مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سیستم نافذ رایانش فراگیر شناسایی سرویس

سیستم نافذ رایانش فراگیر شناسایی سرویس

سیستم نافذ رایانش فراگیر شناسایی سرویس – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کامپیوتر
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کامپیوتر - ایران ترجمه - irantarjomeh

www.irantarjomeh.com

شماره       
۲۲۱
کد مقاله
COM221
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کتاب سیستم های نافذ و رایانش فراگیر – فصل ۸: شناسایی سرویس
نام انگلیسی
Pervasive Systems and Ubiquitous Computing – Chapter 8: Service discovery
تعداد صفحه به فارسی
۳۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۶
کلمات کلیدی به فارسی
سیستم های نافذ,  رایانش فراگیر, شناسایی سرویس
کلمات کلیدی به انگلیسی
Pervasive Systems, Ubiquitous Computing, Service discovery
مرجع به فارسی
انتشارات ویتپرس
ای. جنکو و اس. سورس
دانشگاه پالرمو، ایتالیا
مرجع به انگلیسی
WIT Press publishes leading books in Science and Technology
کشور
ایتالیا

 

کتاب سیستم های نافذ و رایانش فراگیر

 فصل ۸
شناسایی سرویس
۱- مقدمه
ایجاد یک سیستم فراگیر به معنای فراهم آوردن ابزاره هایی می باشد که قابلیت حاصل آوردن اطلاعات از محیط پیرامونی خود، یعنی محیطی که در آن به فعالیت پرداخته و بر مبنای آن نیازها و تقاضای کلاینت های خود را برآورده می سازند، را خواهند داشت.
کلاینت ها در یک حالت تصادفی در محیط حرکت می نمایند، و برای این کار از ابزاره هایی نظیر PDA ها استفاده می شود، که جهت شناسایی سرویس هایی بکار گرفته می شوند که محیط پیرامونی آنها را در بر گرفته اند. اما هدف ما از “سرویس” دقیقاً چیست؟ یک سرویس در حقیقت به عنوان نوعی فرآیند مدیریتی به شمار می آید که یک فرد می تواند از آن استفاده نماید، یا آنکه یک برنامه یا حتی یک سرویس دیگر از آن بهره جوید. یک سرویس دارای ظرفیت محاسباتی، حافظه، کانال ارتباطاتی، ابزارهای سخت افزاری یا کاربران می باشد [۱].
به طور خلاصه در صورتی که خواسته باشیم دو نوع محتمل از سرویس ها را مشخص سازیم، می توانیم فرآیند چاپ یک سند یا تبدیل یک سند از یک فرمت به فرمت دیگر را در نظر گیریم. جهت فعال سازی ارتباطات آتی بین هویت های مختلف، این امر الزامی خواهد بود که هر کدام از آنها از این موضوع آگاه باشند که در مجاورت خود چه چیزهایی در دسترس هستند، یعنی قابلیت شناسایی هویت های دیگر در مجاورت و تعامل با یکی از آنها با استفاده از هر کدام از سرویس های ارائه شده توسط آن.
قابلیت تفکیک این برنامه را می توان تحت عنوان “شناسایی سرویس” در نظر گرفت. کلیه این موارد را می بایست با توجه به ویژگی های مورد علاقه کلاینت انجام داد، که می توان آنها را به شرح ذیل در نظر داشت: یافتن نزدیکترین ابزاره دارای صف های کوتاهتر و به طور کامل مستقل از موقعیت مربوط به ابزاره [۲].
با این وجود، اجازه دادن به یک کاربر جهت حاصل آوردن مزیت مربوط به این خدمات که به وسیله محیط پیرامونی فراهم آمده است به عنوان یک مسئله آسان که قابلیت حل آن وجود دارد به شمار نخواهد آمد: بر این مبنا ما می بایست مسایلی نظیر موقعیت کاربر (که ممکن است تغییر یابد) یا آبجکت ها و اطلاعات مکان را در نظر داشته باشیم [۳]. ما این مسایل را در پاراگراف های متعاقب مورد بحث قرار خواهیم داد و تدریجاً قطعات مرتبط را در کنار یکدیگر قرار داده تا از این طریق قابلیت ایجاد یک سیستمی را داشته باشیم که بر مبنای آن توان شناسایی یک سرویس به وجود خواهد آمد.

