مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقاومت سایشی پوشاک روش‌ مقایسه‌ای

مقاومت سایشی پوشاک روش‌ مقایسه‌ای

مقاومت سایشی پوشاک روش‌ مقایسه‌ای – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره      
۹۱
کد مقاله
TXT91
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارزیابی مقاومت سایشی پوشاک  بررسی روش‌های مقایسه‌ای
نام انگلیسی
Garment abrasion strength evaluation: a comparative methods study
تعداد صفحه به فارسی
۲۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
فرآیندهای تولید منسوجات- آزمایش پارچه- پوشاک- سایش- تست آماری- کنترل کیفیت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Textile manufacturing processes- Fabric testing- Clothing- Abrasion- Statistical testing- Quality control
مرجع به فارسی
ژورنال بین‌المللی علوم و تکنولوژی پوشاک
دپارتمان علوم و تکنولوژی منسوجات- دانشگاه بیرا اینتریر- پرتقال – مرکز تحقیق و توسعه- بارسلونا- اسپانیا – امرالد
مرجع به انگلیسی
Science and Technology
Textile and Paper Materials Research Unit- Department of Textiles Science and Technology- University of Beira Interior-  Portugal-
CSIC – Research and Development Centre- Barcelona- Spain
کشور        

 

ارزیابی مقاومت سایشی پوشاک

 بررسی روش‌های مقایسه‌ای

چکیده
هدف – استحکام پارگی پارامتر تاثیرگذار بر روی فرسایش پوشاک در حین پوشش بوده و همچنین فاکتور تعیین کننده عمر مفید پوشاک بشمار می‌آید. لذا هدف، مقایسه راندمان هر روش با توجه به درک نتایج حاصله، شامل توضیح پدیده بواسطه مدل‌های آماری است که در نهایت تعیین کننده مقاومت سایشی اندازه‌گیری شده از هر روش، به عنوان تابعی از سلامت و اطمینان پارچه با استفاده از پارامترهای آزمایش‌های ساده (FAST)، می‌باشد.
طراحی/ متدولوژی/ شیوه کار ـ شبیه سازی مکانیزم سایش بر روی دستگاه تعیین استحکام سایشی Martindale انجام شد. این دستگاه بر اساس دو روش کار می‌کند: روش کاهش وزن و روش پارگی دو نخ. کاهش وزن متوسط پارچه در میان ۴ نمونه تعیین شد (دور in mg/5,000). سایش پارچه در مقابل پارچه پشمی استاندارد و تحت فشارKPa 12 انجام شد. در روش پارگی دو نخ، تعداد سیکل‌های مورد نیاز برای پارگی دو نخ طبق استاندارد تست ۱۱۲ TM شرکت Woolmark تعیین شد.
یافته‌ها ـ بطور کلی مدل بهتری برای تشریح استحکام سایشی، بواسطه پارگی دو نخ، با توجه به پارامترهای (FAST) در مقایسه با مدلهای متعارف وجود ندارد. با این وجود برای پارچه‌های پشمی، مدل جالبی وجود دارد که متغیرهای FAST و اصلی را با تشریحات گسترده‌تری، همانند سختی خمشی و ترکیب پلی‌آمیدی، جمع‌آوری می‌کند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که این پارامتر FAST، نقش مهمی را در رفتار سایشی پارچه‌ها ایفا می‌کند.
اصالت/ ارزش ـ  بواسطه آنکه پیامدهای سایش منجر به تخریب پارچه می‌شود، حاصل آوردن درک بهتر، با شناسایی بهتر مکانیزم‌های مرحله‌ای سایش که هر دو روش ارزیابی را توضیح دهد، یعنی پارگی دو نخ و کاهش وزن، قابل توجه می‌باشد. هدف از این مبحث جمع‌آوری شرایط برای تعاریف آتی متدولوژی مقایسه‌ای و متدولوژی جامع در خصوص سایش می‌باشد. 

