مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

شماره      
۱۴۱
کد مقاله
MNG141
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آیا واردات نهاده های بیشتر سبب ارتقای صادرات می شود؟ – دلایل سطح  شرکتی از فرانسه
نام انگلیسی
Does importing more inputs raise exports? Firm level evidence from France
تعداد صفحه به فارسی
۵۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۵
کلمات کلیدی به فارسی
ناهنجاری و عدم تجانس شرکتی، نهاده های وارداتی، بهره وری /  بازدهى کلی عوامل TFP))، حوزه صادرات، واریته ها، داده های سطح شرکتی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Firm heterogeneity, imported inputs, TFP, export scope, varieties, firm-level data
مرجع به فارسی
CEPII
مرجع به انگلیسی
CEPII
کشور
فرانسه

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

 

آیا واردات نهاده های بیشتر سبب ارتقای صادرات می شود؟
دلایل سطح  شرکتی از فرانسه
چکیده
چرا افزایش در نهاده های وارداتی سبب ارتقای صادرات می شود؟ در این مقاله ما این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که چگونه واردات مقادیر متنوع تری از نهاده های واسطه ای سبب افزایش بهره وری شرکتی و فایق آمدن بر هزینه های ثابت صادرات شده است. در حالیکه این مقاله نشان دهنده شواهدی دال بر تاثیر مثبت افزایش نهاده های وارداتی بر بهره وری شرکتی می باشد و معرف قابلیت مناسب صادراتی برای آن دسته از شرکت هایی است که از بهره وری بالایی برخوردار هستند، ارتباط بین نهاده های واسطه ای وارداتی و چشم انداز صادرات هنوز مشخص نشده است. این مقاله از طریق  بررسی تاثیر نهاده های وارداتی بر روی حاشیه سود صادرات شکاف های موجود در این زمینه را پر می نماید. ما از بانک اطلاعات سطح شرکتی واردات در سطح محصول (HS6) که  به وسیله اداره گمرک فرانسه برای دوره بین  ۱۹۹۵  الی  ۲۰۰۵  تهیه شده  است  استفاده  می نماییم. دسترسی به انواع / واریته های مختلف این نهاده ها می تواند سبب ارتقای بهره وری و بنابراین صادرات شود؛ برای حصول این واریته ها لازم است تا از مکانیسم  مکملیت بهتر این نهاده ها و انتقال فناوری سود جوییم. در این مقاله ما نسبت به بررسی این مکانیسم  های مختلف از طریق تمایز بین مبدا واردات (کشورهای در حال توسعه در برابر کشورهای توسعه یافته) اقدام می نماییم. ما تاثیر معنی داری در خصوص گوناگونی بالاتر و تعداد افزایش یافته واریته های نهاده های وارداتی بر روی بهره وری /  بازدهى کلی عوامل (TFP) شرکتی و حوزه صادرات را مشخص ساخته ایم. بنظر هر دوی مکانیسم  های  مکملیت و انتقال فناوری در این مبحث نقش قابل توجهی را ایفا می کنند.

کلمات کلیدی: ناهنجاری و عدم تجانس شرکتی، نهاده های وارداتی، بهره وری /  بازدهى کلی عوامل TFP))، حوزه صادرات، واریته ها، داده های سطح شرکتی

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

 

