مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 9

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 9 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 9
ضریب ریخت پارچه
drape coefficient
پارچه خام
gray fabric
مزیت رقابتی
competitive edge
واپاشی (برق الکترونیک)
Decay
سیم پیچ كوچك (سولنئید)
Solenoid
فلس (نساجی)
scale
رمق كشی رنگ
dye exhaustion
طغیان حوزه ای
scoped flooding
مقیاس لیكرت هفت نقطه‌ای / امتیازی
seven-point Likert scale
مسیریابی درون- ناحیه‌ای
intra-area routing
مسیریابی بین- ناحیه‌ای
inter-area routing
پارچه تاری پودی
woven
پارچه حلقوی
knitted
ردیف
wale
رج
Course
تار
warp
طولی
lengthwise
عرضی
Widthwise
برون سپاری
Outsourcing
مجاورت
exposure
صوت افكنی
sonication
اوزون دار كردن (اوزوناسیون)
Ozonation
تعلق سازمانی
organizational attachment
مدل تئوری سیگنالینگ
signaling theory model
مدل سودمندی / مطلوبیت  نفع شخصی
self-interest utility model
كمك یار / مراقب وابسته
dependent care assistance
بواسطه  /  در تعامل با
mediated
حق الزحمه، جبران، تاوان
compensation
دانشسرا
training college
آموزشگاه‌ حرفه‌ای‌ ، كار آموزگاه‌
training school
سیاه چاله
Black Hole
سفید چاله
White Hole
افق رویداد
Event Horizon
گذشته علّی
Casual Past
افق رویداد مانا
Stationary Event Horizon
بردار عمود بر ابر صفحه
Normal vector to Hyper-surface
انتقال به سرخ
Redshift
افق کلنگ
Killing Horizon
گرانی سطحی
Surface Gravity
ارگودیسیته، نیرو سنجی، كار سنجی، بررسی سیستم صف و شرط میل به محدودیت (آمار)، ارگودیسیتی
Ergodicity
متریك نوسان سازی تیرومالای مانتین
Thirumalai mountain (TM) fluctuation metric
كار پژوهی، كار سنجی
Ergonomics
جفت زایی
Pair Creation
تکینگی
Singularity
متریک همدیس
Conformal Metric
مخروط نور
Light Cone
عامل مقیاس
Scale Factor
مهبانگ
Big Bang
لایه برداری (شیمی)
lift off
مسموم سازی (شیمی)
Poison
لایه، لایی
mat
میکروسکوپ الکترونی روبشی
Scanning Electron Microscopy )SEM(
میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ انتقال الکترونی
Transmission Electron Microscopy )TEM(
دكمه جوش
Weld nugget
آمایشی
logistical
بزرگایی، بزرگای ،  بزرگی
magnitude
فضای فوقانی
headspace
جوزف شومپتر / شومپیتر (اقتصاددان اتریشی)
Schumpeter
فتیله پشمی (نساجی)
worsted sliver
فاستونی ، پارچه پشمی ، پشم تابیده ، پشم اعلا
worsted
تحقیق پیمایشی
survey research
گروه كانونی
focus group
مصاحبه كامل
in-depth interview
مطالعه كل نگرانه
holistic study
نمونه مناسب / لازمه
convenient sample
تحلیل محتوایی
content analysis
اعتبار صوری
face validity
قلیان
water pipes
از یك طرف
at one hand
زمان اتمام کار
makespan
زمان انتظار (رسیدن یک محموله / فرآیند تولید) / زمان تدارک
lead time
جایگشت
Permutation
رمانتیسم
Romanticism
من گرایی
my doctrine
بن مایه
Theme, motif
درون مایه
Theme
انتها / طرف متحرک
moving end
انتها / طرف باز (ته باز)
free end
کانتی لور
cantilever
سطح مقطع
cross-section
مسیر مسابقه
race-track
فروش- تطبیقی / متقاطع
cross-selling
میان کارکردی
cross functional
از یک طرف
On the one hand
از طرف دیگر
On the other hand
از این نقطه نظر
From this perspective
آماده سازی
condition
پیش خور
feed-forward
آهار، آهار زدن
Size, sizing
آهار برداری، آهار برداشته
Desizing, desized
استراحت مرطوب
wet relaxation
خاصیت پوشش دهندگی پارچه
fabric cover
واحد جرم
mass unit
توانمندی
robustness
در صفحه / در سطح
in plane
خارج از صفحه / سطح
Out plane / out of plane
وزن واحد سطح
Unit/weight/area
واحد جرم سطح