 

کلمات کلیدی: فرآیندهای تولید منسوجات، آزمایش پارچه، پوشاک،‌ سایش، تست آماری، کنترل کیفیت

مقاومت سایشی پوشاک روش‌ مقایسه‌ای

 

۱- مقدمه
استحکام پارگی بر روی فرسایش و کهنگی پارچه در حین پوشیدن پوشاک تاثیرگذار است و پارامتر تعیین کننده عمر مفید پوشاک است. فرسایش، تغییر پارچه اولیه در حین قرارگیری در معرض عوامل متعدد در حین پوشش است. در زمان سایش اولیه، سطح پارچه به دلیل دگرگونی و تغییر در توزیع پرزها و الیاف سطحی، دچار تغییر می‌شود. سپس، تمام الیاف از سطح پارچه جدا شده و سطح پارچه کاملا صاف می‌شود (روش کاهش وزن). با ادامه فرآیند سایش، ساختمان نخ‌ها دچار تخریب شده و در نهایت پارگی نخ رخ می‌دهد (روش پارگی نخ).
پس از آن، آلن و همکارانش (۱۹۸۰) در طی تست سایش پارچه‌های پشمی با استفاده از دستگاه مارتیندل، اولین پارگی لیف ناشی از فیبریلاسیون که ناشی از اعمال نیروی کششی، تاب و خمش بر روی الیاف در حین سایش بود را بعنوان استحکام سایشی مشخ نمودند. فرآیند سایش ابتدا از پیوندهای بین ملکولی و پیوندهای بین میکرونایبرها شروع می‌شود. تاثیر ساختارهای نخ و فرآیند تکمیل بر روی استحکام سایشی از طریق توانایی ساختار در برابر اتلاف انرژی سایشی توضیح داده می‌شود. در میان مهمترین خصوصیات ساختاری، وزن پارچه در واحد سطح و تاب نخ ممکن است مدنظر قرار گیرند.

هدف این مقاله، مقایسه اثربخشی و راندمان هر کدام از روش‌ها با استفاده از تعریف پدیده سایش، عمدتا از طریق روش‌های آماری که تعیین کننده مقاومت سایشی هستند، می‌باشد. این روش‌ها بعنوان تابعی از پارامترهای FAST پارچه شناخته می‌شوند.

مقاومت سایشی پوشاک روش‌ مقایسه‌ای

 

۲- مواد و روش‌ها
۱-۲٫ پارچه‌های انتخاب شده
مطالعه جاری با استفاده از ۸۲ پارچه پشمی و مخلوط، ۵۱ عدد فاستونی و ۳۱ عدد پارچه پشمی با خصوصیات ساختاری متفاوت انجام شد. تنها موردی که در تمام پارچه مشترک بود وجود الیاف پشم می‌باشد. بنابراین پارچه‌های انتخاب شده، ترکیب‌های مختلف، انواع نخ و ظرفیت (COT) و بافت و تکمیل متفاوتی داشتند. لذا آنها نماینده پارچه‌های صنعتی مورد استفاده در صنعت پشم می‌باشند.
تکنیک‌های اندازه‌گیری بکار گرفته شده
شبیه سازی مکانیزم سایش بر روی دستگاه مارتیندل و با استفاده از دو روش انجام شد. روش‌های کاهش وزن و پارگی دو نخ. این دستگاه متشکل از چهار هد آزمایش است. نمونه‌های تحت بررسی بصورت لغزشی، تحت فشار معین، در برابر سطح سایشی، بر مبنای دو نوع حرکت هارمونیک ساده در صفحه افقی مورد آزمایش قرار گرفتند.
متدولوژی آزمایش مطابق شرح ذیل است: برای هر نمونه پارچه، چهار نمونه پارچه دایره‌ای با قطر mm32 از پارچه مورد نظر جدا شد. این نمونه‌ها در شرایط استاندارد آزمایشگاه نگه داشته شدند و وزن آنها قبل و بعد از سایش ۵۰۰۰ دور اندازه‌گیری شد. میانگین افت وزن در میان چهار نمونه تعیین شد (mg/5000 cy) (ماگول ۲۰۰۰). در حین آزمایش فشار KPa12 به هر نمونه اعمال شد.

