مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 14

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 14 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 14
حاکمیت – قدرت ناشی از آزادی و استقلال یک دولت مستقل
Sovereignty
سوخوز واژه روسی به مفهوم گونه ای کشاورزی که در آن از نیروی کشاورز اجیرشده استفاده می شود.
Sovkhos
فضا- عبارتست از در برگیرنده و حامل روابط متقابل اقتصادی- اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است.
space
پایگاه فضایی- قمر مصنوعی كه محل برای چند سرنشین داشته باشد. پایگاه فضایی ممكن است حامل چندین تن تجهیزات آزمایشگاهی و غیره باشد
Space station
طغیان سیلابی شدن و طغیان ناگهانی یک رودخانه بر اثر بارندگی شدید یا آب شدن ناگهانی برف های سرچشمه
Spate
الگوهایی که در رابطه با چگونگی تخصیص فضا به کارکردهای گوناگون مطرح می شوند.
spatial allocation model
توسعۀ فضایی- انعكاس اتفاقات و اقدامهای توسعۀ یك جامعه در محیطی فیزیكی مورد عمل آن جامعه
Spatial development
آمایش (بهسازی) فضایی- به كلیه اقدامهای سازماندهی مجدد و ایجاد هماهنگی بین اجزای فضا اطلاق می شود كه هدف آن، افزایش ظرفیت توسعه پذیری فضا می باشد
Spatial improvement
ساختار فضایی- عبارتست از آرایش گره گاهها و شبكه ها در فضا در رابطه با یكدیگر
Spatial structure
چگالی نسبت جرم حجمی یک ماده به جرم همان حجم از ماده مبنای مقایسه.
Specific gravity
طیف نما دستگاهی که برای تولید و مشاهده طیف ها بکار می رود.
Spectroscope
طیف مجموعه بسامدهای بین دو حد کمابیش معین و معمولا دور از یکدیگر، که امواج دارای آن بسامدها واجد خاصیت مشترک مشخصی باشد
Spectrum
بهار- یكی از فصل های چهارگانه سال، كه بین زمستان و تابستان واقع شده و در حدفاصل یكم فروردین تا 31خرداد(برای نیمكره شمالی) و یكم مهرماه تا 30آذر (برای نیمكره جنوبی) قرار گرفته است
spring
زبانه- باریكه ای از ریگ و شن وماسه كه بصورت دماغه ای از خشكی در دریا پیش رفته باشد
Spit
یک جریان آب مداوم یا متناوب از زمین، وقتی تشکیل می شود که آب باران در داخل زمین تا نقطه معینی فرو رفته در آنجا تجمع می یابد و سرانجام به خارج فوران می یابدو محل آن بستگی به وضعیت سفره آب، شکل سطح زمین و انواع سنگها دارد
Spring
باد و بوران- باد شدید ناگهانی كه مدت چند دقیقه به درازا كشیده و دفعتا آرام گیرد
Squall
جمعیت ثابت، هرگاه در یک جمعیت معین در یک دوره زمانی یا در امکان مرگ در سن معین یا در فرزند آوردن زن تغییری رخ ندهد، این جمعیت سرانجام به حالتی خواهد رسید که در آن با نرخ سالانه ثابتی، افزایش یا کاهش خواهد یافت و نسبت جمعیت هر سنی ثابت خواهد ماند.
Stable population
کومه ستونی از سنگ که بشکل جزیرک ها ی کوچک و نزدیک بساحل از آب خارج شده باشد. این عارضه معمولاً بر اثر فرسایش حاصله از آب دریا پدید می آید
Stack
اجرام آسمانی عظیم و به حالت گازی كه با نور خود می درخشد
Stars
تبیین آماری
Statistical explanation
جامعه آماری،مجموعه ای از آحاد است که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و آن را به وسیله صفت یا صفات مشترک نامگذاری می کنند.
Statistical universe
بخار گازی که از مواد مرطوب در حال تبخیر جدا شود یا در اثر حرارت از مایعات یا جامدات برخیزد و به هوا رود.
