مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

بهره وری کارخانجات چیدمان سیستماتیک (SLP)

بهره وری کارخانجات چیدمان سیستماتیک (SLP)

بهره وری کارخانجات چیدمان سیستماتیک (SLP) –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۵
کد مقاله
IND55
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارتقای بهره وری در کارخانجات با استفاده از طراحی چیدمان سیستماتیک (SLP) ـ یک مطالعه موردی در صنایع مقیاس متوسط
نام انگلیسی
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT IN PLANT BY USING SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING (SLP) – A CASE STUDY OF MEDIUM SCALE INDUSTRY
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
چیدمان کارخانه, برنامه ریزی چیدمان سیستماتیک, آنالیز جریان, نمودار ارتباطات فعالیت
کلمات کلیدی به انگلیسی
Plant layout, Systematic Layout Planning, Flow analysis, Activity relationship chart
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی تحقیقات مهندسی و فناوری (IJRET)
دپارتمان مهندسی صنایع و تولید، انستیتو فناوری ویشواکارما، هندوستان
مرجع به انگلیسی
IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology; Vishwakarma Institute of Technology, Pune; Department of Industrial & Production Engineering, Vishwakarma Institute of Technology, Pune, India
کشور
هندوستان

 

 ارتقای بهره وری در کارخانجات با استفاده از طراحی چیدمان سیستماتیک (SLP) ـ یک مطالعه موردی در صنایع مقیاس متوسط

چکیده
در مقاله جاری یک طراحی چیدمان کارخانه ای به عنوان مؤلفه ای مهم در ارتباط با سیستم تولید مدنظر قرار گرفته و رویه های آن تشریح می گردد. هدف این مقاله بررسی چیدمان و طراحی کنونی یک واحد تولیدی و ارتقای آن با استفاده از تئوری طراحی چیدمان سیستماتیک (SLP) برای بهره گیری بهتر از مساحت کارخانه و افزایش بهره وری می باشد. در این مقاله ما برخی مشکلاتی که شرکت های دارای مقیاس متوسط با آن روبرو هستند را مورد بررسی قرار می دهیم. چیدمان شرکتی به عنوان یک مسئله اصلی با توجه به عملیات انجام شده و جریان مواد در خط مونتاژ مد نظر می باشد. بر این مبنا نقطه تمرکز کارخانجات در این مبحث ارتقای بهره وری است. ما از رویکرد برنامه ریزی چیدمان سیستماتیک (SLP) جهت ارتقای چیدمان کنونی استفاده نمودیم. بررسی تفصیلی چیدمان کارخانه ای نظیر نمودار فرایند عملیات، جریان مواد و نمودار ارتباط فعالیت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چیدمان نهائی نیز از طریق نصب ماشین جدید با توجه به بهره گیری مؤثر از مساحت کارخانه به منظور ارتقای بهره وری لحاظ خواهد شد.

کلمات کلیدی: چیدمان کارخانه، برنامه ریزی چیدمان سیستماتیک، آنالیز جریان، نمودار ارتباطات فعالیت

بهره وری کارخانجات چیدمان سیستماتیک (SLP)

 

۱- مقدمه

چیدمان کارخانه ای به عنوان بهترین مشخصه و بهینه ترین نوع آرایش یافتگی تجهیزات کارخانه ای، پرسنلی، فضای ذخیره سازی، تجهیزات جابجایی مواد و دیگر خدمات به منظور تسهیل طراحی محصول به حساب می آید. چیدمان کارخانه ای یا طراحی آن دربردارنده نوعی آرایش فیزیکی تسهیلات صنعتی می باشد. این آرایش چه به صورت نصب شده یا چه به صورت طراحی، یا پلان، شامل فضاهای مورد نیاز جهت حرکت مواد، ذخیره سازی، نیروی کار و کلیه دیگر فعالیتها و خدمات مرتبط می باشد. یک چیدمان مناسب به عنوان نوعی خاص از آرایش بشمار می آید که اجازه جریان یابی سریع مواد و تسهیل آنها، به منظور انجام فرایند مناسب تولید، را خواهد داد. چنین فرایندی سبب کاهش جابجایی و حمل و نقل مواد و کاهش هزینه ها برحسب هر یک از واحدهای مشخص شده، تقلیل ضروریت فضا و زمان بیکاری ماشین ها و همچنین نیروی کار می گردد.
یکی از مؤلفه کلیدی در ارتباط با هر یک از شرکت های تولیدی قابلیت تولید یکسری از محصولات دارای کیفیت بالا از طریق کاهش زمان و هزینه تولید می باشد. در ارتباط با مثال شرکت ما وظیفه اصلی ارتقای بهره وری از طریق تغییر شکل چیدمان کنونی کارخانه می باشد. بنابراین چنین وظیفه ای هدف ارتقای چیدمان شرکت را دنبال نموده که به بهترین وجهی در تناسب با بخش های دیگر خواهد بود. چیدمان کنونی شرکت از طریق بکارگیری روش SLP ارتقاء می یابد. چیدمان جدید کارخانه قابلیت ارتقای جریان فرایند در کل کارخانه را داشته و به افزایش فضا در کارخانه کمک خواهد نمود.
شرکت مثال ما از مشکلات متعددی در ارتباط با برخی از ماشین آلات قدیمی با توجه به کیفیت حفظ و نگهداری و مسائل مرتبط با آنها و همچنین عدم استفاده بهینه از فضا در رنج می باشد. بنابر این شرکت خواستار نصب ماشین آلات جدید می باشد. مسئولین مرتبط اقدام به خرید ماشین آلات ذیل نمودند: SWAGING، WELDING، SPM، FILLING SHOT، PIPE BENDING، SHOT REMOVING، WELDING-2،DRILL  (۱۰  mm). در حال حاضر شرکت دارای چیدمان فرایند جهت افزایش بهره وری می باشد بنابراین لازم است تا عملیات خود را از فرایند به سمت چیدمان محصول تغییر دهد.

