مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 10

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 10 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 10
تنظیم‌گاه
marshalling yard/ shunting yard
ریل‌بر دستی
portable rail saw
ریل‌خم‌کن
rail bender
ماشین عیب‌یاب ریل
rail detector car/ rail flaw detector
خرابی ریل
rail failure/ rail defect
عیب ریل
rail flaw
ریل‌گرم‌کن
rail heater
گریس‌پاش ریل
rail lubricator
کارخانه ریل
rail mill
ریل‌سوراخ‌کن
rail punch/ rail drill
ریل‌بر
rail saw
ریل‌کش
rail stretcher/ rail pulling device
غلتشگاه ریل
rail tread
قورباغه
rerailing frog/ humpback/ car frog/ butterfly frog/ wrecking frog/ greenback/ rerailer
ریل حرکت
running rail
رئیس قطعه
section foreman/ section boss
خط کناری
siding/ branch line
دال خط
slab track
برف‌روب
snowplow
ریل‌بر ثابت
stationary rail saw
مباشر خط
track foreman
نگهداری خط
track maintenance
چرخ ـ محور پیرو
trailing wheelset
خط تأمین
trap siding
قطار فروکف
ultra-low-floor tram
عیب‌یاب فراصوتی
ultrasonic flaw detection
لبه چرخ
wheel flange
غلتشگاه چرخ
wheel tread
چرخ ـ محور
wheelset
سیرگاه
block
واپایش سیرگاه
block control
نشانگر سیرگاه
block indicator
سامانه سیرگاه
block system
خط پهن
broad gauge
خط کمانشی
buckled track/ kinked track
میخ‌کش میله‌ای
claw bar
قطار حومه‌ای
commuter train
ریل موج‌دار
corrugated rail
خط انتظار
cripple track/ cripple siding
سیرگاه بحرانی
critical block
دوراهه نامتقارن
crotch trunout
دوراهه خمیده
curved turnout
میخ پابند
cut spike
خط راکد
dead track
واگن‌پران
derail
خروج از خط
derailment
دوراهه لوزی
diamond turnout
خط لخت
dirt track
خط بی‌ریل
dummy track
دوراهه متقارن
equilateral turnout/ Y turnout
ریل لبه‌دار
flowed rail
خط صنعتی
industry track
خط نردبانی
ladder track
خط نرده‌ای
ladder track
دوراهه کناری
lateral turnout
دوراهه چپ‌گرد
left-hand turnout
خط‌رو بازدید
light inspection car
خط‌رو قطعه
light section car
گروه ریل‌گذار
linking gang
لبه‌دارشدگی
lipping
خط فعال
live track
خط دوربرگردان
loop track/ balloon track
خط اصلی
main track
نگهداری مسیر
maintenance of way
شارش فلز
metal flow
سیرگاه متحرک
moving block
خط باریک
narrow gauge/ slim gauge/ metric gauge
خزش‌گیر
rail anchor/ anticreep
خزش ریل
rail creep
ریل‌برگردان
rail fork/ rail turner
لبه تاج ریل
rail lip
بارگیر ریل
rail loading machine
قفسه ریل
rail rack
پلیسه‌بر
rail shear
زنجیره ریل
rail string
کجی ریل
rail tilt
قطار ریل‌بر
rail train
سایش ریل
rail wear
دوراهه راست‌گرد
right-hand turnout
پیچ پابند
screw spike
پوسته‌شدن
shelling
قطار خطی
shuttle train
مسافر قطار خطی
shuttle train passenger
مسیر قطار خطی
shuttle train route
سایش جنبی
side wear/ horizontal wear
میخ‌کش چکشی
spike lifter/ spike starter/ pigs foot
میخ‌کش چنگکی
spike puller/ preacher/ roadmaster
عرض خط معیار
standard gauge
سوزن ریزش
switch derail/ trap switch
سایش سطح
top wear
عرض خط
track gauge measurement/ track gauge
بازسازی خط
track renewal
دوراهه
turnout