Mass / unit area
واحد سطح
Unit area
مساحت سطح
Surface area
واحد جرم
Unit mass
وزن واحد، وزن مخصوص، وزن حجمی
Unit weight
واحد جرم
Mass unit
واحد حجم
Unit volume
جرم واحد حجم
Mass per unit volume
به بهای‌ كمتری‌ (از دیگران‌) فروختن‌
undercutting
پیشنهاد زیادتر، زیادتر پیشنهاد كردن‌ (در مناقصه‌ و مزایده‌)
Overbidding
عدم تعصب، فکر باز
open-mindedness
از این نظر
In this sense
کارآفرین داخل شرکتی
Intrapreneur
محصول- محور
product-centric
مشتری – محور (حول محور مشتری)
customer-centric
تولید ناخالص داخلی
Gross Domestic Product GDP
تولید ناخالص ملی
Gross National Product GNP
عمل مجرمانه، جنایی، بزهکاری
actus reus  (criminal act)
قصد مجرمانه، سوء نیت، نیت آزار رسانی
mens rea (criminal thought)
بحران وام های رهنی نازل
subprime mortgage crisis
بحران وام های بدون پشتوانه / بی اعتبار
subprime crisis
صندوق پس انداز
savings bank
به اعتبار گذشته / متکی به گذشته/ تاریخ گذشته
ex-post / ex post
به اعتبار پیش بینی/ پیش بینی شده/ برنامه ریزی شده/ آتی
ex-ante / ex ante
سود واقعی، سود تحقق یافته
Ex-post income
سود آتی، سود تحقق نیافته
ex-ante income
نقطه مرجع
reference point  / point of reference
وام گیرندگان با ریسك پذیری بالا
high risk borrowers
جایگزین
proxy
اختصاص دادن (بودجه، اعتبار)
appropriate  Appropriation
سرمایه گذاری متمرکز
pooled investment
وام های اعطا شده برای کالاهای مصرفی بادوام
consumer durables
سوابق اعتباری / اسناد اعتباری
credit portfolio
تامین وثیقه
to pledge collateral
پورتفولیوی وام / پرتفوی وام
loan portfolio
وام ناکارآمد، وام معوق، وام خنث، وام غیر قابل بازگشت
non-performing loan
اهرم مالی
Leverage
رهن شناور
shipping mortgage
مشارکت نهایی
marginal contribution
نمونه طبقه بندی شده
stratified sample
بررسی مقدماتی
pilot study
نمایه، پرونده، مقطع عرضی، (عکس) نیمرخ
Profile
پژوهش عمل نگر، تحقیق عملی
action research
هاگدان، تخمدان
Fruiting body
راست گردانی (علوم هوایی)
rectification
پیر سختی، سخت گردانی زمانی
age-hardening
بدنه هواپیما
fuselage
سفت کننده یکپارچه
integral stiffener
ساخت برای انبار، ساخت به منظور انبار کردن
make-to-stock
ساخت طبق سفارش، ساخت بر اساس سفارش
make-to-order
طراحی جریان ارزش
Value stream mapping (VSM)
تسهیلات / تجهیزات تولید کارگاهی
job shop facilities
شبیه سازی روش بهینه سازی
simulation optimization
سطح کارگاه، صحن کارخانه
shop floor
زمان انجام کار، زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه
lead time
مدیریت جریان ارزش
value  stream  management  (VSM)
ناب
Lean
شرکتهای کوچک و متوسط
SMEs
شرایط / قیود/ ساختاری
structural reserves
مقطع قوسی شکل
box section
نورد سرد
cold-rolled
سرد کاری، کار سرد
cold work
آستر کشی زیر
underseal
قیری
bituminous
جدار داخلی، صفحه جدا‌كننده قسمت موتور از قسمت سرنشین در اتاق خودرو ها
bulkhead
گلگیر جلوی اتومبیل
front wing
پانل / تابلوی جلو
front panel
پانل / تابلوی کناری
side panel
ته نشینی / رسوب الکترونیکی
Electrodeposited
نشاندن الکترواستاتیکی، رسوب‏دهی برقی، رسوب‏دهی الکتریکی، گالوانیزه کردن
electrodeposition
گلگیر
fender
اتصال لب به لب ، اتصال پوششی
Lap joint
اتصال پرچی
Clinched joint
صندوق عقب خودرو
Trunk lid
ضریب خمشی / پیچشی
flexural modulus
ضریب پیچشی
Flexural strength
تغییر شکل فشاری / فشردگی
Compressive Deformation
تئوری میله نازک
thin rod theory
منحنی زنجیره ای، الاستیکا
elastica
فرش فلوک (فرش با نقش برجسته)
flocked carpet
فرش منگوله بافت / باف
tufted carpet
تا شدگی، انحراف، انحنا
deflection