 

سیستم نافذ رایانش فراگیر شناسایی سرویس

 

۱ـ۱٫ انتقال داده ها در سیستم های فراگیر
این پاراگراف تکنیک های بکار گرفته شده جهت انتقال داده ها در محیط های توزیعی برای رایانش فراگیر را تشریح می نماید. چنین تعاملی نقش مهمی را برای ابزاره های فراگیر به عهده دارد: پتانسیل کاهش یافته کامپیوتر شخصی بر مبنای تعامل بین آنها متوازن می گردد. توجه شود که این نقطه آخری را می توان برای سیستم فراگیر به عنوان یک ویژگی کلی و یک فرآیند ناگزیر تلقی نمود. ابزاره های فراگیر در بین خود یک سری از اطلاعات خاص را مبادله نموده و چنین تبادلی خود منوط به کیفیت سرویس فراهم آمده به وسیله سیستم می باشد. بر  این مبنا اطلاعات می بایست قابل پردازش، مسیریابی و مبادله باشد و  این مبادله می بایست تا حد کفایت با سرعت لازم صورت گیرد (هر گره دارای داده های مورد نیاز به وسیله تعدادی از گره های دیگر می باشد). چنین هدفی را می توان از طریق بررسی این حقیقت حاصل آورد که هر گره سیستم فراگیر در حقیقت یک کامپیوتر به شمار می آید اما خود بر مبنای ساختار تحمیلی دارای محدودیت هایی خواهد بود. به طور خلاصه، از آنجایی که وظایف گره فراگیر چندان پیچیده نیست، قابلیت فراهم آوردن منابع مکفی وجود خواهد داشت، حتی در صورتی که چنین موردی را نتوان به عنوان یک ویژگی ممتاز در نظر گرفت، لازم است تا قابلیت بررسی هدف (یا اهداف مختلف که دنبال کننده ویژگی های مربوطه می باشد را داشته باشیم) [۴].
۱ـ۲٫ اهداف
مشکل اصلی در انتقال داده های فنی در یک محیط فراگیر مشخص سازی یک برنامه کارآمد (زمانبندی) جهت تعیین ترتیبی می باشد که بر مبنای آن قابلیت برآورده سازی داده های ضروری بر حسب زمان مقتضی به وجود می آید. تاکنون، یکی از گسترده ترین خط مشی های استفاده شده در این زمینه بر مبنای الگوریتم RxW مشخص شده است. این الگوریتم برای هر یک از داده ها اقدام به محاسبه آبجکت درخواستی گره را خواهد نمود که در حقیقت به عنوان محصول کامپیوتر ـ کاربران (R) تلقی می گردد که چنین مواردی را با توجه به حداکثر زمان مجاز انتظار (W)، و با توجه به زمان استفاده شده از اولین مورد درخواست اطلاعات، مشخص می سازد. یک سیستم بر مبنای خط مشی RxW متعاقباً قابلیت ارسال داده ها به صورت یک مجموعه مشخص را خواهد داشت که می توان در این زمینه به دو دلیل اشاره داشت: به واسطه ضرورت کاملاً بالا (مقدار R بالا) یا به واسطه آنکه برخی از گره ها اقدام به درخواست داده های مرتبط برای یک مدت طولانی نموده اند. چنین الگوریتمی قابلیت پاسخگویی در یک حالت متوازن را خواهد داشت که بر مبنای تقاضاهای گسترده ویژگی های خاص (درخواست های داغ) به شمار آمده و همچنین بر حسب مؤلفه های دیگر (فراخوانی های سرد) می باشد. الگوریتم های پیشنهادی دیگر نیز جزء برنامه های کاربردی معتبر برای محیط های مشخص شده به شمار آمده که بر مبنای ویژگی های کاربردی با اندازه متغیر مرتبط با ضروریت داده ها توصیف می گردند، نظیر الگوریتم MAX، که به وسیله Acharya و Muthukrishnan ارائه شده است، که مشخصه آن در ابتدا مرتفع سازی تقاضاها برای داده های بزرگتر است [۵].
در نهایت، ما در این بخش این حقیقت را مطرح می سازیم که ضروریت فزاینده کاهش زمان پاسخ گره که خود نیازمند اطلاعات می باشد سبب گردیده است تا قابلیت استفاده از مؤلفه های خاص نظیر سیستم های کشینگ به وجود آید تا از این طریق بتوان نسبت به شتاب بخشیدن فرآیند تأمین داده ها اقدام کرد. در نتیجه، مشکل پیاده سازی الگوریتم ها که خود از ارائه چنین سخت افزارهایی پشتیبانی می نمایند همچنان به عنوان یک ویژگی کلی مطرح می باشد.
۱ـ۳٫ مدل سرور گره فراگیر
رایانش فراگیر، همانگونه که ذکر شد، سبب پیشبرد و توسعه الگوریتم ها در ارتباط با فرآیند زمانبندی شده است. کلیه گره های فراگیر در نظر می گیرند که داده ها مورد نیاز و ارسالی به سرعت در اختیار فرستنده قرار می گیرند. این رمز سبب نادیده گرفتن این حقیقت می شود که داده های درخواستی را می بایست از انباره های داده های ثانویه حاصل آورد و متعاقباً آنها را به گره های دیگر ارسال داشت. با این وجود، ما در نظر می گیریم که این داده ها به طور مستقیم برای گره ای که آنها را درخواست نموده است در دسترس می باشد.

