مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

اندازه بدن انسان آنتروپومتریک سوتین

اندازه بدن انسان آنتروپومتریک سوتین

اندازه بدن انسان آنتروپومتریک سوتین – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره      
۹۷
کد مقاله
TXT97
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مبحث اندازه گیری بدن انسان یا آنتروپومتریک جهت تولید سوتین
نام انگلیسی
Anthropometric Measurements for Bra Construction
تعداد صفحه به فارسی
۱۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
ابعاد بدن- اندازه گیری بدن انسان – آنتروپومتریک- البسه زیر زنانه- تولید سوتین و نمونه سازی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Body dimensions- anthropometric measurements- women’s underwear- bra construction and modeling
مرجع به فارسی
کنفرانس بین‌المللی منسوجات- پوشاک و طراحی- کرواسی
کالج تکنولوژی منسوجات- دانشگاه زاگرب
مرجع به انگلیسی
International Textile- Clothing & Design Conference- Faculty of Textile Technology- University of Zagreb
کشور        
کرواسی

 

مبحث اندازه گیری بدن انسان یا آنتروپومتریک جهت تولید سوتین

چکیده
ابعاد منحصر به فرد بدن زنان در هر یک از دوره های زمانی در معرض تغییراتی می‌باشند. بر این مبنا لازم است تا نسبت به آنالیز این ابعاد و مشخص نمودن فرآیند‌های سیستماتیک اقدام نمود. یکی ازویژگیهای اساسی لباسهای زیر تماس نزدیک آنها با بدن می‌باشند. چسبندگی این البسه با بدن باید به گونه‌ای باشد تا علاوه بر فراهم آوردن راحتی لازم، بتواند در برابر تاثیرات مختلف محافظت کافی را نیز بوجود آورد. لباسهای زیر غالباً می‌بایست منطبق با فرم بدن باشند. ضرورت استفاده از سوتین،  بعنوان یکی از اجزای مهم مورد استفاده در لباسهای زیر بانوان، نشات گرفته از ریخت شناسی یا مورفولوژی بدنی آنها می‌باشد. پارامترهای مربوط به سنجش اندازه گیری بدن یا آنتروپومتریک را می‌توان در این خصوص به عنوان مبنایی در جهت رعایت اصول اولیه تولید بشمار آورد. نقطه آغازین طراحی اندازه لباس زنانه محیط یا قطر بالاتنه می‌باشد. با اندازه گیری قطر ناحیه زیرسینه و سینه «تفاوتی» بدست می‌آید که معرف میزان توسعه یافتگی بالاتنه می‌باشد، که بر این مبنا، می‌توان اندازه فنجانی سوتین را تعیین نمود. روال‌های سنجشی اندازه بدن انسان جهت تولید سوتین در مرحله اول به طور عمده شامل اندازه گیری قطر یا محیط سینه و ناحیه زیر سینه می‌باشد و در وهله دوم اندازه فنجانی نیز یکی از نکات قابل توجه در این مبحث به شمار می‌آید.

کلمات کلیدی: ابعاد بدن، اندازه گیری بدن انسان – آنتروپومتریک، البسه زیر زنانه، تولید سوتین و نمونه سازی.

اندازه بدن انسان آنتروپومتریک سوتین

 

۱- مقدمه
تناسب بدن زنان و اندازه‌گیریهای مربوط بدان در خلال گذشت سال های متمادی با تغییر روبرو بوده است و بنابراین لازم است تا مبحث اندازه گیری بدن انسان یا آنتروپومتریک را بخوبی مد نظر قرار داد. در کشورهای توسعه یافته رویه‌های اندازه گیری در طی هر ۱۰ الی۱۵ سال مورد توجه قرار می‌گیرند. ابعاد بدن زنان بواسطه تغییر در وزن، به علت حاملگی و یا تضعیف بافت های پیوندی، با تغییر روبرو می‌باشند. با کاهش یا افزایش وزن بدن زنان اندازه سوتین یا سینه‌بند آنها نیز  می‌بایست تحت کنترل قرار داشته باشد. به هنگامی‌که نسبت به انتخاب سوتین اقدام می‌شود، اندازه مناسب و مدل آن دو پارامتر تعیین کننده به شمار می‌آیند . اندازه سوتین باید در تناسب با زنان باشد، بنابر این، تنها یک سایز واحد را نمی‌توان برای کلیه زنان متناسب دانست.

اندازه بدن انسان آنتروپومتریک سوتین

 

