مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آنتروپومتری پوشاک کامپیوتر سه بعدی

آنتروپومتری پوشاک کامپیوتر سه بعدی

آنتروپومتری پوشاک کامپیوتر سه بعدی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره      
۹۹
کد مقاله
TXT99
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تولید پوشاک به کمک کامپیوتر بر مبنای مدل های سه بعدی بدن و با توجه به ویژگیهای علم آنتروپومتری
نام انگلیسی
Computer- aided Garment Construction based on 3D Body Models of Different Anthropometric Properties
تعداد صفحه به فارسی
۱۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
تولید پوشاک باکمک کامپیوتر- انواع سه بعدی بدن
کلمات کلیدی به انگلیسی
Computer-aided garment Construction- 3D body types
مرجع به فارسی
کنفرانس بین‌المللی منسوجات- پوشاک و طراحی- کرواسی
کالج تکنولوژی منسوجات- دانشگاه زاگرب
مرجع به انگلیسی
International Textile- Clothing & Design Conference- Faculty of Textile Technology- University of Zagreb
کشور        
کرواسی

 

تولید پوشاک به کمک کامپیوتر بر مبنای مدل های سه بعدی بدن و با توجه به ویژگی‌های علم آنتروپومتری

چکیده
این مقاله نسبت به تشریح تولید پوشاک بر مبنای بهره گیری از کامپیوتر و برش های اولیه یا اصلی برای انواع مشخص شده‌ای از بدن زنان اقدام می‌نماید. بر این مبنا آنالیزی در زمینه گوناگونیهای رویه‌های برش در تولید پوشاک برای بدن های مختلف با توجه به برش اصلی و بر مبنای قواعد تولید متعارف پوشاک انجام شده است. به طور اولیه، یک اسکنر سه بعدی جهت ثبت الگوی انتخابی جمعیت زنان با اشکال و حالت های مختلف بدنی مورد استفاده قرار گرفت. بدین سان، تجزیه و تحلیل جامعی در زمینه مدل های بدنی و با کمک کامپیوتر انجام شد و بر این مبنا ویژگیهای مربوط به سنجش بدن یا علم آنتروپومتری برای تولید پوشاک به استفاده از کامپیوتر مشخص شد. مطالعه‌ای در خصوص تناسب بدن افراد و گوناگونیهای مرتبط با تناسب طبیعی نیز دراین مبحث انجام شده است. از طریق متقاطع سازی چنین مدلی بوسیله منحنیهای سطح مقطع، ویژگی‌های بدنی مشخص گردیده که خود معرف نیاز به  برش های فردی جهت تطابق با نیاز های مشتریان می‌باشد. تعریف ویژگیهای تولید، که در تناسب با پوشاک و پارامترهای بدنی می‌باشد، مشخص نمودن پیش نیازهایی برای تعیین نقاط اندازه‌گیری و خط های مربوطه بر روی مدل سه بعدی بدن، که در آن برش مبتنی بر نیازهای مشتری، با توجه به نوع و فرم بدنی، انجام می‌گردد، نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر مبنای پارامترهای مرتبط که در زمینه ایجاد برش های اصلی پوشاک انتخابی با کمک کامپیوتر انجام شد، نسبت به تعریف انواع ویژگیها و پارامترهای بدنی زنان در رابطه با پوشاک اقدام شده است. بدین روش پیش‌نیازهای تولید و مدل سازی انتخاب پوشاک که بر مبنای نوع بدنی خاصی می‌باشد نیز مورد توجه قرار گرفته است. سیستمهای گرافیکی کامپیوتری در رویه تولید صنعت پوشاک مورد استفاده قرار گرفته که بر این مبنا کیفیت بالا و تناسب برش حاصل شده است.

کلمات کلیدی: تولید پوشاک باکمک کامپیوتر، انواع سه بعدی بدن.

آنتروپومتری پوشاک کامپیوتر سه بعدی

۱- مقدمه
خط‌مشی توسعه و رویه‌های مربوط به افزایش رقابت پذیری در بازار جهانی تولید کنندگان پوشاک در کشورهای توسعه یافته غربی بر مبنای مفهوم تولید صنعتی پوشاک و بر اساس نیاز های مشتریان در خلال ۱۰سال اخیر صورت پذیرفته است، که با معرفی سیستم خرید اینترنتی همراه شده است. این مفهوم بر مبنای کاربرد تکنولوژیهای کامپیوتری جدید نظیر اسکنرهای سه بعدی بدن، سیستم های کدینگ دو بعدی و سه بعدی برای اعمال برش های مبتنی بر نیاز های مشتریان و بر مبنای روال های سنجشی آنها، شبیه سازی کامپیوتری ظاهر پوشاک و موارد مرتبط با شبکه تشکیل دهنده کلیه فاکتورهای مهم در زنجیره تولید و فروش پوشاک می‌باشد.

آنتروپومتری پوشاک کامپیوتر سه بعدی

 

۲- اسکن سه بعدی، آنتروپومتری به کمک کامپیوتر
در ابتدا روال اسکن بیست زن دارای بدنی بزرگ یا چاق که از لایه های چربی در زیر پوست خود برخوردار انجام پذیرفت. این اسکن با استفاده از یک دستگاه اسکنر سه بعدی هوشمند بدنی به نام Vitus Smart 3D انجام شد که قابلیت حاصل آوردن اطلاعات سطوح و اشکال بدنی را دارا می‌باشد. این اسکنر مجهز به چهار لیزر و هشت دوربین CCD (ادوات شارژ ـ دوبل) می‌باشد. با استفاده از مدارهای الکترونیکی و ریز پردازنده ها داده های مربوطه تحت فرایند اسکن و پردازش قرار گرفته و سپس در بانک اطلاعات ذخیره شدند و بر این مبنا رویه متجسم سازی سیستم سه بعدی نقاط مختلف بدن بر روی صفحه نمایش شکل گرفت. شاخص ایجادی به عنوان یک مضمون کامل دو بعدی و دقیق از فرآیند های اسکنینگ بدن انسان می‌باشد که می‌توان آن را از زوایای مختلف مشاهده نمود و تصاویر مربوطه را چرخانده، بزرگ نموده و یا آنها را کوچک نمود.

