مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۵
کد مقاله
WOD25
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم
نام انگلیسی
Kiln Schedules for Softwood
تعداد صفحه به فارسی
۳۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۹
کلمات کلیدی به فارسی
برنامه زمانی، کوره،  چوبهای نرم
کلمات کلیدی به انگلیسی
Kiln, Schedules,  Softwood
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده

 

برنامه‌های مربوط به میزان رطوبت چوب نرم 

برنامه‌های میزان رطوبت چوب نرم که دراین فصل ارائه می‌شوند را می‌توان همراه با رویه نمونه کوره فصل ۶ به منظور خشک نمودن الوار نرم همراه با داشتن حداقل نقص‌های روال خشک سازی بکار گرفت. این برنامه‌ها به منظور ارائه مثال‌های چندی، که می‌توان آنها را به منظور داشتن اطلاعات درباره آنها بکار گرفت، مورد بحث و بررسی قرار داد. از آنجایی که چوب‌های نرم معمولاً به راحتی بیشتری خشک می‌شوند، روال‌های صنعتی خشک سازی معمولاً به صورت منحصر به فردی تحت برنامه‌های زمانی برای آنها انجام می‌پذیرند. برنامه‌های زمانی در بخش بعد تشریح خواهند شد.
 
مبنای میزان رطوبت
همانند روال‌های خشک سازی چوب‌های سخت، ارتباطی بین میزان رطوبت این الوار و شرایط خشک سازی وجود دارد. با وجود آنکه الگوهای تنش که در چوب‌های نرم در طی فرآیند خشک سازی به وقوع می‌پیوندد از انواع مشابه خود در چوب‌های سخت متفاوت است، نواحی سطحی ، در طی مراحل اولیه روال خشک سازی، دارای فشردگی تنشی می‌گردند (به گونه‌ای که احتمال وقوع ترک خوردگی‌های سطحی به عنوان یک خطر وجود خواهد داشت) و نهایتاً در مقایسه ممکن است باعث بروز مشکلاتی در این زمینه شوند. با این وجود، واژگونی تنشی معمولاً تا زمانی که الوار به میزان رطوبتی دست ‌یابند، که تا اندازه‌ای بین ۲۰ و ۱۵ درصد کمتر از موارد مرتبط با چوب‌های سخت است، حاصل نمی‌گردد. از اینرو، تنزل دمای  مرطوب را نباید به طور ناگهانی افزایش داد تا آنکه الوار به این میزان رطوبت دست یابند. تغییرات تدریجی در میزان تنزل دمای مرطوب را می‌توان در مراحل اولیه در طی روال خشک سازی انجام داد. با این وجود، بر حسب میزان رطوبت الوار می‌بایست اقدام به انجام این مهم نمود. دما و میزان رطوبت و ارتباطات آنها با هم که باعث اضمحلال و بوجود آمدن نقص‌های شانه زنبوری در چوب‌های سخت می‌شوند، بطور مشابه بر روی چوب‌های نرم نیز تاثیر می‌گذارند.
 

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم

 

ملاحظات مربوط به مواد
تفاوت بین میزان رطوبت برون چوب و درون چوب در بسیاری از چوب‌های نرم به میزان قابل توجهی وجود دارد. به طور کلی چوب‌های ناحیه‌ مغزی یا درون چوب بیشتر در معرض بروز نقص‌های ناشی از روال خشک سازی می‌باشند، از اینرو بیشتر برنامه‌های این روال بر مبنای میزان رطوبت اینگونه از الوار می‌باشند. با این وجود، در برخی از موقعیت‌ها،  درون چوب تا میزان مطمئنی از میزان رطوبت خشک می‌گردند و این خشک شدن قبل از آن محقق می‌شود که الوار برون چوب به گونه‌ای خشک شوند که بتوانند در برابر افزایش ناگهانی تنزل دمای مرطوب ایستادگی داشته باشند. در این گونه موارد، برنامه‌ها بر اساس میزان رطوبت الوار برون چوب یا ترکیبی از میزان رطوبت الوار برون چوب و درون چوب تنظیم می‌شوند.
برنامه‌های  مربوط به میزان رطوبت چوب‌های نرم را می‌بایست برای خشک کردن الوار تازه به کار گرفت، علاوه بر این، همچنین می‌توان از این برنامه‌ها برای الوار نسبتاً خشک شده در معرض هوا نیز استفاده کرد.

