مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نمونه های کوره در خشک سازی

نمونه های کوره در خشک سازی

نمونه های کوره در خشک سازی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۲۱
کد مقاله
WOD21
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
استفاده از نمونه های کوره در طی خشک سازی
نام انگلیسی
Using Kiln Samples During Drying
تعداد صفحه به فارسی
۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
نمونه های
کوره،  خشک سازی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Kiln Samples,  Drying
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده

استفاده از نمونه‌های کوره در طی خشک سازی

با پیشرفت روال خشک سازی، شرایط این روال بر مبنای میزان رطوبت نمونه در زمانهای مختلف تغییر می‌کند. تعداد دفعاتی که باید اقدام به  وزن نمودن نمونه نمود منوط به میزان از دست رفتگی رطوبت آن می‌باشد. هر چه میزان از دست رفتگی رطوبت بیشتر باشد، دفعات وزن نمودن نمونه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. نمونه‌ها می‌بایست فورا پس از وزن شدن به کپه‌های مربوطه خود بازگردانده شوند.
 
شکل ۱٫ الف) تصویر نشان دهنده قراردهی نمونه‌های کوره در کپه‌های نمونه ساخته شده در مجاورت بار الوار می‌باشد. کپه‌های مربوطه می‌بایست عمق کافی را داشته باشند تا آنکه نمونه‌های کوره بیرون از لبه بار قرار نگیرند. ب) تصویر نشان دهنده قرار گرفتن نمونه‌های کوره در محل خود می‌باشد.
 

نمونه های کوره در خشک سازی

 

محاسبه میزان رطوبت موجود نمونه‌ها
 
برای محاسبه میزان رطوبت موجود می‌بایست نسبت به تحصیل دو وزن اقدام نمود: وزن جاری و وزن محاسبه شده کوره. فرمول استفاده شده در این خصوص بشرح ذیل می‌باشد:
میزان جاری رطوبت
از اینرو، در صورتی که وزن محاسبه شده کوره lb75/2 باشد و وزن جاری آن lb14/4 باشد، پس:
میزان رطوبت جاری
پس از روز دیگر خشک سازی، این نمونه ممکن است وزن lb85/3 را داشته باشد. از اینرو، میزان رطوبت جاری نمونه از قرار زیر خواهد بود:
فرمول کوتاه زیر را همچنین می‌توان برای محاسبه میزان رطوبت جاری بکار برد:

نمونه های کوره در خشک سازی

 

استفاده از نمونه‌ها برای اعمال تغییرات در برنامه‌ریزی کوره
 برنامه‌های کوره برای اعمال تغییرات در شرایط کوره در طی فرآیند خشک سازی می‌باشند. به هنگامی که میزان رطوبت نمونه‌های کوره به سطوح مشخصی بر اساس آنچه برنامه تعیین نموده است رسید، دما و رطوبت نسبی تغییر می‌یابند. در صورتی که برنامه‌ریزی توصیه شده در فصل ۷ استفاده شود، به هنگامی که میزان رطوبت میانگین ۵۰ درصد از مرطوبترین نمونه‌های کوره مساوی میزان رطوبت  در برنامه داده شده گردید، شرایط فرآیند خشک سازی می‌بایست تغییر نماید. در برخی از مواقع اپراتور کوره ممکن است شرایط خشک سازی را بر اساس یک‌ سوم مرطوبترین نمونه‌ها یا میانگین میزان رطوبت گروه کوچکتری که دارای میزان رطوبت بیشتری باشد و یا خشک سازی آن مشکل‌تر از دیگران می‌باشد، تغییر دهد. این نمونه‌ها را بنام نمونه‌های کنترلی می‌خوانند. میزان رطوبت خشک‌ترین نمونه تعیین کننده آن است که به چه هنگامی فرآیند یکسانسازی را می‌بایست آغاز نمود.
 

نمونه های کوره در خشک سازی

 

استفاده از سیستمهای اتوماتیک
 به هنگامی که سیستمهای کنترل اتوماتیک بکار گرفته می‌شوند، روال استفاده از نمونه‌های کوره و بخشهای تعیین کننده رطوبت تا اندازه‌ای تغییر می‌یابد. به هنگامی که از دستگاههای بررسی یا تست الکترونیکی استفاده می‌شود،  نیازی به برش نمونه‌های کوره یا بخشهای تعیین کننده رطوبت نیست. اصول انتخاب تخته‌های نمونه در اینگونه موارد بکار برده می‌شود.  با این وجود، بواسطه آنکه ادوات تست در بین تخته‌‌های نمونه قرار داده می‌شود، لازم است تا گوناگونی زمان خشک شدگی بین نمونه‌های تخته‌ها را دانست. به هنگامی که سلولهای بار مینیاتوری یا کوچک بکار گرفته می‌شود، به نمونه‌‌های کوره و بخشهای تعیین کننده رطوبت نیاز می‌باشد. با این وجود، از آنجائیکه وزنهای تخته‌های نمونه بصورت اتوماتیک و متوالی گرفته می‌شود،  نیازی به ورود به کوره برای برداشتن نمونه‌های کوره نمی‌باشد. با استفاده از رابط و کنترل کامپیوتری نیازی به محاسبه دستی میزان رطوبت جاری نمی‌باشد.
استفاده از ادوات تست الکترونیکی که بواسطه مقاومت الکتریکی می‌توانند میزان رطوبت را بسنجند در حال افزایش می‌باشد. چنین ادواتی ارائه دهنده کنترل اتوماتیک بوده ولی با این حال هنوز دارای محدودیتهایی می‌باشند. تغییر در مقاومت الکتریکی در مواردی که میزان رطوبت بالای ۳۰ درصد باشد اندک خواهد بود، بگونه‌ای که دقت نشان داده شده، بیش از این میزان رطوبت، تنزل خواهد داشت. اخیرا، با استفاده از مبنای کنترلی دیگری می‌توان مقادیر دارای بیش از ۳۰ درصد رطوبت را نیز تحت کنترل قرار داد.

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.