۱- مقدمه
آیا باید نسبت به اتخاذ سیاست مبارزه با واردات نهاده های واسطه ای اقدام نمود یا آنکه این سیاست را ارتقا داد؟ با وجود آن که چندین مطالعه اقدام به بررسی مستندات اخیر در خصوص افزایش واردات کالاهای واسطه ای نموده اند (Hummels و همکاران، ۲۰۰۱؛ Yi، ۲۰۰۳؛ یا Strauss-Kahn، ۲۰۰۴)، هنوز نقش آنها در خصوص شکل دهی به اقتصاد داخلی به طور کامل مشخص نیست. در این مورد یک تحقیق فراگیر تمرکز خود را بر روی تاثیر نهاده های واسطه ای وارداتی در مبحث اشتغال و وجود نابرابری گذاشته است و نتیجه گیری خود، در خصوص نقش موجود (و در عین حال محدود) فرآیند برون منبع یابی در تشریح فقدان شغل و کاهش دستمزد، را خاطر نشان ساخته است (Feenstra و  Hanson 1996 برای U.S.؛ Hijzen و همکاران، ۲۰۰۵ برای U.K. یا Biscourp و Kramarz 2007 برای France). در مقابل، مبحث مرتبط با رشد درونی، فعالیت خود را بر روی تهیه برخی از سوابق و زمینه های تئوریکی در خصوص نقش این نهاده های خارجی در ارتقای کارایی و رشد اقتصادی در سطح انباشته، متمرکز ساخته است (Romer 1987 یا Rivera-Batiz و Romer 1991). در سطح شرکتی، غالب دستاوردها  بر حسب رشد بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است که خود بواسطه قابلیت مکانیسم مکملیت نهاده ها، قیمت های کمتر آنها، دسترسی به نهاده ها با کیفیت بالاتر و  دسترسی به فناوری های جدید، بعنوان دستاورد واریته های وارداتی، حاصل آمده است (Ethier، ۱۹۸۲؛ Markusen، یا Grossman و Helpman، ۱۹۹۱ برای یک  theoretical background). تحقیقات تجربی قابل توجهی نیز با استفاده از داده های سطح خرد (ریز مقیاس) انجام شده است که اخیرا مؤکد یک ارتباط مثبت بین نهاده های وارداتی و بهره وری شرکتی می باشند (Halpern و همکاران، ۲۰۰۹ برای Hungary یا  Kasahara و Rodrigue 2008 برای Chile).
این مطالعه نسبت به بررسی نقش نهاده های وارداتی بر روی عملکرد صادرات شرکت ها اقدام می نماید. از آنجایی که نهاده های خارجی سبب ارتقای بهره وری شرکتی خواهند شد، باید آنها را بعنوان یک دارایی مهم برای فعالیت های صادراتی تلقی نمود. شرکت ها نسبت به ارتقای دستاوردها و کارایی خود در این زمینه، از طریق منبع یابی کالاهای واسطه ای از خارج، اقدام نموده و بنابراین قابلیت تحمل هزینه ورود و تداوم زیست در بازارهای صادراتی را خواهند داشت. در این مورد، فرآیند انتخاب صادرات به وسیله بهره وری شرکتی تشریح می شود، که خود از طریق سطح شرکتی نهاده های وارداتی مشخص خواهد شد. بر این مبنا ما نسبت به پر نمودن شکاف بین دو خط متمایز این مبحث اقدام می نماییم: اولا تمرکز بر روی صادرات شرکتی و در مقابل نادیده گرفتن استفاده از نهاده های وارداتی در امر تولید و دوما بررسی تاثیر نهاده های وارداتی بر روی بهره وری شرکتی، بدون توجه به حوزه صادرات. این رویه ظاهرا نوعی ربط سیاسی را نیز در بر دارد. تاثیر مثبت کاربرد فزاینده نهاده های وارداتی بر روی حوزه صادراتی سبب تسکین تاثیر منفی برون منبع یابی در خصوص اشتغال شده و خود به عنوان یک بازیگر  مناسب به سود خط مشی های هدفمند واردات/ صادرات عمل می نماید. ما از بانک اطلاعات سطح شرکتی واردات در سطح محصول (HS6) که به وسیله سازمان گمرک فرانسه در دوره های بین سالهای ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۵ اعلام شده است استفاده می نماییم که در آن میزان متنوعی از منابع تحت عنوان «جفت محصولات- کشوری» تعریف شده و مد نظر می باشند. یکی از دغدغه های اصلی که به هنگام مخاطب قرار دادن این سوال خود را نشان می دهد چگونگی تعامل با علیت معکوس بالقوه بین واردات کالاهای واسطه ای و رفتار صادراتی شرکت ها می باشد. ما از طریق استفاده از متغیرهای توضیحی تاخیری و اتکای عمده به ارزیابی های GMM با این مسئله برخورد می نماییم. علاوه بر این هدف ما مشخص نمودن وجه تمایز کانال های مختلفی است که از طریق آنها یک افزایش در منابع  وارداتی سبب تاثیر گذاری بر روی بهره وری و صادرات شرکتی خواهد شد.

