مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی

کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی

کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۶
کد مقاله
WOD36
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی
نام انگلیسی
Operating and Warming up a Dry Kiln
تعداد صفحه به فارسی
۲۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۳
کلمات کلیدی به فارسی
کوره خشک کردن الوار ،  عملیات  گرم سازی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Operating , Warming up, Dry Kiln
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده
 

کوره خشک کردن الوار  عملیات و گرم سازی

یک کوره خشک سازی، هر چند که دارای تجهیزات کنترلی مناسب باشد تنها در صورتی می‌تواند دارای کفایت کافی و لازم باشد که اپراتور متبحری نیز با آن کار نماید. علیرغم بوجود آمدن پیشرفت‌هایی در زمینه تکنولوژی کنترل که اطلاعات بیشتری برای اپراتورهای کوره مهیا می‌سازد، و این اطلاعات در زمان قدیم در اختیار اپراتورها نبود، با این حال بطور زیادی نحوه عملکرد و قضاوت اپراتورها تعیین کننده آن است که الوار آماده خشک سازی به چه میزان می‌بایست تحت روال خشک سازی قرار گرفته تا بدین طریق نسبت به تحصیل یکپارچگی در روال خشک سازی براساس میزان رطوبت مطلوب اقدام شده و همچنین از بروز نقص‌های مشکل آفرین و تنش‌های روال خشک سازی نیز جلوگیری به عمل می‌آید. علاوه بر این اپراتور تعیین می نماید که کدام یک از برنامه‌های مربوط به کوره را باید اجرا نماید و آنکه باید از برنامه زمانی استفاده کند یا از برنامه میزان رطوبت. در صورتی که نمونه‌های کوره را می‌بایست مورد استفاده قرار داد، چه اتوماتیک و چه غیراتوماتیک و چه وزن نمودن و یا کنترل موارد مربوطه، اپراتور کوره به عنوان مسئول انتخاب نمونه‌های کوره مناسب بشمار می‌آید. براین اساس، اپراتور کوره می بایست نسبت به نظارت بر روند روال خشک سازی اقدام نماید، حال این نظارت چه به صورت دستی باشد چه به کمک خواندن ابزار کامپیوتری. همچنین یک اپراتور کوره براساس اطلاعات خود می‌بایست تصمیم بگیرد که آیا انجام تعدیلات در زمان روال خشک سازی لازم می‌باشد یا خیر. علاوه براین، اپراتور تصمیمات مقتضی در زمینه تعیین آنکه چه زمانی الوار به منتهای میزان رطوبت نهایی با حداقل نوسانات رطوبت می‌رسند را می‌بایست در نظر داشته و همچنین نسبت به انجام هرگونه عمل یکسان سازی یا بهینه سازی برنامه‌های کوره اقدام نماید.
 

کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی

 

نمونه‌های کوره  Kiln Samples
به هنگامی که از نمونه‌های کوره برای کنترل یک برنامه خشک سازی استفاده می‌کنیم، انتخاب ، آماده سازی و استفاده از آنها در عملیات روال خشک سازی کوره مهم می‌باشد. انجام رویه‌های ضعیف در اینجا ممکن است باعث بروز برآوردهای خطا در میزان رطوبت گردیده و براین اساس ممکن است باعث افزایش نقص های روال خشک سازی و حتی زمان خشک سازی شود. رویه‌هایی که در فصل ۶ تشریح گردیده است را می‌توان به دقت دنبال نمود.
 
 
انتخاب یک برنامه خشک سازی Selecting a Drying Schedule
یکی از اولین تصمیماتی که در انتخاب یک برنامه خشک سازی می‌بایست مدنظر باشد آن است که آیا می‌بایست از یک برنامه بر اساس میزان رطوبت استفاده نمود یا باید از برنامه‌ای که بر اساس زمان مشخص شده است بهره جست. بر این اساس، معمولا یک روتین تصمیم گیری وجود دارد چرا که تکنولوژی خشک سازی الوار نرم بر اساس برنامه‌های زمانی توسعه یافته و همچنین تکنولوژی روال خشک سازی الوار سخت بر اساس برنامه‌های میزان رطوبت توسعه یافته است. با این وجود، موارد استثنایی در زمینه این تقسیم‌های کلی وجود دارد. در صورتی که مشکلات مربوط به نقایص خشک سازی و یا عدم رضایت مشتری بروز نماید و بر این اساس روال خشک سازی الوار نرم دارای کیفیت بالا با استفاده از برنامه‌های زمانی مدنظر باشد، لازم است تا نسبت به اعمال تغییرات لازم و انتخاب برنامه میزان رطوبت اقدام نمود. در جهت مقابل، تجارب مکرر در زمینه خشک سازی گونه‌های چوب سخت دارای ضخامت ثابت در یک کوره، مخصوصا یکی از آسان‌ترین روال‌های خشک سازی الوار سخت دارای تراکم پایین، ممکن است منجر به استفاده از برنامه زمانی گردد.
 

کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی

 

برنامه‌هایی برای محموله‌های مشابه یا همگن
Schedules for Homogeneous Charges
برای محموله‌هایی که بطور کامل شامل یک کلاس الوار می‌باشند، برنامه خاص آن کلاس با توجه به مورد توصیه شده را می‌بایست به عنوان برنامه شروع روال خشک سازی انتخاب نمود. پس از آنکه تجربه لازم در زمینه کلاس خاصی بدست‌ آمد، برنامه مد نظر را می‌توان همانگونه که در فصل ۷ تشریح شده است تغییر داد.
 
 
برنامه‌هایی برای محموله‌های ترکیبی Schedules for Mixed Charges
در برخی از مواقع لازم است تا الوار را به صورت محموله‌های ترکیبی تحت روال خشک سازی قرار داد، البته لازم بذکر است که انجام این عمل بطور کلی توصیه نمی‌گردد. انجام این کار باعث کاهش نرخ بهره‌وری کوره‌ها و افزایش احتمال میزان تغییرپذیری الوار در کوره خواهد گردید. اغلب موارد ترکیبی بواسطه آن انجام می‌شوند که کمبود کوره‌های مربوطه وجود داشته و یا آنکه اندازه کوره‌ها برای جادادن کلاس‌های متفاوت دسته‌های الوار مناسب نمی‌باشد. البته لازم بذکر است که انجام ترکیبات و تنظیمات خاصی جهت ممانعت از تاخیر زاید در خشک سازی و تجمع آهسته الوار لازم بوده و در غیر اینصورت ممکن است مواردی چون تخریب الوار یا حالت لک زدگی برای الواری پیش آید که همراه با الوار تازه خشک شده و بیش از حد معمول نگهداری شده‌اند. در انتخاب یک برنامه خشک سازی برای محموله‌های ترکیبی الوار، خصیصه‌های خشک سازی کلیه الوار را می‌بایست در نظر گرفت. محموله‌ها را می‌توان بر حسب رطوبت یا برنامه‌های زمانی خشک نمود. مثال‌های زیر می‌توانند به عنوان راهنما در انتخاب برنامه‌های کوره برای محموله‌های ترکیبی راهگشا باشند.
شروع به کار کوره Starting the Kiln
از خطر مرتبط با نقص‌های روال خشک سازی و همچنین افزایش زمان این روال می‌توان کاست، البته در صورتی که  کنترلهای قبل از آغاز بکار کوره و رویه‌های آغازین مناسب پیگیری شده باشند. این روال‌های کنترلی در برخی از مواقع بر حسب نوع کوره متفاوت بوده، اما هدف تمامی آنها اطمینان از عملکرد مناسب ادوات می‌باشد.
 
کنترل‌های قبل از شروع  Prestart Checks
چندین روال کنترلی را می‌بایست قبل از شروع به کار یک کوره به شرح ذیل انجام داد:
۱- کالیبراسیون ترمومتر دمای مرطوب و خشک برای هر محموله مجزا، به طور جداگانه مورد نیاز نمی‌باشد، اما لازم است تا وضعیت‌های مرتبط با کنترل کالیبراسیون را همیشه مد نظر داشته باشیم. در صورتی که از انجام کنترل کالیبراسیون زمان طولانی مدتی گذشته باشد و یا آنکه عملکرد قبلی این شک را برانگیزد که سیستم احتمالا از حالت کالیبره خارج شده است، لازم است تا نسبت به انجام عمل کنترلی و کالیبراسیون مربوطه اقدام شود.
 
۲- همچنین لازم است تا نسبت به کنترل فرآیند جریان کافی بخار اقدام شود. آیا بیش از یک کوره در یک زمان راه اندازی شده است؟ اگر چنین چیزی درست باشد، نیاز به سیستم بخار بسیار بالا خواهد بود و براین اساس ممکن است نتوان شرایط ایده‌ال مد نظر را تحصیل کرد.
۳- فشار هوا در کنترل ثبات را می‌بایست کنترل نموده و همچنین هر گونه حالت چکه کردن آب از خط هوایی را نیز باید کنترل نمود.

کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی

 
کوره‌های گرمایش بخاری  Steam-Heated Kilns
موارد زیر رویه‌های معمول راه اندازی کوره‌های گرمایشی بخاری هستند:
۱- کنترل‌های مربوط به دمای خشک و مرطوب را انجام داده و آنها را در دمای اولیه مد نظر برای برنامه خاص تنظیم نمایید.
 