Steam
پولاد آلیاژی از آهن که با 5/0 تا 5/1 درصد کربن همراه باشد.
Steel
گسله پله کانی یک سری گسله موازی پلکانی شکل که در یک سراشیب قرار گرفته باشند
Step-fault
استپ واژه روسی برای علفزاری که در یک منطقه معتدله قرار گرفته و از گیاهان قدکوتاه و درختچه های خاردار، که با فاصله زیاد از هم روئیده اند، پوشیده شده است.
Steppe
عصرحجر انسانهای این عصر از ابزارهای سنگی استفاده میکرده اند
Stone age
سنگلاخ- زمین پرسنگ و یا زمینی كه در آن سنگریزه فراوان یافت شود. به آن سنگسان هم می گویند
Stony land
توفان- باد شدیدی با درجه 11 كه سرعت آن به حدود 59 تا 115 كیلومتر در ساعت برسد
Storm
روانه- آبی كه در مجرا یا بستری جریان داشته باشد
Stream
استراتژی- تدابیری كه جامعه برای بسیج و كاربرد كلیۀ منابع موجود و یا قابل حصول به منظور حفظ و تعمیم ارزشهای متعلق به خود اتخاذ می كند، استراتژی نامیده می شود.
strategy
چینه شناسی- شاخه ای از علم زمین شناسی بنام چینه شناسی كه درباره چگونگی پیدایش، ترتیب توالی، ساختمان، سنگواره و سنگ شناسی لایه ها و چینه های پوسته زمین بررسی می كند
Stratigraphy
چینه- لایه مشخصی از پوسته زمین مانند لایه ای از سنگهای رسوبی كه ضخامت آن بین چند سانتیمتر تا چند متر باشد
Stratum
ساخت ترتیب و جایگزینی سنگ های پوسته زمین
Structure
تنازع بقاء برطبق نظریه داروین آن دسته از گیاهان و جانوران که با محیط سازگارترند باقی مانده و آنهایی که عاجز از سازگاهری باشند از میان می روند.
Struggle for existence
حومه شهر-حومه نشینی
sub urban
پدیده زیرراندگی
subduction
فرونشینی
subsidence
رزاعت معیشتی، زراعتی که در آ« تولیدقله و ذخیره آن، صرفا\” برای خودمصرفی است.
Subsistence farming
حومه بخش های پیرامون مناطق مسکونی یک شهر را حومه می گویند.
Suburb
شهرک حاشیه نشین
Suburban fringe
سوماترا- بادی مخصوص نواحی تنگه مالاكا بوده و معمولاً با رعد و برق همراه است. این باد شب هنگام و بطور ناگهانی می وزد و باران های سیل آسائی را گاه بهمراه دارد
Sumatra
تابستان- گرمترین فصل سال را تابستان می گویند. دوران این فصل در نیمكرۀ شمالی، ماههای تیر و مرداد و شهریور و در نیمكرۀ جنوبی، دی و بهمن و اسفند است
Summer
ییلاق کوهپایه و جای خنک و مطبوع و محل خوش آب و هوا که در فصل تابستان مورد استفاده قرار می گیرد
Summer quarter
خورشید جرم مرکزی منظومه شمسی که قطر آن 300،392،1 کیلومتر می باشد.
Sun
طلوع خورشید +سرزدن آفتاب
Sunrise
غروب خورشید هنگامی که خورشید رد آسمان باختری بتدریج پائین رفته و مرکز آن با سطح افق مماس شود، غروب نام دارد
Sunset
به معنی : صنعت ورشکسته.