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم

 

برنامه‌های میزان رطوبت
برنامه‌های میزان رطوبت الوار نرم در جداول ۱۵ و ۱۶ نشان داده شده‌اند. این برنامه‌ها مشابه با برنامه‌های کلی برای چوب‌های سخت می‌باشند و تنها دارای تفاوت‌های اندکی با برنامه‌های الوار سخت هستند. بر این اساس لازم است تا از دمای تنزل مرطوب ۴۰ درجه فارنهایت یا بیشتر  اجتناب گردد تا میزان رطوبت در حال کنترل به ۱۵ درصد برسد. تغییر در تنزل دمای مرطوب بین ۱۵ تا ۳۵ درجه فارنهایت به تدریج انجام پذیرفته، یعنی در هر زمان به میزان ۵ درجه فارنهایت از دما کاسته می‌شود. برای خشک سازی الوار دارای رتبه‌های پایین‌تر، تنزل‌های دمای مرطوب معمولاً بیش از ۲۰ درجه فارنهایت نمی‌گردد. خصیصه‌های اصلی برنامه‌های میزان رطوبت این نوع از الوار منطبق با برنامه‌های الوار سخت در این فصل تشریح گردیده‌اند. در روش میزان رطوبت‌، دمای اولیه می‌بایست حفظ شود تا آنکه نمونه‌های گونه در حال کنترل به میزان رطوبت میانگین ۳۰ درصد نایل آیند.
الوار خشک شده بوسیله دمش هوا  
از آنجائیکه روال اولیه خشک سازی به وسیله هوا برای الوار نرم که می‌بایست تحت روال خشک سازی کوره قرار گیرند غیر معمول می‌باشد ( به جز سرخ چوب، شنوژن و سرو قرمز غربی)، برنامه‌های توصیه شده برای روال خشک سازی الوار خشک شده به وسیله هوا توسعه نیافته است. بر این اساس، مراحل زیر برای ایجاد چنین برنامه‌هایی لازم است.
۱- تعیین میزان رطوبت نمونه‌های شاخص تخته‌های که به صورت آهسته یا سریع خشک می‌شوند (فصل ۶) و استفاده از میزان رطوبت میانگین مرطوب‌ترین نیمه نمونه‌ها به عنوان کنترل کننده میزان رطوبت.
 ۲ – استفاده از مرحله دمایی توصیه شده منطبق با میزان رطوبت خاص ( جدول ۱۵).
۳- در صورتی که میزان رطوبت کنترلی بالای ۴۰ درصد باشد، الوار را می‌بایست به هنگامی که تازه می‌باشند خشک نمود.
۴ -در صورتی که میزان رطوبت کنترلی بالای ۴۰ درصد یا کمتر باشند لازم است نسبت به تغییر تنزل دمای مرطوب به شرح زیر اقدام نمود:

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم

 

تغییر برنامه‌های میزان رطوبت الوار نرم
اصولی که برای برنامه چوب‌های سخت عرضه گردیده است را می‌توان با اعمال تغییراتی برای الوار نرم نیز به کار گرفت.
 
برنامه‌های زمانی الوار نرم تجاری 
اغلب کارخانجات الوار نرم غربی و جنوبی از برنامه زمانی برای خشک کردن الوار دارای رتبه بالا و پایین استفاده می‌کنند. شرایط خشک سازی در فواصل مشخصی تغییر می‌یابد، نظیر هر ۱۲ یا ۲۴ ساعت. محدوده گستر‌ه‌ای از برنامه‌ها در کارخانه‌های مشخصی طراحی گردیده یا اینکه به وسیله محققان خاصی تعیین شده‌اند و این برنامه‌ها را معمولاً می‌توان تغییر داد. برنامه‌هایی که در اینجا ذکر شده‌اند معرف برنامه‌ای هستند که می‌توان آنها را به عنوان برنامه‌های جالب توجه و رضایت بخش برای روال خشک سازی کوره به کار برد. این برنامه‌ها را می‌توان به عنوان راهنما مورد استفاده اپراتورهای کوره قرار داد. بر این اساس اپراتورهای کوره با توجه به ملزومات روال خشک سازی و نوع کوره اقدام به انجام این روال می‌نمایند.
برنامه‌های کوره دمای متعارف
برنامه‌های توصیه شده قابل ملاحظه در جدول ۱۹ مشخص گردیده‌اند و دیگر برنامه‌ها نیز در جدول ۲۰ آورده شده‌اند. از آنجاییکه این برنامه‌ها از طریق ترکیب گستره زیادی از برنامه‌های واقعی پدید آمده‌اند، زمانهای داده شده در مراحل آخر تنها به عنوان راهنما مطرح می‌باشند. زمان حقیقی مورد نیاز برای بارهای کوره مختلف ممکن است بر اساس زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت باشد.

