مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 31

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 31 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 31
تولید همزمان گرما و برق، حرارت و توان ترکیبی
combined heat and power
تولید همزمان
Cogeneration
قیمت تفاضلی، قیمت افتراقی
differential price
اتلاف حرارت، اتلاف گرمایی
heat loss
خود سازگار، قائم به ذات
self-consistent
بهره برداری، بکار گماری، راه اندازی
commissioning
گروه راه اندازی تجهیزات
Commissioning group
بررسی متقابل
Cross-check, Cross check
گرمای ویژه، حرارت مخصوص
specific heat
حرارت نهفته، گرمای نهان
latent heat
میان تقطیر
middle distillate
گاز باقیمانده در چاه، گاز به گل نشسته، گاز متروک (بواسطه قرار گیری در محلی که قابلیت دسترسی به خدمات حمل و نقل وجود ندارد و یا بواسطه دوردست بودن و عدم قابلیت استخراج اقتصادی آن)
Stranded gas
فلز انتقالی
transition metal
کاتالیزور فلز انتقالی
transition metal catalyst
ریفرمینگ خشک
Dry Reforming
حامل زنجیره
chain carrier
نقطه تجمع
accumulation point
گرمای محسوس
sensible heat
پوند بر اینچ مربع
pounds per square inch (psi)
پینت، واحد حجم معادل یک هشتم گالن، پیمانه وزن مایع معادل نیم کوارت
pint
کوارت (پیمانه حدودا یک لیتری)
Quart
تشکیل حباب
bubble formation
خیز حباب
bubble rising
فروپاشی حباب
bubble collapsing
جوشش هسته ای
nucleate boiling
بویلر همرفتی، بویلر كنوكسیون
convection boiler
جوشش فیلمی
film boiling
جوشش انتقالی (جوشش ناپایدار فیلمی)
Transition Boiling
بخاردهی
Steaming
دوره راه اندازی
start‐up period
دوره راه اندازی راکتور
 Reactor Start-Up Period
بخار سیال
flash steam
تولید / جریان سریع سیال یا بخار
flash off
افت فشار، کاهش فشار، فشار کاهی
depressurize
فلز سرد
cold metal
هدر بخار
steam header
محفظه بخار
steam chest
بخار خشک انباشته
Accumulated Dry Steam
بخار فلش انباشته
Accumulated Flash Steam
مخزن بخار
steam reservoir
حد فشار عملیاتی فوقانی بویلر
The upper boiler operating pressure limit
حد فشار بار
load pressure limit
شیر بارگیری بخار
load steam valve
دیگ پوشش
jacketed kettle
آب سیری
water logging
مخزن کندانس، مخزن چگالیده
Condensate Tank
پمپ کندانس / چگالیده
Condensate Pump
چاله کندانس / چگالیده
Condensate hole
چگالش بوز – انشتین
Bose–Einstein condensate
طراحی
Sizing, size
طراحی خط لوله
line sizing
راندمان
Rating
ژنراتور دوار
Rotary Regenerator
تکنولوژی پینچ
Pinch Technology
بخار سنج
steam meter
برج تقطیر
distillation column, fractionating column, fractionation column
احتراق
firing
پیوند شکافتی
splitting junction
شکافت فوتوکاتالیتیکی آب
photocatalytic water splitting
محفظه مخلوط
Mixing Chamber
اتصال گرم
hot junction
اتصال سرد یا مرجع
cold or reference junction
واحد یوتیلیتی (سرویس های جانبی) (ناحیه یوتیلیتی یا سرویس های جانبی در مجتمع های نفت و گازی به ناحیه ای اطلاق می شود كه وظیفه تامین آب، هوای فشرده ، بخار و برق برای كلیه واحدها به عهده دارد)
Utility Unit
رسیدن به هدف حتی بهتر از مورد طراحی شده
beat the target
راکتور نمک گداخته
Molten salt reactor
محصول ته مانده
bottom product
محصول بالاسری
Overhead Product
نسبت برگشت، نسبت پس ریز
Reflux Ratio
برج سینی دار
tray Tower
برج پر شده
Packed Tower
برج سینی دار از نوع کلاهکی (فنجانی)
Bubble Cap Tower
برج سینی دار از نوع غربالی
Sieve Tray Tower
برج سینی دار از نوع دریچه ای