sunset industry
لکه های خورشیدی لکه هایی در خورشید که بدلیل اختلاف درجه حرارت در سطح کره مزبور بصورت نسبتاً سیاهی بنظر می رسند
Sunspots
ابرنواختران- ستارگانی هستند از گونه نواختران با درخشندگی حدود 10،000 برابر نواختران عادی
Super nova
امواج سطحی- این امواج كه پس از امواج ثانویه بوسیلۀ لرزه نگار ثبت می گردند پیچیده تر از امواج دیگر یعنی امواج اولیه و ثانویه بوده. این امواج بجای اینكه از درون اشیاء عبور كنند از سطح آن ها می گذرند و خرابی های زمین لرزه بیشتر مربوط به همین امواج است
Surface waves
توسعۀ پایدار- توسعه ای را پایدار می گویند كه نیازهای نسل حاضر را برآورده نماید بدون اینكه توانایی نسلهای آتی را برای رفع نیازهای خود به مخاطره اندازد
Sustainable development
آب گستری- پهناور شدن دریا بر اثر بالا آمدن سطح دریا
Transgression
عبور گذستن یک نقطه یا جرم آسمانی از میدان دید تلسکوپ-گذشتن یک جرم فلکی از برابر قرص جرم بزرگتر دیگر.
Transit
تحویل- اصطلاحی است در نجوم به معنی انتقال نقطه ای از یك موضع به موضع دیگر
Transition
تعرق- جذب آب از طریق ریشه گیاهان و پس دادن و تبخیر آن در فضا از طریق برگهای گیاه
transpiration
حمل ونقل ←ترابری
Transportation
مثلث شکل هندسی سه گوشه و یا سطحی که به سه خط مستقیم محدود بوده و از سه زاویه ترکیب یافته باشد .
Triangle
تریاسیک نخستین دوره زمین شناسی از دوران میان زیوی
Triassic
عشایر-به جماعتی از مردم اطلاق می گردد كه دارای سازمان اجتماعی مبتنی بر گروههای خویشاوندی بوده و افراد آن، ضمن احساس تعلق به سازمان، عموما جایگاه خویش را در آن می دانند
Tribe
مثلثات بخشی از علم ریاضی که درباره روابط بین اضلاع و زوایای یک مثلث گفتگو می کند .
Trigonometry
تری لوبیت جانوری از بندپایاین نخستین که فراوان ترین و عمده ترین ساکنان دریاهای دوران دیرین زیوی(پالئوزوئیک) بوده اند.
Trilobite
سفر- حركت یا جابجایی یك طرفه شخصی كه توسط یك یا چند وسیلۀ حمل و نقل صورت می گیرد
trip
ترومب- گردبادی است با محور عمودی كه با بادهایی دارای سرعت زیاد همراه می باشد
Trombe
مدار رأس السرطان مدار 23 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی .
Tropic of cancer
مدار رأس الجدی مدار 23 درجه و 27 دقیقه عرض جنوبی.
Tropic of Capricorn
اقلیم بیابانی حاره ای بیشتر در کمربندهای پرفشار عرضهای متوسط قرار دارد.
Tropical desert climate
مداران دو مدار عرض جغرافیایی کره زمین، عرض شمالی را مدار رأس السرطان و عرض جنوبی را مدار رأس الجدی می نامند .
Tropics
تراست در اصطلاح مالی و اقتصادی، سازمانی است که سیاست بازرگانی چندین مؤسسه مستقل را تحت نظارت خود در آورد و یکی از مظاهر رژیم سرمایه داری است که بوسیله آن سرمایه داران کوچک از بین برده می شوند.
Trust
قیمومت نظام نظارت سازمان ملل متحد بر سرزمینهایی که دارای استقلال نیستند .
