مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

راه اندازی کوره پس از گرم سازی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۷
کد مقاله
WOD37
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
راه اندازی یک کوره پس از انجام روال گرم سازی
نام انگلیسی
Operating a Kiln after Warm-up Procedure
تعداد صفحه به فارسی
۳۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۱
کلمات کلیدی به فارسی
کوره، خشک کردن
کلمات کلیدی به انگلیسی
Kiln, Warming up
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده

راه اندازی یک کوره پس از انجام روال گرم سازی  Operating a Kiln After Warmup

کاهش گرما  Reducing Heat
در حدود یک ساعت پس از آنکه کوره به دمای مشخص خود دست یافت، می‌توان سیستم گرمایشی را قطع نمود.
در کوره‌های اشتعال مستقیم، میزان آتش را میتوان کاهش داد. در کوره‌های گرمایشی بخاری، میزان نواحی سطح انتقال دمایی، فشار بخار یا هر دو را می‌توان کاهش داد. نواحی سطحی را می‌توان به وسیله بستن دریچه‌های تهویه در ناحیه ورودی و خطوط زه کشی برخی از پل‌های گرمایی بست و فشار بخار را نیز می‌توان با تعدیل رگولاتور فشار بخار کاهش داد. روال معمولی در کاهش ناحیه سطح تابش، بستن کویل‌های گرمایشی بزرگتر و از کار انداختن تدریجی کوچکترین کویل که مسئول نگهداری دمای خشک مطلوب است، می‌باشد. این رویه را می‌بایست دنبال نمود به جزآنکه تجارب به دست آمده گذشته نشان داده باشد که چه میزان از تابش برای حفظ دمای مطلوب مد نظر می‌باشد. بر اساس تجربه می‌توان بهترین ترکیب کویل‌ها و فشار بخار را برای موقعیت‌های خاص به دست آورد و آن را برای موارد استعمال بعدی یادداشت نمود.

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 

کنترل دمای خشک  Controlling Dry-Bulb Temperature
گوناگونی در دمای خشک در ناحیه ورود هوای بارها به عنوان یک منبع اصلی کنترل ضعیف شرایط خشک سازی به شمار می‌آید. این گوناگونی‌ها در برخی از مواقع مرتبط با طراحی نادرست کوره یا حفظ سیفونهای ضعیف می‌باشد. مهمترین علل شایع گوناگونی دمایی، میزان بالای انتقال دمایی در مناطقی می باشد که باعث می‌شود کویل‌ها به میزان زیاد درگیر باشند. ناحیه انتقال دمایی کویل‌ به میزان زیاد می‌تواند منجر به ایجاد فیلدهای دمایی بالا گردیده و نهایتاً منجر به نشت آب یا انقیاد هوایی کویل‌های گرمایشی فعال شود و این موارد در مقابل می‌توانند منجر به گوناگونی گرمایی متفاوت در طول کویل‌ها گردند. به منظور کاهش این تاثیرات، میزان اندک تابش و حداقل فشار بخار مورد نیاز جهت حفظ دمای خشک مطلوب در هر یک از مراحل خشک سازی می‌بایست تحصیل گردد.
در صورتیکه تقسیم شدگی کویل‌ها به میزان کافی برای انتقال مقدار مشخصی از دمای مناسب کافی نباشد و فشار بخار به صورت منظم جریان نیابد، کوره ممکن است در وضعیت دمای خشک، به میزان اندکی پایین‌تر از حد مطلوب جهت تحصیل جریان پایدار بخار کار نماید. در این صورت، دمای مرطوب را می‌بایست تعدیل نمود تا آنکه حالت تنزل دمای مرطوب مد نظر بدست آید.

