مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مترجمین – رضایی عبدالمجید

مترجمین – رضایی عبدالمجید

مترجمین – رضایی عبدالمجید – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مترجمین - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

 

کد مقالهمقالات ترجمه شده: رضایی عبدالمجیدTranslated Texts
MEC43شبیه سازی عددی انتقال جرم و گرما در تقطیر غشایی مستقیم در ماژول فیبر توخالی با جریان لایه ایNumerical simulation of heat and mass transfer in direct membrane distillation in a hollow fiber module with laminar flow
CVL52ارائه مدل مصالح برای مدل سازی المان محدود رشد ترک خستگی در بتنMaterial model for finite element modelling of fatigue crack growth in concrete
CVL54مدل مصالح ترکیبی سه بعدی شکست - پلاستیسیته برای بتنThree dimensional combined fracture–plastic material model for concrete
spc-06سیستم دفاع موشکی کی ام - سامKM-SAM Defense Missile System
spc-07سیستم دفاع موشکی آستر 15 یا 30Aster 15/30 Defense Missile System
spc-08سیستم دفاع هوایی میان برد پیشرفته (اِم‌ ای ‌اِی ‌دی ‌اِس )Medium Extended Air Defense System (MEADS)
spc-09سیستم دفاع موشکی
اِچ‌ کیو-7 / اِچ ‌اِچ‌ کیو-7
(آر‌ اِف -7، اِف ‌اِم -80 و 90 و سی ‌اِس ‌اِی - 4 و 5)
HQ-7/HHQ-7 Defense Missile System
(RF-7, FM-80/-90 and CSA-4/-5)
spc-10سیستم دفاع موشکی
کروتال / شاهین آر 440، آر 460 و وی ‌تی-1
Crotale / Shahine / R440, R460, VT-1 Defense missile systems
spc-11موشک‌های زمین به هواSurface to Air Missiles
spc-12رهگیر انرژی جنبشیKinetic Energy Interceptor
spc-13سیستم دفاع هوا به هوا
کنترون سام
Kentron SAM
Air to Air Defense System
spc-14تریشول سیستم موشکی کوتاه برد زمین به هواTrishul Short Range Surface to Air Missile System
spc-15فاو-1 موشک زمینی کوتاه بردFAW-1 Short Range Ground Missile
spc-16موشک‌ زمین به زمین وای ‌اِم ‌جی ‌اِم-157 (ای ‌اِف ‌اُجی - اِم )YMGM-157 (EFOG-M) Surface-to-Surface Missile
spc-17هالکون - اِچ‌کیو9 - تی ‌اِل‌ وی ‌اِس - اِم ‌اِی ‌دی ‌اِس موشک سطح به هواHalcon - HQ-9 – TLVS - MADS
surface-to-Air Missile Systems
spc-18سیستم هدایت شونده موشکی - پُلی‌فِم - تی‌آر‌آی‌اِف‌اُ‌اِم - تریتون - آی ‌دی ای اسGuided Missile System - Polyphem - TRIFOM – Triton – IDAS
spc-19سیستم تقویت شده‌ رهگیر اسرائیلی (آی‌بی‌آی‌اِس ) / رهگیر پیش شلیکIsraeli Boost Intercept System
(IBIS) Pre-Launch Intercept
spc-20اِس‌اِی-اِن‌ایکس موشک زیر سطحی به هواSA-NX Underwater to air missile
spc-21موشک هدایت شونده رادار فعال
اِس‌اِی-ایکس (9 اِم 96 تِریومف )
Active Radar-Guided Missile
SA-X (9M96 Triumf)
spc-22دفاع هوایی برد متوسط
آربی‌اِس 23 بی‌اِی‌اِم‌اِس‌ای
Medium-range Air Defense
RBS 23 BAMSE
spc-23تسلیحات لیزری دریایی - دفاع هوایی - رهگیر کم هزینهRoyal Navy laser weapon EAADS/LCI - Enhanced Area Air Defense System - Low Cost Interceptor
spc-24لیزرهای فضاییSpace-based laser
spc-25رهگیرهای مبتنی بر زمین (ای ‌کِی‌ وی )Ground-based interceptor (EKV)
spc-26لیزر جنگی هوابرد (اِی‌تی‌اِل)Airborne Tactical Laser (ATL)
spc-27موشک‌های چندمنظوره‌ هدایت شونده فیبر نوری (اِف‌اُجی-اِم‌پی‌اِم )Fiber Optic Guided Multi-Purpose Missile FOG-MPM
spc-28سیستم سام عنزه اِم‌کِی 3SAM System Anza Mk 3
spc-29اِم‌جی‌اِم-166 سیستم موشکی انرژی جنبشی (کِم / لوسات)MGM-166 Kinetic Energy Missile (KEM/LOSAT)
spc-30پهپاد رزمی و سیستم شلیک مبتنی بر اخطار راپتور/ تالونUAV Launch On Notice RAPTOR / TALON
spc-31دفاع موشکی کشتی محور اِم‌کِی 2 اِم ‌اُ دی 3Ship-based Defense Missile
Mk 2 Mod 3
spc-32لیزر هومینگ ضد تانک (لاهات)Laser Homing Anti-Tank (LAHAT)
spc-33موشک‌ زمین به هوا سوسنا-آرsurface-to-air missile
Sosna-R
spc-34سیستم موشکی زمین به هوا وِگا سامSurface-to-Air Missile
Vega SAM System
MDSN78دارو رسانی با میکروالکترومکانیک بر پایه بیولوژیBioMEMS in drug delivery
MEC60رویکردهای فاقد شیر میکروشیرها و میکروپمپ ها BioMEMSValve-Less Approaches Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC61میکرو پمپ های پاسیو و اکتیوBioMEMSPassive & Active Micropumps Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC62میکرو پمپ‌های غشایی نیوماتیکی / میکرو پمپ‌های لرزشی BioMEMSPneumatic Membrane & Quake Micropumps
Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC64میکروپمپ‌های کانال مارپیچی / تک‌استروک BioMEMSSerpentine Channel Micropumps
Single-Stroke Micropumps
Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC65میکروپمپ شیر یک‌طرفه / پیزوالکتریک BioMEMSCheck Valve Micropumps
Piezoelectric Micropumps
Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC66میکروپمپ‌های بِرِیلی / الکتروشیمیایی BioMEMSBraille Pin Micropumps
Electrochemical Micropumps
Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC67میکرو پمپ‌های الکترواسمزی BioMEMSElectroosmotic Micropumps
Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC68میکروپمپ‌های آکوستیک / مگنتوهیدرودینامیکی BioMEMSMagnetohydrodynamic Micropumps
Acoustic Micropumps
Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC69میکروپمپ‌های الکتروهیدرودینامیکی BioMEMSElectrohydrodynamic Micropumps Microvalves and Micropumps for BioMEMS
MEC70میکروپمپ‌های با تراوش گاز BioMEMSGas Permeation Micropumps
Microvalves and Micropumps for BioMEMS

 

ورود به صفحه آمار فروش – مخصوص مترجم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.