمولی داخل ساختمان برای افراد بدون تحرک، نظیر جامه، پیراهن وپوشش های زیر، می‌باشد.
خصیصه ضد باد  Windproofing
هوا متمایل به چسبیدن به سطوح می‌باشد و بر این مبنا یک لایه عایقی را تشکیل می‌دهد. ارزش این مورد می‌تواند تا ۰٫۸۵ clo در سرعت باد ۰٫۱۵m/s ]3[ حتی در یک سطح پوشیده نشده باشد. به همین علت خواهد بود که دمای راحتی برای یک بدن بدون پوشش، دمای پوست می‌باشد. با این وجود، لایه هوایی براحتی بوسیله حرکت هوا توزیع می‌شود. شکل ۱-۸ معرف نزول ارزش عایقی با توجه به افزایش سرعت باد می‌باشد که بر مبنای معادله ذیل خواهد بود:

راحتی پوشاک

 

نفوذ پذیری بخار رطوبت
تعرق یک مکانیزم مهم به شمار می‌آید که بدن ازآن جهت از دست دادن حرارت و به هنگامی‌‌استفاده می‌نماید که دما شروع به افزایش می‌نماید. حرارت جهت تامین حرارت کمون مورد نیاز، به منظور تبخیر رطوبت از سطح پوست، از بدن مرتفع می‌شود. در این جا دو نوع سیستم تعرق وجود دارند:
  1. سیستم غیر محسوس – در این نوع، تعرق یا عرق کردگی به صورت بخار انتقال یافته و به سمت شکاف هوایی بین نخها در پوشاک رانده می‌شود.
الیاف ضد آب با قابلیت تنفس پوست
وجود مشکل کمبود نفوذ پذیری بخار آب در منسوجات ضدآب سبب توسعه پارچه های ضد آب با قابلیت تنفسی شده است. یکی از دیدگاههای مرتبط با تولید چنین پارچه هایی، استفاده از غشاهای متصل به الیاف یا پوشش های روی الیاف می‌باشد که به صورت ضدآب عمل نموده اما قابلیت عبور بخار رطوبت را نیز خواهند داشت. امکان تولید این محصولات وجود دارد چرا که تفاوت زیادی در اندازه بین یک قطره آب و مولکول بخار آب موجود می‌باشد. یک قطره آب دارای اندازه ای در حول و حوش ۱۰۰ میکرومتر می‌باشد، درحالی که یک مولکول بخار آب دارای اندازه ای درحدود ۰٫۰۰۰۴ خواهدبود. بنابر این در صورتی که یک غشا یا الیاف را بتوان بگونه‌ای با توجه به اندازه‌‌های منفافذ بین این دو محدوده تولید نمود، ویژگی های مطلوبی حاصل خواهند آمد.
ویژگی ضد آب شدگی Waterproofing
ویژگی ضدآب نمودن پارچه ها بعنوان یک خصیصه بسیار مهم برای لایه بیرونی سیستم پوشاک که جهت مصارف بیرونی طراحی شده اند بسیار مهم خواهد بود. این ویژگی مخصوصا در فعالیتهایی که در هوای سرد، جهت حفظ عایق هرگونه سیستم پوشاک در مقابل ترشدگی اعمال می‌شود، مهم تلقی می‌گردد. تر شدن پارچه ها سبب پر شدن فضاهای هوایی موجود با آب شده و بنابر این همانگونه که درجدول ۲-۸ نشان داده شده است سبب کاهش ارزش عایقی آنها به میزان قابل توجهی می‌گردد. درصورتی که آب در داخل پوست نفوذ نماید، قابلیت حذف میزان زیادی ازگرما از طریق این مکانیزم وجود خواهد داشت وچنین موردی خود می‌تواند میزان تاثیر تعرق را زیاد نماید.
۳-۲-۸٫ نفوذ پذیری هوا
نفوذ پذیری هوا در یک پارچه این مبحث را تحت پوشش قرار می‌هد که به چه میزان پارچه اجازه عبور هوا را از خود خواهد داد. راحتی یا انسداد حرکت هوایی برای برخی ازمنسوجات از اهمیت زیادی در مبحث کاربردهایی نظیر فیلترهای صنعتی، چادرها، بادبان ها، چترهای نجات، مواد ضد باران یا پوشش‌های بارانی، پارچه های پیراهنی، منسوجات ضد باد و کیسه های هوایی برخوردار می‌باشد.