Trusteeship
آبلرزه- امواج بزرگی از آب كه بر اثر وقوع زلزله در كف اقیانوس یا دریا پدید آید
tsunami
توف- سنگی كه از تراكم و بهم چسبیدن خاكستر و غبارهای آتشفشانی پدید آمده باشد
Tuff
توفسنگ- خاكسترها و غبارهای آتشفشانی هنگاهی كه به دریا و یا دریاچه وار د می شوند همراه با ذرات ماسه در كف آب ته نشین گردیده و با گذشت زمان و فشارهای وارده از لایه های بالا به توفسنگ دگرگون می شوند
Tuffisite
توندرا- اراضی بی درختی كه در نواحی شمالی آمریكای شمالی و هم چنین در سراسر مناطق شمالی قاره اروپا و آسیا واقع شده و به دلیل دارا بودن آب و هوای قطبی، اغلب از برف و یخ پوشیده شده باشد
Tundra
تونل- گذرگاه زیرزمینی كمابیش افقی كه در دل كوه یا زیر رودخانه ها و امثال آن حفر شده باشد و برای عبور دادن جاده، خط آهن، كانال و فاضلاب و غیره ساخته شود
Tunnel
فیروزه یکی از سنگ های آذرین که از فسفات ئیدراته آلومینیم طبیعی تشکیل یافته است .
Turquoise
دره U شکل،دره ای که در مقطع به شکل U است، همراه با یک کف نسبتاً مسطح و جوانب پرشیب، عموماً به عنوان فراورده فرسایش یخچالی در نظر گرفته شده است
U-Shaped Valley
پرتو های ماوراء بنفش آن قسمت از نور خورشید که بعد از طیف رنگ آبی قرار دارد.
Ultraviolet rays
دگرشیبی- این واژه برای یك سطح فرسایش یا سطحی كه در آن رسوبگذاری برای مدتی متوقف بوده بكار برده می شود
unconformity
جهان از نظر کیهان شناخت جهان به معنی همه منظومه کیهانی است.
Universe
بی ثباتی
un-stability
بایر زمین خراب و غیرقابل رزاعت
Unutilized land
اراضی بایر شهری، زمینهایی که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج به حالت موات برگشته است اعم از شخصی یا غیرشخصی.
unutilized urban lands
سربالا آنچه رو به بالا باشد – مقابل سرازیر- محلی که رو به بالا برود.
Up hill
اورانوگرافی- دانشی كه آسمان ها و جرم های آسمانی را توصیف می كند و با ساختن نقشه های آسمانی سر و كار دارد
uranography
كاداستر شهری- عبارتست از تعیین موقعیت منازل، خیابانها و كوچه ها كه البته در كنار آن، اطلاعات مناسب دیگر ممكن است ضبط و ارائه شود.
Urban cadastre
تمركز شهری- انباشتگی جمعیت در حوزه های شهری
Urban centralization
دوگانگی شهری، تبین افزایش قطبی شده جامعه شهری میان طبقه پردرآمد و کم درآ»د شهرها
Urban contradiction
بحران شهرنشینی- بحران ناشی از جابجایی و نقل مكان تدریجی(ولی مداوم) میلیونها نفر از مردم كشورهای جهان سوم از سكونتگاههای روستایی به شهرهای بزرگ
Urban crisis
تراكم شهری- عبارتست از تراكم جمعیت شهرنشین در هر هكتار از مساحت شهر
Urban density
طراحی شهری- عبارتست از ابزار مطلوب سازی محیط زیست برای مصرف كنندگان آن، ارتقای روحیۀ زندگی و فعالیت انسانی در فضا، ساماندهی و ارتقای كیفیتهای محیطی در فضای شهری
Urban design
اقتصاد شهری- شاخه ای از علم اقتصاد كه اصول و شیوه های استدلال اقتصادی را در تجزیه و تحلیل فعالیتهای اقتصادی شهر و مسائل اقتصادی آن به كار می گیرد.
Urban economics
بافت شهر،چگونگی ترکیب و طرز قرارگرفتن اجزاء و عناصر شهر را بیان میکند ،فضای کالبدی شهر یعنی فضاهای خالی و پر و نسبت آنها به یکدیگر
urban fabric
فرم شهر- فرم شهر بر اساس عملكردهای درونی شهر شكل می گیرد و میزان پراكندگی افراد و روابط بر آن تاثیر دارد
Urban form
كاربری تجهیزات شهری-مكانهایی كه برای تخلیۀ زباله و ایستگاههای آتش نشانی در نظر گرفته می شوند.