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم

 

برنامه‌های کوره دمای بالا
محدوده معمولی دماهای روال خشک سازی با توجه به درجه بالا برای چوب‌های نرم از ۲۳۰ درجه الی ۲۵۰ درجه فارنهایت می‌باشد، البته این نکته را باید در نظر داشت که چنین خط مشی معمولا برای موارد دمای بالا می‌باشد. خشک سازی الوار با دمای بالا مخصوصاً برخی از گونه‌های چوب نرم در خلال ۱۵ الی ۲۰ سال اخیر به عنوان یک رویه معمول درآمده است. با وجود آنکه تست‌ها نشان دهنده آن است که حالت از دست رفتگی قدرت قابل توجهی در برخی از گونه‌های غربی بروز می‌نماید، گونه‌های کاج جنوبی معمولاً تاثیر پذیری کمتری را در مقایسه با گونه‌های دیگر داشته و معمولاً قدرت یا استحکام آنها بیشتر حفظ می‌شود. تاثیر از دست رفتگی استحکام را می‌بایست به هنگامی مد نظر قرار داد که نسبت به انتخاب برنامه‌ای اقدامی کنیم که در آن از دست رفتگی استحکام ویا عوامل دیگر همچون کشش یا خمش به عنوان فاکتورهای مهم برای ما در نظر می‌باشند.
برنامه‌های چوب نرم برای اهداف خاص
برخی از الوار نرم و اقلام مربوط بدان، نیازمند تحصیل سود از طریق انجام یکسری از برنامه‌ها و احتیاط‌های لازم می‌باشند و بر این اساس بخشهای زیر برخی از این نیازهای خاص را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم

 

کنترل لک زدگی قهوه‌ای
لک زدگی قهوه‌ای به عنوان یکی از عارضه‌های رنگ زدایی چوب به شمار می‌آید که در طی روال خشک سازی در داخل کوره و در نتیجه تغییر در رنگ مواد که به صورت طبیعی در الوار نرم وجود دارند، روی می‌دهد. این ضایعه به عنوان یکی از مشکلات مهم در روال خشک سازی الوار کاج قندی، کاج سفید شرقی و غربی، کاج پاندروسا، چوب‌های درون چوب شوکران و همچنین کاج‌های جنوبی به شمار می‌آید. لک زدگی قهوه‌ای به هنگامی که گرما و رطوبت زیاد می‌باشد و به هنگامی که در فصول گرم به سر می‌بریم به عنوان یک ضایعه شایع مطرح می‌باشد. این ضایعه در الواری بروز می‌نماید که در آب و یا در تحت شرایط آب پاشی بر روی الوار برای مدت طولانی نگهداری می‌شوند. زمان ذخیره سازی، به هنگامی که الوار بریده شده و خشک می‌گردند، را می‌بایست به حداقل کاهش داد. مخصوصاٌ در صورتی که الوار بدون داشتن چوب دستک کوپه سازی گردیده‌اند.
تثبیت قطران چوب و حفظ روغن سدر
به منظور نگهداری روغن چوب وحفظ آن به هنگامی که روال خشک سازی چوب‌های سدر شرقی قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌بایست نسبت به تغییر برنامه‌های کوره اقدام نمود و بر این اساس قطران خارج شده از این الوار را به گونه‌ای تثبیت نمود که بعداً نشت این قطران به عنوان ضایعه جدی بر محصول نهایی و یا زمانیکه چوب را رنگ می‌کنیم تلقی نگردد. دمای بالا و حضور رطوبت و بخار موجب می‌شود تا روغن‌ها حالت فراریت یافته و رزین‌های آن بخار شوند. از اینرو، به هنگامی که اقدام به خشک سازی سدر قرمز شرقی می‌نماییم، لازم است تا از دمای بالا اجتناب شود، به جز زمان‌هایی که کاملاً لازم باشد، نسبت به تغییر برنامه‌ها اقدام نگردد، چرا که این امر موجب می‌شود تا سطح الوار به صورت غیر یکنواخت و ناهمگون جلوه نمایند.
الوار محافظت شده به وسیله مواد آب برد یا ضد آتش
برخی از گونه‌های چوب نرم، مخصوصاً کاج جنوی و الوار دوگلاس و الواری که برای مصارف تخته چند لایی مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولاً به وسیله مواد ضد آتش و محافظتی تحت روال محافظت قرار می‌گیرند. بر این اساس لازم است تا قبل از انجام روال محافظت نسبت به انجام روال خشک سازی مقدماتی اقدام نمود. این الوار را می‌توان به همان گونه که الوار غیر محافظت شده خشک می‌شوند تحت فرآیند خشک سازی قرار داد. با این وجود، الوار تحت فرآیند محافظت، معمولاً آب دوباره‌ای جذب نموده و بر این اساس تحت روال خشک سازی مجدد قرار می‌‌گیرند.

برنامه زمانی کوره برای چوبهای نرم

الوار کاج گره دار
الوار کاج گره دار معمولاً برای اهداف دکوراسیون مورد استفاده قرار گرفته و از اینرو لازم است دارای ظاهری در سطح بالا در مقایسه با دیگر الوار کاج مرتبه پایینتر باشند. میزان رطوبت یا برنامه‌های زمانی که برای الوار رتبه پایینتر مد نظر است معمولاً به صورت موفقیت آمیزی برای محافظت از عدم ترک خوردگی یا شل گشتگی گره‌ها در طی فرایند اولیه خشک سازی کافی می‌باشد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.