راحتی پوشاک

 

۴-۲-۸٫ برآورد ضریب رسانایی حرارتی
انتقال حرارت در یک پارچه ازطریق هدایت حرارت به سمت الیاف و هوای به تله افتاده و همچنین ازطریق تابش انجام می‌پذیرد. روش های عملی تست برای رسانایی یا ضریب هدایت حرارتی اقدام به سنجش مجموعه حرارت انتقال یافته از طریق هر دو مکانیزم می‌نمایند. ارزش عایقی یک پارچه از طریق مقاومت حرارتی که به صورت تعاملی با ضریب رسانایی حرارتی (انتقال یا سرایت) عمل می‌نماید، مورد برآورد قرار می‌گیرد و همچنین این مورد به عنوان ضریب تفاضل دمایی بین دو وجه پارچه با توجه به نرخ جریان گرما برحسب مساحت واحد بصورت نرمال به سطوح یا وجوه مربوطه تعریف می‌شود. همانگونه که از این تعریف ملاحظه می‌شود، لازم است تا نرخ جریان حرارتی به سمت یک پارچه مشخص شود تا آنکه قابلیت برآورد مقاومت حرارتی آن وجود داشته باشد.
دستگاه تاگمتر  (سنجش البسه)  Togmeter
تاگمتر [۷] از مشکل اندازه گیری جریان حرارت از طریق قراردادن یک ماده شناخته شده مقاومت حرارتی به صورت سری در کنار مواد تحت آزمایش، جلوگیری می‌کند بگونه ای که جریان حرارت در هر دو ماده یکسان خواهند بود. مقاومت حرارتی پارچه تحت آزمایش را می‌توان بر این مبنا ازطریق مقایسه افت دما در امتداد آن با افت دمای مرتبط با ماده استاندارد مورد سنجش و برآورد قرار داد.
 