تراکم
Compression
برگشت پذیری، بازیابی (نساجی/ فرش)
recovery
پادری،  پوشش زیر / کف، پوشش (دهی) (با حصیر)
matting
برگشت پذیری، حالت ارتجاعی
Resilience
زیردست (پارچه)
Handling
خاب (پارچه / فرش)
pile
درزبندی، آب بندی
joint-sealing
آب بندی
Sealing
فسفات دار (کردن)، فسفات کاری
Phosphating
زمان پیمایشی
Time marching
ضریب مادون تخفیف (مکانیک)
Under relaxation
نسبت افزایش کلی
Overall enhancement ratio
خامه، پرز، کرک
pile
نخ خاب بریده و غیر حلقوی (فرش/ موكت)
cut pile
خاب حلقه ای، کرک حلقه ای
Loop pile
اکسمینستر – نوعی قالی ماشینی
Axminster
تنزل / صاف شدن خاب- صاف شدن کلیه خاب ها بطور کامل
Fall down – all  the  piles are  completely fallen down
کسر حجمی
volume fraction
شبه لاستیک
rubber-like
بهبود دهنده
conditioner
درز، شکاف
Crevice
بخش قوس تایرها، برجستگی گلگیرها
wheel arch
زیرلایه، آستر
Undercoating
پوشش براق
Gloss Coat
توپ چرخان
spinning bell
ولتاژ بالای DC
high DC potential
ولتاژ DC (جریان دائم)
DC potential
پخش ذرات اسپری به اطراف، پخش اضافی ذرات پاشش
Overspray
ترشحات تایر
wheel splash
موم سیال
fluid wax
لوله اگزوز
tailpipe
صدا خفه کن
Muffle / muffler
آلومینیوم كاری ، آلومینویم دهی ، آلومینیوم پوشانی
Aluminizing
دستگاه تنظیم و تعدیل گرما
thermostat
شلنگ کائوچویی
rubber hose
ماده یا مایع سرد کننده
coolant
بازدارنده های اکسنده
oxidizing inhibitors
اثر ناپذیر ساختن، بی اثر سازی
passivate
استثنائات، قیودات
Reservations
سطوح مماس
mating surfaces
تاپت، بالابر سوپاپ
tappet
بادامک ها
cams
خوردگی حفره ای
pitting corrosion
موجودی کالای پایه
base stock
سخت گردانی سطحی
case-hardened / case hardening
درصد حجمی
volume %
درصد حجمی
V/V %
درصد جرمی
Mass %
اتصال عرضی
Crosslinking
نم ‌نمایی
hygroscopicity
پلی الفین
Polyolefin
انیدرید
Anhydride
استیل دار کردن
Acetylation
زمان توقف ، مدت زمانی كه كارخانه كار نمی كند، زمان از كار افتادگی
downtime
زدایش هوا
air extraction
لبه پیرایی، تزئینات اتومبیل، ترئینات داخلی
Trim
ریختنی، ریختن فشاری
Die-cast
شبکه های رادیاتور
radiator grills
انودیزه کردن، پوشش سطح فلزی با یك اكسید محافظ یا تزئینی بوسیله روشهای الكتروشیمیائی را گویند.
Anodized
راه راه، شطرنجی
checkered
نقطه فشار متوسط
working point
حجم مخصوص، حجم ویژه
specific volume
تابع توزیع تجمعی
cumulative distribution function
پارامتر مکان
location parameter
توزیع عمر
life distribution
پلیمر / بسپار سنگین (بزرگ)
high  polymer
نسبت جرمی
mass ratio
صرفه جویی در جرم
economy in mass
مدول بالا
high modulus
پر کربن، دارای کربن بالا
high carbon
کم کربن، دارای کربن پایین
low carbon
فنر
spring
کمک فنر لوله ای
dash-pot
غوطه وری- داغ (آبکاری)
hot-dip
برجستگی، خطوط میزان، منحنی تراز / میزان
خطوط، انحنا، برجستگیها و پیچ و تاب های بدن
Contour
غلطک های نخ کشی
drafting rollers
شیطانک، غلطک گردان
traveller
قانون تناوبی
Periodic Law
حرکت سوقی
drift motion
معادله عددی، معادله اسکالر
scalar equation
مختصات اولری
Eulerian coordinates
مختصات دکارتی
Cartesian coordinates
بردار یکه، بردار واحد
unit vector
معادله چرخ تسمه اولر
Euler capstan equation
معادله تعادل
equilibrium equation
واحد طول
unit length
نیروی کششی
drag force
نیروی کوریولیس
Coriolis force
معادله دیفرانسیل
differential equation
دیفرانسیل جزئی، دیفرانسیل پاره ای
partial differential
کشش
tension
فسفات ترشری (سوم) روی
zinc tertiary phosphate
رزین تبادل یونی
ion exchange resin
لبدیس، لبه دار
flange
فلنج لبه گیر، فلنج همینگ
hemming flange
مرکاپاتوبنزوتیازول