Valve Tray Tower
برج سینی دار از نوع فورانی
Jet Tray Tower
جوش آور ترموسیفونی عمودی
Vertical Termosiphon Reboiler
جوش آور ترموسیفونی افقی
Horizontal Thermosiphon Reboiler
جوش آور از نوع سیرکولاسیون اجباری
Forced Circulation Reboiler
جوش آوری با یکبار ورود سیال
Once – Thorugh Reboiler
جوش آور با چرخش سیال
Recirculating Reboiler
چگالنده
Condenser
چگالنده کامل
Total Condenser
چگالنده جزئی
Partial Condenser
میعان کامل
Total Condensation
گریز
Runaway
پروژه با حدود و ثغور مشخص، تعیین حدود پروژه
ring-fenced project
خنک کردن بخار
steam quench
برج خنک کننده
Quench Tower
روغن خنک کننده
Quench oil
بخار رقیق کننده
Dilution Steam
اصل مثبت و منفی
Plus-minus principle, plus minus principle
منحنی ترکیبی جامع
Grand Composite Curve
منحنی ترکیبی جامع اکسرژی
Exergy Grand Composite Curve
منحنی ترکیبی جامع برج
column grand composite curve
بار برودتی
cooling load
ضعیف شدن جریان، کاهش جریان
Running down of stream, Stream run down
خشک کن با شعله مستقیم
direct-fired dryer
کوره با شعله مستقیم
Direct-fired Heater
کوره مشعل دار
fired heater
خشک کن دوار
rotary dryer
پیش خشک کن
predryer
مجرای انتقال بادی
pneumatic conveying duct
بستر سیال
fluidised bed
روش جدول مسئله
Problem Table method
مواد شیمیایی مرغوب و خالص
Fine Chemicals
مواد شیمیایی فله ای
Bulk Chemicals
مواد شیمیایی دسته ای
Batch Chemicals
فرآیند دسته ای مواد شیمیایی
Batch chemical process
آنالیز دسته ای
Batch analysis
رفع تنگناهای عملیاتی
debottlenecking
رفع معضلات عملیاتی
Troubleshooting
فعالیت اصلاحی
Corrective Action
فعالیت بازدارنده
Preventive Action
اصلاحات بنیادی
Revamping
مدل برش زمانی
time slice model
مبدل صفحه ای پره دار
plate-fin exchanger
ذوب کاری
Smelting
خاک گرفتگی، تجمع گرد و خاک
dust-laden
کوئینچینگ، آب دهی، سرد کرد سریع
quenching
شستشو
scrubbing
زدایش
Stripping
کوره بلند، کوره ذوب آهن
blast furnace
کوره با پوشش آجری
brick-lined furnace
ریکوپراتور (نوعی مبدل حرارتی)
recuperator
اگزاست
exhaust
جریان متقابل
Counter flow
بالابرندگی دمایی، افزایش دما
temperature lift
به میزان
by a factor of
رابطه حجمی
volume relationship
رابطه مخصوص حجم – فشار
specific volume–pressure relationship
فلوی جرمی، دبی جرمی
mass flow
رسانش
Conduction
همرفت
Convection
همرفت واداشته
forced convection
همرفت آزاد
free convection
هفرمت طبیعی
natural convection
تابش
radiation
تابش پزی
Radiation curing
سیستم انتقال حرارت از نوع تابشی
radiation type heat transfer system
پاس اول، گذر اول
first pass
گاز دودکش
flue gas
دمای نقطه تقارب
Approach Temperature
دمای پوسته
skin temperature
ضخامت واحد
unit thickness
توربولاتور
turbulator
جریان متلاطم گاز دودکش
flue gas turbulence
دوره بازدهی
payback period
دریپ لگ، قطره گیر
drip leg
مساحت سطح
surface area
مبدل حرارتی صفحه و قاب
plate and frame heat exchanger
آنالیز سایت کلی
Total Site Analysis
مجتمع، سایت کلی، مجموع مساحت سایت، مجموع ویژگیهای سایت
Total Site
ژنراتور القایی دو سو تغذیه
Doubly-Fed Induction Generator
موتور القایی با روتور سیم پیچی
wound-rotor induction motor
نسبت اتصال کوتاه
Short Circuit Ratio
جریان پمپ بصورت چرخشی /
گردشی
Pump-around / pumparound
ایستگاه کاهش فشار / بخار
let-down / letdown / let down station
محبوس شدگی، ماندگی
Entrainment
محبوس شدگی آب، ماندگی آب
Water entrainment