ادوات مرتبط (Apparatus)
دستگاه تاگمتر حاوی یک صفحه گرمایی کنترلی ترموستاتیک می‌باشد که با یک لایه تخته عایق که از مقاومت حرارتی متناسبی برخوردار می‌باشد پوشیده شده است. دما در هر دوسطح این سیستم استاندارد مورد سنجش قرار می‌گیرد. دستگاه گرم کن یا هیتر بگونه ای تنظیم می‌گردد که دمای سطح بالایی استاندارد درسطح دمای پوست (۳۱-۳۵ درجه سانتی گراد) تنظیم می‌شود.
مشخص نمودن مقاومت هوا
دستگاه گرم کن و فن روشن شده و به دستگاه اجازه داده می‌شود تا به هنگامی‌که هیچ گونه نمونه‌ای حضور ندارد، به تعادل حرارتی برسد. صفحه بالایی در زیر دستگاه قرار گرفته و از تابش از طریق یک صفحه دارای پوشش فویل ممانعت به عمل آمده تا آنکه بتوان دمای هوا را اندازه گیری نمود. دما می‌بایست به صورت ثابت در هر ترموکوبل برای ۳۰ دقیقه حفظ شود. البته ممکن است جهت حاصل آوردن تعادل زمانی را صرف نماییم. مقاومت حرارتی هوا:
روش صفحه داغ محافظت شده
صفحه داغ محافظت شده [۸] جهت برآورد انتقال حرارتی مورد نظر می‌باشد. این سیستم شامل یک صفحه تست گرمایشی می‌باشد که بوسیله یک حلقه محافظ و یک صفحه زیرین، همانگونه که درشکل ۵-۸ نشان داده شده است، احاطه گردیده است. کلیه این سه صفحات متشکل از عناصر گرمایشی به صورت ساندویچی بین صفحات آلومینیومی‌‌می‌باشند. کلیه این صفحات در دمای ثابت یکسانی در محدوده دمای بدن انسان (۳۳-۳۶درجه سانتیگراد) حفظ  می‌شوند.
۵-۲-۸٫ اندازه گیری میزان نفوذ بخارآب
قابلیت نفوذ بخار آب پارچه به عنوان یک ویژگی مهم برای تولید پوشاکی مد نظر است که برای استفاده در فعالیتهای شدید بدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدن انسان به خودی خود از طریق تعرق و تبخیر در طی فعالیت شدید خنک می‌شود. پوشاک می‌بایست قابلیت حذف این رطوبت را داشته باشند تا آنکه بتوانند راحتی را به ارمغان آورده و سبب کاهش پدیده تخریب عایق حرارتی شوند که بوسیله رویه ایجاد رطوبت به وجود آمده است.
روش بشقابی/ فنجانی Cup method
در استاندارد بریتانیا که در ارتباط با این روش می‌باشد [۹] نمونه تحت آزمایش در داخل دهنه باز یک ظرف که حاوی آب می‌باشد مهر و موم شده و درنهایت نمونه تحت شرایط اتمسفر آزمایشی استاندارد قرار می‌گیرد. پس از گذشت مدت زمان خاصی که جهت برقراری تعادل مورد نیاز خواهد بود، وزن نمودن پیاپی این ظرف مربوطه انجام شده و نرخ انتقال بخار آب در نمونه محاسبه می‌شود.
روش صفحه داغ محافظت شده تعریقی   Sweating guarded hotplate method
یک روش جایگزین برای روش فنجانی استفاده از صفحه ای می‌باشد که با توجه به دمای بدن گرم شده باشد و در آن آب جهت شبیه سازی عرق کردگی موجود نباشد. این روش، در مقایسه با روش فنجانی، بسیار نزدیک تر به شرایط واقعی استفاده می‌باشد، اما در عین حال به رویه تجربی پیچیده تری نیازمند خواهد بود. تعدادی از روشهای دیگر نیز تشریح گردیده اند که از نکته نظر تامین آب پارچه و همچنین سنجش بخار آب در حال عبور از پارچه متفاوت می‌باشند.

راحتی پوشاک

 