mercaptobenzothiazole
حلال پوشی مس
cuprosolvency
محلول واتس
Watts solution
لایه، قشر، آستر
Strike
خصلت تناوبی
periodicity
روش گرادیان مزدوج
Conjugate Gradient method
روش قاطع، روش وتری
secant method
ابرخطی
superlinear
دورن یابی مکعبی
cubic interpolation
تکه ای، قطعه به قطعه
piecewise
دستگاه مختصات مرجع، دستگاه مرجع، دستگاه مقایسه ای، چارچوب مرجع
reference frame
چهارچوب مرجع لَخت
inertial reference frame
عبارت تحلیلی
analytic expression
بدون مشتق، عاری از مشتق
derivative-free
جستجوی برش زرین
golden-section search
تابع هدف
objective function
یک نمایی
Unimodal
مطابقت
Agreement
زیردست (پارچه)
Handle
موافقان و مخالفان، طرفداران و منتقدان
pros and cons
مقاومت هوا
air resistance / air drag (air-drag)
پارگی انتهای نخ (در ماشین ریسندگی)
ends-down
بهترین برازش
best fit
نقطه برگشت
turning point
نیمتاب، نیمچه نخ
roving
منطقه کشش  – در ماشین فتیله
drafting zone
بسته نخ ، بوبین نخ ، دوك نخ ، قرقره نخ
yarn package
کوپس (نساجی) (بسته نخ)
cop
کوپس پیچی
Cop winding
دوک
spindle
هادی نخ
yarn guide
کشش نخ در طی فرآیند پیچیدن
yarn wind -on tension
چشمی
eyelet
پیچ هدایت
lead-screw
نقطه مادی
material point
روش پرتابی
shooting method
زاویه تاخیر، زاویه درنگ
lag angle
گوشه های لبه دار (ماشین)
Hard streamline
غبار پرز (نساجی)
Fly
مربع لاتین
Latin square
یکنواختی نخ
yarn evenness
زاویه بحرانی
critical angle
سایه های پراکنده
cast  shadows
کرک حلقه ای / خاب حلقه ای
loop-pile
الیاف پاره شده
broken fibers
توزیع وایبول / ویبول
Weibull distribution
مدول اتلاف
loss modulus
نخ یک لا، تک نخ
Single yarn
تراکم تار یا پود در پارچه
Sett
اتاق پرو (لباس)
fitting room
بدن نگاری
somatography
آنتروپومتری، سنجش و اندازه گیری بدن
Anthropometry
پوشاندن / تزیین کردن با پارچه
draping
مشخص نمودن قالب / فرم بدن (پوشاک)
casting
عامل پارگی
Breaking work
برنامه ریزی
lay planning
پیش تاب، تاب – از قبل
pre-twisting
نمره نخ
yarn count
تست پارگی (نساجی)
break test
عملگر تفاضلی
difference operator
راه حل تناوبی
periodic solution
راه حل مجانبی تقریبا تناوبی
Asymptotically almost periodic solution
چرخ محرک، چرخ گرداننده
driving wheel
موتور محرک
drive motor
هم پیوستگی
Cointegration / Co-integration
گردش تصادفی، سیر تصادفی
random walk
قیمت سلف
forward price
پیش خرید، خرید سلف
Forward purchasing
متغیرهای وابسته با تاخیر
lagged dependent variables
متغیرهای تاخیری
lagged variables
قیمت روز، قیمت نقدی، قیمت تمام شده
spot price
آزمون درجه نقدینگی، آزمایش قدرت پرداخت
acid test
قیمت سایه
Shadow Price
متغیر اولین اختلاف
first differenced variable
ریسندگی چرخانه ای
rotor spinning
صفحه بوسان
osculating plane
قائم اصلی
principal normal
قائم واحد
unit normal
مولفه قائم، مولفه عمودی
normal component
مماس واحد
unit tangent
مولد
generatrix
مارپیچ هوایی (ریسندگی)
air vortex
فیلامنت ممتد
continuous filament
شبه استاتیک
Quasi static  quasi-static
هوموتوپی
homotopy
آشفتگی، پرشیدگی
perturbation
روش تغییر
variational method
تعادل نیرو
force balance
بقای جرم
mass conservation
مقدار / اندازه حرکت، گشتاور
momentum
ریخت نژادمانه، مورفوژنوتیپ
Morphogenotype
حصول راحتی، در نظر گیری راحتی (پوشاک)، ملاحضات مربوط به راحتی
Ease allowance
ملاحضه، بحساب آوردن
allowance
وضع اندامی
posture
قطر شکم
Girth
زیر بغل، جای آستین
armhole
محل انشعابات بدن
crutch
ریشه واحد
Unit root

 

لغات بین رشته ای بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.