مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴۰
کد مقاله
WOD40
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ادوات کپه چینی، کپه ساز و کپه بردار  برای خشک کردن
نام انگلیسی
Piling, Stacking and Unstacking Equipments for Kiln Dry
تعداد صفحه به فارسی
۱۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
کپه چینی، کپه ساز ، کپه بردار ،  خشک کردن
کلمات کلیدی به انگلیسی
Piling, Stacking, Unstacking, Kiln Dry
مرجع به فارسی
دپارتمان کشاورزی ایالات متحده
دانشگاه ویسکانسین
مرجع به انگلیسی
United States Department of Agriculture
University of Wisconsin
کشور
ایالات متحده

ادوات کپه چینی، کپه ساز و کپه بردار  برای خشک کردن

کپه‌چینی الوار بر روی هم  با طول تصادفی       Box Pilling Random-Length Lumber
در بسیاری از کارخانجات، مخصوصا آنهایی که نسبت به خشک سازی چوبهای سخت اقدام می‌کنند، جدا سازی الوار بر اساس طول آنها عملی نمی‌باشد. برای چنین مواردی روش توده سازی الوار بصورت کپه‌های منظم توصیه شده و می‌توان آن را بصورت دستی یا مکانیکی انجام داد. الوار توده گشته با طول تصادفی بصورت مرتبی خشک شده، مسطح‌تر و یکنواخت گردیده و در مقایسه با الواری که از این روش استفاده نکرده‌اند درصد صدمه دیدگی چوب‌دستکهای کمتری دارند.
در روش توده سازی الوار، طول تخته‌های بیرونی در هر طبقه مساوی طول کامل کپه می‌باشد. از اینرو، در شکل ۱، تخته‌های شماره ۱ و ۷ در تمامی طبقات از نظر طولی مساوی کپه خواهند بود. در صورت وجود دیگر تخته‌‌هایی که دارای طول کامل هستند، می‌بایست آنها را نزدیک مرکز طبقات قرار داد، نظیر تخته ۴ در طبقه A  و B. لبه‌های تخته‌های کوچکتر همان طبقه با دیگر لبه‌های بار تراز می‌شوند. همچنین لبه‌های تخته‌های کوتاهتر در کلیه طبقات همان ردیف با لبه‌های بار طبقات مشابه خود تراز می‌شوند. بطور مثال، در شکل ۱  تخته‌های کوتاه مشخص شده با اعداد زوج (به استثنای تخته ۶ طبقه D) بصورت تراز با لبه‌های جلویی بار قرار گرفته می‌شود و کلیه تخته‌های فرد بصورت تراز با لبه عقبی منظم می‌شوند. در برخی از مواقع، دو تخته باریک و کوتاه، نظیر تخته‌های ۵  و ۶  طبقه D، بر روی تخته‌های پهنتر، نظیر تخته ۵ طبقه C ، قرار داده می‌شوند.همچنین ممکن است دو یا چند تخته کوتاه در برخی از مواقع بصورت انتها به انتها در همان ردیف الوار قرار گیرند. بطور مثال، تخته‌های ۶ و ۸ فوتی را می‌توان بدین صورت در بار الوار به درازای ۱۴ الی ۱۶ فوت قرار داد.

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن

 
کپه‌سازهای مکانیکی و ادوات کپه‌بردار   Mechanical Stacking and Unstacking Equipement
بیشتر صنایع وابسته به چوب از ادوات کپه‌ساز و کپه‌بردارنیمه‌ اتوماتیک و اتوماتیک استفاده می‌کنند. چندین نوع از این ادوات وجود دارند که با استفاده از آنها می‌‌توان پروسه‌های دستی را کنار گذاشت.
شکل ۱٫ کپه‌چینی الوار بر روی هم  با طول تصادفی
کپه‌سازها    Stackers
در هر دوی کپه‌سازهای اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک، یک پکیج یا بسته از الوار بر روی بالابر مورب دسته‌بندی قرار گرفته و بدین طریق الوار بسمت نوار نقاله هدایت شده و پس از آن طبقات الوار بصورت کپه‌ها ساخته می‌شوند. در برخی از مواقع، الوار کپه شده که بر روی چرخ مخصوص حمل بار کوره قرار دارند  با استفاده از لیفتراکهایی که بوسیله کارگران کنترل می‌شوند بلند شده و تا حدی که برای کار راحت و مناسب می‌باشد بالا برده می‌شوند (شکل ۲). با توجه به آنکه طبقات الوار بصورت مکانیکی به بالابر انتقال یافته و بلند می‌شوند، میزان بالا بردن آنها مساوی با میزان ضخامت تخته‌ها تعدیل گردیده و سپس چوب‌دستکها در جای خود قرار گرفته و طبقه دیگری از الوار روی آن سوار می‌شود.