سیستم نافذ رایانش فراگیر شناسایی سرویس

 

۲- الگوریتم های زمانبندی دیسک و سرور
الگوریتم های زمانبندی که بر مبنای آن سرور قابلیت تصمیم گیری بر مبنای ترتیبی را خواهد داشت که بر اساس آن قابلیت ارضای داده های درخواستی به وجود می آید به وسیله الگوریتم RxW حاصل می شوند [۶]. این مورد جهت ارضای نیازهای خاص ارسال داده ها در محیط های فراگیر، حتی با توجه به برخی از گوناگونی ها، مناسب تلقی می شود.
با رجوع به یک حافظه نوع دیسک، ما الگوریتم C-LOOK را در نظر می گیریم، که قابلیت جمع آوری مجموعه ای از  داده های ارائه شده در ترتیب صعودی با توجه به موقعیت آنها در دیسک استوانه ای را خواهد داشت (یعنی در حول و حوش شعاع مختصاتی).
هد دیسک کار خود را از بخش داخلی دیسک آغاز می نماید. جهت ارضای درخواست های مرتبط با داده ها در بخش داخلی، الگوریتم مربوطه اقدام به جستجوی درخواست های داده در غالب بخش های خارجی دیسک نموده و متعاقباً چنین چرخه ای مجدداً آغاز می شود. (این تکنیک در بردارنده این حقیقت است که زمان نهفتگی دورانی کمتر از زمان مربوط به موقعیت مرتبط به شمار می آید: حرکت های شعاعی در حقیقت با توجه به تکنیک تشریح شده کاهش خواهند یافت).
 