آب محبوس شده، آب معلق مانده
Entrained water
آب لجنی
Sludge water
جفت
Match
اثر ضربه ای
knock-on effect
مخزن جداسازی آب
knock-out pot
بار / فشار بیش از حد، بار / فشار مضاعف (بر روی سیستم)
Overtax / Overtaxation
ژنراتور بخار بدون مشعل کمکی
unfired steam generator
یون نشانگر مشترک
common marker ion
دیسوپرهیتر، دستگاه کاهش دهنده دمای بخار
Desuperheater
اکونومایزر (المانهای حرارتی برای بالا بردن دمای آب تغذیه)
Economizer
خاموش / روشن کردن سریع بویلر
Boiler short cycling
مرحله شعله زنی روشن بودن مداوم مشعل)
Firing interval
تمیز سازی و دمیدن فن بعد از اشتعال
Post purge / Post-purge / Postpurge
روشن شدن مجدد فن و آماده سازی جهت اشتعال مجدد
Pre purge / Pre-purge / Prepurge
زمان خاموشی /  استراحت مشعل
Idle period
کویل هواساز
air handler coil
واحد هواساز، سیستم هواساز
air handler Unit
جریان ناهمسوی محض
pure countercurrent flow
تنظیم، کنترل
tick of, tick-of
قابلیت خودرو در برابر تصادف
Vehicle crashworthiness
ابزار کاری
Tooling
پرس دروازه ای
straight-sided press
تابگیری
straightening
تیغ اره چپ و راست
straigh-se saw blade
آلیاژ حافظه دار
shape memory alloy
تابع انرژی کرنشی
Strain Energy Function
فرآیند دودکشی مناسب گاز خروجی
Exhaust gas stacking
گاز دودکش
Stack gas
تلفات دودکش
stack loss
میزان احتراق
firing rate
تنظیم ظرفیت مشعل، قابلیت تقلیل توان حرارتی مشعل
Burner turndown
بویلر چگالشی
condensing boiler
تنظیم بویلر، کنترل احتراق بویلر
Boiler tune up
بویلر احتراق با سوخت
fuel-fired boiler
بویلر فایرتیوپ / بویلر با لوله آتشی
Firetube / fire-tube boiler
وت بک
Wetback
شمعک ایستاده، پیلوت ایستاده / زمینی
Standing pilot
هوازدایی
deaerate
آب تغذیه هوازدایی شده
deaerated feed water
حفره زایی
Pitting
تخلیه، بلودان
Blowdown
واحد بازیافت حرارت تخلیه
Blowdown Heat Recovery unit
جریان تخلیه، جریان بلودان
Blowdown flow
لجن گرفتگی
Fouling
تله بخار
steam trap
ذوب گزینشی لیزر
Selective Laser Melting (SLM)
فرار سرمایه
capital flight
ساختار توده سنگی
Rubblemound Structure
شیر گازران، شیر استخراج با گاز
Gas Lift Valve
چاه گازران
Gas Lift well
استخراج، بالابری
Lifting
فوران در اثر فشار گاز
gas-lift flow
دامپینگ، شرشر کردن
dumping
چکه کردن
Weeping
انسداد
Priming
مخروط شدگی
Coning
طغیان / سیلاب
Flooding
شره و ریزش
weeping and dumping
شیر کاهنده، شیر کنارگذر پمپ
dump valve
شیر فشار شکن، شیر تقلیل فشار
relieve valve
شیر اطمینان فشار شکن
safety relief valve
شیر کاهنده هدر بخار
Steam header dump valve
خاموش شدن در اثر حداقل ارتفاع آب
low water cutoff
جدا سازی بویلر
Boiler isolation
شیر هواگیری، شیر تهویه
vent valve
عمل احتراق مشعل، روشن نمودن مشعل
burner light off / light-off
خاموش نمودن مشعل
burner shut-down
تخلیه کوره، پاك سازی و تخلیه ذرات سوخت داخل كوره
Furnace purge
سیستم قطع سوخت اصلی
Master fuel Trip
مشعل مازوت
Fuel oil Burner
اکسیژن مورد نیاز
oxygen demand
حذف سختی موقت
Temporary hardness removal
قطع برق
Black out
خیس خوری، غوطه وری
soaking
پراکنده سازی خوردگی
Corrosion stirred up
دیسپرس کننده، پخش کننده
Dispersant
سوئیچ هوای احتراق
combustion air switch
سوئیچ فشار سوخت
fuel pressure switch
آزمایش کارگاهی، آزمایش روی میز کار
bench testing
دریچه آدم رو، دریچه ورودی
Manway – Man way / manhole – Man hole

 

لغات مهندسی صنایع بخش 31
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.