۳-۸٫ انتقال رطوبت
 به منظور خشک ماندن فرد پوشنده البسه و در نتیجه راحتی وی، پوشاکی که در طی فعالیتهای شدید استفاده می‌شوند، نظیر البسه ورزشی، می‌بایست قابلیت تحمل عرق کردگی ناشی از چنین فعالیتهایی را داشته باشند. در این جا دو ویژگی البسه مد نظر می‌باشند که در ارتباط با رطوبت هستند. در ابتدا، به هنگامی‌که پوشاکی قابلیت مرتفع نمودن متناسب عرق از سطح پوست، در طی فعالیتهای مختلف، را دارا می‌باشد، فردی که این پوشاک را پوشیده است احساس راحتی خواهد نمود.
۱-۳-۸٫ مرطوب شدگی
جهت آنکه خاصیت مکش انجام پذیرد پارچه‌ها یا الیاف را می‌بایست در ابتدا به وسیله مایع مرطوب نمود. در حقیقت چنین موضوعی در ارتباط با تراز نیروها می‌باشدکه در مبحث مرطوب سازی سطح الیاف که عاملی برای فرآیند مکش بشمار می‌آید، شامل شده است. به هنگامی‌که پارچه ای به وسیله مایعی مرطوب گردید، سطح میانی الیاف – هوای موجود جایگزین یک سطح میانی الیاف- مایع جدید خواهد شد. این نیروها شامل پدیده تعادلی خواهند بود که خود به هنگامی‌وجود خواهد داشت که مایعی در یک زمان در تماس با یک ماده جامد و بخار، بر مبنای معادله ذیل، باشد:
۲-۳-۸٫ قابلیت مکش
در غیاب نیروهای خارجی امر انتقال مایعات در ترکیبات فیبری به واسطه نیروهای مویینه ای که نشات گرفته از خواص مرطوب شدگی سطوح الیاف هستند به شرح فوق اعمال می‌گردند. در صورتی که مایع سبب مرطوب شدگی پارچه نشود، امر مکش رطوبت در داخل ترکیبات فیبری رخ نخواهد داد. در حالت زاویه های تماسی فراتر از۹۰ درجه مایع در یک سیستم مویینه ای در زیر سطح، به جای بالا آمدن فشرده می‌گردد. به منظور آنکه فرآیند مکش به صورت همزمان محقق شود، تراز انرژی می‌بایست به گونه ای باشد که به هنگامی‌که مایع به سمت ماده پیشروی می‌کند انرژی حاصل آید، بنابراین   می‌بایست بزرگتر از  باشد:
۴-۸٫ راحتی عضو حسی
راحتی عضو حسی بدن در این ارتباط می‌باشد که چگونه یک پارچه یا لباس درحالتی که با پوست در تماس می‌باشد و پوشیده شده است می‌تواند باعث برانگیختن احساس راحتی شود. این نکته مشخص شده است که به هنگامی‌که پارچه‌های مختلفی در تماس با پوست باشند، انسانها نمی‌توانند تمایزات مرتبط با ساختار البسه را به خوبی تشخیص دهند وهمچنین تشخیص ریخت وخوش‌قوارگی وهمچنین رویه های تکمیلی منسوجات ممکن است چندان آسان نباشد، اما تمایزات در وضعیت پرمویی یا مویینگی و پوسته شدگی پارچه به راحتی بیشتری قابل تشخیص خواهد بود [۱۴].
۵-۸٫ جذب آب
برخی از منسوجاتی که مصرف نهایی دارند نظیرحوله، دستمال خشک کن ظروف، پارچه های تنظیف، پارچه های کلفت و پرزدار (کهنه) ولایه های ناپایدار نیاز خواهند داشت تا موادی داخل آنها قابلیت جذب آب را داشته باشند. دو وجه از نکته نظر جذب آب وجود دارد: وجه اولی مجموع کلی می‌باشد که قابلیت جذب را بدون توجه به زمان خواهد داشت و وجه دوم سرعت جذب آب می‌باشد. این دو ویژگی الزاما در ارتباط با منسوجات دارای ساختارهای یکسان نمی‌باشند، اما با توجه به نرخهای مختلف جذب آب ممکن است در نهایت قابلیت نگهداری مقادیر یکسان آب را داشته باشند، البته در صورتی که زمان کافی برای آنها جهت رسیدن به حالت تعادل وجود داشته باشد.
۱-۵-۸٫ غوطه وری استاتیک
آزمون غوطه وری استاتیک [۱۶] روشی جهت برآورد مجموع کل آبی می‌باشند که یک پارچه می‌تواند آن را جذب نماید. زمان کافی در این آزمایش برای آنکه پارچه به حالت تعادل در جذب آب برسد تخصیص داده شده است.
۲-۵-۸٫ رطوبت پذیری پارچه ها
این مورد در حقیقت بعنوان آزمایشی [۱۷] برای پارچه‌های حاوی الیاف آبدوست مد نظر است. رطوبت پذیری بصورت زمان برحسب ثانیه فرو رفتن یک قطره آب یا ۵۰% محلول قندی در پارچه تعریف می‌شود. پارچه هایی که زمان مشخصه آنها فراتر از ۲۰۰ ثانیه گردد به عنوان پارچه‌های که مرطوب نمی‌شوند شناخته می‌شوند.
۶-۸٫ دافعه آب
برخی از پارچه هایی که مصارف نهایی دارند، مخصوصا آنهایی که برای مصارف بیرونی به کار گرفته می‌شوند، نیاز خواهند داشت مواد بکار رفته در آنها کم و بیش در برابر نفوذ باران مقاومت داشته باشند. چنین پوشاکی شامل پوشاک بیرونی نظیر بادگیرها، کت های بارانی و اورکت و همچنین پارچه ها یا منسوجات صنعتی نظیر چادر و پارچه های تارپولین می‌باشد. به طور گسترده دو دسته عمده از پارچه هایی که دربرابر نفوذ آب مقاومت می‌نمایند، بر مبنای روش فراوری که در ساخت منسوج استعمال می‌شوند شناخته شده اند.
۱-۶-۸٫ میزان و سنجش اسپری پا پاشش آب
آزمایش سنجش میزان اسپری [۱۸] جزء آن دسته از تست هایی بشمار می‌آید که مشخص کننده پایداری یک منسوج در برابر مرطوب شدگی سطحی می‌باشد، اما این مورد برای نفوذ آب بکار گرفته نخواهدشد. بدینسان، این آزمایش علی الخصوص بر روی رویه های تکمیل پوشاک بارانی به کارگرفته می‌شود. غالبا مواردی وجود دارند که پوشش های ضد آب برای سطوح داخلی یک ماده استعمال می‌شوند و رویه تکمیل دافع آب پس از آن جهت تحت پوشش قرار دادن سطح خارجی منسوج به منظور جلوگیری از جذب آب مورد استفاده قرار می‌گیرد، موردی که در غیر این صورت ممکن است پوشاک دچار آبگرفتگی یا اشباع شوند. در چنین مواردی، این آزمایش بر روی لایه خارجی پوشاک، که در غیراین صورت، به عنوان پوشاک ضد آب شناخته می‌شوند، انجام می‌پذیرد.
۲-۶-۸٫ تست دافعه آب باندسمن (Bundesmann)
هدف از تست باندسمن تولید تاثیر باران شدید بر روی پوشاک در محیط آزمایشگاهی می‌باشد. در آزمایش نشان داده شده در شکل ۱۵-۸، نمونه از طریق تعدادی از نازل های استاندارد که بر فراز پوشاک نصب شده‌اند، در معرض دوش آب قرار می‌گیرد. در طی انجام این پروسه ناحیه پشتی پوشاک نمونه به وسیله یک مکانیسم خاص تحت فرآیند مالشی قرار گرفته تا بدین وسیله تاثیر انحنای بافت یا چروکیدگی، که به هنگام پوشیدن ایجاد می‌شود، شبیه سازی گردد.