Urban furniture uses
جغرافیای شهری- بر نظام فضایی و موقعیت شهر تاكید دارد و مانند دیگر شاخه های علم شاخه های علم جغرافیا، علل پراكندگی مكانهای شهری و تشابهات و تناقضات اجتماعی- اقتصادی میان آنها را با توجه به شرایط مكانی مطالعه می كند
Urban geography
فضای سبز شهری- به مجموعۀ فضاهای آزاد سبز كه در داخل محیط شهری با اهدافی مشخص و عملكردهای معینی بر عهدۀ آنها نهاده شده باشد فضای سبز شهری می گویند.
Urban green space
رشد شهری- رشد جمعیت در مناطق شهری
Urban growth
تاریخ شهری- شاخه ای سنتی از تاریخ محلی است
Urban history
امكانات زیربنایی شهری-واژه ای كه به صورت گسترده دربرنامه ریزی به كار گرفته می شود ونشاندهندۀ خدمات و تسهیلاتی است كه از بخشهای تكمیلی زندگی درجامعۀ شهری به شمار می رود. ای\”
Urban infrastructure
كاربری تاسیسات شهری- مكانهایی كه شامل منابع آب، پستهای برق و مخابرات می باشند.
Urban installation uses
اراضی شهری، آندسته اراضی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار دارند.
urban lands
برنامه ریزی شهری
urban planning
نوسازی شهری- بازسازی یا تجهیز مجدد مناطق فرسودۀ شهری از طریق سیاستهای برنامه ریزی و تامین امور مالی از طریق حكومت یا شهرداری
Urban renewal
انقلاب شهری- این اصطلاح در خاورمیانه برای توصیف پیدایش مراكز شهری به كار برده می شود
Urban revolution
اندازۀ شهر- اندازه، وسعت فیزیكی شهر و جمعیت شهر می باشد
Urban size
آستانه ی اندازه ی شهری- نظریه ای كه از سوی \” تامپسون\” بر پایه ی مشاهدات شخصی در خصوص شهرهای كوچك و رو به زوال ارائه شد.
Urban size ratchet
ساخت شهر، استخوان بندی اساسی کالبد شهر محورهای اصلی و تعیین کننده، مراکز اصلی و فرعی و بخشهای مختلف است.
Urban structure
سیستم های شهری- تحلیل ویژگیهای تشكیل دهندۀ مجموعۀ شهرهایی كه تاثیرات متقابلی بین آنها وجود دارد
Urban systems
حوزه بندی (منطقه بندی) شهری- حوزه بندی عبارتست از تقسیم شهر به حوزه ها یا نواحی بر طبق كاربری حاضر بالقوۀ آنها به منظور كنترل و جهت دهی به كاربری و استفاده از زمینها
Urban zoning
شهرسازی، کنترل رشد و توسعه یک شهر و ترتیب راهها، ساختمانها و غیره به وسیله یک قدرت محلی آمده است.
urbanism
شهرنشینی
urbanization
میزان شهرنشینی- این نسبت از تقسیم تعداد جمعیت شهری به كل جمعیت، ضربدر 100 به دست می آید
Urbanization ratio
دب اکبر ←خرس بزرگ
Ursa major
دب اصغر ←خرس کوچک
Ursa minor
تغییر كاربری- عبارتست از تعیین و تصویب كاربری جدید برای زمینی كه در طرحهای مصوب شهری، كاربری دیگری دارد یا كاربری ندارد
Use conversion
تجهیزات، هر آنچه در زندگی و رفاه ساکنان یک واحد مسکونی ضروری است، مانند : آب، برق، تلفن و غیره.
Utilities
خلاء قسمتی از فضا که بکلی خالی از ماده باشد.
Vacuum
وادی مسیل تنگ و معمولاً خشکی که در یک ناحیه کویری واقع شده و فقط هنگام بارندگی های شدید در آن آب جاری می شود .