بهره وری کارخانجات چیدمان سیستماتیک (SLP)

 

۲- راهکاری برای طراحی چیدمان سیستماتیک

طراحی یا برنامه ریزی چیدمان سیستماتیک (SLP) به عنوان ابزاری جهت ایجاد نوعی آرایش در فضای کار کارخانجات از طریق مشخص سازی دو ناحیه دارای فراوانی بالا و ارتباطات منطقی نزدیک با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این فرایند به ما اجازه دسترسی به سریعترین جریان مواد در خصوص فرآوری محصول با کمترین هزینه و کمترین میزان جابجایی را می دهد.
طراحی چیدمان سیستماتیک به عنوان یک راهکار نظاممند جهت طراحی چیدمان به حساب می آید. این مورد شامل راهکارهایی بر مبنای ویژگی های مرتبط با شناسائی، رتبه بندی و مشخص سازی اجزا شامل شده در این برنامه ریزی می باشد.
۳- کاربرد SLP در شرکت ها
۳ـ۱٫ تحلیل P-Q
تحلیل P-Q به عنوان فرایندی جهت شناسائی محصولات مختلف در مقایسه با مقادیر هر محصول به حساب می آید.
این تحلیل اطلاعات ذیل را حاصل می آورد:
  1. گروه بندی محصولات مختلف، مواد یا اقلام شامل شده گوناگون
  2. کسب اطلاعات در خصوص مقدار هر گروه یا هر محصول یا تنوع هر گروه.
تحلیل کمی محصول برای شرکت تحت مطالعه در جدول ذیل مشخص شده است.
۳ـ۲٫ تحلیل جریان
مرحله بعدی در SLP تحلیل جریان مواد است. در غالب موارد توالی عملیات تشکیل دهنده مبنایی برای تحلیل جریان می باشد. نمودار فرایند در قالب های مختلف آن به عنوان مفیدترین مورد جهت تحلیل حرکت مواد در داخل این چیدمان به حساب می آید. (۳). نمودار فرایند محصول مختلف یکی از بهترین تکنیک ها در این زمینه است. به هنگامی که تعدادی از محصولات مدنظر باشند می توان از فرایندهای ترکیبی نیز استفاده نمود. جدول ۲ نشان دهنده نمودار فرایند چند محصولی برای حدود تولید لوله های نوع A و نوع PD می باشد. عملیات به وسیله خط موربی مشخص می گردد که اتصال دهنده آنها به عملیات قبلی است. با توجه به این نمودار، چیدمان مربوطه را می توان مشاهده نمود. علاوه بر این قابلیت مشاهده عدد مرتبط با عملیات خاص نیز در سمت چپ وجود دارد.
۳ـ۳٫ نمودار از ـ به
 نمودار از ـ به نشان دهنده داده های کمی جریان مواد از طریق ثبت فاصله و فراوانی حرکت بین جفت های مختلف دپارتمان ها و خط مونتاژ می باشد. این نمودار جهت تعیین میزان نزدیکی مورد نیاز بین دپارتمان های مختلف و خط مونتاژ برای تعامل با مواد ضروری است. (۲) تلاشهایی در ارتباط با طراحی چیدمان جهت قرار دادن این دپارتمان ها اعمال گردیده است به گونه ای که سیر حرکت مواد نزدیک به یکدیگر باشند تا قابلیت به حداقل رسانی جابجایی مواد حاصل گردد.