راحتی پوشاک

 

۳-۶-۸٫ تست دوش WIRA
سیستم تستر دوش WIRA [19] نیز جهت ایجاد تاثیر بارش شدید بر روی منسوج در محیط آزمایشگاهی طراحی شده است. همانند تست باندسمن، این سیستم نیز جذب آب و میزان نفوذ را اندازه گیری می‌نماید، اما بر مبنای ادعاهای مطرح شده چنین سیستمی ‌دارای مزیتهای خاصی در مقایسه با سیستم تست باندسمن می‌باشد. این مزیتها عبارتند از:
  • این سیستم وابسته به جریان آب از طریق سوراخ های ظریف یا لوله های مویینه ای نخواهدبود.
۴-۶-۸٫ سیستم تستر شبیه سازی باران کردیت (Credit)
این سیستم جهت شبیه سازی باران طبیعی برحسب اندازه قطره وتوزیع آن طراحی شده است. لین آزمایش، پوشاکی را در شرایط شبیه سازی دوش قرار داده و پس از آن زمانی که برای جذب آب به ناحیه پشتی پوشاک مورد نیاز باشد، را ثبت می‌نماید.
۵-۶-۸ . ارتفاع هیدرواستاتیک
آزمایش ارتفاع هیدرواستاتیک [۲۰] بطور اولیه برای تست پوشاکی طراحی شده است که از بافتی نزدیک به هم برخوردار بوده و همچنین دافع آب نیز می‌باشند. این سیستم در حقیقت قابلیت سنجش مقاومت در برابر عبور آب در منسوج را دارا می‌باشد. در این آزمایش، که به صورت نموداری در شکل ۱۷-۸ نشان داده شده است، یک وجه از پوشاک در تماس با آب می‌باشد که خود در معرض افزایش پیوسته فشار خواهد بود تا اینکه رویه نفوذ به پوشاک محقق شود. فشاری که در آن آب در داخل پارچه نفوذ می‌کند یادداشت می‌شود. اندازه جاری نمونه استفاده شده ۱۰۰سانتی متر مربع خواهد بود.

راحتی پوشاک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.