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

 

این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. بخش ۲ داده ها و شواهد مرتبط با افزایش نهاده های وارداتی از فرانسه را مورد بررسی قرار می دهد. بخش ۳ نسبت به توسعه سوابق و زمینه های تئوریکی این مبحث اقدام می نماید. بخش ۴ معرف آن است که بهره وری کلی عوامل (TFP) شرکت ها به صورت مثبتی تحت تاثیر افزایش در نهاده های وارداتی هستند و بر این مبنا قابلیت اکتشاف مکانیسم های مکملیت و کانال های فناوری وجود خواهد داشت. بخش ۵ نتایج اصلی تجربی این مقاله را ارائه می نماید: تاثیر مثبت افزایش در نهاده های وارداتی بر روی چشم انداز صادرات شرکت ها. بخش ۷ نیز در نهایت به نتیجه گیری می پردازد.  

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

۲- داده ها، حقایق و خط مشی ها
۱-۲٫ داده ها
مجموعه اطلاعاتی ما یک پانل متشکل از شرکت های تولید کننده فرانسوی برای دوره بین سالیان ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۵ بوده است. به طور قابل توجه، شرکت های خدماتی (مخصوصا عمده فروشان) از این بانک اطلاعاتی کنار گذاشته شده اند. بر این مبنا ما از شمولیت شرکت های دارای فعالیت واردات کالاها، به منظور فروش مجدد آنها در بازار داخلی یا بازارهای خارجی، جلوگیری نمودیم. این بانک اطلاعات شامل ویژگی های سطح شرکتی نظیر فروش، اشتغال،  دستمزد، سرمایه، هزینه نهاده ها همراه با اطلاعات تجارت در خصوص صادرات و واردات شرکتی می باشد. این بانک اطلاعات از دو منبع ایجاد شده است. داده های تجارت حاصل آمده از اداره گمرک فرانسه که ارائه دهنده داده های واردات و صادرات سالیانه شرکت های تولیدی فرانسه در خلال سال های ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۵ می باشد. داده های گمرک در سطح محصول (یک سیستم هماهنگ شش رقمی (HS6) – 5349 دسته بندی) و همراه با مشخصات کشور خاستگاه / مبدا (مقصد) واردات (صادرات) می باشند. این مورد یک ویژگی منحصر به فرد بانک اطلاعات ما می باشد که اجازه تشخیص نهاده های وارداتی از منابع مختلف، عمدتا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، را میدهد. داده ها در خصوص ویژگی های سطح شرکتی از تحقیقات تجاری سالیانه فرانسه (EAE) بدست آمده است که به وسیله INSEE (انسیتوی آمار فرانسه) در دسترس عموم قرار گرفته و شامل شرکت های فرانسوی دارای بیش از ۲۰ مستخدم می باشند. در هر دو بانک اطلاعات، هر شرکت دارای یک کد خاص  می باشد  که  اصطلاحا تحت عنوان کد  «سیرن- siren»  خوانده  می شود؛ این کد اجازه تطبیق اطلاعات این دو منبع را خواهد داد.
۲-۲٫ خط مشی در نهاده های وارداتی
واردات نهاده های واسطه ای به میزان قابل توجهی در خلال این مدت افزایش یافته است. چنین امری در شکل ۱ بازتاب داده شده است که معرف حاشیه های گسترده واردات در خلال دوره نمونه بین سالیان ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۵ می باشد. تعداد میانگین شرکت هایی که در زمینه واردات از کشورهای توسعه یافته فعالیت دارند به میزان ۱۲% در خلال دوره بین ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۵ ارتقا یافته است. این افزایش حتی برای نهاده های وارداتی از کشورهای در حال توسعه نیز بیشتر می باشد که رشد ۴۸ درصدی در تعداد واریته ها را نشان می دهد. شکل ۱ معرف اطلاعات مشابه برای صادرات می باشد و نشان دهنده یک رشد متوالی در تعداد واریته های صادراتی است. شرکت های فرانسوی در خلال این مدت از طریق افزایش واریته های وارداتی و صادراتی خود یک رویه جهانی شدگی را طی نموده اند. در عین حال یک همبستگی بین افزایش در نهاده های وارداتی و صادراتی نیز دیده می شود که خود موضوع مورد بررسی ما به شمار می آید.