۲ـ۱٫ الگوریتم ADoRe
اولین الگوریتمی که ما اقدام به ارائه آن می نماییم ADoRe (دیسک فعال مورد تقاضا) می باشد،که اقدام به ترکیب و تأمین الگوریتم RxW با الگوریتم زمانبندی C-LOOK برای دیسک نموده است [۸]. الگوریتم ساده RxW قابلیت برآورده سازی درخواست ها در زمینه تبادل داده ها در یک محیط فراگیر را نخواهد داشت: این الگوریتم را می بایست به دفعات مختلف اجرا نمود چرا که درخواست های متعددی در صف در ناحیه ورودی به سرور وجود دارند.
در صورتی که ما در نظر بگیریم که بخش دامنه متشکل از n المان می باشد، الگوریتم RxW به طور اولیه n محصول RxW متناظر با درخواست ها را در نظر گرفته و متعاقباً اقدام به انتخاب موردی می نماید که دارای بالاترین ارزش می باشد. در این نقطه، داده های متناظر با درخواست انتخابی در حافظه جستجو شده و به کاربرانی که آنها را درخواست نموده اند ارسال می شود. در نتیجه، n−۱ برنامه کاربردی در صف قرار گرفته اند: چنین موردی منجر به اجرای جدید الگوریتم شده، به گونه ای که چنین درخواستی به n−۲ المان کاهش یافته و چنین موردی آنقدر ادامه می یابد تا آنکه داده های درخواستی تکمیل شوند. پذیرش و کاربرد چنین تکنیکی میسر نخواهد بود، چرا که این فرآیند نیازمند کاربرد فزاینده پردازنده سرور می باشد. بر  این مبنا متعاقباً این حقیقت را در نظر می گیریم که صف به صورت استاتیک نمی باشد، بلکه در مقابل دینامیک است، بدان معنا که اندازه صف در خلال زمان تغییر می یابد: در صورتی که ضروریات به طور اولیه تا n−۱ کاهش یابد، می توان موارد دیگری را برای آن در نظر گرفت و در نهایت صف را حتی تا یک اندازه بزرگتر از میزان اولیه ارتقاء داد. صرف نظر از توان محاسباتی پردازنده، این الگوریتم منجر به اتلاف وقت گردیده، که در نتیجه قابلیت پیاده سازی در یک سیستم فراگیر را نخواهد داشت.

سیستم نافذ رایانش فراگیر شناسایی سرویس

 