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن

کپه‌سازهای نیمه‌اتوماتیک نیازمند آن می‌باشند که هر یک از چوب‌دستکها بوسیله دست در جای خود قرار داده شوند. یک هدایتگر موضعی که بر روی قسمت بالابر نصب شده است یکنواختی چوب‌دستکها را تسهیل می‌سازد. در کپه‌سازهای اتوماتیک، چوب‌دستکها معمولا در مجموعه‌ای از مخازن کنار هم بارگیری شده که در بالای بار الوار بر فراز بالابر جای می‌گیرند (شکل ۳). چوب‌دستکها بصورت اتوماتیک بر روی طبقات الوار قرار داده می‌شوند.
کپه‌بردارها   Unstackers
در نوع معمولی کپه‌بردار، بار الوار خشک بر روی بالابر هیدرولیک قرار می‌گیرد (شکل ۴). بالابر بسمت بالا حرکت نموده و تا اندازه‌ای زاویه دار یا مورب می‌گردد تا آنکه طبقات بالایی الوار بواسطه نیروی جاذبه بسمت کوره خشک سازی رانده شوند. چوب‌دستکها نیز بسمت سطل مخصوص جمع‌آوری آنها یا نقاله رانده می‌شوند. پس از اتمام عمل کپه‌برداری طبقه فوقانی بالابر بسمت بالا حرکت نموده تا الوار طبقات بعدی نیز بهمین منوال برداشت شوند.
الوار کپه سازی برای انواع مختلف کوره‌های خشک
کوره‌های خشک سازی مدرن معمولا دارای فن داخلی بوده که باعث وزش جریان باد در امتداد کپه الوار می‌گردد. در گذشته، انواع مختلفی از کوره‌ها وجود داشت، نظیر کوره‌های با گردش طبیعی هوا، کوره‌های بادزن خارجی و کوره‌هایی که در آن جریان هوا در طول کپه‌ها و یا در برخی از مواقع بصورت عمودی گردش می‌یافت. برای تحصیل بهینه گردش هوا، فرآیندهای کپه‌سازی می‌بایست بر اساس نوع کوره استفاده شده صورت پذیرد. از آنجائیکه تعداد اندکی از کوره‌های قدیمی همچنان بکار مشغولند، رویه‌های کپه‌سازی برای آنها در این مقوله مورد بحث قرار نخواهد گرفت. راهنمای اولیه این نگارش (رسموسن ۱۹۶۱) دربردارنده رویه‌های کپه‌سازی برای چنین کوره‌هایی می‌باشد.
نمونه‌های کوره  Kiln Samples
نمونه‌های کوره، که همان تخته‌هایی می‌باشد که به منظور برآورد روند خشک سازی از آنها استفاده می‌شود، با جزئیات مربوط بدان در فصل متعاقب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با وجود آنکه بکارگیری تکنیکهای کنترلی دیگری نیز شروع شده است، استفاده از این چوبهای نمونه هنوز نیز در مورد کوره‌های خشک سازی چوبهای سخت بصورت گسترده رایج می‌باشد. علاوه بر این، برخی از طرحهای کنترلی جدید در این خصوص هنوز نیز وابسته به انتخاب و قرار دادن نمونه‌های کوره می‌باشند.
نمونه‌های کوره با استفاده از یکی از روشهای محتمل زیر در کپه الوار قرار می‌گیرند:  (۱) کپه‌های نمونه کوره بصورت انباشته در می‌آیند. (۲) کپه‌های نمونه کوره برش داده شده و انباشته می‌گردند. (۳) نمونه‌های کوره در منطقه بولستر قرار داده می‌شوند.
 

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن

 

کپه‌های نمونه کوره بصورت انباشته  Kiln Sample Pockets Built into Stack
بصورت ایده‌آل، نمونه‌های کوره بشکل کپه‌هایی از الوار ردیف شده در کنار هم قرار می‌گیرند (شکل ۵). این کپه‌ها را می‌توان در زمان پشته‌ سازی  بکار گرفت.  از آنجائیکه نمونه‌های کوره از نظر طولی معمولا درازتر از فضای بین ردیفهای چوب‌دستکها می‌باشند، چوب‌دستکهایی که بلافاصله بالای نمونه قرار می‌گیرند می‌بایست به میزان پهنای نمونه‌ها کوتاه شوند. در غیر این صورت این چوب‌دستکها بر روی نمونه اثر خواهند گذاشت و جدا کردن نمونه را برای وزن نمودن یا بررسی دوره‌ای آن غیرممکن می‌سازند. برای پشتیبانی از نمونه کوره و گردش هوا در امتداد طرفین آن دو چوب‌دستک کوتاه، به درازای کپه نمونه، بکار گرفته می‌شود.

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن

 

کپه‌های نمونه کوره و برش بشکل پشته Kiln Sample Pockets Cut into Stack
مرتب سازی الوار بصورت کپه‌های مد نظر برای استفاده در کوره در دستگاه  پشته ‌ساز یا کپه‌ساز امکان‌پذیر نمی‌باشد. اپراتور کوره می‌تواند پس از انجام عمل پشته نمودن الوار نسبت به انجام این مهم اقدام نماید. در صورت لزوم همچنین می‌بایست احتیاط‌های ایمنی را نیزانجام داد. با استفاده از یک اره زنجیره‌ای یا اره برقی کوچک می‌توان نمونه‌های کوره را  از الوارهای کپه شده جدا نمود. در این خصوص باید احتیاط را رعایت نمود، چرا که بواسطه فضای اندک کاری  عمل برش باید با نوک اره انجام پذیرد. همجنین باید مراقب بود، چرا که این عمل می‌تواند به پس زدن تیغه بیانجامد. برای کمک به یکنواختی عمل برش و ممانعت از بریدن نواحی مجاور می‌توان هدایتگر برش اره را بدان متصل نمود.