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

 

۳- انگیزه تئوریکی
در این بخش، ما یک چارچوب تئوریکی را فراهم می آوریم که مشخص کننده مکانیسم  هایی است که از طریق آنها نهاده های وارداتی بر روی  بهره وری  کلی  شرکت ها  و  حوزه  صادرات  تاثیر  می گذارند. بر این مبنا ما اقدام به ایجاد یک مدل تعادل نسبی ساده بر مبنای نظر Melitz (2003) نمودیم تا آنکه توانایی استدلال حقایق تجربی تشریح شده در بخش قبلی و قابلیت بکارگیری یکسری از پیش بینی های قابل تست و بررسی را داشته باشیم.
۱-۳٫ یک مدل ساده
زنجیره ای از شرکت های داخلی در اقتصاد وجود دارند که نسبت به تامین انواع کالاهای نهایی تحت رقابت انحصاری اقدام می نمایند. شرکت هایی که در بهره وری اولیه خود متفاوت هستند به وسیله (j) که توسط Melitz (2003) معرفی شد نشان داده می شوند. به منظور تولید مقدار  گوناگونی از کالای نهایی y ، این شرکتها اقدام به ترکیب سه عامل تولید می نماید: نیروی کار (L)، سرمایه (K) و محدوده ای از کالاهای واسطه ای متمایز (Mij) تولید شده به وسیله صنعت i،  که می توان آنها را در داخل یا در بازارهای داخلی و خارجی خریداری نمود. در صورتی که منابع شرکتی به صورت نهاده های بین المللی باشند، قابلیت واردات کالاهای واسطه ای از دو مجموعه مختلف کشورهای مشخص شده به وسیله سطوح توسعه آنها وجود خواهد داشت. همان گونه که به صورت متعارف فرض می شود، شرکت های متعلق به شمال دارای تولید ناخالص داخلی (GDP)، سرانه، در مقایسه با کشورهایی که متعلق به جبهه جنوب هستند می باشند.
۲-۳٫ پیش بینی های قابل آزمایش
۱-۲-۳٫ نهاده های وارداتی و بهره وری شرکتی
در این بخش، ما مجموعه ای از پیش بینی های قابل آزمایش برای شرط ها با استفاده از کالاهای واسطه ای خارجی را حاصل می آوریم. از تابع تولید در معادله (۳) قادر به استخراج بازدهی کل عوامل (A) هر شرکت به عنوان یک باقی مانده Solow می باشیم:
۲-۲-۳٫ نهاده های وارداتی و الگوهای صادرات
با استفاده از قیمت و تابع درآمد تعریف شده در بخش قبلی، ما می توانیم عبارت ذیل را برای درآمدهای صادراتی شرکت ها در نظر بگیریم:

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

 

۴- نهاده های وارداتی و بازدهی / بهره وری کل عوامل
۱-۴٫ مشخصه تجربی
چرا یک افزایش در تعداد واریته های نهاده های وارداتی استفاده شده در امر تولید سبب افزایش تعداد واریته های صادراتی می شود؟ ما این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که واردات نهاده های واسطه ای بیشتر سبب ارتقای میزان بهره وری یا بازدهی شرکتی شده و از این رو سبب خواهد شد تا شرکت قابلیت فایق آمدن بر هزینه های ثابت صادرات را داشته باشد. همان  گونه که در این مدل نشان داده شده است، استفاده از واریته های بیشتر کالاهای واسطه ای می بایست قابلیت مرتفع سازی نیازهای شرکتی برای نهاده های مکمل (موارد مطلوب واریته ها) را داشته باشد و بنابراین می تواند سبب ارتقای فناوری آنها شود. در این بخش، ما نسبت به آزمایش اعتبار چنین مبحثی از طریق ارزیابی تاثیر یک افزایش در نهاده های وارداتی بر روی بهره وری کلی عوامل (TFP) اقدام می نماییم.
۲-۴٫ از نهاده های وارداتی تا TFP افزایش یافته: کانال های ارسال
ما نسبت به بررسی کانال هایی اقدام می نماییم که از طریق آنها دسترسی نهاده های خارجی سبب تاثیر گذاری بر TFP شرکت ها خواهد شد، آن هم از طریق تمرکز بر روی مکانیزم های اصلی اشاره شده در این مبحث که عبارتند از: (۱) دسترسی تعداد بیشتر واریته های نهاده ها از طریق واردات (مکملیت / فرضیه دوست داشتن واریته ها) و (۲) قابلیت دسترسی به نهاده های بهتر با سطح بالاتر فناوری. از طریق حاصل آوردن یک رویه مکملیت بهتر در خصوص نهاده ها، شرکت ها نسبت به افزایش بهره وری خود  اقدام نموده و متعاقبا  تعداد  واریته های  صادراتی  خود را  نیز  افزایش  می دهند. ما در ابتدا اقدام به بررسی این مبحث مکملیت از یک افزایش در TFP می نماییم.