Vadi
زون هواده: ناحیه اى است درون زمین بین سطح ایستابى که در آن حفرات توسط آب پر نشده است. این منطقه همچنین منطقه غیر اشباع نیز خوانده مى شود.
Vadose Zone
دره،چاله باریک و درازی در سطح زمین، معمولاً با یک شیب بالنسبه منظم به سمت پایین رودخانه یا نهری در آن جریان دارد که با تخریب سنگهای سطح زمین دره مربوط را بوجود آورده است
Valley
کمربند وان آلن محدوده هایی از میدان مغناطیسی زمین که تشعشعات کیهانی زا درون خویش محبوس ساخته و از برخورد آنها به سطح زمین جلوگیری می کنند .
Van allen belt
روئیدنی ها- جاندارنی به نام گیاه كه قسمت بزرگی از پوستۀ زمین را پوشانیده اند
vegetation
شکاف یا گسل عمودى یا تقریبا عمودى در سنگ که با کانى پر مى شود .
Vein
بادهای آلیزه بادهای بسامان، که از مناطق نیمه استوائی پرفشار بسوی منطق استوائی کم فشار وی وزد.
Vents Alizes
ناهید یا زهره-دومین سیاره منظومه شمسی.
Venus
ورنیه درجه بندی خاصی که بصورت اضافی در کنار لبه پاره ای خط کشها، بارومترها و تئودولیت ها و غیره نصب شده و برای قرائت اعشار کوچکترین تقسیمات اصلی بکار می رود .
Vernier
قائم خطی که برصفحه ای افقی، عمود باشد .
Vertical
عکس هوایى گرفته شده با محور نورى دوربین عمود بر سطح مبناى کره زمین.
Vertical Aerial Photograph
کوچ ارتفاعی، حرکت و جابجایی بین دو محل جغرافیایی دشت و کوهستان انجام می شود.
Vertical migration
بازالت حفره دار: حفرات و یا سایر بازشدگیها در جریان بازالتى است که در اثر حبابهاب گازهاى به دام افتاده بوجود آمده اند. حفرات معمولا بعدها توسط مواد مختلفى از قبیل کوارتز، آگات، زئولیت و بسیارى از بلورهاى دیگر پر مى شود.
Vesicular Basalt
وتو به معنای جلوگیری از عمل است و حق وتو حق یا توانایی جلوگیری از انجام کاری است. در این مورد حق وتو به معنای حق یک عضو دائمی شورای امنیت (آمریکا-شوروی-چین-فرانسه و انگلستان ) برای جلوگیری از عمل تصویب شده به وسیله اعضای دیگر است .
Veto
روستا- مجموعه ای از زیستگاههای روستایی یا املاك كشاورزی كه در حد تشكیل یك واحد اداری، بزرگ باشد و یا دست كم، وجود مستقلی داشته باشد
village
سنبله یا عذرا ششمین صورت فلکی در منطقه البروج. در این صورت بیش از پانصد ابری کشف گردیده و در سال 1936 ابرنواختری در آن ظاهر گردیده است.
Virgo/ virgin
یک اصطلاح عمومى براى فضاى خالى یا شکافهاى دیگر ایجاد شده در سنگ. علاوه بر فضاهاى خالى، این اصطلاح شامل حفره ها، حفره هاى حاصل از انحلال یا هر باز شدگى اولیه یا ثانویه مى شود .
Void
منجلاب آب بدبوی و گندیده که در یک جا جمع شود و یا جاییکه آبهای کثیف و بدبو جمع شده باشد .
Voidance water
مواد فرار: عناصرى که در اثر افزایش فشار و حرارت قابل حل در ماگما بوده و در خلال صعود ماگما بصورت گاز مانند از ماگما خارج شده و به سطح زمین مى رسند. این مواد شامل سولفور، آب، دى اکسید کربن، کلر و فلوئور است.
