مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۸
کد مقاله
WOD18
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن
نام انگلیسی
Dry Kiln Protective and Maintaining Systems
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۵
کلمات کلیدی به فارسی
سیستم های محافظتی،  نگهداری،
کوره خشک کن
کلمات کلیدی به انگلیسی
Dry Kiln, Protective,  Maintaining, Systems
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن

واگن های مخصوص کوره
بررسی مکرر و نگهداری مناسب واگنهای کوره می‌تواند باعث کاهش مدت از کار افتادگی وهمچنین حوادث مرتبط با آن شود. روغن‌کاری مناسب کمک می‌کند تا عمر واگنها افزایش یابد. رویه‌های نگهداری پیشنهاد شده بشرح ذیل می‌باشد:
 • قالبها، محورها و یاطاقانهای واگنهای آسیب دیده را تعمیر یا تعویض نمائید.
 • پیچها و میخ‌پرچها را در قالبهای مربوط بخود سفت نمائید.
 • فلز آسیب دیده یا پشتیبانها یا تکیه‌گاههای متقاطع چوبی آسیب دیده را تعمیر یا جایگزین نمائید.
 • به تعداد مورد نیاز از واگنها استفاده نموده بگونه‌ای که هیچ از واگنها متحمل وزن اضافه‌ای بیش از حد توانایی خود نشوند.

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن

 

 استفاده از پوششهای محافظتی 
از آنجائیکه فلزات آهنی در کوره زنگ زدگی می‌یابند، بررسی مداوم قسمتهای فلزی ضروری است. با استفاده از رنگ محافظتی مناسب نسبت به زدودن ضایعات ببار آمده اقدام کنید. چنین رنگی را می‌توان از سازندگان ادوات کوره تهیه نمود (درصورتی که سازندگان این ادوات خود اینگونه رنگها را تولید نمی‌کنند، قادر به راهنمایی شما جهت تهیه رنگ از سازندگان خواهند بود). مناطقی که معمولا در معرض خوردگی قرار دارند عبارتند از: اطراف دربها، بخشهای پایینی ستونهای پشتیبان، ۱۶ الی ۲۴ اینچ،   (تیرهای نوع H یا I) در کوره‌‌های ساخته شده آلومینیومی، هر موقعیتی که یک ستون فولادی یا تیر به ناحیه کف کوره متصل شده باشد و یا در امتداد آن وجود داشته باشد و یا هر محل دیگری که در آن پدیده انقباض برای مدت زمان طولانی روی دهد. رنگ یا پوشش مخصوص مقاوم در برابر گرما و رطوبت برای داخل کوره‌های بتنی لازم بوده تا از این طریق از مصالح سیمانی در برابر رطوبت و انقباض محافظت شده و همچنین باعث کاهش انتقال گرما و بخار شود. از کاربرد مواد رنگی محافظت کننده در نواحی خارجی کوره‌های بتنی امتناع شود، چرا که باعث گیر انداختن رطوبت در لایه‌های میانی شده و موجب تسریع در زوال و تخریب ساختمان کوره می‌شود.
 
 مراقبت و نگهداری اطراف کوره‌ها
مراقبت مناسب در اطراف کوره‌ها بعنوان یک امر لازم و ضروری مطرح بوده و با تمیز نگه‌داشتن ادوات، اتاق کنترل و نواحی مجاور می‌توان از بروز آسیب دیدگی، خارج شدن از خط واگنهای کوره و آتش‌سوزی جلوگیری نموده و یا آنها را بحداقل رساند. موارد مدنظر برای تحصیل وضعیتی مناسب از نظر تمیزی و مراقبت از سیستمها بشرح ذیل می‌باشد:
 • بسرعت چوب‌دستکهای بیروا افتاده از بارها را جمع‌آوری نموده و آنها را در محل مناسب نگهداری چوب دستکها قرار دهید.
 • الواری که از بارها افتاده است را جمع نموده و مجددا آنها را بر روی کپه بار قرار داده و یا آنکه آنها را به منطقه ذخیره الوار برگردانید.
 • گرد و خاکها و دیگر خاشاکی که بر سقف کوره یا درون آن نشسته است را تمیز نمائید.
 • همیشه کوره را عاری از هرگونه گرد و خاک و مواد اضافه نگهداری کنید.