۲- مقدار خط اسپری بخار را در طی فرآیند گرم شدن کوره بسته نگه دارید تا از مصرف بی رویه و بیش از حد بخار و بروز چروکیدگی در الوار جلوگیری به عمل آید. در صورتی که هیچ گونه مقدار دستی برای خط تغذیه اسپری بخار موجود نباشد، دمای مرطوب را تا حداقل میزان دمایی تنظیم نمائید تا آنکه از باز شدن دریچه خط اسپری ممانعت شود.
این رویه را می‌بایست تنها درصورتی بکار برد که بتوان از باز شدن درب‌های سیستم تهویه مطبوع جلوگیری نمود. رویه‌ جایگزین برای تنظیم دمای مطلوب در بخش شماره ۱۱ ذکر شده است.
۳-  فشردگی شدید هوا ممکن است در طی وضعیت آب و هوایی سرد برای مدت یک ساعت یا بیشتر پس از شروع به کار کوره رخ دهد. به منظور ممانعت از این رویه، درب بررسی کوچک را باز نموده و همچنین به میزان اندکی درب فصلی را قبل از آغاز به کار فن‌ها باز گذارید. پس از آنکه فن‌ها برای چندین دقیقه کار کردند، درب را می‌توان بست.

 
کوره‌های اشتعال مستقیم Direct-Fired Kilns
کوره‌های اشتعال مستقیم از نظر وضعیت اشتعال و سیستم هوایی با هم متفاوت می‌باشند، همچنین بسیاری از آنها دارای منبع بخار برای تهیه رطوبت نمی‌باشند. رویه‌های آغازین چندان با انواع کوره‌های گرمایشی متفاوت نبوده و آنها را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
۱- تنظیم دمای خشک و دمای مرطوب، در نقطه شروع اولیه و یا مواقعی که طبق برنامه مد نظر ‌باشند، در صورتیکه کوره مجهز به خطوط اسپری است.
۲- جهت ممانعت از تراکم زیاد، نسبت به باز نمودن درب‌ بررسی کوچک اقدام نموده و یا اینکه درب اصلی را تا اندازه‌ای قبل از روشن کردن فن‌ها باز بگذارید. پس از آنکه فن‌ها به مدت چند دقیقه کار نمودند، درب‌ها را ببندید.
۳- سیستم اشتعال را بر حسب دستورالعمل‌های سازندگان آنها بکار اندازید.

کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی

 

کوره‌های رطوبت زدایی Dehumidification Kilns
روال آغازین برای کوره‌های رطوبت زدایی ممکن است بر حسب توصیه‌های سازندگان هر گونه متفاوت باشد. به طور قطعی، وضعیت سیستم‌های گرمایشی و  فریز را می‌بایست برای اطمینان از عملکرد  مناسب کنترل نمود. گرمای کمکی معمولاً به کوره رطوبت زدایی افزوده می‌شود تا به نقطه مد نظر برسد. پس از آن، این گرما بسته شده و دمای حاصل شده از کمپرسور برای نگهداری دمای خشک در بسیار از موارد کافی می‌باشد.
 دوره گرم سازی  Warmup Period
اسپری نمودن در طی روال گرم سازی Spray During Warmup
 در زمان گرم سازی هم از گرما و هم از اسپری بخار استفاده می‌شود. این رویه تا مقداری زمان مورد نیاز برای گرم نمودن را کاهش داده، اما مشکلات بالقوه آن ممکن است بیشتر از موارد دیگر باشد.
به هنگامی که سیستم‌های گرمایشی و اسپری در طی روال گرم سازی باز می‌باشند، مقدار زیادی از بخار مصرف می‌گردد. مصرف بخار ممکن است بیش از حد ظرفیت بویلر شده و بنابراین بر روی روال خشک سازی و شرایط آن در کوره‌های دیگری که قبلاً در حال کار می‌باشند تاثیر گذارد.

کوره خشک کردن الوار عملیات و گرم سازی

 

زمان مورد نیاز برای انجام روال گرم سازی  Time Needed for Warmup
زمان مورد نیاز برای گرم نمودن وابسته به فاکتورهای زیادی می‌باشد و از یک ساعت تا ۲۴ ساعت متغیر است. زمان گرم سازی در صورتیکه موارد زیرمحقق شوند طولانی‌تر خواهد گردید: ۱- دمای ساختمان کوره و الوار پایین باشند-۲ الوار یخ زده باشند ۳- هوای بیرونی پایین باشد ۴- میزان رطوبت اولیه الوار بالا باشد ۵- الوار ضخیم باشند ۶- دانسیته یا تراکم گونه‌ها بالا باشد ۷- اتلاف دمایی از طریق دیوارهای کوره و سقف بالا باشد ۸- پوشش‌ها و درزهای اطراف سیستم تخلیه و درب‌ها ضعیف باشند ۹- بعضی از کویل‌های گرمایشی غیر فعال باشند و ۱۰- خروجی بویلر در حد بسیار پایینی باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.