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 

کنترل دمای مرطوب Controlling Wet-Bulb Temperature
کنترل دمای مرطوب ضعیف معمولاً مرتبط با موارد نگهداری ناکافی کوره‌ها می‌باشد.
با این وجود، معمولاً، استفاده از اسپری بخار دارای فشار بالا موجب ایجاد گوناگونی‌های گسترده در دمای خشک و مرطوب می‌گردد. استفاده از دمای مرطوب بخار فشار پایین می‌بایست برای غلبه بر این مشکل مد نظر قرار گرفته شود. در صورتی که کاهش فشار دارای تاثیر مطلوب نباشد، دستگاههای برداشت- داغ کننده بخار ممکن است بر روی خط اسپری بخار نصب شوند. جریان آب نیز نمی‌بایست به حد زیادی باشد و می‌توان آن را با استفاده از دریچه سوزنی شکل کنترل نمود. به منظور تحصیل این عمل، فشار آب می‌بایست بیش از فشار بخار گردد. بر این اساس، آب به منظور اشباع اسپری بخار تنها در طی روال یکسان سازی و بهینه سازی یا در طی مراحل اولیه روال خشک سازی گونه‌هایی که نیازمند دمای خشک اولیه پایین همراه با دمای تنزل مرطوب پایین می‌باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تهویه مطبوع نیز ممکن است جهت تحصیل کنترل مناسب دمای مرطوب مورد نیاز باشد. چنین کنترلی با حفظ مناسب و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع حاصل می‌گردد.

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 
عملیات کوره بصورت نیمه وقت Part-Time Kiln Operation
کوره‌ها معمولا بصورت تمام وقت در موارد صنعتی کار می‌کنند. بر این اساس روال خشک‌سازی الوار از زمان شروع تا زمان خاتمه بصورت یکنواخت و بدون وقفه ادامه می‌یابد. با این وجود، در برخی از کارخانجات خشک سازی الوار، مخصوصا سازندگان دست دوم، کوره‌ها بصورت نیمه وقت کار می‌کنند. در این موارد، ممکن است کوره در طی ساعات خاصی خاموش گردد تا آنکه در نیروی انسانی، برق و سوخت صرفه‌جویی بعمل آید.
اغلب گونه‌ها، مخصوصا به هنگامی که بوسیله هوا خشک می‌شوند را می‌توان بوسیله کوره‌های نیمه وقت بصورت موفق خشک نمود. با این وجود،‌ روالهای محافظتی یکسان‌سازی و بهینه‌سازی معمولا برای آنکه تاثیر خوبی را داشته باشند نیازمند کارکرد تمام وقت می‌باشند. برای الوار سخت تازه یا سبز، الوار قرمز، و چوبهای سدر که در معرض ترک‌خوردگی سطحی قرار دارند، عملیات نیمه وقت در طی مراحل اولیه ممکن است باعث ایجاد ترک‌خوردگی گردند، چرا که میزان افت دمایی مرطوب در مقایسه با دمای خشک در طی دوره‌ای که کوره خاموش می‌باشد بیشتر خواهد بود. از اینرو، برای این گونه‌ها، عملکرد کوره می‌بایست بر مبنای کارکرد تمام وقت باشد تا آنکه خطر ترک‌خوردگی سطحی از بین برود. همچنین لازم است تا نسبت به بسته نمودن سیستم تهویه مطبوع در زمانی که کوره خاموش است بمنظور کاهش اتلاف دمایی اقدام شود.
فرآیندهای روال خشک‌سازی Drying Process
پس از شروع بکار کوره، الوار برحسب برنامه انتخاب شده تحت روال خشک‌‌سازی قرار می‌گیرند. فصل مربوطه بصورت عمده مکانیسم انتخاب برنامه‌های خاص را تشریح نموده و همچنین هدف از این بخش نیز بحث پیرامون ویژگی‌های عملیاتی برنامه‌های کوره می‌باشد.

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 

عملیات کوره برمبنای برنامه میزان رطوبت  Operation on a Moisture Content Schedule
یک برنامه رطوبت نیازمند اعمال تغییرات در شرایط روال خشک سازی براساس میانگین میزان رطوبت نمونه‌های کنترل کننده کوره می‌باشد. بر این اساس عملیات مرتبط با برنامه میزان رطوبت کوره را می‌توان بوسیله ارائه چندین مثال بخوبی مشخص نمود.
مثال ۱٫ یک محلوله الوار کوره حاوی چوب افرای قندی ۴/۴ که می‌بایست اقدام به خشک نمودن آنها با توجه به میزان رطوبت الوار تازه نمود را در نظر بگیرید. در این مثال ما از ۶ نمونه کوره استفاده می‌کنیم و همچنین از میانگین میزان رطوبت ۳ نمونه از مرطوبترین نمونه‌ها جهت کنترل شرایط کوره بهره می‌جویم. برنامه خشک سازی در جدول ۱ نشان داده شده است، بر این اساس می‌بایست نسبت به بکارگیری این برنامه بصورت ذیل اقدام نمود.