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

 

۵- نهاده های وارداتی و الگوهای صادرات
۱-۵٫ مشخصه های تجربی اصلی و نتایج
مدل ساده ما نشان دهنده آن است که یک افزایش در واردات شرکتی کالاهای واسطه ای سبب ارتقای چشم انداز صادرات می شود (به پیش بینی قابل بررسی در خصوص واریته های صادراتی رجوع شود). ما این بحث را مطرح می نماییم که چنین افزایشی به هنگامی رخ می دهد که نهاده های وارداتی سبب ارتقای بهره وری شرکت ها شده و از این رو بدانها اجازه می دهند تا قابلیت تحمل هزینه های صادراتی را داشته باشند. به منظور مشخص نمودن اعتبار چنین مکانیزمی، ما دو نوع از آزمایش ها را اجرا نمودیم. در ابتدا نسبت به ارزیابی تاثیر مستقیم استفاده از نهاده های وارداتی بیشتر در حوزه صادرات اقدام نمودیم. همان گونه که فرض نمودیم که نهاده های وارداتی قابلیت تاثیرگذاری در خصوص افزایش بهره وری شرکتی را داشته و از این طریق می توانیم نسبت به کنترل TFP شرکتی اقدام نماییم.
۲-۵٫ کنترل های قوی
ارزیابی های قبلی یک ارتباط خطی بین تعداد واریته های نهادهای وارداتی و حوزه صادرات شرکتی را مدن ظر قرار داده اند. از آنجایی که برخی از موارد غیر خطّیت بین این متغیرها را انتظار داریم، ما اقدام به انجام یک کنترل قوی از طریق ارزیابی یک ارتباط غیر پارامتری بین تعداد نهاده های وارداتی و واریته های صادراتی می نماییم.

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

 

۶- نتیجه گیری
این مقاله شواهد قدرتمندی را در خصوص نقش نهاده های واسطه ای وارداتی بر روی حوزه صادرات ارائه می نماید. یک افزایش در مجموعه واریته های نهاده های وارداتی به وسیله شرکت به میزان معناداری سبب افزایش تعداد این واریته ها در صادرات خواهد شد. بر این مبنا ما این فرض را مطرح نموده و نشان می دهیم که این ارتباط مثبت بین نهاده های وارداتی و واریته های صادراتی از طریق افزایش TFP شرکت ها رخ می دهند. با استفاده از واریته های بیشتر نهاده های وارداتی، شرکت قابلیت حصول پارامترهای مکملیت بهتر نهاده ها را خواهد داشت و بنابراین قابلیت افزایش بهره وری را بدست می آورد. شرکت هایی که از خلاقیت بالاتری بهره مند هستند نیز به میزان بیشتری قابلیت صادرات واریته های بیشتر را داشته و بنابراین می توانند هزینه های ثابت صادراتی را تحمل نموده و در بازارهای صادراتی رقابتی امروزه به زیست خود ادامه دهند. نهاده های وارداتی از کشورهای توسعه یافته دارای مزیت حاصل آوردن فناوری های جدیدی می باشد. یک افزایش در نهاده های وارداتی از کشورهای توسعه یافته دارای تاثیر بزرگی بر روی TFP شرکتی بوده و این تاثیر بر روی صادرات نیز در مقایسه با افزایش مشابه در نهادهای وارداتی از کشورهای در حال توسعه دیده می شود. این نتیجه به سود مباحث فناوری برای واردات می باشد.

واردات نهاده های بیشتر ارتقای صادرات فرانسه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.