۲- توسعه سوتین از نظر تاریخی
زنان یونانی و رومی ‌باستان اقدام به پوشیدن سوتین‌های نواری می‌نمودند. پس از آن انواع مختلف این سینه بندها دچار تغییر گردید. درقرن ۱۸ البسه زیر به عنوان نکته تمرکز مضامین جنسیتی و علاقه اشخاصی‌که در زمینه طراحی لباس فعالیت می‌کردند مورد توجه قرار گرفت. این فرآیند به سرعت در نیمه دوم قرن ۱۹ ارتقا یافت. این دوره از سال ۱۸۹۰تا۱۹۱۰ بر مبنای شواهد تاریخی بعنوان دوره‌ای به شمار می‌آید که توجه زیادی به امر لباس زیر شده است. پوشاندن هنرمندانه، مخصوصاً سیستم تناسلی، و استفاده از پوشاک زیر باعث ارتقای میل و اشتیاق جنسیتی می‌گردید و بر این مبنا باعث ایجاد هیجان کافی در زمینه بروز تنوع در پوشاک زیر گردید.
۱-۲٫ ویژ گیهای خاص سوتین
از آنجائیکه سینه‌های زنان دارای فرمهای پیچیده‌ای می‌باشند، تعداد زیادی از آنها سوتینی را خریداری می‌کنند که از نظر اندازه اشتباه بوده و تناسبی با اندان آنها ندارد. اندازه فنجانی و اندازه حجم برای زنی که از یک بدن ظریف برخوردار می‌باشد با زنی که دارای یک بدن بزرگ می‌باشد طبیعتاً متفاوت خواهد بود. بر این مبنا لازم است تا خاطر نشان شود که هر زنی دارای یک پیکره متفاوت است.

اندازه بدن انسان آنتروپومتریک سوتین

 

۳- روالهای سنجش اندازه گیری بدن انسان
علم سنجش بدن انسان یکی از روشهای انسان شناختانه‌ای می‌باشد که در زمینه برآورد وزنی و وضعیت تناسب بدن بکار گرفته می‌شود. روشها و ادواتی که برای این سنجش توسعه یافته‌اند بگونه‌ای می‌باشند که قابلیت حاصل آوردن یک مضمون سنجشی معتبر و مطمئن، برای موضوعات، نواحی و همچنین ملیتهای مختلف از نظر پوشاک و طراحی، را خواهند داشت.
روالهای سنجش اندازه بدن انسان برای تولید سوتین شامل اندازه گیری دو قطر یا محیط سینه می‌باشد: محیط سینه (BJ) و محیط زیر سینه (UDJ)، پارامترهایی هستند که به عنوان سنجش اولیه در این مبحث مد نظر می‌باشند.

اندازه بدن انسان آنتروپومتریک سوتین

 

۴- نتایج
با توجه به حوزه پروژه ملی «سیستم سنجش بدن انسان در کرواسی» ۴۷۳۳ زن در بیست شهر و روستای مختلف کرواسی در شهر زاگرب مورد بررسی روالهای سنجش بدن انسان (آنتروپومتریک) قرار گرفتند. نتایج بدست آمده معرف توسعه اقتصادی و تمایل جهت هماهنگی با استاندارد ایزو و هنجارهای استاندارهای اروپایی، از کشورهای توسعه یافته، می‌باشد. سیستم طراحی اندازه البسه زنانه و دخترانه بر مبنای هنجارهای اروپایی، بر اساس مقیاس فاصله‌ای مقادیر وابسته به اندازه‌گیری ویژگیهای فردی استوار می‌باشد.

اندازه بدن انسان آنتروپومتریک سوتین

 

۵- نتیجه گیری
در حیطه پروژه سیستم اندازه گیری بدن یا آنتروپومتریک در ‌کشور کرواسی(HAS)، رویه سنجشی مربوط به جمعیت این کشور برای اولین بار ایجاد گردید. هدف از این پروژه اعمال رویه‌های سنجش مرتبط با اندازه‌گیری بدن انسان و مشخص نمودن شرایط مطلوب برای سیستم اندازه گیری جدید البسه و پاپوش می‌باشد. این پروژه شامل سنجش آنتروپومتریک تعدادی از سکنه‌های کرواسی می‌باشد. بر این مبنا شش گروه سنی، جمعیت بالغ، در محدوده سنی ۲۰ الی ۷۰ سال انتخاب شد.
اولین ابزار اندازه گیری که در این زمینه بکار گرفته شد نوار اندازه گیری می‌باشد. این سیستم بر روی نقطه اندازه گیری بدن در موقعیتی سر راست و با بازوهایی آویزان قرار داده می‌شود. نیاز جهت استفاده از سوتین‌ها، به عنوان عنصر کلیدی البسه زیرین زنانه، ناشی از اصل ریخت شناسانه یا مورفولوژیکی چنین مبحثی می‌باشد. هر سوتینی، که اندازه آن می‌بایست در تناسب با اندازه زنان باشد، الزاماً‌ متناسب برای زن دیگری نخواهد بود. در حقیقت مشکل موقعی بروز خواهد نمود که زنی سینه بندی با اندازه اشتباه را خریداری می‌نماید، چرا که سینه های زنان هر یک از اشکال پیچیده خاص خود بهره‌مند می‌باشند. نتایج بررسی میدانی پروژه HAS در جداول مشخص شده نشان داده شده و از نکته نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اشکال مربوطه معرفی گردیده اند. فاصله محیط زیر سینه برای هر یک از اندازه های فردی ۵ سانتی متر تعیین شده است. برحسب نتایج بدست آمده شایع ترین محیط سینه زنان در محدوده ۸۳ الی ۹۱ سانتی متر قرار می‌گیرد.
نتایج حاصل شده مشارکت مستقیمی‌ را در زمینه توسعه اقتصادی پوشاک زنانه طلب نموده و خواستار اتخاذ رویه‌های استاندارد ایزو و هنجارهای هماهنگ اروپایی از سوی کشورهای توسعه یافته در این عرصه است.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.