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 

عملکرد برحسب برنامه زمانی  Operation on a Time Schedule
در یک برنامه زمانی، شرایط روال خشک سازی برحسب زمانهای از قبل تعیین شده تغییر می‌کند. در اینرو از هیچگونه از نمونه‌های کوره استفاده نشده و همچنین تغییرات زمانی نیز برحسب تجارب لازم اعمال می‌شود.
کنترلهای مربوط به میزان رطوبت میانی Intermediate Moisture Content Checks
در طی مراحل آخر روال خشک سازی الوار دارای کیفیت بالا،‌ مخصوصا چوبهای سخت، دانستن میزان رطوبت در خلال محدودهای کوتاه لازم است. در غیر این صورت، میزان رطوبت نهایی همانند رطوبتی مطلوب نخواهد گردید. علاوه بر این،‌ روالهای محافظتی بهینه‌سازی و یکسان‌سازی در صورتی که میزان رطوبت نمونه‌ها  بصورت دقیقی برآورد نشود، موثر نخواهند بود. میزان کنترل رطوبت میانی در فصل متعاقب تشریح گردیده است و آنها معمولا در مراحل آخری روال خشک سازی بمنظور برآوردهای میزان رطوبت و تصحیح آنها بکار گرفته می‌شوند. کنترلهای میانی در برخی از موارد براساس روتین‌های خاصی انجام می‌پذیرد، اما در صورتی که این روتین‌ها موجود نباشند، سیگنالهای اعلام خطر خاصی معرف آن است که می‌بایست نسبت به انجام این گونه از تست‌ها اقدام نمود. در صورتی که میزان رطوبت یک یا چند مورد از نمونه‌های کوره بصورت مشکوک متفاوت از اغلب آنها باشد یا در صورتی که میزان تغییر رطوبت در طی روال خشک سازی بنظر کاملا متفاوت آید، لازم است تا نسبت به انجام کنترلهای میانی اقدام شود.

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 

روالهای محافظت یکسان‌سازی و بهینه‌سازی Equalizing and Conditioning Treatments
یکنواختی حاصل از رطوبت مناسب و همچنین الواری که از هر گونه تنش رها می‌باشند را می‌توان بوسیله روالهای یکسان‌سازی و بهینه‌سازی که در فصل متعاقب تشریح شدند،‌ مورد محافظت قرار داد. مبحث ذیل براساس موارد فصل بعدی تعمیم یافته و برای بکارگیری چنین روالهای مفید خواهد بود.
جدول میزان رطوبت متوازن Equilibrium Moisture Content Table
جهت بکارگیری روالهای یکسان‌سازی و بهینه‌سازی، یک اپراتور کوره می‌بایست این مسئله را دانسته باشد که چگونه باید نسبت به تعیین میزان تنزل دمای مرطوب مورد نیاز برای مشخص سازی شرایط میزان رطوبت متوازن (EMC) اقدام کند. در مثالی که در اینجا ذکر شده است، استفاده از این جدول در حقیقت بعنوان نقطه عطفی برای توضیح فصل اول می‌باشد. بطور مثال، در نظر بگیرید که یک کوره خشک سازی در دمای خشک ۱۷۰ درجه فارنهایت  در حال کار می‌باشد و اپراتور خواسته باشد دمای مرطوب مورد نیاز جهت تحصیل EMC 6% را بدست آورد. د
 
ملاحظات کلی General Considerations
  • رویه‌های مورد نظر برای تحصیل روالهای یکسان‌سازی و بهینه‌سازی یک محموله الوار کوره در آن دسته از کوره‌ها نتیجه مناسبی را به بار خواهند آورد که بصورت مناسب دارای عملکرد و شرایط خوبی باشند، اما این نکته مهم هست که ادوات کنترلی به میزان کفایت کالیبره گردیده باشند. در صورتی که کالیبراسیون ضعیف سبب شود تا دمای تنزل مرطوب در کوره‌ها متفاوت از مقادیر توصیه شده گردد شرایط EMC در کوره تحقق نخواهد یافت و انجام روالها بطور کامل موثر نخواهد شد.
 

