مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

اندازه گیری بدن کودکان کرواسی

اندازه گیری بدن کودکان کرواسی

اندازه گیری بدن کودکان کرواسی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره      
۹۸
کد مقاله
TXT98
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بررسیهای اندازه گیری بدن کودکان درجمهوری کرواسی
نام انگلیسی
Anthropometric Investigation of Children in the Republic of Croatia
تعداد صفحه به فارسی
۱۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
آنتروپومتریک یا سنجش مربوط به اندازه گیری بدن انسان- کودکان- سیستم اندازه گیری بدن انسان در کشور کرواسی- فرآیندهای رشد و توسعه
کلمات کلیدی به انگلیسی
Anthropometric measurements- children- Croatian Anthropometric System- growth and development processes
مرجع به فارسی
کنفرانس بین‌المللی منسوجات- پوشاک و طراحی- کرواسی
کالج تکنولوژی منسوجات- دانشگاه زاگرب
مرجع به انگلیسی
International Textile- Clothing & Design Conference- Faculty of Textile Technology- University of Zagreb
کشور        
کرواسی

 

بررسیهای اندازه گیری بدن کودکان درجمهوری کرواسی

چکیده
 شکل و اندازه بدن انسان بالغ، نتیجه فرآیندهای رشد و توسعه می‌باشد که در طی اولین سه دوره زندگی، در طی دوران کودکی و جوانی حاصل می‌شود. در این مقاله رشد بدن، گروهی از کودکان دارای سنین متفاوت (مطالعه نو سنجی)، به عنوان یک فرآیند دینامیکی تغییرات، بوسیله روال اندازه گیری بدن انسان (آنتروپومتریک) مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله مشخصه‌های نمونه ‌‌‌ای از ۶۳۳۰ کودک دختر و پسر از کودکی تا سن ۴/۵ سالگی را مورد بررسی قرار داده است. این نمونه جهت انجام رویه‌های سنجشی، به گروه‌های سنی ۱۱سالگی و ۱۵ سالگی تقسیم شده است. این بررسی در حوزه پروژه اندازه گیری بدن انسان در جمهوری کرواسی انجام شده است. این مقاله خصیصه ها و رویه‌های اندازه گیری را مورد بررسی قرار می‌دهد. آنالیز و نتایج ویژگیهای اندازه گیری بدن کودکان در این مبحث ارائه شده است.

کلمات کلیدی : آنتروپومتریک یا سنجش مربوط به اندازه گیری بدن انسان، کودکان، سیستم اندازه گیری بدن انسان در کشور کرواسی، فرآیندهای رشد و توسعه

اندازه گیری بدن کودکان کرواسی

 

۱- مقدمه
هیچ یک از روشهای موجود همانند روش آنتروپومتریک نمی‌توانند بینش بهتری را در زمینه رشد بدن، بعنوان یک فرآیند دینامیکی تغییرات، فراهم آوردند. این روش قابلیت کنترل و سنجش کودکان مشابه، در وهله زمانی مشخص و بدون وقفه (مطالعات طولی) و سنجش همزمان کودکانی که از نظر سنی با یکدیگر متمایز می‌باشند (مطالعات نو سنجی) را خواهد داشت. علم بررسی اندازه انسان یا آنتروپومتریک که به صورت مستقیم به کار گرفته شده است به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نسبت به ارزیابی وضعیت رشد کودکان اقدام نماییم، شاخصی که در عین حال بعنوان نمایی از وضعیت بهداشتی نیز بشمار خواهد آمد. ارزشهای خاص یک جمعیت را می‌توان به عنوان توزیع درصدی ویژگیهای مربوط به سنجش یا اندازه گیری بدن انسان مد نظر قرار داد. این ویژگیها غالباً بلندی بدن و وزن می‌باشند که یکی از راحترین و قابل بررسی ترین ویژگیهای این مبحث را تشکیل می‌دهند.

اندازه گیری بدن کودکان کرواسی

 