آنتروپومتری پوشاک کامپیوتر سه بعدی

 

۳- تولید برش اصلی شلوار زنانه برحسب ویژگیهای آنتروپومتری مدل بدن
بر مبنای ویژگیهای سنجش بدنی مشخص شده در جدول ۱ برشهای اصلی شلوارهای زنانه با استفاده از یک کامپیوتر و بر مبنای قواعد تولید متعارف برای اشخاص الف و ب ایجاد شده است. بررسی های این برش و تناسب آن با استفاده از یک الگوی مدل انجام شده است که برای آن از یک پارچه پشمی‌خام بهره گرفته شده است. در شکل ۳ الف ایجاد برش اصلی برای شخص الف نشان داده شده است و در شکل ۳ ب الگوی طراحی این مدل معرفی گردیده است. از طریق مشاهده الگوی شلوار بر روی بدن شخص الف نقصهای مدل تولیدی مشاهده شده است که در زمینه عرض برشی از کمر تا باسن بسیار زیاد می‌باشد و همچنین در قسمت کمر و نواحی پشت شلوار در قسمت نشیمنگاه نیز نقصهایی وجود دارند.
 

آنتروپومتری پوشاک کامپیوتر سه بعدی

 

۴- نتایج
در نتیجه آنالیز کلی بدن با استفاده از کامپیوتر و بر مبنای مدل های انتخابی افراد الف و ب و همچنین اصلاحات اعمال شده در زمینه برش برای هر دو مدل و اعمال برشهای اصلی بر مبنای نیازهای مشتری، برای اشخاص انتخابی مشخص شده در این مبحث، با داشتن بدن بزرگ و بدنی گلابی شکل، ما توضیح متفاوتی از لایه‌های زیرپوستی چاق را بر مبنای بدن، شکل ۶، تجربه نمودیم.

آنتروپومتری پوشاک کامپیوتر سه بعدی

 

۵- نتیجه گیری
در این مقاله مبحث تناسب برش اصلی شلوار زنانه، برای اشخاصی که از لایه های چربی زیرپوستی برخوردارند و یا افراد چاق و همچنین افرادی که دارای بدنی گلابی-شکل بودند، مورد بحث و اندازه گیری قرار گرفت. در این اشخاص انحرافی از طول معمولی بدن، با توجه به توزیع لایه های چربی زیر پوست، تعیین گردید. برش های اصلی بر مبنای دستورالعمل های متعارف دوخت تعیین شد، با این وجود، برای افراد توپر اصلاح برشی بیشتری مد نظر بوده است، بگونه‌ای که این برش متناسب با شکل بدن آنها باشد. از آنجاییکه این بخش از جمعیت از بازار فزاینده‌ای با توجه به نوع پوشاک و سایزهای مختلف سنی برخوردارند، لازم است تا ضروریات خاصی را در زمینه تولید پوشاک و البسه و با توجه به طراحی های مناسب آنها و برش‌های مطلوب در نظر داشت. تعداد زیادی از اشخاص بالغ از نظر بدنی همچنین خواستار بهره گیری از رویه های مدرن در طراحی می‌باشند. آنها همچنین خواستار آن هستند تا برخی از نقص های بدن آنها بوسیله پوشاک مخفی شود. از آنجاییکه بازار عرضه کننده البسه مناسب برای آنها نمی‌باشد، این بخش از جمعیت نمی‌توانند البسه مناسب خود را به آسانی تهیه کنند. تولید کنندگان پوشاک غالبا اندازه های استاندارد را به طور جمعی ارائه می‌نمایند. از نقطه نظر طراحی و ایجاد برش، این نوع از تولید متناسب اشخاصی می‌باشند که از تناسب اندام معمولی برخوردار هستند. مدل های پوشاک زنان در انواع مختلفی عرضه شده و غالبا دارای برش های پهن ساده ای می‌باشد، که نمی‌توانند نیازهای فزاینده مشتریان را پاسخ گو باشند. البسه پهن پوشیده شده بوسیله افراد بالغ و توپر باعث خواهد شد تا این افراد را از نظر بصری پهن تر جلوه دهد. به منظور حاصل آوردن برش متناسب بر حسب رویه های تولیدی، در ابتدا لازم است تا تجزیه و تحلیل کاملی در زمینه شکل و حالت های بدن انجام شود.
به عنوان مرحله بعد در ایجاد برش های اصلی، نیاز جهت آنالیز تعداد بیشتری از افراد چاق از طریق مشاهده نقص های بدنی و نقایص مربوط بدانها محرز می‌باشد. بر مبنای این بررسی، برش های اصلی برای بدن اشخاص مختلف را می‌توان مورد توجه قرار داد. بر این مبنا، لازم است تا پیش‌نیازها را مورد توجه قرار داد تا آنکه بتوان نسبت به ایجاد و مدل سازی انواع پوشاک و تولیدات آن بر مبنای نیازهای مشتری و بر اساس اندازه بدن، با استفاده از فرآیندهای گرافیکی جهت ایجاد آمادگی‌های مورد نیاز در صنعت پوشاک و حاصل آوردن برش‌های دارای کیفیت بالا و تناسب خوب، اقدام نمود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.