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 

دمای بهینه‌سازی  Conditioning Temperature
هر چه میزان دمای خشک استفاده شده در  بهینه‌سازی بالاتر باشد، حالت تسکین سخت شدگی چوب سریعتر روی خواهد داد. بطور کلی، EMC مورد نیاز انجام روال  بهینه‌سازی را می‌توان در دمای خشک در حدود ۱۸۰ درجه فارنهایت در اغلب کوره‌های مناسب بدست آورده، البته کوره‌هایی که براساس دمای بخار پایین عمل نموده و یا کوره‌هایی که مجهز به سیستم تعدیل کننده دمای بخار همراه با خط اسپری یا اسپری آب جانبی می‌باشند. در برخی از مواقع با این وجود، تحصیل شرایط EMC مطلوب در دمای به میزان زیاد مورد نظر، عملی نمی‌باشد.
زمان  بهینه‌سازی  Conditioning Time
دماهای بالای خشک همراه با شرایط EMC بالا موجب تسریع در تخریب ساختمان و ادوات فلزی یک کوره می‌گردد. همچنین، میزان زیادی از بخار برای انجام عمل بهینه‌سازی مدنظر می‌باشد. بنابراین،‌ انجام عمل  بهینه‌سازی را نمی‌بایست بیش از زمان مطلوب جهت تسکین تنشهای خشک‌سازی انجام داد. زمان  بهینه‌سازی منوط به میزان تنشهای الوار می‌باشد. همچنین مواردی دیگری در این امر دخیل می‌باشند که عبارتند از: گونه‌های الوار،‌ ضخامت و میزان رطوبت و همچنین عملکرد کوره. انجام این عمل ممکن است از ۴ ساعت برای الوار نرم دارای ضخامت ۱ اینچ تا ۴۸ ساعت یا بیشتر برای الوار ضخیم و چوبهای سخت دارای تراکم زیاد بطول انجامد. حداقل زمان مورد نیاز بوسیله پدیده سخت‌‌شدگی چوب در زمانهای مختلف محقق می‌شود که بر این اساس لازم است تا این آزمایشات بگونه‌ای صورت پذیرد که اطمینان حاصل شود که تنشهای الوار تقریبا مرتفع خواهند گشت. ثبت نتایج بدست آمده این آزمایشات می‌توانند ارزیابی‌های مناسبی را برای زمانهای مورد نیاز در جهت محموله‌های آینده داشته باشند. انجام تست سخت‌سازی در فصل متعاقب تشریح گردیده است.

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 
احتیاط‌های عملیاتی برای نیل به اصول ایمنی Operating Precautions for Safety
کار کردن در داخل یک کوره یا اطراف آن در صورتی که احتیاط‌های لازم را مورد توجه قرار دهیم خطرناک نخواهد بود. همانند بیشتر دستگاه‌ها و ادوات، عدم مراقبت و عدم هوشیاری بعنوان دلایل اصلی وقوع حوادث محسوب شده و این حوادث می‌توانند موجب بوجود آمدن مسائل جدی و صدمه‌دیدگی‌های مشکل‌آفرین شوند. بر این اساس لازم است تا همیشه دقت لازم را بکار گرفت و مخصوصا به هنگامی که با کوره‌های دمای بالا، ایستگاههای و خطوط بخار، فن‌هایی که در حال کار می‌باشند،‌ تسمه‌ها و شافتها و مواردی از این نظیر کار می‌کنیم،‌ لازم است احتیاط‌های دقیق رعایت شوند. قواعد زیر و احتیاط‌های مربوطه کمکی می‌باشند تا از بروز چنین حوادث جلوگیری بعمل نماید:

راه اندازی کوره پس از گرم سازی

 

ممانعت از بروز آتش‌سوزی در کوره‌ها  Fire Prevention in Kilns
آتش‌سوزی در کوره‌های خشک سازی الوار معمولا بواسطه عدم مراقبت،‌ نگهداری ضعیف، یا مراقبت و اصول بهداشتی ضعیف ناشی می‌شود. بر این اساس احتیاطهای مدنظر برای حداقل رسانی احتمال آتش‌سوزی از قرار ذیل می‌باشند:
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.