خط انشعابی
turnout track
سایش قائم
vertical wear
خط پهن‌شده
wide gauge/ widened gauge
ترمز هوا
air brake/ compressed air brake
مخزن هوا
air reservoir
ترمز خودکار
automatic brake
سامانه ترمز خودکار
automatic brake system/ ABS
قلاب خودکار
automatic coupler
مخزن فرعی هوا
auxiliary air reservoir
اهرم‌بندی محوری
axle brake rigging
غلاف میله سوزن
basket rod
کاسه سقفی
body centre plate
بالشتک زیربدنه
body side bearing
گهواره
bolster
مهار گهواره
bolster anchor
صفحه پایینی گهواره
bolster bottom cover plate
گوشواره گهواره
bolster hanger/ swing hanger
میراگر گهواره
bolster snubber/ spring dampener/ friction dampener
فنر گهواره
bolster spring
تقویت‌کننده گهواره
bolster stiffener
صفحه بالایی گهواره
bolster top cover plate
جان گهواره
bolster web/ bolster diaphragm
بی‌گهواره
bolsterless/ bolster-free
سرعت‌دهنده ترمز
brake accelerator
قاب لنت ترمز
brake caliper
دستگیره تبدیل ترمز
brake change-over device
سوپاپ تبدیل ترمز
brake change-over valve
سوپاپ اطمینان ترمز
brake check valve
دیسک ترمز
brake disc
نیروی ترمز
brake force
شلنگ ترمز
brake hose
اتصال شلنگ ترمز
brake hose coupling
آستر لنت
brake lining
لنت ترمز
brake pad
لوله ترمز
brake pipe
اهرم‌بندی ترمز
brake rigging
نسبت اهرم‌بندی ترمز
brake rigging ratio
میله‌مثلث ترمز
brake triangle
وزن ترمزی
brake weight
مسافت ترمز
braking distance
ریل نگهبان پل
bridge guardrail
اهرم‌بندی مرکزی
centre brake rigging
میله نافی
centre pin/ king pin/ centre bolt
شاه‌تیر
centre sill
ماشین قواره‌سنج
clearance car/ porcupine
تماس همدیس
conformal contact
میله رابط
connecting rod
قلاب
coupling/ coupler/ drawbar
تراز عرضی
cross level
تغییر تراز عرضی
cross level change
انحراف تراز عرضی
cross level deviation
اختلاف تراز عرضی
cross level difference
شاخص تراز عرضی
cross level index
ریل نگهبان قوس
curve guardrail
ریل آسیب‌دیده
damaged rail
لوکوموتیو سرد
dead locomotive
جوش معیوب
defective weld
ترمز برقی‌بادی مستقیم
direct electro-pneumatic brake
ترمز دیسکی
disc brake
ترمز پویا
dynamic brake
ماشین سوزن برقی
electrical switch machine
ترمز برقی‌روغنی
electro-hydraulic brake/ EH brake
ترمز برقی‌مغناطیسی خط
electro-magnetic track brake
ترمز برقی‌مکانیکی
electro-mechanical brake/ EM brake
ترمز برقی‌بادی
electro-pneumatic brake/ EP brake
ریل نگهبان اضطراری
emergency guardrail
ترمز اضطراری لوکوموتیو
emergency locomotive brake
برون‌خط
field side
رکاب
footboard/ foot-iron/ step/ foot step
ریل نگهبان مرکزی
frog guardrail
گوشه ریل
gauge corner
خط گوشه ریل
gauge line
صفحه مهار عرض
gauge plate
درون‌خط
gauge side
ریل نگهبان
guard rail/ check rail
گیره نعلی ریل
guardrail C-clamp/ guardrail yoke
میله سرسوزن
head rod/ number one rod
خط‌رو سنگین
heavy duty car/ heavy duty section car
ترمز دستی
holding brake
ریل نگهبان افقی
horizontal guardrail
ترمز برقی‌بادی غیرمستقیم
indirect electro-pneumatic brake
ترازسنج
level board
لغات حمل و نقل بخش 10
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.