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن

 

تشخیص مشکل در مراقبت و بکارگیری کوره
به منظور یاری رسانی به اپراتور کوره در تشخیص سریع علل داشتن یک روال ضعیف خشک سازی الوار، منبع مشکلات معمول در این بخش ذکر می‌گردد.
در صورتی که دمای مرطوب به حد مطلوب خود در یک مقطع زمانی منطقی نرسد، یکی از مشکلات زیر ممکن است روی داده باشد:
 • فشار بخار بسیار کم است.
 • انتقال دمایی ناکافی است.
 • کویل گرمایش دچار آسیب دیدگی، نشتی آب، انسداد هوایی یا قطعی شده است.
 • دریچه‌های دستی در قسمت تامین بخار یا خطوط زهکشی بسته شده و یا نیمه باز می‌باشند.

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن

در صورتی که بالا رفتن دمای خشک فراتر از نقطه تعیین شده تداوم داشته باشد، یکی از علل زیر ممکن است روی داده باشد:
 • سوپاپ اتوماتیک موتور نشتی دارد.
 • سوپاپ موتور باز مانده است.
 • گرما از کوره مجاور و از طریق جداره‌های عمومی انتقال می‌یابد.
 • گرمای بدست آمده از اسپری بخار زیاد است (شیوع بیشتر در تنزل دمای مرطوب یا به هنگام انجام روال بهین‌سازی یا شرطی سازی برنامه کوره).

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن

 

در صورتی که دمای مرطوب در مدت زمان منطقی نتواند به نقطه مد نظر تعیین شده خود دست یابد، دلیل این امر ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
 • بخار ناکافی در خط اسپری وارد شده است چرا که:
الف- تامین بخار به سیستم اسپری کننده ناکافی می‌باشد.
ب- سوپاپ اتوماتیک موتور باز نمی‌شود.
در صورتی که بالا رفتن دمای مرطوب فراتر از نقطه تعیین شده تداوم داشته باشد، یکی از علل زیر ممکن است روی داده باشد:
 • سوپاپ موتور بر روی خط اسپری بخار نشتی دارد.
 • سوپاپ موتور بر روی خط اسپری بخار باز مانده است.
 • آب بر روی سطح کف کوره مانده است.
در صورتی که الوار بصورت یکنواخت خشک نشوند و یا آنکه از تنزل رتبه زیادی در ارتباط با نواحی گرم یا سرد در داخل کوره رنج می‌برند، موارد زیر می‌تواند از عمده دلایل مرتبط باشد:
 • نواحی گرم ممکن است بواسطه یکی از علل زیر بوجود آیند:
الف- سرعت وزش هوا بیشتر از حد میانگین در امتداد کویلهای گرمایشی، بواسطه کپه‌سازی نادرست و بهره‌گیری ناکافی از پانلهای کنترلی.
ب- نشت دمایی از طریق جداره آسیب دیده کوره‌ها، یا
ج- نشتی در کویلهای گرمایشی.
 • نواحی سرد ممکن است بواسطه یکی از علل زیر بوجود آیند:

 

سیستم های محافظتی و نگهداری کوره خشک کن

ضمیمه – لیست کنترلی بررسی کوره
(به هنگامی که نگهداری یا جایگزینی مد نظر می‌باشد، شماره کوره را مشخص کنید.)
الف-  ساختمان کوره
 • دربها و چنگکهای درب، شرایط جاری:
آیا چنگکهای درب بخوبی عمل می‌کنند: ————————-
آیا دربهای بخوبی چفت می‌شوند: ——————————
آیا گسکت یا درزگیرهای درب بخوبی درب را تحت پوشش قرار داده‌اند: —
برای نگهدای و جایگزینی چه مواردی پیشنها می‌شود: —————-
 • دیوارها و جداره‌ها، شرایط جاری:
آیا پوشش محافظتی کافی است (کوره‌های آجری): ——————
آیا ترکها و سوراخها گرفته شده ‌اند : —————————-
چه مواردی برای نگهداری و جایگزینی پیشنهاد می‌شود: —————
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.