۲ـ۲٫ الگوریتم فلش
عملکرد خوب الگوریتم ADoRe به واسطه بهره گیری بالا از دیسک و بهینه سازی برنامه زمانبندی صف انتظار سرور می باشد.
ایده کلیدی برای توسعه FLUSH به حداکثررسانی کاربرد مناسب دیسک می باشد. با وجود آنکه FLUSH غالباً از C-LOOK به عنوان الگوریتم زمانبندی دیسک استفاده می نماید، درخواست های کاربر به گره سرور را به صورت مختلفی مدیریت میکند. هر زمان که دیسک کار خود را در ارتباط با یک درخواست واحد به  انتها می رساند، کلیه داده های دیگر که هم اکنون در صف گره سرور قرار دارند مسیر خود در امتداد سیستم دیسک را طی نموده و در صف مربوطه جای می گیرند، و از این طریق به عنوان موضوع تحت پردازش الگوریتم C-LOOK واقع می شوند. بر این مبنا، FLUSH الزاماً اقدام به بکارگیری از الگوریتم های زمانبندی برای صف ورودی سرور نمی نماید. نتیجه نهایی شکل گیری صف های دراز در ورودی دیسک خواهد بود (آنچه تحت عنوان لیست های اسکن خوانده می شود): الگوریتم C-LOOK قابلیت بهینه سازی جستجوی داده بر روی دیسک را خواهد داشت. در حقیقت، این الگوریتم هم اکنون دارای ویژگی های مربوط به کلیه داده ها می باشد، یعنی داده هایی که می بایست بر روی دیسک جستجو شوند، و صرفاً از نگرش جزئی آنها برخوردار نخواهد بود.
۲ـ۳٫ الگوریتم OWeiST
این الگوریتم (زمان سرویس وزن دار بهینه) متفاوت از الگوریتم قبلی می باشد چرا که می توان آن را در رده دسته بندی های الگوریتم هایی قرار داد که ویژگی های ترکیبی را دارا می باشد [۸]. آنها اقدام به ترکیب اطلاعاتی می نمایند که در دسترس سرور و دیسک قرار دارد، و بر این مبنا قابلیت ایجاد یک معیار واحد زمانبندی را خواهند داشت. انگیزه آشکار جهت بررسی این الگوریتم ها تعیین این موضوع خواهد بود که آیا معیار واحد زمانبندی می تواند منجر به عملکرد بالاتری در مقایسه با مکانیزم هایی شود که به سادگی اقدام به ترکیب الگوریتم های مجزا برای زمانبندی دیسک و گره سرور می نمایند یا خیر. این الگوریتم سعی در ارتقاء عملکرد فرآیند انتخاب با استفاده از اطلاعات حاصله از سرور صف و دیسک می نماید. همانگونه که مشاهده خواهیم نمود، داده های جستجو بر روی دیسک متفاوت از C-LOOK تلقی شده و به عنوان یک ویژگی مفید در ارتباط با درخواست های گروه های مرتبط به شمار خواهد آمد. حال اجازه دهید تا فرض نماییم که دارای تعدادی از درخواست های صف بندی شده در سرور می باشیم، و K به عنوان ثابت عدد طبیعی به شمار آمده و قابلیت توصیف گره فراگیر را خواهد داشت.
۲ـ۴٫ الگوریتم RxW/S
الگوریتم RxW/S همچنین متعلق به رده بندی ترکیبی می باشد. این الگوریتم بسیار ساده تر از الگوریتم قبلی است. با توجه به صف خاص درخواست های وارده به سرور، برای هر المان مرتبط با آن، چنین موردی قابلیت ارزیابی مقدار زمان مورد انتظار W، مقدار تعداد کاربران (گره ها) لینک شده به درخواست “i” و Sstart زمان را خواهد داشت، یعنی زمان مورد نیاز جهت قرار دادن هد دیسک بر روی آبجکت درخواست شده، آغاز شده از موقعیت مجموعه آخر داده های مرتبط با درخواست تکمیل شده نهایی. مقدار RxW/Sstart، i متعاقباً برای هر درخواست در صف محاسبه می شود. در بین این موارد، اولین موردی که می بایست ارضا گردد در حقیقت موردی می باشد که برای آن محصول فوق الذکر به حداکثر رسیده است. این الگوریتم برخی از ویژگی های الگوریتم RxW را در بردارد، در عین حال ویژگی های فیزیکی و زمان مرتبط با حاصل آوردن منابع از حافظه ثانویه را نیز به حساب می آورد. این الگوریتم را می توان به عنوان یک الگوریتم تک مرحله ای در نظر گرفت: این فرآیند در هر زمانی که یک درخواست تکمیل می شود اعمال خواهد شد (یعنی اطلاعات درخواستی از دیسک حاصل آمده و متعاقباً ارسال خواهد شد). در این الگوریتم هیچ گونه گروه بندی درخواست ها وجود ندارد، چرا که هر درخواست به صورت واحد حاصل خواهد شد [۷].
۲ـ۵٫ حافظه نهان در یک گره سرور
حافظه نهان چیزی به جز حافظه بسیار کوچکتر از نظر اندازه در مقایسه با یک ابزاره ذخیره سازی انبوه نمی باشد، اما در عین حال این حافظه بسیار سریعتر است: زمان دسترسی آن به طور قابل توجهی کمتر از دیسک می باشد. ایده اصلی کاربرد حافظه نهان جهت ذخیره سازی داده های اخیراً حاصله و یا داده های مکرراً استفاده شده است مد نظر است تا از این طریق قابلیت شتاب بخشی درخواست های کاربران به وجود آید. بر این مبنا اجازه دهید تا مشاهده نماییم که چگونه قابلیت تغییر ویژگی های الگوریتم های بررسی شده قبلی وجود دارد، آن هم به هنگامی که فراگیری گره سرور شامل حافظه نهان نیز می گردد. علی الخصوص، الگوریتم های مرتبط با مدیریت حافظه نهان را می بایست به حساب آورد. خط مشی های زمانبندی تحت بررسی شامل کاربرد ترکیبی الگوریتم ها برای زمانبندی نظیر موارد کمتر استفاده شده اخیر (LRU) و موارد دارای تکرار کمتر (LFU) می باشند، که در عین حال به عنوان ویژگی های کارآمد و ساده تلقی می شوند. استفاده ترکیبی از این دو تکنیک کارآمدتر از کاربرد هر یک از آنها به صورت تکی می باشد. به علاوه چنین موردی از مزیت بیشتری در مقایسه با الگوریتم های مدیریت حافظه نهان دیگر (نظیر LRU-K) برخوردار است.