بهره وری کارخانجات چیدمان سیستماتیک (SLP)

 

۴- نمودار ارتباطات فعالیت (نمودار REL CHART)
تحلیل جریان به نظر ارتباط دهنده فعالیت های مختلف بر مبنای مقادیر مشخصی می باشد. برخی از ویژگی های کمی طراحی چیدمان نیز مهم تلقی می شوند، نظیر نظارت، اغماض، تماس و غیره. نمودار ارتباطات فعالیت (REL chart) جهت تسهیل ملاحظات مربوط به عوامل کمی مفید خواهد بود. چنین نموداری شامل ایجاد نوعی نمودار ارتباطات است که نشان دهنده میزان اهمیت قرارگیری هر یک از دپارتمان ها مجاور با دیگر دپارتمان های مرتبط می باشد. جدول ۴ نشان دهنده رتبه بندی شش سطحی استفاده شده در نمودار REL chart می باشد.
جهت مشخص سازی اهمیت نسبی نزدیکی دپارتمان ها با هم، ما اقدام به انجام مصاحبه با کارگران و سوپروایزرها نمودیم. جدول ۵ نشان دهنده دلایلی برای این امر می باشد.
بر حسب مطالعه فرایند تولید بخش ها یا قطعات مختلف مشخص شده است که فاصله حرکت مواد به عنوان مهمترین عامل در تعیین مجاورت بخش ها یا دپارتمان های مختلف مدنظر است، که با توجه به دیگر عوامل کیفی ما نمودار REL chart را درجدول ۷ نشان داده ایم.
۴ـ۱٫ جریان مواد
مواد خام با فاصله طولانی به سمت کارگاه جریان دارد و چنین موردی به معنای ضایعات زمانی و همچنین مصرف انرژی و در نتیجه هزینه بالا خواهد بود.
۴ـ۲٫ کاربرد و سودمندی نواحی
مساحت کارخانه با توجه به پتانسیل کامل آن به واسطه ماشین آلات قدیمی و این موضوع که نواحی کاری همچنان مورد استفاده قرار می گیرند کاملاً بهینه نشده و این مسئله منجر به ایجاد برخی از مناطق کارخانه ای بدون استفاده و بدون برنامه شده است.
۴ـ۳٫ تجهیزات جابجایی مواد
تجهیزات جابجایی مواد مرتبط با مواد خام چندان مناسب نیستند، یعنی آنکه صرفاً از چرخ های دستی جهت حرکت در یک مسیر استفاده شده و این مسیر از انعطاف پذیری کافی به واسطه عدم آرایش مناسب در رنج می باشد.
۴ـ۴٫ ذخیره سازی مواد و محصولات تمام شده
ناحیه ذخیره سازی مواد و محصولات تمام شده دارای ۱۵۶ فوت مربع می باشد. این کارخانه در حال حاضر تنها قابلیت جای دادن مواد یا کالاهای تمام شده را خواهد داشت، ولی پس از ارتقا، فضای کافی جهت نصب خط مونتاژ جدید فراهم خواهد شد.
۴ـ۵٫ تحلیل چیدمان کارخانه با استفاده از SLP
برحسب مطالعه فرایند تولید، این موضوع مشخص شد که فاصله طولانی را می بایست به منظور حرکت مواد از خط مونتاژ و مشکلات مربوط به آن تغییر داد. راهکار ارتقای این ویژگی بکارگیری روش SLP به منظور ارائه نوعی پیوستگی جریان از طریق آرایش دادن توالی های مهم تولیدی می باشد. بنابراین ارتباط هر فعالیت در ناحیه مجاور تحت عنوان ارتباطات فعالیت مدنظر خواهد بود.
 ۴ـ۶٫ چیدمان پیشنهادی
توالی مهم هر فعالیت از مهمترین مورد تا کم اهمیت ترین مورد تحت بازنگری قرار می گیرد. بر مبنای چیدمان اصلاح شده ویژگی های مرتبط اعمال می گردد. چیدمان های اصلی معرف نوعی ویژگی اصلاح شده هستند که تحت عنوان چیدمان B مشخص می گردند.
برحسب تحلیل کارخانه ای و جریان کار این موضوع مشخص شد که ناحیه مرتبط با مواد و محصولات تمام شده مشتمل بر ۱۵۶ فوت مربع می باشد و ناحیه مربوط به کلیه ماشین های جدید صرفاً دربردارنده ۶/۱۲۱ فوت مربع می باشد که در این راستا فضای کافی به میزان ۱۹۲ فوت مربع صرفه جوئی می شود که برای دپارتمان مواد خام با مساحت ۱۱۵۲ فوت مربع در نظر گرفته می شود. ناحیه محصولات و کالاهای تمام شده نیز به کنار اتاق ابزار تغییر یافته بدون آنکه بر روی ویژگی های کلی ناحیه تأثیرگذار باشد. خط اسمبلی / مونتاژ هوندا نیز به کنار ناحیه نگهداری مواد خام تغییر یافته و خط مونتاژ سیستم ماهیندرا نیز به کنار ناحیه کالاهای تمام شده منتقل داده شد.

بهره وری کارخانجات چیدمان سیستماتیک (SLP)

 

۵- نتیجه گیری

از طریق بکارگیری SLP در یک کارخانه ما می توانیم نتایج ذیل را حاصل آوریم:
  • نصب ماشین آلات جدید به ما در خصوص ارتقای بهره وری کمک خواهد نمود.
  • نیاز شرکت از نقطه نظر فضای کاربردی کاملاً در پروژه کاری تعدیل شده است.
  • ما به طور موفقی قابلیت به حداقل رسانی زمان جابجایی مواد، هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل برای برخی از عملیات را داشته ایم.
  • فرآیند جابجایی مواد به میزان زیادی تقلیل یافته است.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.