 

نمونه‌های کوره در فضای بولستر (پشتیبان) Kiln Samples in Bolster Space
یکی از روشهای میانبری که بوسیله برخی از اپراتورهای کوره بکار گرفته می‌شود نگهداری نمونه‌های کوره در فضای بولستر یا منطقه  بین کپه‌های الوار در کوره‌های بار- کپه‌‌ای می‌باشد. این کار از انجام عمل کپه‌سازی در پشته‌ساز و یا برش دادن آنها برای کپه سازی جلوگیری می‌کند. با این وجود، جریان‌هوا بسمت فضای بولستر همانند جریان هوا بسمت پشته الوار نبوده و نرخ خشک‌ سازی نمونه‌های کوره  قرار گرفته در آن فضا همانند نرخ خشک سازی الوار داخل پشته نیست. رکها یا محل نگهداری نمونه‌ها را می‌توان بوسیله تخته‌های قرار داده شده در بالا و پایین نمونه بوجود آورد. با این کار می‌توان نسبت به شبیه‌سازی یک کپه نمونه اقدام نمود، ولی این نمونه‌ها دارای میزان رطوبت یکسان همانند تخته‌های داخل پشته، که تا اندازه‌ای در میزان خشک‌ سازی آنها تاثیر می‌گذارد، نخواهند بود. 

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن

 

محافظت از الوار کپه شده Protecting Stacked Lumber
الوارهای کپه شده قرار گرفته بر روی چرخهای مخصوص حمل الوار که به منظور خشک سازی توسط کوره آماده گشته‌اند، در ابتدا  معمولا در معرض جریان هوا قرار گرفته و یا آنکه در قسمت انتهای- بار کوره قبل از ورود بدان برای مدت زمان خاصی نگهداری می‌شوند.چنین الواری را باید از بارش و تابش مستقیم نور خورشید محافظت نمود تا از ترک‌خوردگی و پیچیدگی لایه‌های فوقانی آن جلوگیری شود. پوششهای متحرکی که از مواد ساختمانی ساده، همانند ورقه‌های کرکره‌ای، ساخته شده‌اند را می‌توان بدین منظور بکار برد (شکل ۶).  قسمت روبسته یا سرباز انتهایی کوره نیز یکی از ابزارهای موثر حفاظت از الوار در این زمینه بشمار می‌آید.

کپه چینی کپه ساز کپه بردار خشک کردن

 

وزنه‌ها و ادوات مهارکننده  Weights and Restraining Devices
وزنه‌هایی که بر روی بار الوار قرار داده می‌شوند یا ادوات مهارکننده یا نگهدارنده الوار که باعث ایجاد فشار بر الوار می‌شوند بصورت گسترده‌ای برای کاهش پیچ‌خوردگی در لایه‌های بالایی کپه مورد استفاده قرار می‌گیرند. تخته‌های بتنی برای ایجاد وزن بالا معمولا استفاده می‌شود و بدین منظور حداقل وزنی به میزان  ۵۰ ۱b/ft2  برای داشتن وضعیتی موثر لازم است. داشتن بار فوقانی در کاهش قوس و پیچش موثر بوده ولی اهمیت چندانی در خمیدگی ندارد. چوب‌دستکهای شیاردار (چوب‌دستکهای دارای پینهای یا دندانه‌های فلزی که در امتداد طولی چوب‌دستک بصورت برآمده می‌باشند و در فاصله کمی با پهنای تخته قرار گرفته‌اند) نیز در بررسیهای آزمایشگاهی برای ممانعت از کج‌شدگی موثر تشخیص داده شده‌اند، ولی در عین حال استفاده تجاری از آنها عملی نشده است.
گیره‌های بار- فنری نیز همچنین برای کاهش پیچیدگی در لایه‌های بالایی بکار می‌رود (شکل ۷). از جمله ادوات عادی مورد استفاده در این خصوص ریسمان مفتولی و فنرهای کششی می‌باشند که به انتهای تیرهای I– شکل سبکی متصل گشته و در امتداد بار و بصورت مستقیم در بالای چوب‌دستکها و در حدود ۶  اینچ در پس هر لبه گسترش می‌یابند. فنر مربوطه با فشار کشیده شده و در سوراخ چوب‌دستک در حدود ۵ الی ۶ فوتی زیر ناحیه فوقانی بار قلاب می‌شود. کشیدگی فنر معمولا باعث تجمع انقباض بار شده، ولی در عین حال در برخی از مواقع به هنگام انجام فرآیند خشک سازی نیاز به اعمال تنظیمات وجود دارد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.