Volatile
هوامیز آتشفشانى: ذرات یا قطرات بسیار ریز (به قطر کمتر از یک میکرون) که عمدتا مرکب از اسید سولفوریک و آب است و از طریق تبدیل گازى به ذره اى گاز SO2 به ذرات اسید سولفوریک درون زبانه فورانى أتشفشان تولید مى شوند.
Volcanic Aerosol
قوس آتشفشانى: قوسى زنجیره اى از آتشفشانهایى که بالاى ورقهفرورانده تشکیل شده اند.
Volcanic Arc
ریزش خاکستر آتشفشانى: نهشته اى از خاکستر آتشفشانى که در جائى که توسط فوران و باد سقوط مى کنند، باقى مى مانند.
Volcanic Ash Fall
قطعه آتشفشانى: قطعه سنگ آذرآوارى است با ابعادى بین اندازه یک مشت تا یک ماشین.
Volcanic Block
بمب آتشفشانى: قطعه سنگ آذرآوارى است که اثرات سردشدگى در هوا بر روى سطح قشر نانى یا خط جریان آن دیده مى شود.
Volcanic Bomb
مخروط آتشفشانى: توده اى شامل مواد گدازه اى و آذرآوارى که نزدیک مجراى مرکزى آتشفشان قرار دارند.
Volcanic Cone
گنبد آتشفشانى: توده اى گنبدى شکل از گدازه منجمد شده در اطراف مجراى آتشفشانى که داراى گرانروى بالائى بوده و نمى تواند جریان یابد (گدازه ریولیتى(.
Volcanic Dome
پوشش فرافکند آتشفشانى: اصطلاحى فراگیر براى تمامى سنگهاى آذرآوارى نهشته شده در کنار آتشفشان بویژه از طریق یک انفجار آتشفشانی.
Volcanic Ejecta Blanket
بخارهاى آتشفشانى: گازها، بخصوص بخار آب که از مجراى آتشفشانى خارج و یا اینکه از درون گدازه رها مى شوند.
Volcanic Emanations
زون طویل شده با بیشترین فعالیت آتشفشانى که قوس ماگمایى اصلى را تشکیل مى دهد.
Volcanic Front
جزیرۀ آتشفشانی- جزیره ای كه نزدیك ساحل یك قاره بوده و از نظر ساختمان شباهت تامی با قاره مزبور داشته باشد. مانند جزیره قشم كه به سرزمین اصلی خود یعنی ایران شباهت دارد و در واقع به آن پیوسته است
Volcanic island
گردن آتشفشانى: گدازه منجمد شده اى است که مجراى آتشفشان را پر مى کند(plug) .
Volcanic Neck
تنوره آتشفشانى: حجره اى عمودى است که از درون آن ماگما و گازها به سطح زمین مى رسند. همچنین نوعى ساخت سنگ آذرینى است که پس از سردشدگى و هوازدگى آتشفشان، این ساخت باقى مى ماند.
Volcanic Pipe
آتشفشان- كوه یا قله ای معمولا مخروطی شكل كه بر اثر روی هم انباشته شدن مواد گداخته ای كه از روزنه ای به نام دهانه آتشفشان خارج گردیده است پدید آمده باشد
Volcano
جبهه گرم- حد میان یك توده هوای سرد و یك توده هوای گرم كه تحت شیب ملایمی بر فراز توده هوای سرد قرار گرفته باشد. در چنین وضعیتی انبوهی از انواع ابرها تسكیل گردیده و بارندگی نسبتا كمی را به همراه خواهد داشت
Warm front
آب بردگی- از میان رفتن عوارض كنار یك رودخانه(مانند پل و تاسیسات مشابه) بدلیل ریزش باران شدید و طغیان رودخانه
Washout
آب- جسمی است كه از تركیب اكسیژن و وهیدروژن پدید می آید
Water
چرخه آب: به چرخش آب در یک منبع بزرگ موقتى آب گفته مى شود. این منابع شامل اقیانوس، رودخانه ها و نهرها، یخچالها، آبهاى زیرزمینى و آتمسفر مى باشد.
Water Cycle
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 14
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.