سیستم نافذ رایانش فراگیر شناسایی سرویس

 

۲ـ۶٫ الگوریتم LF-LRU
این الگوریتم از یک بافر حافظه نهان با یک ظرفیت مشخص شده بر حسب ذخیره سازی مجموعه های اطلاعاتی استفاده می نماید. این الگوریتم با استفاده از دو لیست ترتیبی یا سفارشی کار می کند: یک لیست LRU و یک لیست LFU. داده های ورودی به بافر به صورت مقطعی در رأس لیست LRU قرار می گیرند. برای هر مجموعه داده که وارد بافر می شود، الگوریتم مربوطه اقدام به شمارش تعداد مراجع خواهد نمود (در اینجا مرجع به معنای درخواست داده ها از یک یا چند کاربر است) و این فرآیند به هنگامی رخ می دهد که داده ها در داخل بافر هستند. با توجه به درخواست مجموعه خاصی از داده ها، الگوریتم مربوطه در ابتدا کنترل می نماید که داده های درخواستی قبلاً در حافظه نهان وجود دارند یا خیر. در صورت وجود، شمار مرجع برای آن مجموعه افزایش یافته و داده از موقعیت جاری آن در لیست LRU، در رأس آن، انتقال می یابد. در صورتی که داده در حافظه نهان نباشد، در داخل دیسک جستجو گردیده و متعاقباً در بخش فوقانی لیست LRU قرار می گیرد و شمارش مرجع نیز به ۱ تخصیص می یابد. لیست LFU یک لیست مرتب شده متشکل از کلیه داده ها در حافظه نهان می باشد که به صورت کاهشی برای شمارش مقادیر مرجع آرایش یافته است.
۲ـ۷٫ الگوریتم LRU-K
این الگوریتم را می توان به عنوان یک ویژگی تکاملی  از الگوریتم LRU دانست. الگوریتم LRU، همانگونه که قبلاً ذکر شده اقدام به حذف داده هایی از لیست مراجع اخیرتری می نماید که برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگرفته اند. الگوریتم LRU-K قابلیت شمارش درخواست های ارسالی به سرور در ارتباط با n تعداد طبیعی شاخص زمانی به هنگام ارائه درخواست را خواهد داشت (اول درخواست به وسیله سرور دریافت شده که عدد ۱ به آن تخصیص می یابد، دومین مورد شامل عدد ۲ و مورد سوم عدد ۳ می باشد و این ترتیب ادامه می یابد). در چنین نقطه ای، حال اجازه دهید تا در نظر گیریم که در یک وهله زمانی خاص t، درخواست های r1, r2, …, rh ارائه شده اند، و همچنین q به عنوان مجموعه ژنریک داده های موجود در بین مجموعه های m ارائه شده در حافظه به شمار آید.
بر این مبنا ما اقدام به تعریف فاصله ـ K Dt(q,K)، در ارتباط با مجموعه q در زمان t، به عنوان تعداد مراحل اجرایی “رو به عقب”، نموده ایم که بر مبنای آن قابلیت حذف تعداد n، آغاز شده از h تا K، که متشکل از اخیرترین مجموعه q هستند را خواهیم داشت. به طور مثال، در صورتی که ۱۰۰ مورد درخواست r1, r2, …, r100 در وهله t حاصل شود، حال در نظر است که درخواست های r7، r9، r17، r22، r36، r74، r78 را و r7 در ارتباط با مجموعه q و همچنین K=5 نیز در نظر گرفته شوند، متعاقباً (با شروع h = 100) فاصله ـ K Dt(q,5) برابر با ۱۰۰ ـ ۲۲ خواهد بود و بر این مبنا قابلیت حاصل آوردن اولین پنج مورد درخواست برای مجموعه q به وجود می آید و با توجه به آن ما می بایست اقدام به اجرای ۱۰۰ ـ ۲۲ مرحله رو به عقب و انجام فرآیند مرتبط با توجه به شاخص n نماییم. در صورتی که پنج درخواست مجموعه q هنوز اعمال نشده باشند، فاصله ـ K آن به صورت نامحدود قلمداد خواهد شد.
۲ـ۸٫ ملاحظات مربوط به کاربرد یک کانال انتقال با سرعت محدود
سرعت کانال انتقال در ارتباط با گره کاربر به گره سرور نقش مهمی را در زمینه عملکرد تبادل اطلاعات به عهده دارد. جزء اصلی مورد نظر در این زمینه، در صورتی که کانال دارای سرعت محدود انتشار باشد، داده های ارسالی به فرستنده گره سرور فوراً به کلاینت هایی که آنها را درخواست نموده اند ارسال نمی شوند، که دلیل آن را می توان “کندی” کانال ارسال دانست. بدین روش، صف هایی که در انتظار ارسال به کاربران هستند در ورودی سیستم انتقال دهنده به سر می برند. این صف ها سبب کاهش پاسخ سرور شده و بر روی رفتار کلی آن تأثیرگذار هستند.