مقاومت سایشی پوشاک روش‌ مقایسه‌ای

 

۳- بحث و نتایج
بهترین معادلات یافته شده برای توضیح استحکام سایشی ـ روش‌های کاهش وزن (RAM) و پارگی دو نخ (RAR) ضرایب همبستگی متناظر (R2)،‌ سطح معنی‌دار (P) در جدول ۱ نشان داده شده‌اند (ماگول ۲۰۰۰).
وزن نسبی متغیرهای معادله که اغلب بیان کننده استحکام پارگی پارچه‌ ـ روش‌های نوار باریک و پارگی ناگهانی می‌باشند در جدول ۲ نشان داده شده‌اند.
۱-۳٫ بحث درباره معادله پارچه‌های پشمی و فاستونی ـ روش کاهش (افت) وزن
استحکام سایشی (RAM) با کاهش ضخامت (EF100) 100 gf/cm2، زیاد می‌شود. این عدد بیشتر مقدار را برای مقادیر FG در حدود ۴۵N/m داشته، و کمترین مقدار برای ضخامت در  ۲ gf/cm2، mm2/1 است (ماگول ۲۰۰۰).
۲-۳٫ بحث درباره معادله پارچه‌های پشمی ـ روش پارگی دو نخ
استحکام سایشی (RAR) با FG و FHE افزایش می‌یابد (ماگول ۲۰۰۰). افزایش FG ممکن است ناشی از افزایش CoT، TA و m2/وزن پارچه باشد. در حقیقت افزایش این خصوصیات پارچه حرکت و جابجایی نسبی نخ‌های تار و پود را مشکل می‌کند. از سوی دیگر در این گروه از پارچه‌های مطالعه شده، افزایش TA (شدت خار زنی و نمدی شدن)، با افزایش PA ناشی از خصوصیات تکمیل پارچه‌های حاوی این نوع الیاف، روبرومی‌شود.
۳-۳٫ بحث درباره معادله پارچه‌های پشمی با متغیرهای FAST و کلاسیک ـ روش پارگی دو نخ
استحکام سایشی (RAR) با FG و PA، و با کاهش TL، زیاد می‌شود (ماگول ۲۰۰۰).
ذکر این نکته قابل اهمیت است که یک مدل جالب با استفاده از متغیرهای کلاسیک و FAST با یکدیگر، استخراج شده است، این مدل بصورت ۸۲۶/۰ = R2 با سه متغیر می‌باشد. مدلی که بر اساس متغیرهای کلاسیک است دارای ۸۳۹/۰ = R2 و ۵ متغیر می‌باشد و مدلی که بر اساس متغیرهای FAST استخراج شده است دارای ۷۸۵/۰ = R2 و ۴ متغیر خواهد بود.

مقاومت سایشی پوشاک روش‌ مقایسه‌ای

 