۲- روشها
۲-۱٫ موضوعات
مطالعه جاری بوسیله کالج تکنولوژی منسوجات دانشگاه زاگرب با مشارکت چندین موسسه (موسسه انسان شناسی زاگرب، مدرسه بهداشت ملی (کالج داروسازی دانشگاه زاگرب) ، کالج داروسازی دانشگاه اسپلیت، کالج فلسفه و کالج امور اقتصادی و تجاری زاگرب ) در طی دوره های زمانی ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۵ انجام شده است.
۶۳۳۰ کودک از هر دوجنس پسر و دختر در این اندازه گیری مشارکت داشته اند. آنها در ۱۱ گروه سنی طبقه‌بندی شدند (جدول۱)، جاییکه ۱۵ مورد از پارامترهای مرتبط با سنجش اندازه‌گیری بدن اعمال گردید (جدول۲). بر این مبنا، گروههای سنی مختلفی مشخص گردید که در بر دارنده کودکان از زمان تولد تا سن ۱۸ماهگی، کودکان دو و نیم ساله و کودکان پیش دبستانی می‌باشند. تعیین سنجش بدن بر مبنای استانداردهای ایزو ۸۵۵۹ و ایزو ۳۶۳۵ و سیستم طراحی اندازه پاپوش ها در تطابق با استاندارد ایزو۹۴۰۷ انجام پذیرفت.
۲-۲٫ ادوات اندازه گیری و رویه های مربوطه
بر مبنای پروژه HAS روالهای سنجشی با استفاده از مجموعه‌ای از ادوات آنتروپومتریک اعمال گردید. در زمینه درک این پروژه، ادوات جدیدی به کار گرفته شدند و اقدامات لازم جهت ثبت آنها اعمال شد.

اندازه گیری بدن کودکان کرواسی

 

۳- نتایج
شکل۲ معرف توزیع سیستم آنتروپومتریک برای ۲۰ کودک کرواسی از شهرهای زاگرب و اطراف آن می‌باشد. این شکل معرف آن است که اغلب کودکان (۱۱۵۹) در شهر زاگرب مورد سنجش قرار گرفته، در حالی که تعداد کمتری از کودکان (۱۰۰) در شهر کارلوواک مورد برآورد قرار گرفتند.
۱-۳٫ نتایج اندازه گیریهای بدن بر مبنای گروههای سنی
کلیه سنجش‌ها بصورت سانتی متر انجام شده و نتایج بدست آمده به کامپیوتر تغذیه شده و با استفاده از سیستم آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند. آمارهای تشریحی نظیر میانگین ، انحراف معیار و درصدها مورد محاسبه واقع شدند (جدول ۳).
۲-۳٫ نتایج اندازه‌گیری های بدن بر مبنای گروه‌های بلند
برحسب استانداردهای ایزو و EN سیستم اندازه های پوشاک کودکان بر مبنای طول بدن کودکان تا سن ۴/۵ سالگی ایجاد گردید. برای اندازه گیری اولیه جهت طراحی اندازه پوشاک کودکان، صرف نظر از سن، از مشارکت پسران و دختران استفاده شد. کودکان در خلال رشد خود تفاوتهای بسیاری را در مبحث بلندی بدن در سنین یکسان نشان خواهند داد. برای کودکانی که در دوران طفولیت خود به سر می‌برند بلندی بدن ۴۴ سانتی متر تا ۷۴ سانتی متر مشخص شده و فاصله بین بلندی هر گروه نیز ۶ سانتی متر تعیین شد.

اندازه گیری بدن کودکان کرواسی

 

۴- نتیجه گیری
دادههای پردازش شده آماری در زمینه سنجش بدن انسان (آنتروپومتریک) در جمهوری کرواسی دارای استفاده مستقیمی ‌برای تولید کنندگان کلیه انواع پوشاک و پاپوش‌ها می‌باشد و بر این مبنا استانداردهای جدید به صورت گزارشات و متمم‌هایی به استانداردهای موجود ایزو و EN ضمیمه شده است.
اهمیت سیستم سنجش بدن انسان، علیرغم بیان راهکارهای دیگر، برای کل جمعیت و همچنین جمعیت کودکان و جوانان غیر قابل جدل می‌باشد. از طریق اندازه گیری کودکان و نوجوانان، خط مشی‌ها و رویه‌های آنتروپومتریک نسلهای آتی را می‌توان ترسیم نمود.
بر این مبنا، داده های حاصل آمده برای جمعیت ما در طی دوره های خاص زمانی مشخص شد. بدین سان قابلیت مقایسه مقادیر فردی و تفاوتهای موجود در شکل بدن حاصل آمده و علاوه بر این قابلیت مقایسه با جمعیتهای دیگر کشورها که می‌توانند ارقام آماری مشابه و یا کاملاً متمایزی را نیز در برداشته باشند، بوجود آمد. با رجوع به چنین سیستمی می‌توان نسبت به مطالعه تاثیر عوامل مختلف بر روی رشد و توسعه، در محدوده وسیعی از امور ژنتیکی و ارثی اقدام نموده و شرایط اجتماعی را در این مضمون مورد بررسی قرار داد. بنابراین، امکان ترسیم این موضوع وجود خواهد داشت که برای مشخص شدن میزان تاثیر رشد و توسعه بدنی به چه میزان بازه زمانی نیاز خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.