سیستم نافذ رایانش فراگیر شناسایی سرویس

 

۳- آگاهی ـ محتوایی
ما توجه خود را بر روی مسایلی جلب نموده ایم که می تواند سبب شناسایی یک سرویس شوند، و با توجه به این موضوع مشکل تشخیص کاربران یا دانش محیطی بر مبنای ابزاره های فراگیر مطرح می شود. کلیه این موارد تشکیل دهنده محتویاتی می باشند که در عین آنکه ظرفیت ابزاره ها جهت تعامل در یک حالت خاص و با توجه به یک موقعیت خاص مدنظر خواهد بود، داشتن  اطلاعات در زمینه محیطی که آنها کار می کنند نیز به عنوان یک ویژگی مهم تحت عنوان مؤلفه آگاهی از محتوا به شمار می آید.
۳ـ۱٫ آگاهی از محتوا چیست؟
عبارت محتوا جهت مشخص سازی مجموعه ای از اطلاعاتی بکار گرفته می شود که مشخص کننده حالت، و موقعیتی می باشد که در آن یک هویت وجود دارد، و آن هویت در حقیقت یک شخص یا یک آبجکت و یا حتی یک مکان تلقی می شود که می توان آن را در این زمینه به حساب آورد [۹ـ ۱۱]. در صورتی که، به طور مثال، یک پروژه برای راهنمای توریست در نظر گرفته شود، چنین محتوایی شامل کلیه اطلاعات در خصوص موقعیت آن و مکان هایی که توریست ها خواستار بازدید از آنها هستند، ترجیحات شخصی آنها و غیره می باشد، بنابراین محتوا نه تنها به عنوان مجموعه ای از اطلاعات خالص فیزیکی به شمار می آید، بلکه در بردارنده اطلاعات شخصی، ترجیحات، دانش و تعاملات قبلی آنها با سیستم نیز خواهد بود، که می توان آن را تحت عنوان محتویات مرتبط قلمداد کرد.
۳ـ۲٫ سیستم های کاربردی محتمل
تئوری درک محتوا سبب گشایش راهکاری برای توسعه اقتصادی و طراحی پروژه های بسیاری [۱۲، ۱۳] بر مبنای کاربرد ابزاره های دستی می شود، و بر این مبنا پروتوتایپ آنها را می بایست به صورت ایده آل با توجه به انجام یک رویه پالایشی حاصل آورد تا از این طریق قابلیت تعامل کاربران با استفاده از قلم های خاص و یا حتی با استفاده از انگشتان به وجود آمده یا توان دسترسی به ابزاره های حافظه فیزیکی مسیر یک سی دی و همچنین منابع دوردست از طریق وب فراهم آید تا بدین وسیله قابلیت برقراری ارتباطات آسان با ابزارهای دیگر، همراه با رابط ها و سیستم های ویدیویی، ورودی ها و خروجی های صوتی و موارد مرتبط بر مبنای سیستم های شناسایی صحبت یا دوربین های مرتبط فراهم شود که سبب تعامل مؤلفه های مختلف و حتی حرکات کاربران و شناسایی آنها و آبجکت ها و سنبل های محیطی مرتبط خواهد شد. سیستم های کاربردی نظیر ابزاره ها [۱۱، ۱۴، ۱۵] گونه های متفاوتی را در بردارند و بنابراین نیاز فزاینده ای در این زمینه احساس می شود که چنین سیستم هایی می بایست دارای اطلاعات و دانش محتوا در ارتباط با کاربران و مشخصه های مرتبط باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.