۴- نتیجه گیری
ارزیابی استحکام سایشی از طریق روش کاهش وزن جهت تعیین تخریب سطحی پارچه‌ها در حین فرآیند سایش و در زمان پوشیدن، مفید است. برای عموم پارچه‌ها، در گروه FAST متغیرهایی که بیشترین تاثیر را بر روی سایش می‌گذارند عبارتند از: ضخامت، برآیند منتج شده از پارامترهای ساختاری پارچه و FG. بدین روش، این متغیرهای FAST، بازتاب دهنده تاثیر متغیرهای کلاسیک m2/وزن، نمره نخ (تکس)، تاب نخ، رشته‌های NC و درصد پلی‌استر در نمونه‌هایی که Po و TA به هم وابسته‌اند، می‌باشند.
۱-۴٫ عناوین و تعاریف
 • ضریب تعیین (همبستگی) R2 ، پارامتر آماری برای تعیین مناسب بودن رگرسیون. این پارامتر بیانگر کسری از تغییرپذیری در y است که می‌تواند با تغییرپذیری در x نیز نشان داده‌ شود.
 • سطح معنی‌دار، P. در آزمون‌های فرض، معیاری برای رد فرضیه صفر وجود دارد. با سطح معنی‌دار کمتر، بیشتر داده‌ها باید از فرض صفر دور شوند تا معنی‌دار باشند.
 • سطح دقت، مقیاس کیفیت ۴۰% R2 < = پایین؛ قابل قبول = ۶۰% < و ۴۰% ³ R2 ؛ ۹۰% < و ۶۰% ³ R2 = خوب‌؛ و ۹۰% ³  R2 = بالا
 • نمره نخ، تکس،‌ بیانگر ظرافت نخ‌ها، تعداد گرم‌ها در ۱۰۰۰ متر طول نخ
 • ضریب تاب،‌CTt ، تاب نخ
 • ضریب بافت،‌ CL تعداد انحناهای نخ بین رو و پشت پارچه در یک راپورت یا تکرار بافت.
 • نوع بافت و TL، رابطه میان تعداد تار و پود در روی پارچه
 • نوع تکمیل، TA شدت پرز در سطح پارچه که با مقیاس کیفیتی ۵-۱ بیان می‌شود. عدد (۱) به معنی پارچه با سطح صاف و عدد (۵) پارچه کاملا پوشیده شده با پرز است.
 • فلوت متوسط، Amed . طول متوسط نخ بین دو نقطه انحناء متوالی در یک راپورت بافت.
 • دانسیته نخ، D . تعداد نخ‌های تار یا پود در یک سانتیمتر طول پارچه
 • فاکتور پوشش،‌ FaC ، رابطه میان نخ و تراکم‌های خطی
 • میزان پیچیدگی (تاری و کدری) (OpacityCoT، نسبت میان فاکتور پوشش پارچه و پارچه‌ای با بیشترین دانسیته نخ
 • متوسط ظرافت لیف و Fi . متوسط قطر لیف به میکرون
 • متوسط تعداد رشته‌های نخ NC . تعداد رشته‌های نخ به هم تابیده شده برای تشکیل نخ
 • تخلخل Po ، حجم هوای محبوس در حجم واحد پارچه
 • جمع شدگی آزاد، FRS. رابطه میان اندازه‌های نمونه پارچه خشک و نمونه خشک شده پس از مرطوب شدن
 • انبساط رطوبتی، FHE . رابطه میان اندازه‌های نمونه پارچه مرطوب و خشک شده بعد از مرطوب شدن
 • قابلیت فرم‌پذیری، FF . پارامتر FAST داده شده با: FF = (F20 – F5) × FB/14.7
 • قابلیت ازدیاد طول، F5, F20, F100 . ازدیاد طول نمونه پارچه با عرض cm5 تحت بار ۱۰۰، ۲۰ یا g/cm5 بترتیب
 • سختی خمشی، FB . سختی خمشی نمونه پارچه با عرض cm5 ناشی از وزن خود. m2 × C3 × ۹.۸۱ × ۱۰ / وزن پارچه = FB که C طول خمش پارچه است.   
 • سختی برش، FG. استحکام نمونه پارچه تحت بار در جهت مورب            FG = 123 × EB5 که EB5 قابلیت ازدیاد طول پارچه در ۵g/cm در جهت   مورب است.
 • ضخامت سطحی، FST. تفاوت ضخامت اندازه‌گیری شده در ۲ و g/cm2100
 • ضخامت در حالت آزاد، FSRR. تفاوت ضخامت انداز‌ه‌گیری شده در ۲ و g/cm2100 بعد از بخاردهی پارچه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.